Sunteți pe pagina 1din 28

HSEQ CONSULTING PLOIESTI

LUCRARE DE ABSOLVIRE
a cursului de perfecionare n domeniul
securitii i sntii n munc
Lector ndrumtor Autor
Sorin Iordache Popescu Eduard Roer!in
PLOIESTI
2014
T E MA :
Ins!ruirea Lucr"!ori#or $n Do%eniu# Securi!"&ii 'i
S"n"!"&ii $n (unc"

2
CUPRINS
1. IT!"#$%E!E.................................................................................................................4
2. &E'I(&A IA ((M %A!E !E'&EMETEA)* I(T!$I!EA .....................................4
2.1. &e+ea (ecuritatii si (anatatii in Munca nr. ,1-.200/...................................................0
2.2. 1.'. nr. 1420.200/ 2 orme Metodolo+ice de aplicare a...........................................0
&e+ii ,1-.200/.....................................................................................................................0
,. I(T!$I!EA &$%!AT"!I&"! I #"MEI$& (E%$!ITATII (I (AATATII I
M$%A.................................................................................................................................11
,.1. Instruirea introducti32+eneral...................................................................................11
,.2. Instruirea la locul de munc.....................................................................................12
,.,. Instruirea periodic..................................................................................................1,
,.4 Instruirea suplimentara 4 reinstruirea5..........................................................................14
%ititi cu atentie intre6arile si incercuiti in +rila raspunsul corect.........................................1/
Ane7a 1 2 Tematica de instruire introducti3 +enerala
Ane7a 2 2 Test +rila pri3ind 3erificarea cunostintelor in domeniul ((M
Ane7a , 2 Tematica de instruire la locul de munca
Ane7a 4 2 Tematica de instruire periodica
Ane7a 0 2 #ictionar e7plicati3 de termeni
,
)* INTRODUCERE
&e+ea ,1-.200/ a securitii i sntii n munc 4((M5 a fost adoptat n
!om8nia pornind de la necesitatea transpunerii pre3ederilor #irecti3ei2cadru
9-.,-1.%EE n le+islatia tuturor (tatelor Mem6re ale $niunii Europene.
Aceasta le+e se aplica n toate sectoarele de acti3itate: at8t pu6lice: ct i
pri3ate: an+a;atorilor: lucrtorilor i repre<entailor lucrtorilor.
Instruirea lucrtorilor n domeniul ((M repre<int un ansam6lu de
acti3itti or+ani<ate prin care se urmareste nsusirea cunostintelor si formarea
deprinderilor in acest domeniu: fiind dispusa in %apitolul III: (ectiunea a =2a
din &e+ea nr.,1-.200/ a ((M si detailat in capitolul > al ormelor
Metodolo+ice de aplicare a &e+ii securitatii si sanatatii in munca 4 1.'.
1420.200/ 5.
Acest proces este o parte a pre+atirii profesionale si are ca scop eliminarea
sau reducerea erorilor umane care decur+ din lipsa sau insuficienta
cunostintelor de securitate si sanatate in munca.
%ontinutul procesului de instruire este format din totalitatea informatiilor
aferente sferei (.(.M. care prin asimilare si repetare: conduc la formarea
comportamentului normal in munca: de<3olta capacitatea de identificare a
riscurilor: stimulea<a capacitatea de mo6ili<are in raport cu acestea in 3ederea
eliminarii si inlaturarii lor.
?ornind de la le+islatia in 3i+oare: lucrarea cuprinde o aplicatie ce implica
toate cele , fa<e ale instruirii si completarea fisei de instruire indi3iduala
pri3ind securitatea si sanatatea in munca .
?entru aceasta: 3om lua ca e7emplu o societate comerciala: (.%.
Auto@lass (er3ice (.!.&.: care are ca o6iect de acti3itate comerciali<area
autoturismelor si auto3eAiculelor comerciale usoare Mercedes2Ben<: precum si
oferirea de ser3icii post23an<area conform standardelor 6randului repre<entat.
(ocietatea este amplasata pe str. (trandului: nr. /1A: si are un numar de ,0
salariati. (ocietatea dispune de un (er3iciu Intern de ?re3enire si ?rotectie cu
un ef de ser3iciu si un lucrator desemnat.
Aplicatia 3a consta in intocmirea tematicii de instruire si completarea fisei
de instruire indi3iduala pri3ind securitatea si sanatatea in munca pentru un
lucrator cu functia de mecanic auto. Acesta isi desfasoara acti3itatea in cadrul
Atelierului de Intretinere si !eparatii: efectuand 3erificarile si reparatiile ce se
impun: in limita dotarii si autori<arii atelierului.
+* LEGISLA IA SS( CARE REGLE(ENTEA,-
INSTRUIREA
4
?rincipalele acte normati3e din domeniul (.(.M. in !omania sunt :
2 &e+ea securitatii si sanatatii in munca nr. ,1-.200/
2 1otararea de 'u3ern nr.1420.200/ C orme Metodolo+ice de aplicare a
&e+ii ,1-.200/ 4modificata si completata prin 1.'. -00.20105

