Sunteți pe pagina 1din 87

AUTORI:

MOISE ALINA-CORNELIA STOICA MIHAELA-SILVIA


SILAGHI DANIELA VELICA MARCELA
DOBRE MARIANA GRAŢIELA GHEORGHIOIU ANCA

SĂ NE PREGĂTIM PENTRU
PREOLIMPIADA DE LIMBĂ FRANCEZĂ!
CULEGERE DE TESTE

2016
INTRODUCERE

Vorbind despre libertate, Paul Goma o plasează sub semnul unui îndelungat și anevois proces
de învățare: « Nu cred că libertatea spiritului se poate manifesta oricând, oriunde în mod "miraculos".
Cred că ea se învață. » Acest principiu maieutic al învățării libertății, al dobândirii și transmiterii
acesteia printr-o serie întreagă de mecanisme de cunoaștere ce mediează modul în care ne raportăm la
lume, ar trebui să reprezinte în același timp fundamentul și scopul oricărei întâniri cu elevii și al
oricărei lucrări ce se situează în punctul de întâlnire dintre două limbi, două culturi, între alteritate şi
identitate.
Adresându-se elevilor din clasele a V-a şi a VI-a, instrument necesar celor ce se pregătesc
pentru examenul de olimpiadă sau orice alte examene în cadrul cărora cunoştinţele de limbă și cultură
franceză sunt evaluate, culegerea de exerciții pentru preolimpiadă reuşeşte să medieze acest
problematic hotar dintre culturi și să îndeplinească normele procesului de învățare a libertății. Elevii
se vor familiariza cu o serie de teste care, urmând modelul subiectelor propuse în cadrul olimpiadelor
de limbă franceză, pot fi considerate drept esenţiale atât pentru completarea unui puzzle lingvistic, cât
şi pentru însuşirea unor mecanisme de gândire necesare pentru raportarea critică la stereotipurile
culturale specifice mecanismelor de familiarizare cu alteritatea culturală.
Structurată pe 3 paliere menite să dezvolte competențe specifice : compréhension des écrits,
structures linguistiques și production écrite, această culegere reunește piesele necesare pentru a conferi
coerență caleidoscopului cultural si lingvistic în care se reflectă tot atâtea fațete ale limbii franceze.
Elevii se vor familiariza cu texte specifice unor situații autentice de comunicare, li se va testa
capacitatea de a înțelege texte scrise, de a discerne esențialul de arbitrar, vor avea posibilitatea de a
aprofunda cunoștințele lexicale și gramaticale și vor fi ghidați către redactarea unui text specific unei
anumite situații de comunicare. Altfel spus, această culegere are nu numai rolul de a construi drumul
către succes la examene, ci și pe acela ce duce către un anumit tip de libertate: libertatea dobândită
prin orice act autentic de învățare care, dincolo de transmiterea și absorbția unor informații, se traduce
printr-o serie de abilități de gândire critică.

Lect. dr. Mihaela Stănică


Universitatea din București
14 TESTE UTILE PENTRU PREGĂTIREA OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR
ŞCOLARE

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 1
Subiect propus de prof. MOISE ALINA-CORNELIA
Şcoala Gimnazială « Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


A) Vous lisez dans un magazine l’article suivant. Répondez aux questions.
(5 x 3 points = 15 points)
Le concert de Lorie à Paris
La blonde Lorie, jeune chanteuse française, donne un concert à Paris le 20 janvier. Son ex petit ami, Billy
Crawford, est à Paris et vient au concert. Rendez-vous le 20 janvier à 19h00 à l’Olympia !
(Source : Lopes, M.-J., Le Bougnec, J.-T., Brillant, C., 2007 : Et toi ?, Niveau 2, Guide pédagogique, Les
Éditions Didier, Paris)
1. Lorie est:
□ un chanteur français. □ une chanteuse française. □ un chanteur portugais.
2. Lorie est:
□ blond. □ brune. □ blonde.
3. Le jour de son concert est :
□ le 12 janvier. □ le 20 janvier. □ le 21 juillet.
4. La ville du concert est :
□ Paris. □ Montpellier. □ Marseille.
5. Quel est le prénom de l’ex petit ami de Lorie ?
....................................................................................................................................................................................
.

