Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

INSTRUCȚIUNILE PROPRII DE SECURITATE


ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - RISCURI SI
PRIM AJUTOR

Sustinator:

FEB. 2020
CUPRINS:

1. PREZENTARE FIRMA............................................................................1
2. SECURITATEA IN MUNCA- Principiile juridice…………………2

3. Instrucțiunile proprii de SSM...............................................3


4. IPSSM- 01- Utilizarea echipamentelor, birouri Tesa………..4
a. Prevederi generale, scopul, Obligatii si drepturi
ale lucratorilor, domeniul de aplicare................................4
b. Activitati generale - lucrul cu aparatura electrocasnica...7
c. Efectuarea curateniei..........................................................9
d. Utilizarea calculatorului, imprimantelor............................11
e. Protectia vederii, Primul ajutor..........................................12
5. Bibliografie...........................................................................................14

1
6. PREZENTARE FIRMA

SC Popescu SRL si-a inceput activitatea in anul 2016. De atunci s-a dezvoltat si a ajuns
sa-si creeze o imagine din ce in ce mai puternica pe piata echipamentelor industriale dedicate
firmelor cu profil chimic si alimentar. Din anul 2018, societatea are implementat și
certificat/recertificat sistemul de management integrat calitate ISO 9001– mediu – sănătate și
securitate în muncă OHSAS 18001:2008. Societatea este condusă de Director Executiv.
Este o societate cu capital privat, înființată in anul 2016, cu sediul social în Loc. Rm
Valcea, Jud. Valcea, care are ca obiect de activitate
„Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.”.
Societatea face eforturi permanente pentru a crea angajaţilor un ambient modern,
confortabil şi plăcut care să favorizeze activitatea profesională.

7. SECURITATEA IN MUNCA

Principiile juridice ale sistemului sunt:


- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta un drept fundamental al tuturor
participantilor la procesul de munca.
Legea nr. 319/2006 a SSM, la art. 1, stabileste principiile generale referitoare la prevenirea
riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc
de accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata, instruirea lucratorilor si a
reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

- Legătura indisolubilă dintre dreptul la muncă şi SSM


Pentru asigurarea integrală a dreptului la munca este necesara garantarea unor asemenea
conditii de desfasurare a procesului de munca incat viata, sanatatea si integritatea corporala a
celor care isi exercita acest drept fundamental sa fie aparate.

- Integrarea SSM în procesul de munca


Principiu clar exprimat in Legea nr. 319/2006 a SSM, care prevede atat obligatiile angajatorului,
cat si ale lucratorilor pentru realizarea unui mediu sigur si sanatos de munca.

- Caracterul preventiv al SSM


Prin esenta sa, securitatea si sanatatea muncii are un caracter preventiv, menirea ei fiind
preintampinare a producerii accidentelor de munca si/sau a imbolnavirilor profesionale.
Reglementarile legale in domeniu sunt astfel stabilite incat sa apere viata, sanatatea si
integritatea corporala ale celor care participa la procesul de munca.

- Abordarea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale ca


problemă unică.
Din punctul de vedere al cauzelor determinante, al spatiului de manifestare, ca si al masurilor
si mijloacelor de combatere, fenomenele de accidentare si imbolnavire profesionala sunt
identice. In numeroase cazuri acelasi factor de risc - cauza - poate conduce, in functie de
conditiile concrete, fie la accident de munca, fie la boala profesionala. In aceste conditii
legiuitorul a urmărit tratarea lor ca o problemă unica.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Acest proces este parte a pregatirii profesionale si are ca scop eliminarea sau micsorarea
numarului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienta cunostintelor de SSM .

2
Instruirea lucrtorilor in domeniul SSM reprezinta un ansamblu de activitati organizate prin care
se urmareste insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor in securitate si sanatate, ea fiind
dispusa prin prevederile art. 20 din Legea nr. 319/2006.
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii si/sau
unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru, aceasta perioada fiind considerata timp de
munca.
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:
a) instruirea introductiv generala;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica
d) instruirea periodica suplimentara

Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă

 GENERALITATI
Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă (prescurtat I.P.S.S.M.) urmăresc
eliminarea sau diminuarea cauzelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională și
particularizarea și concretizarea măsurilor de prevenire în comportamentul executantului în
raport cu condițiile reale de desfășurare a sarcinilor de muncă.
Instrucțiunile S.S.M. sunt documente tehnice proprii cu aria de aplicabilitate în societate și se
pot utiliza ca instrument pentru realizarea instructajului la locul de muncă și periodic de către
conducătorul direct al locului de muncă. De asemenea se folosesc pentru realizarea controlului
și autocontrolului la locurile de muncă și pentru stabilirea măsurilor de prevenire care să asigure
eliminarea
 sau diminuarea riscurilor potențiale de accidentare la locurile de muncă.
Cadrul legal pentru elaborarea instrucțiunilor S.S.M. îl reprezintă Legea 319/2006, privind
securitatea și sănătatea în muncă, H.G. 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și hotărâri specifice
fiecărei activități desfășurate.
Instrucțiunile proprii S.S.M. se revizuiesc sau se completează ori de câte ori este necesar, ca
urmare a schimbărilor de natură legislativă sau a condițiilor de derulare a lucrărilor.

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă transpune Directiva Cadru


89/391/CEE și are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi
sănătăţii în munca a lucrătorilor, îndeplineşte rolul de lege fundamentală în domeniu și stabilește
cadrul general, principiile și regulile de bază pentru promovarea securității și sănătății lucrătorilor
la locul de muncă.

Legea este elementul generator pentru toate prevederile normative din domeniul securității și
sănătății în muncă, precum și în construirea prevenirii riscurilor profesionale și a unei noi
abordări a gestiunii acestora.

 INSTRUCȚIUNE PROPRIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


PENTRU PERSONAL TESA (CU MUNCĂ DE BIROU) DIN CADRUL
SOCIETATII NOASTRE

3
S.C. POPESCU S.R.L UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE IPSSM- 01

MUNCA IN ACTIVITATEA DE BIROU


PL RM VALCEA

1. Prevederi generale

IPSSM 01 pentru activitatile desfasurate la birou de catre personalul tehnic, economic si


de conducere, cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirilor profesionale,
luand in considerare pericolele specifice activitatiilor desfasurare in conditiile de securitate
in cadrul societatii

2. Scopul

Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
proprii celor patru componente ale sistemului de munca ( executant-sarcina de munca-
mijloace de productie-mediu de munca).

3. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei instructiuni au caracter obligatoriu in cadrul SC POPESCU SRL si
se aplica tuturor locurilor de munca unde se organizeaza si desfasoara activitati de birou,
de catre personalul tehnic, economic si de conducere.

4. Obligatii si drepturi ale lucratorilor

1. Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea starii de functionare sau de


folosinta a masinilor (masini electronice, calculatoare, xerox, etc.), aparatelor, uneltelor de
mana sau a dispozitivelor care exista in dotarea biroului si a locurilor proprii de munca sau
care sunt necesare pentru desfasurarea activitatii. Nu se vor utiliza acele masini, unelte etc.
care nu prezinta conditii de siguranta in timpul lucrului.
2. Este obligatorie pastrarea ordinei si curateniei la locul de munca.

3. Este obligatorie respectarea legilor si a regulilor de circulatie (interna), atat pe


drumurile interne cat si pe drumurile publice.

4. Este interzisa schimbarea de catre orice persoana a sigurantelor fuzibile ale


instalatiei electrice. In aceasta situatie se va anunta electricianul de serviciu.

5. Tablourile electrice vor fi mentinute in permanenta inchise.

6. Este interzisa uscarea de obiecte pe calorifere sau alte dispozitive radiante de


caldura.

7. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte.

4
8. Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta o eventuala persoana
aflata in incaperea alaturata, in imediata apropiere a ei.

9. Circulatia pe scari se va efectua respect andu-se urmatoarele norme :


a. se va circula numai pe partea dreapta ;
b. se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe
scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara bani, nu se va merge distrat, sarind cate
doua, trei trepte deodata etc.
c. vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca
alunecarea.

10. Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura.
Este interzis a se improviza podete formate din scaune, cutii, sertare, asezate unele peste
altele deoarece, nefiind stabile, se pot rasturna existand pericolul de accidentare atat a
persoanei care lucreaza cat si a persoanelor aflate in apropiere.

11. Usile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se
impinge in partea din sticla a usilor.

12. La iesirea din cladire, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi
surprinsa de eventualele mijloace de transport care circula prin zona.

