Sunteți pe pagina 1din 21
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA httovAwww.euparticip.md, https:/Aww facebook.com/euparticip.md REET ips Aw. avebook.com/euparticip.md CONSILIULUI RAIONAL SOROCA str Stefan cel Mare nr. § ‘MD-3000, mun, Soroca Tel+ (373) 230 2-26-50 Fax. + (373) 230 2-20-98 Email: crsoroca@amail.com ‘httovIWwww.soroca.mnd in atentia autorului Proiectului de Decizie Nr. 01-20 30/01 Cu privire la aprobarea “Programulul raional si a Planului de actiuni privind Controlul tutunului pentru anii 2049-2021": Viadimir Gutu, Sef al Centrului de Sanatate Publica Soroca. Carezultat al examina Proiectului de Deizie Nr. 01-20 30/01 Cu priv la aprobarea“Progremului raion a Paul dl acti privind control tutunuli pentru ani 2019-2021" propus spre aprobare in cadrul Gedintei Orcinare ¢ Consul Ralonal Soroca din 11.04.2019, membii Consliuui pentru Partcipare din Raionul Soroce, prin prezenta comunic& urmatoarele: 1. Se sustine proiectul de decizie si se recomanda spre aprobare; 2. Se recomanda umatoarele ajustéri nesemniticative 21 La punctul 3 din prezenta decizie s& fe ajustttextul actual dupa cum urmeazés(Se pune in sarcind