B) Vous lisez dans un magazine l’interview suivante. Répondez aux questions.


(6 x 2,5 points = 15 points)
Interview de Sophie Marceau.
« – Bonjour Sophie, le film La Boum est un succès...
– Oui, c’est super !
– Quel âge avez-vous ?
– J’ai 17 ans.
– Vous êtes une jeune actrice ! Vous allez toujours en classe ?
– Oui, j’ai même mon cahier, mes crayons et mon stylo ! »
(Source : Lopes, M.-J., Le Bougnec, J.-T., Brillant, C., 2007 : Et toi ?, Niveau 2, Guide pédagogique, Les
Éditions Didier, Paris)

1. Sophie Marceau est : □ un acteur français. □ une actrice polonaise.


□ une actrice française.
2. Sophie a: □ treize ans. □ dix-sept ans. □ vingt ans.
3. Sophie: □ travaille. □ travaille et va en classe. □ va en classe.
4. Elle a un … … … … …, des … … … … … et un … … … … … pour aller en classe.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)
A) Chassez l’intrus ! (3 x 5 points = 15 points)
1. a) français b) portugais c) roumaine d) allemand
2. a) le stylo b) le crayon c) le plumier d) la gomme
3. a) la femme b) l’homme c) la sœur d) la fille

B) Complétez par le présent du verbe écrit entre parenthèses (10 x 1,5 points = 15 points)
a. Il … (avoir) une belle sœur. f. Tu … (parler) avec tes amis.
b. Nous … (discuter) avec le prof. g. Vous … (aller) à la montagne.
c. Les garçons et les filles … (aller) à l’école. h. Elle … (adorer) la nage.
d. Je … (être) élève en cinquième. i. Nous … (acheter) un tee-shirt.
e. Vous … (aimer) les promenades. j. Les filles … (manger) des légumes.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Écris un mail à ton correspondant français en lui donnant les informations les plus importantes sur
toi. (50 – 60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 1
I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)
A) Vous lisez dans un magazine l’article suivant. Répondez aux questions.
(5 x 3 points = 15 points)
1. Lorie est: □ une chanteuse française. (3 points)
2. Lorie est: □ blonde. (3 points)
3. Le jour de son concert est : □ le 20 janvier. (3 points)
4. La ville du concert est : □ Paris. (3 points)
5. Quel est le prénom de l’ex petit ami de Lorie ?
Le prénom de l’ex petit ami de Lorie est Billy. (3 points)

B) Vous lisez dans un magazine l’interview suivante. Répondez aux questions.


(6 x 2,5 points = 15 points)
1. Sophie Marceau est : □ une actrice française. (2,5 points)
2. Sophie a: □ dix-sept ans. (2,5 points)
3. Sophie: □ travaille et va en classe. (2,5 points)
4. Elle a un CAHIER, des CRAYONS et un STYLO pour aller en classe.
(2,5 points x 3 réponses = 7,5 points)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Chassez l’intrus ! (3 x 5 points = 15 points)
1. c (5 points) ; 2. d (5 points) ; 3. b (5 points)

B) Complétez par le présent du verbe écrit entre parenthèses (10 x 1,5 points = 15 points)
a. Il a (avoir) une belle sœur. (1,5 p) f. Tu parles (parler) avec tes amis. (1,5 p)
b. Nous discutons (discuter) avec le prof. (1,5 p) g. Vous allez (aller) à la montagne. (1,5 p)
c. Les garçons et les filles vont (aller) à l’école. (1,5 h. Elle adore (adorer) la nage. (1,5 p)
p)
d. Je suis (être) élève en cinquième. (1,5 p) i. Nous achetons (acheter) un tee-shirt. (1,5 p)
e. Vous aimez (aimer) les promenades. (1,5 p) j. Les filles mangent (manger) des légumes. (1,5 p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- se présenter, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des mots avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais » – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec exactitude orthographique – 3p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 2
Subiect propus de prof. MOISE ALINA-CORNELIA
Şcoala Gimnazială « Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor SUBIECTUL I, SUBIECTUL II şi SUBIECTUL III se acordă 90 de
puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I. – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez la carte postale et répondez aux questions !
Lacanau, le 10 juillet