13. Intotdeauna se va privi in directia de mers, iar atunci cand se transporta obiecte in
brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea.

14. La intersectii de drumuri sau alei, se va circula pe partea dreapta, mergandu-se


incet, pentru a se evita coliziunea cu o persoana sau un eventual mijloc de transport care ar
putea veni din sens opus sau dupa coltul cladirii.
15. Pardoselile din incaperi vor fi intretinute in mod corespunzator pentru a evita
alunecarile.

16. In timpul programului de lucru se va purta incaltaminte corespunzatoare pentru a


evita orice sursa de accident.

17. Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie
invelite si depuse astfel incat sa poata fi usor identificate.

18. Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie facut cu muschii picioarelor si nu cu


muschii spatelui.Trebuie evitate intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile bruste.
19. Personalul din birouri care circula in sectoarele societatii va respecta urmatoarele
reguli :
 sa foloseasca imbracamintea cat mai stransa pe corp.
 sa circule numai pe caile de circulatie din sectii.
 sa evite calcarea de cabluri electrice, pe portiuni alunecoase sau pe obiecte aflate in
 de circulatie.
zona

 sa atinga masinile sau utilajele aflate in functiune.


 sa nu poarte discutii lungi cu personalul care lucreaza.
 sa indeparteze neautorizat dispozitivele de protectie in timpul functionarii masinilor.
 sa nu se aprinda orice sursa de foc in zone unde se gasesc sau se lucreaza cu
substante inflamabile. 

 este interzis fumatul in birouri sau sectii. Se poate fuma doar in spatiile special

amenajate.

5
20. Este interzis a se arunca bete de chibrituri sau resturi de tigari in cosurile de hartii
sau in birouri. Fumatul va fi admis numai la locurile amenajate si nominalizate in acest
sens.
21. Este interzis a se depozita pe calorifere sau pe alte aparate care radiaza caldura,
hartii, tesaturi sau alte materiale combustibile.

22. Este interzis a se umbla la instalatii, aparate sau tablouri electrice. Defectiunile vor
fi remediate de catre personalul specializat.

23. Este interzisa blocarea culoarelor de circulatie si scarile de acces cu materiale ce


ar putea impiedica evacuarea bunurilor in caz de incendiu.
24. La incheierea programului de lucru toate aparatele consumatoare de energie
electrica vor fi scoase din priza.

25. In caz de incendiu se vor respecta urmatoarele masuri :


 se intrerupe curentul electric.
 se anunta formatia de pompieri.
 se anunta conducatorul unitatii.
 se asigura prima interventie pentru localizarea si stingerea incendiului, folosindu-se
mijloacele cele mai apropiate de stingere din dotare.
 se iau masuri de evacuare din calea focului in prima urgenta.
 se salveaza principalele documente si bunuri materiale.
26. Instalatiile electrice vor fi bine izolate. Este interzis a se soate stecherul din priza
tragand de cordon.

27. Este interzis a se bloca trecerile cu cordoane electrice sau telefonice.


28. Aparatele utilizate in birou vor fi asezate cat mai aproape de sursa de alimentare
cu energie electrica (priza).

29. Este interzis a se atinge cu mana un obiect metalic in timp ce cu cealalta mana se
introduce stecherul in priza.

30. Orice masina sau aparat inainte de alimentarea electrica trebuie verificate pentru
a fi in pozitia deconectat .

31. Este interzisa introducerea conductoarelor direct in priza electrica, fara sa se


foloseasca stecherul.

32. Masinile si aparatele de birou vor fi bine fixate pe masa de lucru pentru a se evita
alunecarea acestora.

33. In timpul curateniei in incaperi, nu se va muta nici-un obiect de mobilier greu fara
asistenta sau ajutor corespunzator.
34. Personalul care lucreaza trebuie sa cunoasca locul de aprindere si de stingere a
luminii, iar in cazul lipsei unui intrerupator nu va umbla la acesta.

35. La curatirea geamurilor se vor folosi scari corespunzatoare bine fixate, astfel incat
sa se evite pericolul de alunecare al acestora sau de cadere a lucratorului.

36. Este interzisa stergerea pe dinafara a geamurilor aflate la inaltime. Acestea se vor
sterge de personal special instruit si dotat cu centura si franghie de siguranta.

