Sunteți pe pagina 1din 34

Poluarea de interior -

Fumul de țigară
Fumatul victime


În lume: ~ 6 milioane decese anual
1 deces / 6 secunde

În România:~33.000 de oameni annual
1 deces / 15 minute
Asistenţă acordată fumătorilor
Fumători Foşti fumători


Rata reuşitei renunţării
pe cont propriu 3-5%

Fumătorii au nevoie
de asistenţă

3 tipuri de intervenţii
1. Sfatul antifumat minimal


Ce: evaluare status fumat + informare asupra
riscurilor + recomandare stopare + trimitere la
centru specializat

Cine: medicii (familie, specialişti), dentiştii,
asistente medicale, alte cadre medicale

Cui: toate categoriile de fumători, foşti
fumători, cei care nu au fumat niciodată

Cât: 30 secunde – 3 minute
Sfatul antifumat minimal
(Very Brief Advice - 30 sec)
Puteți să vă
Renunțarea adresați centrului de
la fumat e cel mai bun consiliere Stop Fumat,
lucru pe care îl puteți face unde veți primi ajutorul
pentru sănătatea unui specialist.
dvs!* Nr. telefon
Fumați?
Fumător
Toţi Ask actual Advise Act
pacienţii Întreabă Sfătuieşte Acționează

Nu
fumează * Consecințele
Nu Fost fumatului Dacă nu sunteți
a fumat fumător + Beneficiile
pregătit acum, nu e nici
niciodată renunțării la
fumat
o problemă. Puteți
Prevenire Prevenirea + Posibilități de reveni oricând.
primară recidivei asistență
- Consiliere
- Medicație

http://www.ncsct.co.uk/publication_very-brief-
advice.php
2. Consiliere specializată individuală


Ce: informaţii despre stoparea fumatului;
tratament medicamentos, terapie
comportamentală

Cine: medic tabacolog, psiholog,
asistente medicale cu pregătire în domeniu

Unde: centru antifumat specializat

Cui: fumătorii care cer asistenţă specializată

Cât: minim 4 şedinţe consiliere (30-45 min.)
pe parcursul a 2-3 luni + urmărire 6-12 luni
Programul Naţional Stop Fumat


Centre de consiliere
multe oraşe din ţară

www.stopfumat.eu

Mureş: dr. Mărginean Corina


Mobil: 0771 679493 Fix: 0265/215133 int. 218
Psiholog TODEA Andrada 0723 723 405
3. Consiliere specializată de grup


Ce: informare şi psihoterapie (metode
educaţionale interactive, sprijin reciproc etc.)

Cine: moderatorii - specialişti, medici,
psihologi, educatori de sănătate instruiţi în
domeniul renunţării la fumat;

Cui: fumătorii avizaţi în prealabil (consiliere
individuală, pliante, broşuri, video)

Cât: şedinţe săptămânale, 1-2 ore, 1-3 luni
Programe online PC & mobile


Adulţi, elevi - SUA, Europa, România
Asistenţa pentru fumători -
Principii generale

Informarea despre consecinţele fumatului

Informare despre beneficiile fumatului

Intervenție adaptată la particularitățile
fumătorului (motivații, piedici, tehnici)

Evaluarea dependenţei

Tratament farmacologic
Evaluarea dependenţei -
Testul Fagerstrom
1. Când fumaţi prima ţigară după trezire?
2. Este dificil să nu fumaţi în locuri interzise?
3. La ce ţigară renunţaţi mai greu?
4. Câte ţigări/zi fumaţi?
5. Fumaţi mai des în prima oră de la trezire?
6. Fumaţi chiar dacă sunteţi atât de bolnav încât
trebuie să staţi în pat în timpul zilei?
Testul Fagerstrom - interpretare

Rezultate şi semnificaţia punctajului:0-2 puncte: Dependenţă foarte scăzută

3-4 puncte: Dependenţă scăzută

5 puncte: Dependenţă medie

6-7 puncte: Dependenţă puternică

8-10 puncte: Dependenţă foarte puternică
Terapia farmacologică


Terapie de substituţie nicotinică (TSN)
– Plasturele nicotinic
– Guma nicotinică

Bupropion/Zyban (cu 1-2 săpt. înainte)

Varenicline/Chantix (cu 1-2 săpt. înainte)

Terapie combinată

Alte medicamente (Nortriptilyne, Clonidină)

Recomandare şi supraveghere medicală!
Prevenirea debutului fumatului

Prevenirea începerii fumatului

Măsuri legislative (publicitate directă/
indirectă, comerţ minori)

Campanii de sensibilizare

Educaţie pentru sănătate (influenţa mass-
media, anturajului social, presiune colegială,
valori autentice, obiceiuri constructive etc.)

