Sunteți pe pagina 1din 2

1) Introducere.

2) Cele mai importante realizări în domeniul criogeniei.


3) Măsurarea temperaturii în criogenia tehnică.
4) Agenții termodinamici în sistemul criogenic.
5) Termodinamica obținerii temperaturilor joase.
6) Procese de extindere ondulară a gazului.
7) Procesul de destindere cu energie interioară constantă.
8) Eșapamentul sau evacuarea gazului dintr-o butelie.
9) Efectul lui Rankine.
10) Procesul de extindere oscilantă a gazului.
11) Procese de răcire bazate pe folosirea a proprietăților He4și He3.
12) Procese de răcire cu folosirea unui agent în stare solidă.
13) Principiul de lucru a mașinei criogenice de magnetizare.
14) Efectul lui Pomeranciuk.
15) Efectul lui Ettinghausen.
16) Răcirea paramagnetică și magnetizarea supraconductorilor.
17) Efectul mecanocaloric.
18) Răcirea prin desorbție.
19) Procesul electrocaloric de răcire.
20) Clasificarea ciclurilor criogenice.
21) Caracterizarea ciclurilor criogenice.
22) Ciclul cu singură laminare.
23) Ciclul cu răcire preliminară și laminară.
24) Ciclul cu laminare repetată.
25) Ciclul cu detentor.
26) Cilcul cu presiune medie.
27) Ciclul cu presiune înaltă.
28) Determinarea valorilor optime a ciclului cu detentor.
29) Ciclul de joasă presiune cu detentor.
30) Seperarea componenților de gaze.
31) Vaporizarea fracționară și condensarea vaporilor.
32) Destilare simplă cu deflegmare.
33) Rectificarea amestecurilor binare.
34) Coloane de separare.
35) Calculul coloanei de separare.
36) Caracteristica coloanelor.
37) Instalații de separare a gazelor.
38) Calculul termodinamic al instalației de separare a gazelor.
39) Procese de sorbție și folosirea lor în criogenia tehnică.
40) Ecuația de bază a absorbției în echilibru.
41) Ecuația lui Freindih a izotermei.
42) Ecuația adsorbției polimoleculare BĂT (Brunauăra, Ămata, Telera)
43) Teoria umplerii volumice a porilor .
44) Cinetica de adsorbție ( procesul difuzoriu exterior).
45) Cinetica de adsorbție ( procesul difuzoriu interior).
46) Dinamica de adsorbție.
47) Schema aproximativă de calcul al aparatului .
48) Ecuațiile bilanțului energetic cu presiune înaltă.
49) Pomparea vaporilor lichidului la fierbere.