37. Este interzisa punerea in functiune a masinilor sau aparatelor care au carcasa de
protectie demontata.

6
38. Atunci cand se foloseste un cutit de mana sau o lama pentru taierea hartiei,
degetele trebuie tinute cat mai departe de taisul lamei.

39. In sertare obiectele taioase sau ascutite(creioane, cutite, lame etc.) vor fi aranjate
corespunzator.

40. Inainte de folosirea unui scaun de birou, trebuie controlata starea lui.

41. Scaunul se va aseza intr-o pozitie stabila evitandu-se asezarea pe marginile lui.

42. Este interzisa miscarea de leganare pe doua din piciorele scaunului sau de
rasturnare pe spate.

43. Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect de la inaltime.
Pentru aceasta se va folosi o scara corespunzatoare.

44. Pentru evitarea impiedicarilor sertarele birourilor vor fi mentinute inchise.

45. Dulapurile mai inalte si care au baza mica vor fixate corespunzator pentru evitarea
caderii acestora.

46. Este interzisa depozitarea de orice obiecte pe dulapuri relativ inalte.


47. In dulapuri obiectele, dosarele sau alte obiecte vor fi asezate astfel incat cele mai
grele sa fie asezate in partea de jos a dulapului.

48. Asezarea documentelor pe rafturi va fi realizata astfel incat sa impiedice caderea


acestora.

49. La aparitia unor defectiuni ca scurtcircuitare, incalziri exagerate etc. la masinile si


aparatele de birou se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si se va anunta personalul
de specialitate.

Nerespectarea prezentelor instructiuni constitue abatere de la legislatia actuala de


securitate si sanatate in munca si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

5. ACTIVITATI GENERALE - LUCRUL CU APARATURA ELECTROCASNICA

1. Pot desfasura activitati utilizand aparatura electrocasnica numai persoanele


care indeplinesc urmatoarele conditii:
 cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru
 au calificarea si autorizarea necesara,

 au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii, asupra:


- riscurilor la care se expun, ia locul de munca,

- partilor periculoase ale echipamentelor tehnice din dotare,

- masurilor de prim-ajutor, in cazul producerii unor accidente.


 corespund fizic, mental, psihic, in urma efectuarii controlului medical obligatoriu, care
se desfasoara periodic,

 au fost dotate si poarta echipamentul individual de protectie,


 respecta regulile generale de igiena personala,

7
2. MASURI SPECIFICE

In spatiile administrative unde se utilizeaza aparatura electrocasnica, Sali de conferinta,


se vor respecta obligatoriu urmaloarele reguli;
 Prizele, tablourile electrice trebuie sa fie verificate PRAM

 inainte de punerea lor in functiune se vor asigura ca echipamentele si utilajele actionate


electric sunt protejate prin carcase, aparatori, etc., astfel incat elementele aflate normal sub

tensiune sa nu poata fi atinse,

 cablurile electrice sunt pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor


mecanice, termice, chimice, etc.

 intrerupatoarele si comutatoarele nu se vor manevra cu mainile ude,

 nu se vor utiliza conductoril de alimentare (prelungitoare) ce prezinta deteriorari ale


izolatiei si ar putea produce scurtcircuite in timpul functionarii echipamentelor, sau care

elimina protectia prin nulul de protectie,
 nu se va proceda la punerea in functiune a echipamentelor electrice de orice tip fara a

fi legate la nulul de protectie si centura de impamantare.
 aparatele electrocasnice (dozator-filtru de cafea, resou electric, ventilator de birou,
televizor, DVD, videoproiector, combina muzicala, casetofon, aspirator, prajitor paine, fier de
calcat, cantar electric, rasnita cafea, mixer, etc.) pot fi utilizate numai cu respectarea stricta
a conditiilor prevazute in cartea tehnica (tensiune de alimentare, frecventa curent,

orizontalitate, planeitate, etc),

 repararea, curatarea si spalarea acestora este permisa numai dupa ce au fost


deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea stecherului din
priza).

Se interzice:

 orice improvizatie pe cablul de alimentare si pe aparat,


 inadirea cablului de alimentare cu, curent electric a aparatului,
 folosirea aparatelor electrocasnice conectate la prize electrice fara nulul de protectie
si dispozitiv de deconectare automata la aparitia eventualelor defecte,

 folosirea aparatelor fara aparatura de masura si control, cu care a fost dotat de catre
fabricant, in stare de functionare,

 utilizarea aparatelor cand partile care nu sunt, in mod normal sub tensiune,
curenteaza.