Cher papa, chère maman,


Je suis très content d’être en colonie de vacances avec tous mes
amis.
On va souvent à la plage, on se baigne dans la mer. La plage est
très belle.
L’après-midi, on va dans la forêt. Le soir, on joue des cartes ou on
fait la fête.
Je vous embrasse très fort, ainsi que ma petite sœur.
Bisous et à bientôt,
Martin
a) Qui sont les destinataires de la carte postale? (5 points)
b) Où est Martin? (5 points)
c) Quelles sont les activités de Martin? (5 points)
d) VRAI ou FAUX? (15 points)
VRAI FAUX
1) Martin est à la mer.
2) Le soir, Martin va dans la forêt.
3) Le matin, Martin joue des cartes.

SUBIECTUL II. – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. Associez les propositions suivantes: (10 points)
Quel âge as-tu? Ça va mal.
Comment ça va? Dans le parc.
Pourquoi est-il triste ? À 8 heures du matin.
Où vas-tu aujourd’hui? J’ai 11 ans.
Quand vient-il à l’école? Parce qu’il a perdu son chien.

2. Complétez le texte avec les verbes proposés, conjugués au présent. (10 points)
Avoir – Regarder – Aimer – Être –Travailler
Les Français ... ... ... ... ... ... 35 heures par semaine. Ils... ... ... ... ... ... 5 semaines de vacances.
Ils... ... ... ... ... ... beaucoup la télévision. Ils... ... ... ... ... ... aussi beaucoup le cinéma. Ils ne... ... ... ... ...
....pas très optimistes.
3. Chassez l’intrus ! (10 points)
1. a) français b) portugais c) roumaine d) allemand
2. a) le stylo b) le crayon c) le plumier d) la gomme
3. a) la femme b) l’homme c) la sœur d) la fille
4. a) mon père b) mon frère c) mon cartable d) ma sœur
5. a) se brosser b) chanter c) s’amuser d) se lever

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Racontez une journée bien remplie (activités à la maison et à l’école) (50-60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 2

SUBIECTUL I. – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez la carte postale et répondez aux questions !
a) Les destinataires de la carte postale sont M. et Mme Dumas. (5 points)
b) Martin est en colonie de vacance avec ses amis. (5 points)
c) Il va a la plage, il se baigne dans la mer, il va dans la forêt, il joue des cartes et il fait la fête.
(5 points)
d) VRAI ou FAUX? (15 points)
VRAI FAUX
1) Martin est à la mer. X
2) Le soir, Martin va dans la forêt. X
3) Le matin, Martin joue des cartes. X

SUBIECTUL II. – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. Associez les propositions suivantes: (5 x 2 points = 10 points)
Quel âge as-tu? J’ai 11 ans. (2p)
Comment ça va? Ça va mal. (2p)
Pourquoi est-il triste ? Parce qu’il a perdu son chien. (2p)
Où vas-tu aujourd’hui? Dans le parc. (2 p)
Quand vient-il à l’école? À 8 heures du matin. (2 p)

2. Complétez le texte avec les verbes proposés, conjugués au présent. (2 p x 5 =10 points)
travaillent; ont; regardent; aiment; sont (2 p. pour chaque verbe = 10p.)