+*)* Le.ea Securi!a!ii si Sana!a!ii in (unca nr* /)01+223
Are ca scop instituirea de msuri pri3ind promo3area m6untirii
securitii i sntii n munc a lucrtorilor.
&e+ea sta6ilete principii +enerale referitoare la pre3enirea riscurilor
profesionale: protecia sntii i securitatea lucrtorilor: eliminarea factorilor
de risc i accidentare: informarea: consultarea: participarea ecAili6rat potri3it
le+ii: instruirea lucrtorilor i a repre<entanilor lor: precum i direciile
+enerale pentru implementarea acestor principii.
(e aplica in toate sectoarele de acti3itate: atat pu6lice cat si pri3ate.
An+a;atorul tre6uie sa asi+ure condiii pentru ca fiecare lucrtor s
primeasc o instruire suficient i adec3at n domeniul securitii i sntii
n munc: n special su6 form de informaii i instruciuni de lucru: specifice
locului de munc i postului su:
a5 la an+a;areD
65 la scAim6area locului de munc sau la transferD
c5 la introducerea unui nou ecAipament de munc sau a unor modificri
ale ecAipamentului e7istentD
d5 la introducerea oricrei noi teAnolo+ii sau proceduri de lucruD
e5 la e7ecutarea unor lucrri speciale.
Instruirea tre6uie s fie:
a5 adaptat e3oluiei riscurilor sau apariiei unor noi riscuriD
65 periodic i ori de c8te ori este necesar.
An+a;atorul tre6uie sa se asi+ure c lucrtorii din unitate au primit
instruciuni adec3ate referitoare la riscurile le+ate de securitate i sntate n
munc: pe durata desfurrii acti3itilor.
!epre<entanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii
i sntii n munc au dreptul la instruire corespun<toare.
Instruirea nu se reali<ea<a pe cAeltuiala lucrtorilor i.sau a
repre<entanilor acestora.
Instruirea salariatilor se reali<ea<a n timpul pro+ramului de lucru.
+*+* H*G* nr* )4+51+223 6 Nor%e (e!odo#o.ice de ap#icare a
Le.ii /)01+223
ormele metodolo+ice sta6ilesc modul de aplicare a pre3ederilor &e+ii
securitii i sntii n munca nr. ,1-.200/: denumita n continuare le+e.
0
In capitolul >: se sta6ilete procedura instruirii lucrtorilor din punct de
3edere al securitii i sntii n munca: n conformitate cu art. 20 din le+e.
Instruirea n domeniul securitii i sntii n munc are ca scop
nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n
munc.
?erioada n care se desfoar instruirea este considerat timp de munc.
Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc
cuprinde , fa<e:
a5 instruirea introducti32+eneralD
65 instruirea la locul de muncD
c5 instruirea periodic.
&a instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munc 3or
fi folosite mi;loace: metode i teAnici de instruire: cum ar fi: e7punerea:
demonstraia: studiul de ca<: 3i<ionri de filme: diapo<iti3e: proiecii: instruire
asistat de calculator.
Eiecare an+a;ator are o6li+aia s asi+ure 6a<a material corespun<toare
unei instruiri adec3ate.
An+a;atorul tre6uie s dispun de un pro+ram de instruire 2 testare: pe
meserii sau acti3iti.
!e<ultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n
munc se consemnea< n mod o6li+atoriu n fia de instruire indi3idual:
conform modelului pre<entat n ane7a / din proiect: cu indicarea materialului
predat: a duratei i datei instruirii.
%ompletarea fiei de instruire indi3idual se 3a face cu pi7 cu past sau
cu stilou: imediat dup 3erificarea instruirii.
#up efectuarea instruirii: fia de instruire indi3idual se semnea< de
ctre lucrtorul instruit i de ctre persoanele care au efectuat i au 3erificat
instruirea.
Eia de instruire indi3idual 3a fi pstrat de ctre conductorul locului de
munc i 3a fi nsoit de o copie a fiei de aptitudini: completat de ctre
medicul de medicina muncii n urma e7amenului medical la an+a;are.
?entru persoanele aflate n ntreprindere i.sau unitate cu permisiunea
an+a;atorului: an+a;atorul sta6ilete: prin re+ulamentul intern sau prin
re+ulamentul de or+ani<are i funcionare: re+uli pri3ind instruirea i nsoirea
acestora n ntreprindere i.sau unitate.
?entru lucrtorii din ntreprinderi i.sau uniti din e7terior: care
desfoar acti3iti pe 6a< de contract de prestri de ser3icii n ntreprinderea
i.sau unitatea unui alt an+a;ator: an+a;atorul 6eneficiar al ser3iciilor 3a
asi+ura instruirea lucrtorilor pri3ind acti3itile specifice ntreprinderii i.sau
unitii respecti3e: riscurile pentru securitate i sntate n munc: precum i
msurile i acti3itile de pre3enire i protecie la ni3elul ntreprinderilor i.sau
unitii: n +eneral.
Instruirea persoanelor aflate in intreprindere cu permisiunea
an+a;atorului : precum si a lucratorilor din e7terior ce desfasoara acti3itati pe
6a<a de contract de prestari de ser3icii se consemnea< n fia de instruire
colecti3a.
/
Eia de instruire colecti3 se ntocmete n dou e7emplare: din care un
e7emplar se 3a pstra de ctre an+a;ator.lucrtor desemnat.ser3iciu intern de
pre3enire i protecie care a efectuat instruirea i un e7emplar se pstrea< de
ctre an+a;atorul lucrtorilor instruii sau: n ca<ul 3i<itatorilor: de ctre
conductorul +rupului.
!epre<entanii autoritilor competente n ceea ce pri3ete controlul
aplicrii le+islaiei referitoare la securitate i sntate n munc 3or fi nsoii
de ctre un repre<entant desemnat de ctre an+a;ator: fr a se ntocmi fi de
instructa;.
Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la
nivelul persoanelor juridice si fizice trebuie sa aiba la baza urmatoarele
criterii fundamentale:
o6li+atia de a asi+ura securitatea si sanatatea an+a;atilor su6 toate
aspectele referitoare la munca re3ine conducatorului unitatiiD
reali<area o6iecti3a a o6li+atiilor pe linie de securitate si sanatate in
munca re3ine personalului cu atri6utii de or+ani<are si conducere a procesului
de muncaD
in conte7tul o6li+atiilor ce le re3in persoanelor specificate mai sus 3or
fi luate masuri teAnice si or+ani<atorice necesare pentru asi+urarea securitatii
si sanatatii an+a;atilorD
masurile luate 3or fi periodic adaptate ni3elului de de<3oltare al
acti3itatii: tinand cont de scAim6area conditiilor de munca si pentru a
im6unatati situatia e7istenta la fiecare loc de munca.
Actiunile intreprinse in domeniul de securitate si sanatate in munca de
catre conducerile persoanelor ;uridice si fi<ice 3or a3ea ca scop implementarea
masurilor care sa asi+ure securitatea si sanatatea an+a;atilor tinand cont de
urmatoarele principii +enerale de pre3enire:
2 e3itarea riscurilorD
2 e3aluarea riscurilor care nu pot fi e3itateD
2 com6aterea riscurilor la sursaD
2 adaptarea muncii la om: in special in ceea ce pri3este priectarea
locurilor de munca: ale+erea ecAipamentelor de munca si a metodelor de
munca: in 3ederea micsorarii monotoniei si a sta6ilirii unor ritmuri de lucru
predeterminate si a reducerii efectelor asupra sanatatiiD
2 adaptarea la pro+resul teAnicD
2 inlocuirea pericolelor cu non2pericole mai miciD
=
2 de<3oltarea unei politici de pre3enire cuprin<atoare si coerente
care sa cuprinda teAnolo+iile: or+ani<area muncii: conditiile de munca: relatiile
sociale si influenta factorilor de mediuD
2 prioritatea masurilor de protectie colecti3a fata de masurile de
protectie indi3idualaD
2 pre3ederea de instructiuni corespun<atoare pentru lucratori.
#in cele de mai sus re<ulta ca raspunderea principala pentru reli<area
securitatii muncii re3ine: conform le+ii: an+a;atorului 4persoana ;uridica sau
persoana fi<ica5: respecti3 patronului: presedintelui: directorului:
administratorului.
In structura or+ani<atorica a unitatii acestia au functii de planificare
4pre3i<iune5: deci<ie urmarire si control.
&a luarea deci<iilor an+a;atorul tre6uie sa tina cont de natura
acti3itatilor din unitate si sa ai6a la 6a<a urmatoarele o6iecti3e:
sa e3alue<e riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor in
3ederea sta6ilirii masurilor de pre3enireD
sa asi+ure im6unatatirea ni3elului de protectie al muncitorilorD
sa ia in considerare capacitatea an+a;atilor in ceea ce pri3este
sanatatea si securitatea la an+a;are: periodic si ori de cate ori li se incredintea<a
acestpra sarcini deose6iteD
sa ia masuri corespun<atoare pentru ca numai lucratorii care au fost
instruiti adec3at sa ai6a acces la locurile de munca unde e7ista pericole
ma;oreD
sa se asi+ure ca sunt consultati an+a;atii sau repre<entantii lor in
pro6leme referitoare la consecintele pri3ind securitatea si sanatatea in munca
la introducerea de noi teAnolo+ii: ale+erea ecAipamentului de munca:
im6unatatirea conditiilor si a mediului de munca.
!eali<area efecti3a a pro6lemelor referitoare la securitate si sanatate in
munca la ni3elul fiecarui loc de munca re3ine conducatorului acestuia: care are
in principal urmatoarele atri6utii:
aplica pro+ramul unitatii si deci<iile pri3ind securitateia muncii
aferente locului de munca pe care il conduce D
urmareste respectarea cerintelor de securitate de catre personalul din
su6ordine si ia masuri corespun<atoare functiei in ca< de a6ateriD
sta6ileste sarcini de munca si or+ani<ea<a procesul de munca in
conformitate cu cerintele de securitate a munciiD
9
ia masuri pentru acordarea primului a;utor in ca< de accident de
munca: anunta producerea accidentului: fara a modifica starea de fapt re<ultata
din accident: dacat in conditiile pre3a<ute de le+e.
&a ni3elul locului de munca conducatorul direct al acestuia are
competenta in luarea unor deci<ii cu caracter de pre3enire dupa cum urmea<a:
identifica aparitia unui e3entual factor de risc si ia masurile
corespun<atoare de pre3enire: dispunand oprirea procesului de munca in ca<ul
unui pericol iminentD