Reguli pentru efectuarea curateniei in unitate si pentru activitati conexe

Utilajele frigorifice (congelatoare, frigidere, etc.) pot fi utilizate numai daca se respecta
urmatoarele reguli:

 mentinerea parametrilor de functionare (temperatura, umiditate, etc.) in limiteleprevazute in cartea tehnica,
 nu se pun in functiune echipamentele frigorifice defecte sau la care lipsesc aparatele
de masura si control sau aparatura de protectie si semnalizare,

8
 la efectuarea diferitelor operatii de intretinere, decongelari, dezincrustari nu se aplica

lovituri mecanice,

 nu se lasa usa deschisa in timpul functionarii echipamentelor frigorifice,


 nu se lasa alimente in congelatoare daca acestea sunt scoase din functiune,

 nu se baga bauturi carbogazoase in congelatoare

Filtrul de cafea si fierbatorul electric pentru incalzit apa pot fi utilizate numai cu
respectarea stricta a conditiilor prevazute in cartea tehnica (tensiune de alimentare, frecventa
curent, verticalitate, planeitate, fixare sigura pe suport etc):

 repararea, curatarea si spalarea acestora este permisa numai dupa ce au fost


deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea stecherului din

priza),
 inlocuirea rezistentei electrice si a celorlalte piese electrice este permisa numai
persoanelor calificate, instruite in acest scop si testate asupra cunostintelor dobandite.

Cuptorul cu microunde pot fi utilizate numai cu respectarea stricta a conditiilor


prevazute in cartea tehnica (tensiune de alimentare, frecventa curent, verticalitate,
planeitate), de personal instruit.
 Nu se incearca repararea acestuia de catre personal necalificat. In caz de defectiune
se trimite in service
 Nu se utilizeaza decat pentru incalzirea alimentelor
 Este interzisa introducerea in cuptor a altor obiecte, corpusri straine care nu sunt
pentru uz alimentar
 Atentie cand se manipuleaza produsele incalzite, acestea pot fi fierbinti si necesita
manusi de protectie

Efectuarea curateniei

 Curatenia si aranjamentul spatiilor se vor efectua de lucratori instruiti in acest scop.


Activitatea de curatenie se va desfasura conform instructiunilor proprii, in functie de dotarea

unitatii si de graficul stabilit de conducerea societatii.
 Curatenia spatiilor de folosinta comuna, a birourilor, a anexelor si a toaletelor sunt

atributiile de baza ale intregului personal.
 Personalul de asigurare a curateniei trebuie sa controleze zilnic starea de functionare
a instalatiilor de la toalete si obiectele din dotarea spatiilor anexe. Remedierea eventualelor
defectiuni depistate in urma verificarilor facute vor fi executate de persoane corespunzator

calificate.
 Agentul de curatenie isi desfasoara activitatea privind curatenia birourilor si anexelor,

executand urmatoarele operatiuni:
o nu incepe curatenia fara a deschide ferestrele pentru aerisire;

o dupa spalare dezinfecteaza toate obiectele sanitare.

9
 Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc.
precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.

 Dupa spalarea pavimentului intotdeauna se semnalizeaza corespunzator cu placutele

avertizoare speciale “Atentie podea alunecoasa”
 Lichidele inflamabile si combustibile si substantele dezinfectante, degresante,

dezincrustante se vor pastra in recipiente originale, etichetate corespunzator.
 Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea grupurilor sanitare, a salilor de curs
si de sedinte se vor utiliza conform reglementarilor sanitare si instructiunilor emise de
furnizori.

 Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea

echipamentului de protectie si lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.).
 Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate
sau de personal propriu specializat in acest scop.. Este interzisa folosirea substantelor
insecticide necunoscute. Substantele insecticide se vor pastra in spatiu special amenajat,
ventilat natural, in recipiente sau cutii cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il

prezinta.
 Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa
balustradele scarilor sau pe caile de evacuare.

