Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele, anul şi grupa.......................................................................................

CURS PRACTIC: TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ ÎN LIMBA


SURSĂ II
(sesiunea de vară 2015)

I. Transcrieţi fonetic, despărţind în silabe, cuvintele: mafioți, mărgeaua, rachiu,


scandalagioaică. Evidenţiaţi grupurile vocalice, încercuind diftongii/triftongii şi
subliniind hiaturile. Precizați tipul grupului vocalic identificat.

II. Notaţi accentul următoarelor cuvinte: veveriță, ciment, deunăzi, alibi.

III. Precizaţi principiile ortografice aflate la baza scrierii formelor subliniate în textul:
Margaret Thatcher s-a remarcat prin discursurile dure la adresa comuniştilor, a
sistemului comunist în general. Odată ajunsă prim-ministru, Doamna de Fier a
continuat această strategie. Ea a avut o atitudine uneori ostilă faţă de Comunitatea
Europeană, atitudine ce a provocat controverse chiar în propriul partid.

IV. Despărţiţi în silabe, după reguli fonetice şi, dacă este cazul, după reguli morfologice,
cuvintele următoare: transfug, stereoscopie, inalienabil, triatlon.

V. Subliniați forma corectă din dubletele: transcedental – transcendental, extrovertit –


extravertit, introvertit – intravertit, excrocherie – escrocherie.

VI. Subliniați, din perechile de paronime, cuvântul potrivit în sintagmele: accesuri / accese de
tuse, erupţie / irupţie a torentului, computer fiabil / friabil, vegetaţie luxurioasă /
luxuriantă, reflexia / reflecţia luminii.

VII. Motivați caracterul pleonastic al grupărilor: interacţiune reciprocă, muncă laborioasă,


mimica feţei, harta mapamondului.

VIII. Indicați câte un sinonim neologic pentru cuvintele: a înăbuși, fioros, comportament,
întunecos.

IX. Subliniaţi perechile de antonime: a detesta – a venera, lizibil – caligrafic, mascul –


femelă, erudit – ignorant, mundan – imund.

X. Ilustraţi omonimia cuvântului a achita.

Profesor examinator:
Conf. univ. dr. Ana ENE