3. Chassez l’intrus ! (2p x 5 = 10 points)


1. c) roumaine (2 p)
2. d) la gomme (2 p)
3. b) l’homme (2 p)
4. c) mon cartable (2 p)
5. b) chanter (2 p)

Subiectul III – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter ses activités quotidiennes, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des mots avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais » – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec exactitude orthographique – 3p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 3
Subiect propus de prof. MOISE ALINA-CORNELIA
Şcoala Gimnazială « Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor SUBIECTUL I, SUBIECTUL II şi SUBIECTUL III se acordă 90 de
puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement la carte postale ci-dessous. Puis répondez aux questions.
Nice, le 25 juillet
Chère Sophie, cher Stéphane,
Je vous envoie un petit bonjour de Nice.
Il fait très beau. L’hôtel est situé près de la plage. Le matin, je nage.
L’après-midi je reste à la terrasse et le soir je me promène. La mer
est très belle.
Bon courage pour le travail !
Dimanche, je reviens à Paris.
Bises et à bientôt,
Nathalie
a) Qui sont les destinataires de la carte postale? (5 points)
b) Où est Nathalie? (5 points)
c) Que fait Nathalie à Nice? (5 points)
d) VRAI ou FAUX? (15 points)
VRAI FAUX
1) Nathalie est à la montagne.
Justification: ........................................................................................................................
2) L’hôtel est situé près de la plage.
Justification: ........................................................................................................................
3) Samedi, Nathalie revient à Paris.
Justification: ........................................................................................................................

SUBIECTUL II. – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. Associez les propositions suivantes: (10 points)
A) Quel âge as-tu? 1) Ça va très bien, merci.
B) Ton collège, il est grand ? 2) Non, il est petit.
C) Quand arrive-t-il ? 3) 12, Rue de la République.
D) Comment ça va? 4) J’ai douze ans.
E) Où habites-tu ? 5) À midi.
2. Complétez le texte par les verbes au présent : « aimer », « avoir », « habiter », « être (2 fois) »,
« aller »
(2 points x 6 = 12 points)
Nous … … … Julien et Julie. Nous … … … élèves en cinquième et nous … … … beaucoup d’amis.
Nous … … … à Paris. Le vendredi, on … … … au club de danse. Le samedi, on … … … aller chez
Claire pour manger des gâteaux, danser et jouer. C’est super !
3. Remettez les phrases dans le bon ordre : (1 point x 4 = 4 points)
a) Moi, / Tom / c’est / français / je / et / un / suis / garçon. /
b) que / danse / Est-ce / tu / la / aimes / ? /
c) Je / à / danser / pour / manger, / écouter / t’invite / ma / musique. / fête / et / de la bonne /
d) midi, / moi / je / chez / avec / père. / mon / À / déjeune/

4. Chassez l’intrus ! (1 point x 4 = 4 points)


A. a) portugaise b) irlandaise c) italienne d) brésilien
B. a) blond b) grande c) petit d) brun
C. a) aimer b) adorer c) ouvrir d) s’amuser
D. a) homme b) femme c) sœur d) fille

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Tu t’appelles Simone Duroc. Tu es nouvelle dans ta classe. Présente-toi ! Donne des détails sur
toi et ta famille, sur tes copains et copines, sur tes loisirs préférés. (50-60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 3

SUBIECTUL I. – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement la carte postale ci-dessous. Puis répondez aux questions.
a) Qui sont les destinataires de la carte postale? (5 points)
Les destinataires de la carte postale sont Sophie et Stéphane (Blanc).
b) Où est Nathalie? (5 points)
Nathalie est à Nice, à la mer.
c) Que fait Nathalie à Nice? (5 points)
Le matin, elle nage. L’après-midi elle reste à la terrasse et le soir elle se promène.
d) VRAI ou FAUX? (15 points)
VRAI FAUX
1) Nathalie est à la montagne. (2,5 p)
Justification: « Je vous envoie un petit bonjour de Nice. » X
Ou : « La mer est très belle. » (2,5p)
Ou : « L’hôtel est situé près de la plage. »
2) L’hôtel est situé près de la plage. (2,5p) X
Justification: « L’hôtel est situé près de la plage. » (2,5p)
3) Samedi, Nathalie revient à Paris. (2,5p) X
Justification: « Dimanche, je reviens à Paris. » (2,5p)