solicita modificari ale planului de pre3enire si protectie: in functie de
prioritatile si situatiile nou sur3enite la locul de munca in ca<ul unui pericol
iminentD
informea<a salariatii din su6ordine si2i consulta in le+atura cu toate
aspectele de pre3enire care ii afectea<a.
In limita competentelor si atri6utiilor ce le re3in: conducatorii locurilor
de munca raspund pentru felul in care se reali<ea<a acti3itatea de pre3enire in
sectorul su6ordonat: implicit pentru orice a6atere da la le+ile: normele si
celelalte re+lementari le+ale in 3i+oare: fara e7ceptie: relati3 la toate
elementele locului de munca pe care il or+ani<ea<a si conduc.
In ca<urile in care un loc de munca apartine mai multor unitati:
conducatorii acestora 3or coopera in implementarea re+lementarilor pri3ind
securitatea si sanatatea in munca. &uand in considerare natura acti3itatilor: ei
isi 3or coordona actiunile de pre3enire a riscurilor si se 3or informa reciproc:
respecti3 pe an+a;ati: si pe repre<entantii acestora: pri3ind riscurile
profesionale.
Eiecare e7ecutant are o6li+atia de a se prote;a pe sine si pe cei din ;urul
sau: a3and urmatoarele atri6utiuni:
a5 sa utili<e<e corect mainile: aparatura: uneltele: su6stantele
periculoase: ecAipamentele de transport i alte mi;loace de producieD
65 sa utili<e<e corect ecAipamentul indi3idual de protecie acordat i:
dup utili<are: sa l napoie<e sau sa l pun la locul destinat pentru pstrareD
c5 sa nu procede<e la scoaterea din funciune: la modificarea:
scAim6area sau nlturarea ar6itrar a dispo<iti3elor de securitate proprii: n
special ale mainilor: aparaturii: uneltelor: instalaiilor teAnice i cldirilor: i
sa utili<e<e corect aceste dispo<iti3eD
d5 sa comunice imediat an+a;atorului i.sau lucrtorilor desemnai orice
situaie de munca despre care au moti3e ntemeiate sa o considere un pericol
-
pentru securitatea i sntatea lucrtorilor: precum i orice deficienta a
sistemelor de protecieD
e5 sa aduc la cunostinta conducatorului locului de munca i.sau
an+a;atorului accidentele suferite de propria persoanaD
f5 sa coopere<e cu an+a;atorul i.sau cu lucrtorii desemnai: at8t timp
cat este necesar: pentru a face posi6ila reali<area oricror msuri sau cerine
dispuse de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari: pentru protecia
sntii i securitii lucrtorilorD
+5 sa coopere<e: at8t timp cat este necesar: cu an+a;atorul i.sau cu
lucrtorii desemnai: pentru a permite an+a;atorului sa se asi+ure ca mediul de
munca i condiiile de lucru sunt si+ure i fr riscuri pentru securitate i
sntate: n domeniul sau de acti3itateD
A5 sa isi nsueasc i sa respecte pre3ederile le+islaiei din domeniul
securitii i sntii n munca i msurile de aplicare a acestoraD
i5 sa dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munca i inspectorii
sanitari.
#esemnarea nominal a lucrtorului. lucrtorilor pentru a se ocupa de
acti3itile de pre3enire i protecie se face prin deci<ie a an+a;atorului.
An+a;atorul 3a consemna n fia postului acti3itile de pre3enire i
protecie pe care lucrtorul desemnat are capacitatea: timpul necesar i
mi;loacele adec3ate sa le efectue<e.
?entru a putea sa desfoare acti3itile de pre3enire i protecie:
lucrtorul desemnat tre6uie sa ndeplineasc cerinele minime de pre+tire n
domeniul securitii i sntii n munca corespun<toare cel puin ni3elului
mediu.
An+a;atorul 3a sta6ili numrul de lucrtori desemnai n funcie de
mrimea ntreprinderii i.sau unitii i.sau riscurile la care sunt e7pusi
lucrtorii: precum i de distri6uia acestora n cadrul ntreprinderii i.sau
unitii.
An+a;atorul tre6uie sa asi+ure mi;loacele adec3ate i timpul necesar
pentru ca lucrtorii desemnai sa poat desfasura acti3itile de pre3enire i
protecie conform fisei postului.
10
/* INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DO(ENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN (UNCA
/*)* Ins!ruirea in!roduc!i76.enera#"
(copul instruirii introducti32+enerale este de a informa despre acti3itatile
specifice ntreprinderii si . sau unitatii respecti3e: riscurile pentru securitate i
sntate n munc: precum si msurile i acti3itile de pre3enire i protecie la
ni3elul intreprinderii si.sau unitii: in +eneral.
Instruirea introducti32+eneral se face de ctre lucrtorul desemnat din
cadrul (er3iciului Intern de ?re3enire i ?rotecie :
a5 la an+a;area lucratorilor D
65 lucrtorilor detaai in unitateD
c5 lucrtorilor dele+ai in unitateD
d5 lucratorilor pusi la dispo<itie de catre un a+ent de munca temporar.
Instruirea introducti32+eneral se face indi3idual sau n +rupuri de cel
mult 20 de persoane si are durata de 9 ore: sta6ilita prin instructiuni proprii.
Instruirea introducti32+eneral se reali<ea<a in cadrul (er3iciului Intern de
?re3enire si ?rotectie intr2o sala dotata cu pupitre si scaune: afise si pliante.
In cadrul instruirii introducti32+enerale se e7pun n principal: urmtoarele
pro6leme:
a5 le+islaia de securitate i sntate n muncD
65 consecinele posi6ile ale necunoaterii i nerespectrii le+islaiei de
securitate i sntate n muncD
c5 riscurile de accidentare i m6oln3ire profesional specifice unitiiD
d5 msuri la ni3elul unitii pri3ind acordarea primului a;utor: stin+erea
incendiilor i e3acuarea lucrtorilor.
%oninutul tematicii instruirii introducti32+enerale este in conformitate cu
tematica apro6at de ctre an+a;ator si se reali<ea<a prin lecturarea
materialelor cu caracter de ((M puse la dispo<itie: re+ulament intern: discutii.
Instruirea introducti32+eneral se finali<ea<a cu 3erificarea nsuirii
cunotinelor pe 6a< de teste.
!e<ultatul 3erificrii se consemnea<a n fia de instruire la ru6rica
FG!e<ultatele testarilor pri3ind securitatea si sanatatea in muncaGG unde se
preci<ea<a:
2 #ataD
2 Materialul e7aminatD
2 %alificati3ul acordatD
2 E7aminatorD
&ucrtorii care nu i2au nsuit cunotinele pre<entate n instruirea
introducti32+eneral nu 3or putea fi an+a;ai.
#upa efectuarea instruirii introducti32+enerale lucratorului: se reali<ea<a
intocmirea FGEisei indi3iduale de instruire pri3ind securitatea si sanatatea in
muncaGG astfel:
11
pe coperta se consemnea<a:
2 denumirea unitatiiD
2 numele si prenumele persoanei instruiteD
2 le+itimatia: marcaD
2 +rupa san+uinaD
2 domiciliulD
in interiorul HEisei indi3iduale de instruireIse consemnea<a:
2 numele si prenumele persoanei instruiteD
2 data si locul nasteriiD
2 calificareaD
2 locul de muncaD
2 traseul si durata de deplasare la. de la ser3iciu a persoanei instruiteD
2 data efectuarii instruirii introducti32+enerale: timpul: numele persoanei
care a efectuat instruireaD
2 continutul instruiriiD
#upa consemnarea acestor date in fisa de instruire: semnea<a persoana
instruita: persoana care a reali<at instruirea si apoi persoana care a 3erificat
insusirea cunostintelor.
Eisa de instruire se intocmeste pentru personalul permanent sau detasat:
pentru lucratorii se<onieri: temporar sau <ilieri si este pastrata de conducatorul
procesului de munca: respecti3e cel care are sarcina efectuarii instruirii la locul
de munca.
%ompletarea fisei de instruire se face cu pi7 cu pasta sau stilou: imediat
dupa 3erificarea instruirii.
In ane7a 1 este pre<entata tematica de instruire introducti3 +enerala.
In ane7a 2 este pre<entat testul .
/*+* Ins!ruirea #a #ocu# de %unc"
Instruirea la locul de munc se reali<ea<a dup instruirea introducti32
+eneral i are ca scop pre<entarea riscurilor pentru securitate i sntate n
munc: precum i msurile i acti3itile de pre3enire i protecie la ni3elul
fiecrui loc de munc: post de lucru i.sau fiecrei funcii e7ercitate.
Instruirea la locul de munc se face tuturor lucrtorilor enumerati la
capitolul anterior 42.2.a5: inclusi3 la scAim6area locului de munc n cadrul
unitii.
Instruirea la locul de munc se face de ctre conductorul direct al locului
de munc timp de 9 ore.
Instruirea la locul de munc se efectuea<a pe 6a<a tematicilor intocmite
de catre lucrtorul desemnat cu pro6leme de ((M din cadrul ser3iciului intern
de pre3enire i protecie si sunt apro6ate de ctre an+a;ator. Tematicile sunt
pstrate la persoana care efectuea< instruirea.
Eia de instruire se pstrea< de ctre conductorul locului de munc.
12
Instruirea la locul de munc cuprinde:
a5 informaii pri3ind riscurile de accidentare i m6oln3ire profesional
specifice locului de munc i.sau postului de lucruD
65 pre3ederile instruciunilor proprii ela6orate pentru locul de munc
i.sau postul de lucruD
c5 msuri la ni3elul locului de munc i.sau postului de lucru pri3ind
acordarea primului a;utor: stin+erea incendiilor i e3acuarea lucrtorilorD
d5 pre3ederi ale re+lementrilor de securitate i sntate n munc pri3ind
acti3iti specifice ale locului de munc i.sau postului de lucruD
e5 instruirea la locul de munc include n mod o6li+atoriu demonstraii
practice pri3ind acti3itatea pe care persoana respecti3 o 3a desfura i
e7erciii practice pri3ind utili<area ecAipamentului indi3idual de protecie: a
mi;loacelor de alarmare: inter3enie: e3acuare i de prim a;utor.
Inceperea efecti3 a acti3itii la postul de lucru de ctre lucrtorul
instruit se face numai dup 3erificarea cunotinelor de cte eful ierarAic
superior celui care a fcut instruirea i se consemnea< n fia de instruire
indi3idual.
#upa efectuarea instruirii la locul de munca: pe prima pa+ina a fisei de
instruire se consemnea<a:
a5 #ata efectuarii instruiriiD
65 &ocul de munca.post de lucruD
c5 TimpulD
d5 umele si functia persoanei care a reali<at instruireaD
e5 %ontinutul instruiriiD

