Sunteți pe pagina 1din 4

Importanța în domeniul securității și sănătății în muncă.

Scurt istoric
Sanatatea și securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitați având ca scop asigurarea
conditiilor optime în desfașurarea procesului de munca, apararea santatii, integritații corporale si
vieții lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca. Procedurile si standardele
de securitatea muncii definesc un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor
participanților la procesul de munca. Activitatea de prevenire si protecție are ca scop asigurarea
unor condiții de munca optime, prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul
persoanelor angrenate in activitati lucrative si adaptarea la progresul știintei si tehnicii. In
conformitate cu aceste reglementari, obligația de a asigura securitatea si sanatatea, în toate
aspectele referitoare la munca, revine conducerii persoanei juridice iar obligațiile lucratorilor nu
exonereaza de raspundere angajatorul. În România principalele acte normative care
reglementează activitatea de securitate și sănătate în muncă sunt Legea 319 din 2006 - Legea
securității și sănătății în muncă, si Normele metodologice de aplicare a legii 319 / 2006.
Odata cu aparitia acestor Legi termenul de “protectia muncii” a fost inlocuit cu cel de “sănătatea
și securitatea în muncă” asa cum este definit in legea 319/2006.

Pentru unii munca reprezintă un mod de a se întreține, un mod de a scăpa de plictiseală, pentru
alții munca înseamnă satisfacție, posibilitatea de a se bucura de realizările sale, de a se integra
într-un mediu. Indiferent de semnficația sa, oamenii își petrec majoritatea timpului lor la locul de
muncă. Munca este un mod de a ne petrece cea mai mare parte a zilei. Aceasta este cauza pentru
care locul de muncă trebuie să fie unul armonios, optim pentru lucrători.
În trecut angajatul era privit ca o piesă care ducea către productivitatea muncii, o sursă de muncă
și atât. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii reprezintă o
parte importantă din conceptul managerial. Securitatea și sănătatea în muncă aduce beneficii atât
pentru angajat, cât și pentru angajator. Recunoștiința angajatorului nu trebuie să fie strict
materială, ci poate fi exprimată prin asigurarea unor condiții decente la locul de muncă
angajatului sau grijă pentru starea lui de sănătate. Datoria angajatorului este de a oferi protecție
la locul de muncă.
Conceptul de muncă este foarte complex, iar securitatea și sănătatea în muncă este foarte
importantă pentru lucrători. Protecția muncii nu implică doar prevenirea accidentelor, a
incendiilor sau a bolilor profesionale, ci și un mediu de lucru optim și sănătos. Orice companie
trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.
Protecția muncii oferă siguranță

Securitatea și sănătatea muncii oferă angajatului siguranța necesară în timpul serviciului, îl ajută
să își păstreze sănătatea și capacitatea de muncă în programul de lucru. Totodată protecția muncii
previne accidentele la locul de muncă, previne bolile cauzate de tipul de activitate și identifică
pericolele la care este supus angajatul. Angajatorul este obligat legal sa ia toate măsurile pentru
protecția muncii, indiferent de domeniul de activitate.
Principalele obiective în ceea ce privește siguranța în muncă ar trebui să fie:
a) Definirea riscurilor existente la locul de muncă;
b) Analizarea naturii riscurilor și măsurile necesare pentru neutralizarea lor;
c) Luarea măsurilor necesare în vederea îndreptării situației periculoase;
d) Verificarea măsurilor luate și a efectului lor. Dacă măsurile luate sunt cele adevate, efectul
obținut este cel dorit.
e) Controlul apariției de noi riscuri prin evaluări periodice.

Securitatea și sănătatea muncii și prevenirea/stingerea incendiilor

Serviciile de protecția muncii și PSI iau măsuri, împreună cu angajatorul, pentru a preveni
suferințele umane, amenzi usturătoare, pierderi de resurse, timp și materiale. Incendiile pot
conduce către pierderi umane și materiale. Situațiile de urgență trebuie prevenite pentru a evita
daune majore. Măsurile luate de protecția muncii, precum și prevenirea incendiilor oferă
lucrătorilor încrederea că ajung acasă sănătoși şi nevătămaţi.
Potrivit art. 13, pentru a asigura condiții de securitate și sănătate în muncă și pentru a preveni
accidentele de muncă și bolile profesionale, angajatorii sunt obligați:
a) să adopte, din fază de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de
muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale
în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
b) să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare,
organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător
condițiilor de muncă specifice unității;
c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă,
înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;
) să stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în
domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
e) să elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezenței legi, pentru completarea și/sau aplicarea
reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și
ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute
în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul
securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin
servicii externe;

Importanța protecției muncii

Unul din motivele pentru care lucrătorii se întorc cu bine acasă constă în aceia că activitatea de
protecția muncii este executată cu simţ de răspundere, nu formal (adică să ai fişa semnată, în rest
nu contează). Scopul este de a asigura angajatului sănătatea și prevenirea oricărei situații de
urgență şi de expunere la riscurile profesionale. Ținta pe care securitatea și sănătatea muncii
trebuie să o atingă este de a se asigura că angajatul este în afara oricărui pericol. Protecția muncii
prevede și creearea unui ambient plăcut la locul de muncă.
Consecințele respectării cu stricteţe a protecției muncii sunt încurajatoare. Productivitatea
companiei crește în momentul în care angajatul este privit ca o valoare umană importantă, când i
se asigură un loc de muncă securizat și plăcut. Protecția muncii oferă satisfacție de ambele părți,
atât pentru angajat cât și pentru angajator.
Euramis Consulting este compania care oferă, de peste 20 ani, probabil cele mai bune
servicii SSM-Protecția Muncii București și SU-Situații de Urgență, reprezintă de fiecare dată
soluția ideală pentru conformarea cu cerinţele legale.
Bibliografie :

https://euramis.ro/importanta-securitatii-si-sanatatii-munca/

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=328774

S-ar putea să vă placă și