SUBIECTUL II. – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. Associez les propositions suivantes: (10 points)
A – 4 (2 p); B – 2 (2 p); C – 5 (2 p); D – 1 (2 p); E – 3 (2 p);

2. Complétez le texte par les verbes au présent : « aimer », « avoir », « habiter », « être (2 fois) »,
« aller » (2 points x 6 = 12 points)
Nous sommes Julien et Julie. Nous sommes élèves en cinquième et nous avons beaucoup d’amis. Nous
habitons à Paris. Le vendredi, on va au club de danse. Le samedi, on aime aller chez Claire pour manger
des gâteaux, danser et jouer. C’est super !

3. Remettez les phrases dans le bon ordre : (1 point x 4 = 4 points)


a) Moi, c’est Tom et je suis un garçon français. (1p)
b) Est-ce que tu aimes la danse ? (1p)
c) Variantes acceptées : (1p)
Je t’invite à ma fête pour manger, danser et écouter de la bonne musique.
Je t’invite à ma fête pour danser, manger et écouter de la bonne musique.
Je t’invite à ma fête pour écouter de la bonne musique, danser et manger.
d) À midi, je déjeune chez moi avec mon père. (1p)

4. Chassez l’intrus ! (1 point x 4 = 4 points)


A. d) brésilien (1p) B. b) grande (1p) C. c) ouvrir (1p) D. a) homme (1p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4 p
- Présenter d’une manière simple les informations concernant : - soi-même – 2 p
- sa famille – 2 p
- ses copains et ses copines – 2 p
- ses loisirs – 2 p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 4 p
- relier les énoncés avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais » – 3 p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales appropriées – 4 p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 2 p
- écrire avec exactitude orthographique – 2 p
Originalité – 3 p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 4
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


A) Vous lisez dans le magazine « Astrapi » l’article suivant. Répondez aux questions.
Le blog de Lulu, l’héroïne du magazine Astrapi

Salut! Je m’appelle Lulu (en fait, mon vrai nom, c’est Lucie), j’ai neuf ans et je suis élève en
troisième. Mes aventures paraissent en BD dans le journal Astrapi, et voici mon blog. Tous les
mercredis, j’y écris mes aventures ou les aventures de ma meilleure amie Cécile, à l’école ou en
famille… Évidemment, j’attends vos commentaires! Dites-moi ce que vous pensez, donnez-moi vos
idées, vos trucs et vos conseils, racontez-moi vos propres expériences.
(Source : Lopes, M.-J., Le Bougnec, J.-T., Brillant, C., 2007 : Et toi ?, Niveau 2, Guide pédagogique, Les
Éditions Didier, Paris)
1. Le vrai nom de Lulu est :
a) Cécile b) Astrapi c) Lucie
2. L’héroïne du magazine Astrapi a:
a) neuf ans b) dix ans c) douze ans
3. Elle est élève en :
a) cinquième b) troisième c) quatrième
4. Les aventures de Lulu paraissent :
a) à l’école b) en BD c) dans le journal Okapi
5. Tous les mercredis, Lulu écrit quelques mots sur ses aventures ou … … … … … … de sa meilleure
amie … … … … … … .

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Regroupez les questions avec les réponses : (1,5 px10=15 points)


a. Où habitez-vous ? 1. Oui, je suis élève.
b. Qui es-tu ? 2. Mon livre préféré est « Le Rouge et le Noir »
c. Comment t’appelles-tu ? 3. J’ai 15 ans.
d. Quel est ton livre préféré ? 4. J’habite 13, Rue des Fleurs.
e. Qu’est-ce que tu aimes faire le matin ? 5. Oui, j’aime la musique.
f. Que faites-vous le samedi ? 6. Je suis le fils/la fille de Gilbert.
g. Es-tu élève ? 7. Je m’appelle Julie/Julien.
h. Est-ce que tu aimes la musique ? 8. Le matin, j’aime faire du sport.
i. Quel genre de musique aimes-tu ? 9. Le samedi, je me repose.
j. Quel âge as-tu ? 10. J’aime le hip-hop.
B. Remplissez les espaces libres avec la forme convenable du verbe au présent de l’indicatif entre
parenthèses : (1,5 px10=15 points)
a. Christian … (avoir) un chien. f. Tu … (manger) des fruits.
b. Vous … (être) de vrais amis. g. Je … (avoir) une sœur qui a 8 ans.
c. Nous … (avoir) beaucoup de devoirs à faire. h. Vous … (regarder) les informations à la télé.
d. Ils … (adorer) voyager. i. La France … (être) un pays latin.
e. Je … (être) élève en neuvième. j. Tu … (parler) bien le français.
III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)
Présentez-vous en 50 – 60 mots.