Nefumători Fumători
Protecţia nefumătorilor


Prevenirea efectelor fumului de țigară asupra
nefumătorilor

Educaţie pentru sănătate Fumători

Educaţie civică

Măsuri legislative

Nefumători
Determinarea CO din aerul expirat

Utilitate:
- monitorizarea concentrației de CO în aerul
expirat;
- estimarea nivelului de COHb în sânge;
- feedback rapid
pentru fumătorii
interesați de
renunțarea la fumat
Determinarea CO –
tehnica de lucru
1. Pornire: țineți butonul apăsat 3 s
2. Atașați prelungitorul D și piesa bucală
3. Inhalați și apăsați de 2 x butonul pentru a porni testarea
4. Țineți-vă respirația timp de 15 s. Ultimele 3 s semnalate prin
bip-uri.
5. Suflați încet în piesa bucală. Încercați să goliți complet
plămânii.
6. Nivelul de COHb afișat în: ppm, % și cod culori (led-uri)
7. Îndepărtați prelungitorul D între determinări.
8. Pentru repetarea testului, dublu click pe buton apoi → 2.
9. Oprire: țineți butonul apăsat timp de 3 s.
Interpretarea rezultatelor COHb –
adulți
Culoare LED ppm % Semnificație
Verde 0-6 0-1,74 Nefumător
Galben 7-10 1,75-2,38 Zona de alarmă
Roșu x1 11-15 2,39-3,18 Fumător
Roșu x2 16-25 3,19-4,78 Fumător !
Roșu x3 26-35 ≥ 4,79 Fumător !!
Roșu x4 36-50 Fumător !!!
Roșu x4* ≥ 51 Fumător !!!
POLUAREA
AERULUI
CU MICRO-
ORGANISME
Importanţă


Gradul de contaminare cu microorganisme al
aerului, obiectelor şi suprafeţelor
→ posibilitatea transmiterii infecţiilor

Criteriu important de apreciere a condiţiilor de
igienă în spaţii închise, mai ales în unităţi
publice, instituţii de copii şi în special în unităţi
sanitare
Factori determinanţi


Poluarea aerului cu microorganisme:
– Densitatea populaţiei şi aglomerarea
– Proprietăţile fizice ale aerului
– Condiţiile de salubritate etc.

Contaminarea obiectelor şi suprafeţelor cu
microorganisme este determinată de poluarea
aerului cu microorganisme
Tipuri de germeni şi surse


Tipuri de germeni din aer: bacterii, virusuri, fungi

Surse - provenienţă:
– din mediul extern (apă, sol, vegetaţie);
– de la oameni, animale

Germenii din aer provin din:
– nasofaringe şi cavitatea bucală, trahee şi
arborele bronşic (vorbit, tuse, strănut)
– de pe suprafeţele cutanate intacte sau lezate
– dejecţii
Indicatori ai poluării cu germeni


Numărul total de germeni - NTG
– arată condiţiile sanitare necorespunzătoare din
încăpere (aglomerare, ventilaţie, curăţenie
neadecvate)
– NTG corelaţie cu prezenţa germenilor patogeni

Numărul de streptococi hemolitici şi viridans:
– arată provenienţa respiratorie a germenilor

Numărul de stafilococi:
– arată contaminarea origine umană şi
eficacitatea dezinfecţiei aerului
Metoda sedimentării (Koch)


Principiu: 1 germene viu sedimentat din aer
pe mediu de cultură solid → 1 colonie