#upa consemnarea acestor date in fisa de instruire: semnea<a persoana
instruita: persoana care a reali<at instruirea si apoi persoana care a 3erificat
insusirea cunostintelor.
#upa efectuarea instructa;ului introducti32+eneral si la locul de munca
persoana instruita este admisa la lucru de catre an+a;ator: acest lucru se
reali<ea<a prin consemnarea datelor la ru6ricile:
a5 Admis la lucruD
65 umele si prenumeleD
c5 EunctiaD
d5 #ata si semnaturaD
In ane7a , este pre<entata tematica de instruire la locul de munca
/*/* Ins!ruirea periodic"
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor pre<entati la capitolul
2.2.a. si are drept scop reimprospatarea si actuali<area cunostintelor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Instruirea periodica se efectuea<a de catre conducatorul locului de
munca pe 6a<a tematicilor intocmite de catre lucratorul desemnat: ser3iciul
1,
intern de pre3enire si protectie si apro6ate de catre an+a;ator si sunt pastrate la
persoana care efectuea<a instruirea.

Instruirea periodic se reali<ea<a astfel:
- se%es!ria# 6 pentru personalul TE(A
- !ri%es!ria# 6 pentru sef formatie
- #unar 6 pentru personalul de e7ecutie 4personalul muncitor5
Instruirea periodic se consemnea<a in fisa de instruire la ru6rica
FGInstruirea periodicaGG: completandu2se urmatoarele date:
2 #ata instruirii
2 #urata instruirii 2 se cronometrea<a timpul efecti3 cat a durat
instruirea si se consemnea<a acest lucru
2 "cupatia salariatului
2 Materialul predat
2 (emnatura celui instruit
2 (emnatura celui care a instruit
2 (emnatura celui care a 3erificat instruirea
>erificarea instruirii periodice se face de ctre eful ierarAic al celui care
efectuea< instruirea si semnea<a fiele de instruire ale lucrtorilor:
confirm8nd astfel c instruirea a fost fcut corespun<tor.
Instruirea periodic se completea<a n mod o6li+atoriu i cu demonstraii
practice. 4E7: Masuri de prim a;utor in ca< de accidente5
/*4 Ins!ruirea sup#i%en!ara 8 reins!ruirea9
Instruirea periodic se face suplimentar celei pro+ramate n urmtoarele
ca<uri:
a5 c8nd un lucrtor a lipsit peste ,0 de <ile lucrtoareD
65 c8nd au aprut modificri ale pre3ederilor de securitate i sntate n
munc pri3ind acti3iti specifice ale locului de munc i.sau postului de lucru
sau ale instruciunilor proprii: inclusi3 datorit e3oluiei riscurilor sau apariiei
de noi riscuri n unitateD
c5 la reluarea acti3itii dup accident de muncD
d5 la e7ecutarea unor lucrri specialeD
e5 la introducerea unui ecAipament de munc sau a unor modificri ale
ecAipamentului e7istentD
f5 la modificarea teAnolo+iilor e7istente sau procedurilor de lucruD
+5 la introducerea oricrei noi teAnolo+ii sau a unor proceduri de lucruD
#urata instruirii periodice suplimentare este de 9 ore si se sta6ileste n
instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respecti3.
In ane7a 4 este pre<entata tematica de instruire periodica.
In ane7a 0 este pre<entat modul de completare al JEisei de instruire
((MI: pa+ina 4
14
Ane7a 1
TEMATI%A #E I(T!$I!E IT!"#$%TI> 'EE!A&A ((M

