Sunteți pe pagina 1din 12

Testul din anul 2017, la limba română, pentru

Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr


Câmpina

1. Fac parte exclusiv din vocabularul fundamental cuvintele din seria:


a) frate, naș, cosmos;
b) lup, carne, exclusiv;
c) câine, floare, lapte;
d) subțire, ușor, tenace.

2. Cuvântul subliniat din enunțul: De mult timp se comportă copilărește., s-a format prin:
a) conversiune;
b) compunere prin subordonare;
c) derivare;
d) compunere prin abreviere.

3. Fac parte din aceeași familie lexicală cuvintele din seria:


a) tare, întărit, tineret;
b) a umbla, umblet, umblăreț;
c) apă, apos, apicol;
d) sat, sătean, satelit.

4. Sunt în exclusivitate neologisme cuvintele din seria:


a) a dezvinovăți, culpă, cupă;
b) inocent, decisiv, sancțiune;
c) suflet, inimă, timorat;
d) repezit, obraznic, insolent.

5. Un sinonim potrivit pentru cuvântul subliniat din enunțul: Plănuiseră să fabrice un aparat
sofisticat de detectare a mișcării într-un spațiu închis., este:
a) sesizare;
b) distragere;
c) măsurare;
d) interzicere.

6. Enunțul care conține un pleonasm este:


a) În continuare veți urmări o emisiune incendiară.;
b) Mihai a lăsat impresia unui om superior.;
c) Mi s-a părut foarte naiv în discuția purtată.;
d) A fost acuzat de contrabandă ilegală cu tutun.

7. Reprezintă o structură pleonastică:


a) cu mult mai înțelept;
b) a optimiza procesul de producție;
c) a-și face singur autocritica;
d) puțin inteligent.

8. Expresia a fi cu ochii-n patru înseamnă:


a) a fi suspect;
b) a simți groază;
c) a fi atent;
d) a fi disciplinat.

9. În cuvântul iepuroaică există:


a) un diftong și un triftong;
b) doi diftongi;
c) doi triftongi;
d) un triftong.
10. Sunt trei silabe în cuvântul:
a) oboseală;
b) greoi;
c) geometrie;
d) alcool.

11. Are ultima silabă accentuată cuvântul:


a) darnic;
b) copilăros;
c) verde;
d) urmare.

12. Conține doar cuvinte monosilabice seria:


a) doar, cal, ac, dori;
b) stop, crește, câmp, coli;
c) cerb, nouă, dens, acru;
d) nici, gram, câți, stol.

13. Cuvântul subliniat din enunțul: Notele lui nu erau prea grozave., este:
a) adjectiv pronominal posesiv;
b) pronume posesiv;
c) pronume personal;
d) adjectiv propriu-zis.

14. Provine dintr-un verb la participiu adjectivul din enunțul:


a) Pantoful scos din dulap nu este al meu;
b) Pământul pe care calcă e apos;
c) A dat de un loc umbros;
d) Am observat că ți-ai luat un fular gros.

15. Există un numeral în propoziția:


a) Toți au sosit la timp;
b) Câți au aflat vestea;
c) Nu știu cât să-ți cer pe bicicletă;
d) Ai putea să câștigi însutit.

16. Forma verbală o să merg este la modul:


a) indicativ, timpul viitor;
b) conditional optativ, prezent;
c) conjunctiv, prezent;
d) conjunctiv, perfect.

17. Este corect formulat enunțul:


a) Eu veni cu gânduri bune;
b) Noi venisem cu gânduri bune;
c) Eu rămăsesem pe marginea drumului;
d) Noi rămăsesem pe marginea drumului.

18. Verbul a fi este predicativ în enunțul:


a) Erau cu toții uluiți de vestea primită;
b) Alaltăieri eram la mare;
c) Aș fi mâncat tortul;
d) Oare ai fi fost fericit?.

19. În propoziția: Toate ușile erau fără îndoială închise de paznici., verbul este la diateza:
a) activă;
b) reflexivă;
c) activă sau pasivă;
d) pasivă.

20. Sunt de genul neutru toate cuvintele din seria:


a) animal, templu, hotel;
b) scaun, țap, om;
c) tablou, studiu, rege;
d) astru, stilou, elefant.

21. În propoziția: Casei i-am adăugat o mansardă superbă., substantivul casei este în cazul:
a) genitiv;
b) acuzativ;
c) dativ;
d) genitiv sau dativ.

22. Cuvântul și din enunțul: Cred că și tu împărtășești aceleași principii., este:


a) pronume;
b) adverb;
c) conjuncție;
d) prepoziție.