Aspiratoarele de praf pot fi utilizate numai daca sunt dotate obligatoriu cu cordon electric
care sa aiba conductor de nul, iar motorul, furtunul de aspirare praf, sacul colector de praf,
cordonul electric de alimentare, etc. sunt in perfecta stare de functionare.

 Pentru deservirea acestor utilaje se vor utiliza numai lucratori instruiti pentru

desfasurarea activitatii.
 Se interzice utilizarea masinilor defecte, cu improvizatii sau cu piese lipsa.
 Indiferent de tipul si capacitatea aspiratorului de praf, acesta trebuie sa fie prevazut la

conductorul electric si prize — cu legare la nulul de protectie.

 Utilizarea aspiratorului se va face numai dupa o verificare a functionarii motorului, a


furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca apar defectiuni
de functionare, se va anunta conducerea societatii pentru remedierea acestora prin

interventia persoanelor calificate – centre de reparatii si service
 Daca la motorul electric se constata scantei, se va opri imediat aspiratorul si se va
solicita personal calificat pentru remediere (ateliere de service si reparatii). Nu se va folosi in
nici un caz aspiratorul in aceasta situatie.

 La folosirea aspiratorului si in alte operatiuni pentru care aparatul este prevazut cu o


serie de dispozitive, se vor respecta cu strictete indicatiile de exploatare, elaborate de catre

producator si/sau importator.
 Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru deparazitare cu insecticide sau alte
 explozive.
lichide
 La mutarea aspiratorului de la un alt loc de munca se va intrerupe obligatoriu

alimentarea cu energie electrica.
 Pentru alimentarea cu energie electrica se vor utiliza numai prize aflate in buna stare
de functionare si cabluri electrice prevazute cu stecher si cu invelisul de protectie intact.

10
 Se interzice alimentarea aspiratoarelor daca tabloul electric nu are sigurantele
calibrate; se interzice utilizarea prizelor defecte, sau a conductoarelor fara stecher sau cu

izolatia deteriorata.
 Se interzice introducerea stecherului in priza cu mana umeda.

Utilizarea monitorului, calculatorului

Înainte de conectarea cablului de alimentare electrică la priză, asiguraţi-vă că tensiunea


acesteia corespunde cu cea folosită de monitor.

Nu introduceţi obiecte metalice în orificiile monitorului. Există riscul unei electrocutări.

Pentru evitarea electrocutării, nu atingeţi niciodată interiorul monitorului. Numai un


tehnician calificat şi instruit în prealabil poate deschide carcasa monitorului sau a desktop-
ului.

Nu folosiţi niciodată monitorul dacă are cablul de alimentare deteriorat şi nu agăţaţi


obiecte de orice fel de acesta. Nu scoateţi monitorul din priză smulgând cablul. Ţineţi
întotdeauna de ştecher.

Evitaţi supraîncălzirea monitorului, menţinând orificiile de aerisire ale acestuia


neacoperite. De asemenea nu îl montaţi sub acţiunea directă a razelor soarelui şi menţineţi-
l departe de sursele de căldură.

Folosiţi monitorul într-un loc fără umezeală şi praf. Acesta se poate curăţa cu o cârpă
umedă, numai dacă a fost în prealabil deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.

Dacă vărsaţi din greşeală lichide pe acesta, deconectaţi-l imediat de la reţeaua de


alimentare cu energie electrică şi contactaţi un distribuitor autorizat.

Monitorul se va instala numai pe suprafeţe solide şi în apropierea unei prize uşor


accesibile.

Dacă nu funcţionează normal (dacă se percep zgomote sau mirosuri neobişnuite),


deconectaţi-l imediat şi contactaţi un distribuitor autorizat.

Deconectaţi monitorul înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere şi atunci când


nu îl folosiţi pentru mai mult timp.

Utilizarea imprimantelor

La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supra-încălzirile care pot


conduce la
incendii.

În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf și dioxid de


carbon.

În timpul funcționării, capacul superior al imprimantelor va fi menținut închis; deschiderea


capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje se va realiza numai dupã deconectarea
acestora de la sursă.

La utitizarea imprimantelor se va evita atingerea părților fierbinți.

11
Orice intervenţie în timpul funcționării imprimantelor, permisă în documentația tehnicã,
se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părților corpului de către
imprimantă.

Suprafețele ecranelor video-terminalelor se vor curăța periodic de depunerile de praf


sau amprente digitale, pentru a nu se reduce vizibilitatea.