1. Le.ea /)01+223 2 &e+ea (ecuritatii si (anatatii in Munca
2. I : SS(622) 6 Instructiune specifica pri3ind principalele re+lementari in
3i+oare pri3ind securitatea si sanatatea in munca .
,. I : SS( : 22+ 2 Instructiune pri3ind riscurile de accidentare si im6olna3ire
profesionala in cadrul societatii.
4* I : SS( : 2))6 Instructiune pri3ind acordarea primului a;utor in ca< de
accidente
0. I : SS( : 22/ 6 Instructiune specifica de securitate si sanatate in munca
pentru
circulatia pietonala si transport intern

No!a;
In <isa de ins!ruire indi7idua#a= #a rurica >Con!inu!u# ins!ruirii ? se 7a
conse%na !e@!u# o#dui!.

#irector &ucrator desemnat


10
Ane7a 2
TEST
de 7eri<icare a cuno'!in&e#or asi%i#a!e dup" e<ec!uarea ins!ruc!aAu#ui
in!roduc!i7 : .enera# pen!ru <unc!ia de %ecanic au!o
%ititi cu atentie intre6arile si incercuiti in +rila raspunsul corect.
)* Care es!e #e.ea care re.#e%en!eaBa des<asurarea ac!i7i!a!ii de
SECURITATE
SI SANATATE IN (UNCA in Ro%ania C
a5 &e+ea 491.2000
65 &e+ea -0.1--/ repu6licata
c5 &e+ea ,1-.200/
+* Care es!e scopu# e<ec!u"rii ins!ruirii in!roduc!i7 6 .enera#eC
a5 Este o procedur practicat frec3ent la an+a;area n munc a unei persoane
de ctre unitile aflate n proprietatea statuluiD
65 (copul instruirii introducti32+enerale este de a informa despre acti3itile
specifice unitii: riscurile pentru securitate i sntate n munc: precum i
msurile i acti3itile de pre3enire i protecie la ni3elul unitii: n +eneralD
c5 (copul instruirii introducti32+enerale este de a pre<enta acti3itatea
desfurat la noul loc de munc.
/* In caBu# in care se i%pune in!rarea pen!ru in!er7en!ie in 7ase inchise=
#ucra!oru# !reuie ;
a5 (a poarte ecAipament indi3idual de protectie corespun<ator: sa fie dotat cu
masca cu furtun de aductiune de aer: sa ai6a centura pre3a<uta cu fran+Aie de
si+uranta cu a;utorul careia persoana care il supra3e+Aea<a sa il poata scoate in
ca< de pericol D
65 (a poarte ecAipament indi3idual de protectie corespun<ator: sa fie dotat cu
masca cu furtun de aductiune de aer sau cu masca cu cartus poli3alent: sa ai6a
centura pre3a<uta cu fran+Aie de si+uranta cu a;utorul careia persoana care il
supra3e+Aea<a sa il poata scoate in ca< de pericol.
c5 5 (a poarte ecAipament indi3idual de protectie corespun<ator: sa fie dotat cu
masca cu furtun de aductiune de aer: sa isi asi+ure posi6ilitatea de iesire rapida
in ca<ul in care are primele simtome de into7icare.
4* Ce repreBin!" echipa%en!u# indi7idua# de pro!ec&ieC
1/
a5 ?rin ecAipament indi3idual de protecie se nele+e orice ecAipament
destinat s fie purtat sau inut de lucrtor pentru a2l prote;a mpotri3a unuia ori
mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i sntatea la
locul de munc: precum i orice element suplimentar sau accesoriu proiectat n
acest scopD
65 ?rin ecAipament indi3idual de protecie se nele+e orice m6rcminte de
lucru i uniformele o6inuite care nu sunt proiectate n mod special pentru a
prote;a securitatea i sntatea lucrtoruluiD
c5 ?rin ecAipament indi3idual de protecie se nele+e orice dispo<iti3 sau
ecAipament destinat purtrii de ctre fiecare participant la procesul de munc
pentru a2l prote;a mpotri3a unuia sau mai multor factori de risc de accidentare
sau m6oln3ire profesionalD
5* Co%i!e!u# de securi!a!e 'i s"n"!a!e $n %unc" es!e cons!i!ui! din;
a5 !epre<entanii lucrtorilor: cu rspunderi specifice n domeniul securitii
i sntii lucrtorilor i an+a;ator sau repre<entantul su le+al i.sau
repre<entanii si n numr e+al cu cel al repre<entanilor lucrtorilorD
65 !epre<entanii lucrtorilor: cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii lucrtorilor: pe de o parte i an+a;atorul sau repre<entantul su le+al
i.sau repre<entanii si n numr e+al cu cel al repre<entanilor lucrtorilor i
medicul de medicina muncii: pe de alt parte.
65 ?ersoane care se ocup cu acti3itatea de pre3enire i protecie:
repre<entanii lucrtorilor: cu rspunderi
specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor i an+a;atorul sau
repre<entantul su le+al i.sau repre<entanii si n numr e+al cu cel al
repre<entanilor lucrtorilor
3* Se%na#iBare de securi!a!e 'i1sau de s"n"!a!e repreBin!a ;
a5 (emnali<area care se refer la un o6iect: o acti3itate sau o situaie
determinat i furni<ea< informaii ori cerine referitoare la securitatea i.sau
sntatea la locul de munc: printr2un panou: o culoare: un semnal luminos ori
acustic: o comunicare 3er6al sau un +est2semnal: dup ca<D
65 (emnali<area prin care se indic adoptarea unui comportament specificD
semnalul prin care se dau indicaii pri3ind ieirile de ur+en ori mi;loacele de
prim a;utor sau de sal3areD
c5(emnali<area de sal3are sau de prim a;utor
D* Ce repreBin!a echipa%en!u# de %unc"C
a5 Im6rcmintea de lucru i uniformele o6inuite care nu sunt proiectate n
mod special pentru a prote;a securitatea i sntatea lucrtoruluiD
65 #ispo<iti3ele porta6ile pentru detectarea i semnali<area riscurilor i
factorilor noci3i.
c5 "rice main: aparat: unealt sau instalaie folosit la locul de muncD
1=
E* In!o@ica!ia acu!a pro<esiona#a repreBin!a
a5 (tare patolo+ic aprut 6rusc: ca urmare a e7punerii or+anismului la no7e
e7istente la locul de muncD
65 ?ierdere parial sau total a capacitii de munc: confirmat prin deci<ie
de ncadrare ntr2un +rad de in3aliditate: emis de or+anele medicale n dreptD
c5 ?ierdere a capacitii de munc datorat unor 3tmri e3idente:produse n
urma unui e3eniment: p8n la emiterea deci<iei de ncadrare ntr2un +rad de
in3aliditate de ctre or+anele medicale n dreptD
0* Ce se $n&e#e.e prin acciden! de %unc"C
a5 >tmarea 3iolent a or+anismului: precum i into7icaia acut
profesional: care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea
ndatoririlor de ser3iciu i care pro3oac incapacitate temporar de munc de
cel puin , <ile calendaristice: in3aliditate ori decesD
65 Accident suferit pe drumul de la ser3iciu ctre cas indiferent de momentul
producerii luiD
c5 >tmarea 3iolent a an+a;atului precum i into7icarea acut profesional
care pro3oac incapacitate temporar de munc de cel mult 2 <ile
calendaristice: in3aliditate sau decesD
)2* E7acuarea persona#u#ui din Bona a<ec!a!a de .aBe= in ur%a dec#ansarii
unei a#ar%e chi%ice se <ace;
a5 ?ersonalul se e3acuea<a in orice directie in cel mai scurt timp posi6ilD
65 ?ersonalul se e3acuea<a in cel mai scurt timp posi6il: pe directia de
deplasare a 3antuluiD
c5 ?ersonalul se e3acuea<a in cel mai scurt timp posi6il: perpendicular pe
directia de deplasare a 3antuluiD
Eiecare intre6are este cotata cu un punct.
&a reali<area unui total minim de = puncte candidatul este declarat
::A#MI(I din punct de 3edere al cunoasterii normelor +enerale de protectia
muncii.
%andidatii care se situea<a su6 acest puncta; 3or fi repro+ramati pentru
ree7aminare. #aca si de aceasta data candidatul nu reuseste sa o6tina cel putin
puncta;ul minim 3a fi declarat ::!E(?I(GG.
#irector &ucrator desemnat
19


