Sunteți pe pagina 1din 11

Chestionar nivel preşcolar - pentru părinţi

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată de satisfacția


beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc
deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă şi de a contribui la îmbunătăţirea
serviciilor educaţionale din creşa/grădiniţa dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde
următoarelor întrebări.
Vă mulţumim pentru participare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor!
*Obligatoriu

1. Copilului meu este înscris la grădiniţă, la grupa: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o mică;
o mijlocie;
o mare;
o nu ştiu/nu răspund.

2. Copilului meu este:


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o fată;
o băiat.

3. Copilul meu frecventează grădiniţa: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o aproape în fiecare zi;
o de câteva ori pe săptămână;
o de câteva ori pe lună;
o de câteva ori pe semestru;
o de câteva ori pe an şcolar.

4. Copilului meu îi place mai mult: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o să meargă la grădiniţă
o să rămână acasă, în familie, şi să nu meargă la grădiniţă

5. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care relaţionează copilul dumneavoastră cu ceilalţi colegi
de la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

6. În urma frecventării grădiniţei, copilul meu se îmbolnăveşte:


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o cel puţin o dată pe săptămână;
o cel puţin o dată pe lună;
o cel puţin o dată pe semestru;
o cel puţin o dată pe parcursul anului şcolar;
o nu se îmbolnăveşte niciodată.

7. Grădiniţa dispune de un cabinet medical şi de cadre medicale: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

8. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea cadrelor medicale faţă de copiii şi


părinţii din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

9. Aţi remarcat un interes crescut al cadrelor didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea sănătoasă a
copiilor: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

10. Aţi fost consiliat de profesori în legătură cu modul în care se comportă copilul dumneavoastră
atât la grădiniţă, cât şi în familie? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

11. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de cantitatea şi calitatea mâncării oferite copiilor la grădiniţă?
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

12. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de valoarea alocaţiei pentru hrană pe care o plătiţi lunar la grădiniţă?
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

13. A participat copilul dumneavoastră la grădiniţă la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau
cutremur? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da
o nu
o nu ştiu

14. Copilul dumneavoastră se simte în siguranţă la grădiniţă: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu;
o nu ştiu/nu răspund.

15. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de igiena şi curăţenia din grădiniţă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

16. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care sunt supravegheaţi copiii la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

17. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de numărul de copii înscrişi la grupă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

18. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de mărimea sălii de grupă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

19. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de dotările existente la grupă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

20. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care este amenajat spaţiul în sala de grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

21. V-aţi implicat în amenajarea sălii de clasă sau în achiziţionarea de materiale şi echipamente la
grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu;
o nu răspund.

22. La care dintre următoarele lucruri, preşcolarii au acces în mod direct: *


Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
o păpuşi şi seturi de jucării;
o hârtie, culori, acuarele;
o plastilină;
o cuburi pentru construcţii;
o cărţi şi reviste pentru copii;
o computer şi softuri educaţionale;
o spaţiu de joacă amenajat în curte;
o nisip şi apă;
o diferite materiale artificiale sau din natură;
o costumaţii diferite pentru copii;
o alte resurse.

23. Aţi remarcat existenţa unei probleme în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor necesare pentru
buna funcţionare a grădiniţei? *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
o apă;
o încălzire;
o electricitate;
o gaz;
o salubritate;
o Internet şi telefonie;
o nu există nici o problemă;
o nu ştiu/nu răspund.

24. Cunoaşteţi misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice ale unităţii de învăţământ? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu;
o nu ştiu despre ce este vorba.

25. Ştiţi unde sunt afişate misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

26. Cunoaşteţi oferta educaţională a grădiniţei: numărul de grupe, numărul de locuri, programul
zilnic, proiecte şi parteneriate, rezultate obţinute: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

27. Cunoaşteţi adresa web a grădiniţei: *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

28. Care sunt modalităţile principale de comunicare cu educatorii? *


Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
o comunicare verbală;
o telefon;
o e-mail;
o web-site;
o caietul de corespondenţă;
o fişe psihopedagogice;
o rapoarte scrise privind evoluţia şi dezvoltarea copilului;
o panoul unde sunt afişate lucrările copiilor;
o alte modalităţi.