PROTECȚIA VEDERII

Lucrătorii care folosesc calculatoare vor avea în vedere prevederile Directivei


1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, transpusă în HG 1028/2006.

(Extras - Protecţia ochilor şi a vederii

Art 12 Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al


vederii, efectuat de o persoană care are competența necesară:
-înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la
angajare; ulterior, la intervale regulate;
-ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de
vizualizare.

Art 13 Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului


prevăzut la Art 12 arată că acesta este necesar.

Art 14 Dacă rezultatele examenului prevăzut la Art 12 sau ale examenului la care face
referireArt 13 arată că este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de corecție,
lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corecție speciale, care să corespundă
activităţii respective.
Art 15 Măsurile luate potrivit Art 12-14 nu trebuie să implice în nici un caz costuri financiare
pentru lucrători.)

PRIMUL AJUTOR

Este un complex alcătuit din cele mai simple proceduri medicale efectuate la locul
accidentului, sub forma de auto-ajutor, sau ajutor reciproc, cu folosirea echipamentului
standard sau a celui improvizat. Scopul principal este salvarea vieții omului, eliminarea
factorului de agresiune și evacuarea rapidă a sinistratului din zona afectată. Termenul
optimal de acordare a primului ajutor medical de până la 30 min., după primirea traumei, și
până la 10 min. în caz de otrăvire. În caz de oprire a respirației acest termen se scurtează
până la 5-10 minute.

Importanța factorului de timp se caracterizează prin aceea că: pacienții cărora li s-a
acordat primul ajutor medical în primele 30 de min. după traumatism, complicațiile post-
traumatice se micșorează la jumătate în comparație cu traumatizații cărora li să acordat
ajutor după acest termen.

Lipsa ajutorului medical timp de 1 oră după traumatism mărește numărul de cazuri de
deces la pacienții grav afectați cu 30 %; până la 3 ore cu 60%; până la 6 ore cu 90%.

12
Timpul din momentul traumatismului până la acordarea primului ajutor trebuie
maximal scurtat. Primordială este necesitatea de a elimina factorul agresiv: de a evacua
sinistratul de sub dărâmături, din apă, de scos din încăpere arzândă sau din zona afectată
de substanțe otrăvitoare, de scos din automobil etc.

Este necesar de a aprecia repede și corect starea sinistratului. În timpul examinării


este necesar de apreciat dacă este viu sau mort, apoi de determinat gradul de traumatizare,
continuă hemoragia sau nu.

Trusele şi posturile de prim ajutor sunt deservite de către persoane care vor fi în
prealabil instruite de personalul medico-sanitar asupra noţiunilor de prim ajutor.

Fiecare post sau trusă de prim ajutor va fi dată în grija unui lucrător cu locul de muncă
permanent cât mai apropiat de locul unde urmează a se interveni şi care, în cadrul sarcinilor
sale de serviciu, va urmări completarea sistematică a mijloacelor de prim ajutor.

Este de preferat ca intervenția de acordare a primului ajutor să se facă de către


membrii echipei de prim ajutor, în baza cunoștiințelor acumulate în cadrul pregătirilor
specifice susținute de către medicii de medicină muncii.

La observarea oricarui eveniment orice persoana are urmatoarele obligatii:

● Anunta telefonic Inspectorul SSM / Cadrul tehnic PSI si conducatorul locului de munca.
Comunica detalii referitoare la eveniment si locatia exacta.
● Acorda primul ajutor, pana la sosirea Ambulantei.
● Conducatorul locului de munca anunta Conducerea societatii.
● Pentru cazuri minore, se va acorda primul ajutor de baza, accidentatul fiind tinut in
permanenta sub observare. In functie de starea in care se afla accidentatul, daca este
nevoie, conducatorul locului de munca va apela Serviciul Unic de Urgenta 112.

ELABORAT DATA APROBAT DATA PAG.

RMSS DEx

25.02.2020 26.02.2020 13
Daniel Guzu Popescu Marian

13
BIBLIOGRAFIE :

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

HG 1425/2006 privind Nomele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor


Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la


utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către


lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

H.G. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă


de către lucrători a echipamentelor de muncă

HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la


locul de muncă

Legea 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările


ulterioare (codul rutier)

HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195, cu modificările și


completările ulterioare

14