Ane7a ,

TE(ATICA INSTRUIRE SS( LA LOCUL DE (UNCA
1. !e+ulament Eunctionare Atelier intretinere: %ap./ 2 Instructiuni de
securitate si sanatate in munca
2. #emonstratie practica pentru utili<area EI? si a aparaturii de protectie a
respiratiei.
,. I C ((M C 00= 2 Instructiune specifica de securitate si sanatate in munca
pri3ind comunicarea e3enimentelor
4. !e+ulament pri3ind admiterea la lucru a salariatilor


No!a;
In <isa de ins!ruire indi7idua#a= #a rurica >Con!inu!u# ins!ruirii? se 7a
conse%na !e@!u# o#dui!*

#irector &ucrator desemnat


1-
Ane7a 4
TEMATI%A ?ET!$ I(T!$I!EA ?E!I"#I%A #E (E%$!ITATE (I
(AATATE I M$%A A &$%!AT"!I&"! #I ATE&IE!$& #E
IT!ETIE!E
4mecanic auto5
T!IME(T!$& I 201,
IANUARIE
1. I?2((M 2 004D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
intretinere si reparatii auto3eAicule: cap.0.4.0. (udarea: cap. 0.4.0. !epararea
radiatorelor si re<er3oarelor.
2. I?2((M2 002D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
circulatia pietonala si tranport intern: cap.0.120.,.
,. I?2((M C 009D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca
pentru lucrul la inaltime: cap.0.=. EcAipamente indi3iduale de protectie pentru
lucrul la inaltime.
4. I?2((M C 00-D Instructiuni pri3ind acordarea primului a;utor in ca< de
accidente: cap. 0.4. ?rimul a;utor in fracturi: lu7atii: entorse C demonstratie
practica.

No!a;
In <isa de ins!ruire indi7idua#a= #a rurica >(a!eria#u# preda!? se 7a
co%p#e!a as!<e#;
1. I?2 ((M2004: cap.0.4.0
2. I?2 ((M2002: cap.0.120.,
,. I?2 ((M2009: cap.0.=
4. I?2 ((M200-: cap.0.4.2 demonstratie practica
FEBRUARIE
1. I?2((M 2 004D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
intretinere si reparatii auto3eAicule: cap.0.4.=. Incarcarea
2. I?2((M2 002D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
circulatia pietonala si tranport intern: cap.0.4. %irculatia pietonala.
,. I?2((M C 009D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca
pentru lucrul la inaltime: cap. 0.9.1. Instalatii: dispo<iti3e si scule pentru
lucrul la inaltime C 'eneralitati.
20
4. I?2((M C 00-D Instructiuni pri3ind acordarea primului a;utor in ca< de
accidente: cap. 0.0. Eunctiile 3itale si controlul lor. !eanimarea respiratorie si
cardiaca C demonstratie practica.
No!a;
In <isa de ins!ruire indi7idua#a= #a rurica >(a!eria#u# preda!? se 7a
co%p#e!a as!<e#;
1. I?2 ((M2004: cap.0.4.=
2. I?2 ((M2002: cap.0.4
,. I?2 ((M2009: cap.0.9.1
4. I?2 ((M200-: cap.0.0.2 demonstratie practica
(ARTIE
1. I?2((M 2 004D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
intretinere si reparatii auto3eAicule: cap.0.4.9. $mflarea pneurilor
2. I?2((M2 002D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
circulatia pietonala si tranport intern: cap.0./. %erinte teAnice pentru 6iciclete
si conducatorii acestora.
,. I?2((M C 009D Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca
pentru lucrul la inaltime: cap. 0.9.2. Instalatii: dispo<iti3e si scule pentru
lucrul la inaltime C (cari re<emate.
4. I?2((M C 00-D Instructiuni pri3ind acordarea primului a;utor in ca< de
accidente: cap. 0./. ?rimul a;utor in ca< de electrocutare C demonstratie
practica.
No!a;
In <isa de ins!ruire indi7idua#a= #a rurica >(a!eria#u# preda!? se 7a
co%p#e!a as!<e#;
1. I?2 ((M2004: cap.0.4.9
2. I?2 ((M2002: cap.0./
,. I?2 ((M2009: cap.0.9.2
4. I?2 ((M200-: cap.0./.2 demonstratie practica

Tematica de instruire 3a fi consemnata: la data efectuarii instruirii periodice: la
ru6rica JMaterialul predatI din HEisa de instruire indi3idualaI: care 3a fi
semnata conform ru6ricilor respecti3e.