Mod de lucru:
– cutii Petri cu mediu de cultură solid (geloză)
– expunere (5-60 min) în diferite puncte
– închidere şi incubare 48 ore la 37ºC.
– numărarea coloniilor
– calcul final (formula Omelianski: în 5 min se
depun germenii din 10 L de aer, pe 100 cm2)
Metoda sedimentării (Koch)


Avantaje: simplitate, accesibilitate, nr. mare de
determinări concomitente

Dezavantaje: coeficient de eroare destul de
ridicat, pune în evidenţă
doar microorganismele care sedimentează
(din picăturile Flügge şi praful bacterian).
Metoda prin aspirare


Reţinere pe filtre (aerul trecut prin filtre de retenţie;
spălare cu lichid izotonic steril, însămânţare pe mediu
de cultură solid).

Reţinere în lichid (prin barbotare; eficienţă scăzută)

Reţinere prin impact (aer proiectat pe suprafaţa
mediului de cultură, închiderea cutiei şi incubarea,
numărare coloniilor).

Aparate: Wells, Safir, Krotov, Bourdillon (aspirator
de aer, debitmetru, suport rotativ pentru cutia Petri)
Metoda prin aspirare


Calcul: N = n x 1000 / V în care: N = numărul
de microorg/ m3 aer; n = nr colonii dezvoltate;
V = volumul de aer aspirat (în dm3).

Avantaj: permite stabilirea densităţii reale a
microorganismelor din aer.

Dezavantaj: nu permite efectuarea
concomitentă a mai multor expuneri, costisitor,
necesită sursă de curent electric.
Norme igienico-sanitare
NTG 37ºC /m 3


Locuinţe: Vara Iarna
• Aer curat sub 1500 sub 4500
• Aer impurificat peste 2500 peste 7000

Instituţii de copii: <1500

Instituţiile sanitare:
– saloane < 600
– săli de naştere, saloane nou-născuţi, ATI <
500
– săli de operaţii < 300

Săli aseptice (ind farma) < 100
Norme igienico-sanitare
germeni /m 3


Streptococcus hemoliticus şi viridans
– locuinţe Vara Iarna
• Aer curat sub 16 sub 36
• Aer impurificat peste 36 peste
124

Proporţie streptococi max 1% din NTG

Stafilococi 0
Controlul bacteriologic al
suprafeţelor

Suprafeţe, instrumentar, mâinile personalului
medical

Determinarea NTG

Determinarea streptococilor şi stafilococilor

Determinarea numărului total de coliformi
(indicatorul contaminării cu floră microbiană de
origine intestinală – prezenţă coliformi =
condiţii de salubritate insuficiente şi lipsa de
curăţenie a mâinilor)
Metoda ştergerii cu tampon steril


Mod de lucru:
– ştergerea suprafeţei cu tampon steril
– tampon în eprubetă cu 10 ml ser fiziologic
steril, agitare, diluţii succesive (5 eprub)
– însămânţare pe mediu de cultură; incubare 24
ore la 37ºC;
– se numără coloniile dezvoltate.
– calcul (nr colonii dezvoltate; valoarea diluţiei;
suprafaţa controlată).
– Rezultat: nr de germeni /1 cm2
Norme sanitare –
suprafeţe şi obiecte

NTG la 37ºC germeni/cm2
– Ob. şi mobilier spital max 5
– Săli naştere, premat, ATI max 3
– Suprafeţe săli de operaţie max 2

NTG pe mâna personal medical
– Lucru direct cu bolnavii max 40
– chirurgimax 15

Strepto, stafilo şi coliformi pe instrumentar, alte
obiecte şi mâinile personalului 0
Prevenirea contaminării
aerului şi suprafeţelor

Norme de igienă elementară
– vorbit
– tuşit
– strănutat
– spălat pe mâni
Prevenirea contaminării
aerului şi suprafeţelor

Ventilaţie corespunzătoare

Curăţenie (îndepărtează 95-98% din microbi)
– spălare, ştergere umedă, aspirare

Dezinfecţie (îndepărtează 99-99,9 % din
microbi)
– metode fizice (căldură, UV), chimice

Dacă nu se pot curăţa şi desinfecta:
– protejare cu materiale impermeabile de
unică folosinţă