Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A VIII-A –COMPLEMENTUL CIRCUMSTANTIAL DE SCOP

10 puncte din oficiu

A. ITEMI OBIECTIVI

I.Itemi cu alegere duală


1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă eşti sigur că afirmaţia este adevărată,
încercuieşte litera A, iar dacă eşti de părere că că este falsă, încercuieşte litera F.
2x5=10 p.
A/F a)Complementul circumstanțial de scop poate avea ca regent un adjectiv.
A/F b)În enunțul ”Bătrânul a sunat pentru a stabili ultimele detalii” există două
complemente circumstanțiale de scop.
A/F c) Numeralul colectiv din secvența ”Are două teze pe semestru și în scopul
amândurora repetă toată materia” este complement circumstanțial de scop.
A/F d)În enunțul ”Intenționat nu a venit, ca să se odihnească” există o locuțiune
adverbială de scop.
A/F e) Complementul circumstanțial de scop din secvența ”S-a pregătit pentru
susținut examenul de șofat” este exprimat prin verb nepredicativ.

II. Itemi de tip pereche


Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare părţii de vorbire prin care se
exprimă complementul circumstantial de scop. 4x2=8p

A B

1…Parintii mei au plecat dupa cumparaturi a)verb la infinitiv


2…Am consultat pentru ei toate dictionarele. b) pronume personal
3…A venit pentru a lua caietul. c) substantiv comun
4…A mers acolo la vanat . d) verb la modul supin
5…Dinadins tace, ca sa te supere. e) pronume interogativ
f) adverb

III. Itemi cu alegere multiplă


Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 2x4=8 p
1) Complementul circumstantial de scop este exprimat prin:
a) verbe la infinitiv precedate de locutiunile prepozitionale pentru, spre , cu scopul, in
ideea.
b) locutiuni conjunctionale;
c) interjectii.

2.) Complementul circumstantial de scop sta de obicei:

a) inaintea elementului regent; b) dupa elementul regent.


3.) Complementul circumstantial de scop :
a) se desparte prin virgula de restul enuntului;
b) nu se desparte prin virgula de restul enuntului;
c) asezat inaintea termenului regent, se desparte prin virgula daca este exprimat prin
verb la infinitiv sau daca este anticipat prin corelativ.
4) In propozitia: De ce ai venit ca sa iei caietul? Complementul circumstantial
de scop este exprimat prin:
a) locutiune adverbiala; b) pronume relativ; c)pronume interogativ.

B. ITEMI SEMIOBIECTIVI

I. Itemi de completare
1. Completeaza spatiile libere cu raspunsurile corecte: 2x3=6p
a) Complementul circumstanţial de scop determină...........................................................
b) Complementul circumstanţial de scop
este.....................................................……………….

2. Completeaza spatiile libere cu raspunsurile corecte (complementele circumstantiale de


scop): 4x2=8p
a) ………………..a venit, ca sa ia caietul.
b) De aceea munceste .………………………………..

II.Itemi cu răspuns scurt

1. Precizează elementele regente ale complementelor circumstanțiale de scop din enunțurile


următoare: 3x3=9p
a) În scopul scrierii unei compuneri, am citit un articol.
b) A luat-o la picior spre a nu întârzia.
c) Haide la plimbare!

2. Construieşte câte un enunţ în care complementele circumstanţiale de scop să fie exprimate


prin: 3x4=12p
a)Verb la infinitiv precedat de prepoziţia: pentru.
b)Verbe la supin precedate de prepoziţie.
c)Substantiv şi pronume în cazul acuzativ cu prepoziţie.

3. Alcătuieşte o propoziţie în care verbul să aibă două complemente circumstanţiale de scop


coordonate. 4p

4. Construieşte două propoziţii în care complementul circumstanţial de scop să se afle înaintea


şi după verbul determinat. 2.5x2=5p
C.Itemi subiectivi

SUBIECTUL II ( 20 de puncte)
Redactaţi o compunere de 10-15 rânduri cu titlul „ O călătorie în ţara
atributului”. În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare din tara atributului, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să folosești toate categoriile de atribute studiate, marcându-le prin subliniere;
-să ai un conținut adecvat cerinței.
Pentru conţinutul compunerii, vei primi 13 puncte. Pentru redactarea
compunerii, vei primi 7 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare,
compunerea trebuie să aibă minimum 100 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.