21
#irector &ucrator desemnat
Ane7a 0
DICGIONAR EHPLICATIV DE TER(ENI
In sensu# Le.ii /)0 1 +223 ar!* 5= !er%enii si e@presii#e de %ai Aos au
ur%a!oru# $n!e#es;
acciden! de %unca : 3atamare 3iolenta a or+anismului: precum si
into7icatia acuta profesionala: care au loc n timpul procesului de munca sau
n ndeplinirea ndatoririlor de ser3iciu si care pro3oaca incapacitate
temporara de munca de cel putin , <ile calendaristice: in3aliditate ori decesD
acciden! %aAor : accident de munca: de re+ula accident nuclear:
incendiu sau e7plo<ie: care determina cresterea 6rusca si masi3a a mor6itatii
si mortalitatii colecti3itatii umane situate n pro7ima 3ecinatate a locului
accidentului si.sau poluarea se3era a mediului ncon;urator.
acciden! usor C e3eniment care are drept consecinta le<iuni superficiale
care necesita numai acordarea primelor n+ri;iri medicale si a antrenat
incapacitate de munca cu o durata mai mica de , <ileJ
a#!i par!icipan!i #a procesu# de %unca : persoane aflate n ntreprindere
si. sau unitate: cu permisiunea an+a;atorului: n perioada de 3erificare
preala6ila a aptitudinilor profesionale n 3ederea an+a;arii: persoane care
prestea<a acti3itati n folosul comunitatii sau acti3itati n re+im de 3oluntariat:
precum si someri pe durata participarii la o forma de pre+atire profesionala si
persoane care nu au contract indi3idual de munca ncAeiat n forma scrisa si
pentru care se poate face do3ada pre3ederilor contractuale si a prestatiilor
efectuate prin orice altfel mi;loc de pro6a
an.aAa!or : persoana fi<ica sau ;uridica ce se afla n raporturi de munca
ori de ser3iciu cu lucratorul respecti3 si care are posi6ilitatea ntreprinderii si.
sau unitatiiJ
ap!i!udine : insusire sau sistem de nsusiri ale su6iectului: mi;locind
reusita n acti3itateD posi6ilitate de a actionasi o6tine performanteD factor al
persoanei ce facilitea<a cunoasterea: practica: ela6orarile teAnice si artistice:
comunicareaD
oa#a #e.a!a de pro<esiune : 6oala cu determinare multifactoriala: la
care unii factori determinanti sunt de natura profesionala D
oa#a pro<esiona#a : afectiunea care se produce ca urmare a e7ercitarii
unei meserii sau profesii: cau<ata de a+enti noci3i fi<ici: cAimici ori 6iolo+ici
22
caracteristici locului de munca: precum si de suprasolicitarea diferitelor
or+ane sau sisteme ale or+anismului: n procesul de muncaD
deprindere : componenta automati<ata a acti3itatii concreti<ata prin
desfasurarea n afara sau prin reducerea controlului constient: reali<are
spontana si facila. !e<ulta pri e7ersare repetiti3a si se fundea<a pe un stereotip
dinamic sau pe o matrice functionala n care sunt reunite 3eri+a afecti3a si
afectorie a refle7elorD
dispoBi!i7 de pro!ec!ie : dispo<iti3 care reduce sau elimina: sin+ur sau
n asociere cu un protector: riscul de accidentareD
echipa%en! de %unca : orice masina: aparat: unealta sau instalatie
folosita n muncaD
echipa%en! indi7idua# de #ucru : ecAipament utili<at n procesul
muncii sau n asociere cu un protector: riscul de accidentareD
echipa%en! indi7idua# de pro!ec!ie : orice ecAipament destinat a fi
purtat sau m8nuit de un lucrator pentru a2l prote;a mpotri3a unuia ori mai
multor risc 040l1112f uri care ar putea sa i puna n pericol securitatea si
sanatatea la locul de munca: precum si orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a ndeplini acest o6iecti3D
e7a#uare : actiune de determinare a aspectelor cantitati3e ale unui sistem
anali<at si re<ultatul eiD
e7a#uare a riscu#ui de acciden!are1$%o#na7ire pro<esiona#a :
acti3itate prin care se identifica factorii de accidentare si.sau m6olna3ire
profesionala si se determina ni3elul de riscD
e7a#uare a securi!a!ii %uncii 6 acti3itate prin care se estimea<a: 3aloric
sau procentual dimensiunea securitatii muncii ntr2un sistem de muncaD
determinarea ni3elului de securitate. Este parte componenta a auditului de
conformitateD
e7eni%en! : accidentul care a antrenat decesul sau 3atamarile
or+anismului: produs n timpul procesului de munca ori n ndeplinirea
ndatoririlor de ser3iciu: situatia de persoana data disparuta sau accidentul de
traseu ori de circulatie: n conditiile care au fost implicate persoane an+a;ate:
incidentul periculos: precum si ca<ul suscepti6il de 6oala profesionala sau
le+ata de profesiuneD
<ac!or de risc : insusiri: stari: fenomene: comporatmente proprii
elementelor implicate n procesul de munca si care pot pro3oca accidente de
munca sau m6olna3iri profesionaleD cau<e potentiale ale accidentelor de
munca si 6olilor profesionaleD
<or%are 6 actiune de a pre+ati: instrui: educa si re<ultatul eiD
.rup 7u#nerai# #a risc 6 +rup de persoane departa;at dupa criterii de se7:
38rsta: stare fi<ica si.sau fi<iolo+ica si care ndeplinesc conditia specificata
2,
pentru persoanele 3ulnera6ile 4de e7emplu: +rupuri 3ulnera6ile la risc pot fi
femeile: tinerii: persoanele Aandicapate etc.5D
inciden! pericu#os :e3enimentul identifica6il: cum ar fi e7plo<ia:
incendiul: a3aria: accidentul teAnic: emisiile ma;ore de no7e: re<ultat din
disfunctionalitatea unei acti3itati sau a unui ecAipament de munca sau.si din
comportamentul neadec3at al factorului uman care nu a afectat lucratorii: dar
ar fi posi6il sa ai6a asemenea urmari si. sau a cau<at ori ar fi posi6il sa
produca pa+u6e materialeD
in<or%are 6 actiune intreprinsa de catre conducatorul firmei n scopul
aducerii la cunostinta salariatilor a riscurilor profesionale specifice firmei: a
modului concret de operare n situatii de functionare anormala sau n ca<ul
unor dere+lari pre3i<i6ile: precum si a actiunilor ce tre6uiesc ntreprinse
pentru e3itarea consecintelor riscurilor profesionaleD
#ocu# de %unca : locul destinat sa cuprinda posturi de lucru: situat n
cladirile ntreprinderii si. sau unitatii: inclusi3 orice alt loc din aria
ntreprinderii si. sau unitatii la care lucratorul are acces n cadrul desfasurarii
acti3itatiiD
#ucra!or 6 persoana an+a;ata de catre un an+a;ator: potri3it le+ii: inclusi3
studentii: ele3ii n perioada efectuarii sta+iului de practica: precum si ucenicii
si alti participanti la procesul de munca: cu e7ceptia persoanelor care
prestea<a acti3itati casniceD
#ucra!or e@pus 6 orice an+a;at care se +aseste n ntre+ime sau partial n
<ona periculoasaD
%ana.e%en! a# securi!a!ii si sana!a!ii $n %unca 6 componenta a
mana+ementului +eneral: care include structura ora+ni<atorica: acti3itatile de
planificare. responsa6ilitatile: practicile: procedurile: procesele si resursele
pentru ele6orarea: implementarea: reali<area si re3i<uirea planului de
securitate si sanatate n muncaD
%asuri de pre7enire a acciden!e#or de %unca si $%o#na7iri#or
pro<esiona#e 6 modalitati teAnice si or+ani<atorice a reali<arii securitatii
munciiD
%ediu de %unca 6 ansam6lul conditiilor fi<ice: cAimice: 6iolo+ice si
psiAosociale n care unul sau mai multi e7ecutanti si reali<ea<a sarcina de
muncaD
%iA#oace de produc!ie 6 totalitatea mi;loacelor de munca