29. Aţi fost informat(ă) cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor zilnice la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

30. Cunoașteți numele profesorului/profesorilor de la grupa pe care o frecventează copilul


dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o cunosc numele;
o nu cunosc numele.

31. Cât de ataşat este copilul dumneavoastră faţă de educatori? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte ataşat;
o ataşat;
o nu este ataşat;
o nu ştiu/nu răspund.

32. Aţi primit informări scrise de la educatori referitoare la evoluţia şi progresul copilului
dumneavoastră în învăţare şi în dezvoltare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

33. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de evoluţia şi progresul realizat de copilul dumneavoastră în urma
frecventării grădiniţei? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

34. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea educatorilor faţă de copilul


dumneavoastră? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

35. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea educatorilor faţă de ceilalţi copii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

36. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de


copilul dumneavoastră? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

37. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de copii
în general? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

38. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea profesorului/profesorilor de la grupă


faţă de părinţi? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

39. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de


părinţi? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

40. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea părinţilor faţă de personalul didactic
şi nedidactic? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

41. Aţi participat la activităţi demonstrative susţinute de educatori pentru părinţi? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

42. Aţi participat la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative în afara grădiniţei? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

43. Ce tipuri de activităţi educative au fost realizate în afara grădiniţei, în ultimii trei ani şcolari? *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
o vizitarea unor obiective (muzee, instituţii, agenţi comerciali etc.)
o activităţi realizate în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ sau cu alte instituţii
o activităţi realizate în cadrul unor programe şi proiecte educaţionale
o excursii, plimbări, drumeţii
o alte tipuri de activităţi
o nu ştiu/nu răspund.

44. Aţi fost consultat(ă) în alegerea activităţilor opţionale desfăşurate la grădiniţă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

45. Aţi participat la activităţi demonstrative susţinute de profesorii de cursuri opţionale? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

46. Aţi analizat împreună cu profesorii modul în care se desfăşoară aceste cursuri opţionale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

47. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care se desfăşoară aceste cursuri opţionale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

48. Faceţi parte din comitetul de părinţi al grupei sau al grădiniţei? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

49. Cunoaşteţi cine sunt reprezentanţii părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii şi în comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

50. Cunoaşteţi vreo propunere făcută de aceşti reprezentanţi sau de alţi părinţi în vederea
îmbunătăţirii serviciilor educaţionale oferite comunităţii de grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

51. La câte şedinţe cu părinţii aţi participat în acest an şcolar? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o niciuna;
o una sau două;
o trei sau patru;
o cinci sau mai mult de cinci şedinţe;
52. În cadrul acestor şedinţe sau cu alte ocazii, aţi făcut vreo propunere în vederea îmbunătăţirii
serviciilor educaţionale? *
o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

53. Aţi remarcat un interes crescut al cadrelor didactice pentru identificarea şi sprijinirea copiilor
care manifestă întârzieri în dezvoltare sau pentru copiii care sunt foarte talentaţi în anumite
domenii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

54. Există grupe „bune” şi grupe „mai puţin bune” în grădiniţă? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu;

55. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care au fost formate grupele în grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o foarte nemulţumit(ă);
o nemulţumit(ă);
o oarecum mulţumit(ă);
o mulţumit(ă);
o foarte mulţumit(ă);
o nu ştiu/nu răspund.

56. Aţi fost informat cu privire la modul în care este evaluată activitatea educatorilor din grădiniţă?
*
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

57. Aţi fost implicat în vreun fel în procesul de evaluare internă a calităţii educaţiei din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

58. Aţi mai completat, la solicitarea grădiniţei, astfel de chestionare? *


Alegeţi o singură variantă de răspuns
o da;
o nu.

Ocupația *

Vârsta *
Genul *
o feminin
o masculin

Domiciliul *
o urban
o rural

S-ar putea să vă placă și