Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT “ALECU RUSSO” DIN BǍLŢI


FACULTATEA DE ȘTIINŢE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

UTILIZAREA METODELOR EURISTICE LA


FORMAREA COMPETENȚELOR DE
REZOLVARE A PROBLEMELORDE
STEREOMETRIE ÎN CLASA XII

Realizat de: Balica Cristian


student, grupa DM11M

Bălți, 2019