23. Conține o interjecție propoziția:


a) Dana, vino degrabă!;
b) Fă și tu ceva bine!;
c) Ei, dar ce-i cu tine?;
d) Voi, băieților, ce aveți de gând?.

24. Structura subliniată din enunțul: Nu mi-am închipuit că a trage pe sfoară pe cineva este atât
de ușor., constituie o locuțiune:
a) adverbială;
b) verbală;
c) substantivală;
d) adjectivală.

25. Cuvântul mai din structura cu mult mai discutabil este:


a) substantiv;
b) adjectiv;
c) locuțiune adjectivală;
d) adverb.

26. Este de genul feminin forma pronominală:


a) înseși;
b) însuși;
c) înșiși;
d) înșine.
27. În enunțul: Care băiat nu a venit la ora stabilită? cuvântul care este:
a) pronume relativ;
b) pronume interogativ;
c) adjectiv pronominal interogativ;
d) adjectiv pronominal relativ.

28. În enunțul: Ar fi bine să prevezi consecințele actelor tale., cele două verbe sunt la:
a) conjugarea a III-a;
b) conjugarea a IV-a;
c) conjugarea a IV-a, a II-a;
d) conjugarea a IV-a, a III-a.

29. În propoziția simplă:Să fie pace! substantivul pace are funcția de:
a) subiect;
b) nume predicativ;
c) complement direct;
d) complement indirect.

30. Predicatul propoziției: În situația dată aș fi fost sigur de sprijinul tău., este:
a) aș fi fost sigur;
b) aș fi fost;
c) aș fi;
d) aș fi fost sigur de sprijinul.

31. În propoziția:Filmul a fost cu interes urmărit de toi cei prezenți.,predicatul este:


a) a fost;
b) a fosr urmărit;
c) a fost cu interes;
d) a fost cu interes urmărit.

32. Cuvântul subliniat din propoziția: Cea mai frumoasă colegă, Mihaela, a primit un cadou
neașteptat., îndeplinește funcția sintactică de:
a) subiect;
b) atribut substantival apozițional;
c) atribut adjectival;
d) complement indirect.

33. Numele predicativ din enunțul:Probele sportive sunt extraordinar de ușoare pentru cei bine
antrenați., este:
a) extraordinar;
b) ușoare;
c) extraordinar de ușoare;
d) probele.

34. Fraza:Nu puteam să câștig bine fără ajutorul tău nesperat., contine:
a) două complemente circumstanțiale de mod;
b) două complemente circumstanțiale de timp;
c) un complement circumstanțial de mod și unul de loc;
d) un complement circumstanțial de mod și unul de cauză.

35. În propoziția: Și-a amintit cu drag cuvintele tale calde., substantivul cuvintele are funcția
sintactică de:
a) complement direct;
b) complement indirect;
c) complement circumstanțial de mod;
d) subiect.

36. În enunțul: Mă deranjează aroganța ta., există:


a) un complement indirect și un atribut;
b) două complemente indirecte;
c) un complement direct și un complement indirect;
d) un complement direct și un subiect.

37. Cuvântul subliniat din propoziția: Lucrând atât de mult, am pierdut noțiunea timpului este:
a) complement circumstanțial de cauză;
b) complement circumstanțial de loc;
c) complement circumstanțial de scop;
d) complement indirect.

38. În fraza Dacă ești abil, vei găsi numai uși deschise., există:
a) două nume predicative;
b) două atribute adjectivale;
c) un atribut adjectival;
d) un atribut substantival.

39. Enunțul Martorul arăta ca un ins lipsit de luciditate, răscolind prin hârtii și prin mapa de
plastic, căutând disperat documentul. conține:
a) o propoziție;
b) două propoziții;
c) trei propozitii;
d) patru propozitii.

40. În fraza Pasagerii nu și-au amintit de momentul accidentului, ci doar de momentul apariției
mașinilor de intervenție., există:
a) două conjuncții coordonatoare copulative;
b) o conjuncție coordonatoare adversativă;
c) două conjuncții coordonatoare adversative;
d) o conjuncție coordonatoare copulativă.

41. În fraza Să fi știut adevărul, l-ar fi sancționat drastic, propoziția subordonată este:
a) subiectivă;
b) completivă directă;
c) circumstanțială cauzală;
d) circumstanțială condițională.

42. Propoziția subordonată din fraza Amintirile erau atât de dureroase, încât nu se mai putea
întoarce în casa aceea este:
a) circumstanțială consecutivă;
b) completivă directă;
c) completivă indirectă;
d) circumstanțială de scop.
43. Fraza:Impresiile noastre de călătorie au fost cum ai prezis, conține o subordonată:
a) circumstanțială de mod;
b) atributivă;
c) subiectivă;
d) predicativă.