4cladiri:instalatii: masini: unelte: mi;loace de transport etc.5 si a o6iectelor
muncii 4materii prime: produse intermediare etc.5 utili<ate n procesul de
productie a 6unurilor materialeD
ni7e# de risc 6 indicator con3entional ce e7prima sintetic si cumulati3
dimensiunea riscurilor de accidentare si m6olna3ire profesionala e7istente
ntr2un sistem de munca. (e determina n cadrul acti3itatii de e3aluare: pe
24
6a<a com6inatiei dintre +ra3itatea si pro6a6ilitatea consecintelor ma7im
pre3i<i6ile ale actiunii factorilor de risc e7istenti n sistemul respecti3 asupra
personaluluiD
ni7e# de risc accep!ai# sau risc reBidua# 6 ni3el de risc admis prin
con3entiile sociale n materie de securitate a muncii. !iscul re<idual este
riscul cu +ra3itatea consecintelor redusa si pro6a6ilitate mica sau medieD
ni7e# de securi!a!e 6 indicator con3entional ce e7prima +lo6al starea sau
ni3elul de securitate a muncii ntr2un sistem de munca. (e determina direct
prin autoe3aluarea securitatii sau e3aluarea ni3elului de securitate: sau indirect
prin sta6ilirea ni3elului de risc: fiind in3ers proportional cu acesta. (e e7prima
prin +radul de conformitate cu pre3ederile actelor normati3e n 3i+oareD
nor%a de securi!a!e $n %unca 6 ansam6lu de re+lementari si pre3ederi
cu caracter ;uridic prin care se aprecia<a cerintele desfasurarii unei acti3itati n
conditii de securitate a muncii D
no@a 8<ac!or noci79 : a+ent fi<ic: cAimic sau 6iolo+ic cu actiune n
mediul de munca asupra or+anismului uman: daunator sanatatiiD factor de risc
de m6olna3ire profesionalaD
para%e!ru 6 o marime fi<ica masura6ila: o actiune sau operatie ce
tre6uie reali<ata 4temperatura: presiunea: de6itul: concentratia: densitatea:
38sco<itatea si timpul5D
perico# 6 proprietate intriseca a elementelor 4materialelor de lucru:
surselor de ener+ie: ecAipamentelor teAnice: mediului de lucru: metodelor:
practicilor si teAnolo+iilor de lucru5 de a cau<a e3enimente nedorite sau daune
4accidente: m6olna3iri si pa+u6e materiale5D
perico# de acciden!are si $%o#na7ire pro<esiona#a 6 sursa a unei
posi6ile le<iuni sau afectare a sanatatii e7ecutantului unui proces de muncaD
perico# deosei! 6 pericol care poate conduce la consecinte +ra3e:
ire3ersi6ileD
perico# .ra7 si i%inen! de acciden!are : situatia concreta: reala si
actuala careia i lipseste doar prile;ul declansator pentru a produce un accident
n orice momentD
perico# i%inen! 6 pericol care poate produce n orice moment un
e3eniment nedoritD
pos! de #ucru 6 element al structurii or+ani<atorice a unei unitati
economico2sociale ce consta n ansam6lu o6iecti3elor: sarcinilor: autoritatii si
responsa6ilotatilor care n mod re+ulat re3in spre e7ercitare unui component
al unitatii 4unui e7ecutant5 sau locul pe care l ocupa operatorul unui
ecAipament teAnic 4masina: instalatie:utila; etc.5 pe parcursul desfasurarii
procesului teAnolo+icD un ecAipament poate sa ai6a mai multe posturi de
lucruD
20
pre7enire : ansam6lul de dispo<itii sau masuri luate ori pre3a<ute n
toate etapele procesului de munca: n scopul e3itarii sau diminuarii riscurilor
profesionaleD
pre7enire in!rinseca 6 pre3enire reali<ata prin introducerea criteriilor de
securitate n conceptia si proiectarea ecAipamentelor teAnice: a teAnolo+iilor:
constructiilor etc.: action8nd asupra formei: ase<arii: modului de monta;:
principiului de constructie si functionare: fara a adau+a elemente special
concepute pentru reali<area securitatii muncii. ?re3enirea intrinseca presupune
eliminarea riscurilor din fa<a de conceptie si proiectareD
pre7enirea acciden!e#or de %unca si i%o#na7iri#or pro<esiona#e 6
ansam6lul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru pentru e3itarea sau reducerea riscurilor. Are ca scop reducerea
numarului de accidente si reducerea costurilorD
procedura de #ucru 6 descriere detaliata a unei operatii sau fa<e de lucru
4procedeu de lucru nepericulos5D
pro!ec!ie co#ec!i7a 6 protectie const8nd n utili<area unor mi;loace
teAnice de protectie destinate sa asi+ure protectia simultana a doi sau mai
multi e7cutantiD
pro!ec!ie condi!iona!a 6 protectie const8nd n utili<area unor mi;loace
teAnice de protectie la care ndeplinirea functiei de securitate este dependenta
de e7ecutantD
pro!ec!ie indi7idua#a 6 protectie care consta n utili<area de mi;loace
indi3iduale de protectie destinate sa asi+ure protectia unui sin+ur e7ecutantD
pro!ec!ie necondi!iona!a 6 protectie const8nd n utili<area unor mi;loace
teAnice de protectie la care ndeplinirea functiei de securitate este
independenta de e7ecutant.
repreBen!an! a# #ucra!ori#or cu raspunderi speci<ice $n do%eniu#
securi!a!ii si sana!a!ii #ucra!ori#or : persoana aleasa: selectata sau
desemnata de lucratori: n conformitate cu pre3ederile le+ale: sa i repre<inte
pe acestia n ceea ce pri3este pro6lemele referitoare la protectia securitatii
lucratorilor n muncaD
risc 6 com6inatie ntre pro6a6ilitatea si +ra3itatea unei posi6ile le<iuni
sau afectari a sanatatii ntr2o situatie periculoasa. !isc nseamna pericol
potential. ?ericol nu nseamna risc D
risc de acciden!are si $%o#na7ire pro<esiona#a 6 posi6ilitate de
producere a unui accident sau a unei m6olna3iri profesionale: cu o anumita
frec3enta si +ra3itate a consecintelor: ntr2o situatie periculoasa D
sarcina de %unca 6 totalitatea actiunilor ce tre6uie efectuate de
e7ecutant: prin intermediul mi;loacelor de productie si n anumite conditii de
mediu: pentru reali<area scopului sistemului de munca D
2/
securi!a!e si sana!a!e $n %unca : ansam6lul de acti3itati
institutionali<ate a38nd ca scop asi+urarea celor mai 6une conditii n
desfasurarea procesului de munca: apararea 3ietii: inte+ritatii fi<ice si psiAice:
sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de muncaD
ser7icii e@!erne : persoane ;uridice sau fi<ice din afara ntreprinderii.
unitatii: a6ilitate sa preste<e ser3icii de protectie si pre3enire n domeniul
securitatii si sanatatii n munca: conform le+iiD
sis!e% de %unca 6 ansam6lu constituit n 3ederea reali<arii unui proces
de munca dintr2unul sau mai multi e7ecutanti: sarcina lor de munca: ale carui
elemente interactionea<a pe 6a<a unui circuit informational. ?rin definitie
accidentele de munca si 6olile profesionale se produc e7clusi3 n sistemul de
munca: fiind re<ultatul factorilor de risc +enerati de sistem D
si!ua!ie pericu#oasa 6 orice situatie n care operatorul sau orice persoana
este e7pusa unuia sau mai multor pericoleD
s!a.iu de prac!ica : instruirea cu caracter aplicati3: specifica meseriei
sau specialitatii n care se pre+atesc ele3ii: studentii: ucenicii: precum si
somerii n perioada de recon3ersie profesionala.
2=
B I B L I O G R A F I E
1. &e+ea nr. ,1-.200/ a securitatii si sanatatii in munca D
2.orme metodolo+ice pentru aplicarea &e+ii securitatii si sanatatii in munca
nr.,1-.200/D
,. %urs de instruire i perfecionare n domeniul securitii i sntii n
munc D
4. 1.'. 1420.200/ cu modificarile si completarile ulterioare.
29

S-ar putea să vă placă și