Sunteți pe pagina 1din 9
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA http://www. euparticip.md, httos:/www.facebook.com/euparticip.md PROCES-VERBAL Nr. CRPS/19004 al Sedintei Consiliului pentru Participare din raionul Soroca din 07 apr Sala de Sedinta, CRT DACIA, str. Mail Sadoveanu, nr. 21, mun. Soroca La gedinté au participat membri cu drept de vot: lon Babici, Presedintele CRT DACIA Valentina Jamba, Pregedintele AO "Eco-Sor” Veaceslav Burtacu, Presedinte AO "Euroregiunea Nistru’ nica Valentina, Pregedinte AO "Casa Sperantei" (Olga Ghergheleju, Pregedinte AO *Consilul Uni din Soroca” Robert Cerai, Presedinte AO "Bare-Rom” ‘Artur Cerari, Presedinte AO Fundatia "Baron Mircea Cerari* Claudia Ivanov, Presedinte AO "Razele Viltorului” Madalina Babici, Pregedinte Consiiul Raional al Tinerilor Soroca 2019 ‘Sedinta este deliberativ, sunt prezenti9 din 16 membri ai Consiluli ORDINEA DE ZI: 1. Analiza proiectelor de decizie din cadrul Sedintei Ordinare a Consilului Raional Soroca din data de 11 apriie 2019; 2. Ate subiecte la propunerea membrifor. S-A EXAMINAT: 1, Proiectul de Decizie Nr. 01-2D 30/01 Cu privire la aprobarea “Programului raional si a Planului de actiuni Privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021”. Initiator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al raionului Soroca. Raportor: Vladimir Gutu, sef al Centrului de Sanstate Public Soroca. Raportor: on Babi, membru CRP Soroca, Reprezentant al Secretaratului CRP Soroca, S-a propus: Ca rezultat al examinarii Proiectului de Decizie Nr. 01-2D 30/01 Cu privire la aprobarea "Programului raional si a Planului