44. Propoziția subordonată din fraza De vreme ce au întârziat, nu li s-a mai permis intrarea la
spectacol., este:
a) subiectivă;
b) circumstanțială de mod;
c) circumstanțială de cauză;
d) circumstanțială de timp.

45. Fraza Bunicii noștri, ale căror povești le cunoști, au plecat după incendiu unde au văzut cu
ochii., conține:
a) o subordonată atributivă și o circumstanțială de timp;
b) o subordonată atributivă și o circumstanțială de loc;
c) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de loc;
d) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de mod.

46. Se găsesc două propoziții principale în fraza:


a) De-aș avea noroc, n-aș mai fi aici.;
b) Să fi fost mai tolerant, nu s-ar mai fi supărat.;
c) Dar nu se poate să plecați, nici să amânați.;
d) Să fiți vigilenți și să vă pregătiți permanent!.

47. Fraza: Nu credem mereu ceea ce ni se spune., conține:


a) o propoziție principală și o subordonată completivă indirectă;
b) o propoziție principală și o subordonată completivă directă;
c) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă directă;
d) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă indirectă.

48. Propoziția subliniată din fraza A refuzat slujba aceea, cu toate că era șomer. este:
a) subordonată circumstanțială de cauză;
b) subordonată circumstanțială de scop;
c) subordonată circumstanțială concesivă;
d) subordonată circumstanțială condițională.

49. Propoziția subliniată din fraza Locurile pe unde ai umblat îmi sunt necunoscute. este o
subordonată:
a) atributivă;
b) completivă directă;
c) circumstanțială de loc;
d) circumstanțială de timp.

50. Prin contragerea propoziției subliniate din fraza: Pentru că a fost atent, l-au răsplătit pe
măsură, se obține structura:
a) datorită atenției;
b) cu atenție;
c) în mod atent;
d) în atenție.

51. Este corectă topica din enunțul:


a) Nu mai am dat socoteală pentru prejudiciu;
b) Pentru prejudiciu socoteală nu mai am dat ;
c) Nu mai am de dat socoteală pentru prejudiciu;
d) Socoteală pentru prejudiciu nu mai am dat.

52. Sunt corect scrise toate cuvintele din enunțul:


a) Ar fi bine să fii pregătit pentru orce;
b) Ar fi bine să fii pregătit pentru orice;
c) Ar fi bine să fi pregătit pentru orce;
d) Ar fii bine să fii pregătit pentru ori-ce.

53. Conține o singură greșeală ortografică propoziția:


a) Câteodată nu se aude niciun glas în templu;
b) Câte-o dată nu s-e aude nici un glas în templu;
c) Câte-odată nu s-e aude niciun glas în templu;
d) Câte odată nu se aude niciun glas în templu.

54. Din punctul de vedere al punctuației, este corect enunțul:


a) Colegul lui, Andrei a plecat iar el nu îl va înlocui;
b) În primul rând nu ai cum, să știi totul;
c) Nu mi-a răspuns la timp, deoarece era ocupat;
d) Am încercat totul dar, nu mi-a ieșit nimic.

55. Enunțul Oamenii integrii manifestă pretutindeni aceiași intoleranță la ideia de rasism
conține:
a) patru greșeli ortografice;
b) trei greșeli ortografice;
c) două greșeli ortografice;
d) o greșeală ortografică.

56. Sunt respectate toate regulile de punctuație și ortografie din enunțul:


a) Alo domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba.;
b) Alo, domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba?;
c) Alo domnu' n-ai de gând săți termini treaba?;
d) Alo, domnul, nai de gând să-ți temini treaba?.

57. Sunt respectate normele ortografice în enunțul:


a) Va venii numai-decât, dacă-i vei ghicii dorința.;
b) Va veni nu mai decât, dacă-i vei ghici dorința.;
c) Va venii numai decât, dacă-i vei ghicii dorința.;
d) Va veni numaidecât, dacă-i vei ghici dorința.

58. Există un pleonasm în enunțul:


a) A ținut o alocuțiune scurtă.;
b) Pentru combaterea corupției este nevoie de oameni incoruptibili.;
c) Acest dezastru nu era previzibil.;
d) Taxele și impozitele trebuie achitate la timp.

59. Antonimul termenului lizibil este:


a) clar;
b) ilizibil;
c) invizibil;
d) indivizibil.

60. Este corect scris numeralul:


a) șaisprezece;
b) șasesprezece;
c) optișprezece;
d) optâsprezece.

S-ar putea să vă placă și