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 4

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (5points x 6 réponses = 30 points)


1 – c (5p); 2 – a (5p); 3 – b (5p) ;
4 – b (5p) 5 – les aventures/Cécile (5px2=10p)
PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)
A. Regroupez les questions avec les réponses: (15 points – 1,5p/phrase)
Réponses attendues :
a – 4; b- 6; c- 7; d- 2; e – 8;
f – 9; g – 1; h–5; i – 10 ; j – 3.

B. Remplissez les espaces libres avec la forme convenable au présent de l’indicatif entre
parenthèses.
Réponses attendues : (15 points – 1,5 p/phrase)
a. Christian a un chien.
b. Vous êtes de vrais amis.
c. Nous avons beaucoup de devoirs à faire.
d. Ils adorent voyager.
e. Je suis élève en neuvième.
f. Tu manges des fruits.
g. J’ai une sœur qui a 8 ans.
h. Vous regardez les informations à la télé.
i. La France est un pays latin.
j. Tu parles bien le français.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- se présenter, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 5
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte
I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)

Lisez le texte ci-dessous :


La journée de Julien
Chaque jour je me lève à 7 heures moins le quart, sauf le samedi et le dimanche, quand je n’ai pas
de cours.
Je me lave, je prends le petit déjeuner, je m’habille et je vais au collège. Je prends le bus pour y
arriver car j’habite loin de l’école. À quatorze heures, je rentre à la maison et je fais mes devoirs. Vers le
soir, à dix-huit heures, je sors avec mes amis. On fait du roller dans le parc. À dix-neuf heures et
demie, je dîne avec ma famille. Une demi-heure après, je lis quelques pages ou je joue à des jeux vidéo.
Je me couche à 11 heures du soir. Le week-end, je vais à la campagne, chez mes grands-parents.

A. Cochez la bonne case : (2p x 8=16p.)


1. Julien se lève tôt le matin sauf……
a) le jeudi b) le week-end c) le samedi
2. Il prend le bus pour aller…..
a) au stade b) au lycée c) au collège
3. Il rentre à la maison……
a) à quinze heures b) à quatorze heures c) à midi
4. Il fait ses devoirs…..
a) l’après-midi b) le soir c) le matin
5. Le soir, Julien sort avec…..
a) sa famille b) son cousin c) ses amis
6. Ils font…..
a) du vélo b) du roller c) du sport
7. Il aime……
a) lire b) chanter c) dessiner
8. Dans le week-end, il va……
a) à la montagne b) chez sa tante c) à la campagne

B. Complétez avec les mots convenables du texte : (2p x 7=14p.)


1. Julien prend………….pour arriver au collège car il habite……….
2. Julien et ses amis vont dans…………..pour faire………….
3. Le soir, il lit…………….ou………………
4. Il se couche à…………
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Complétez les propositions avec les mots dans la liste : matières, école, professeurs, géographie,
camarades, sport, classe, élève, collège, garçons. (1,5 px10=15 points)

Je m’appelle Amélie Dumont, je suis……….en cinquième au…….... »Victor Hugo ». Nous sommes 17
filles et 8………dans la……J’aime l’.………., j’adore mes……….Pendant les récréations je parle avec
mes…………Mes………préférées sont : les langues étrangères et la………….J’aime aussi le……….
B. Remplissez les espaces avec la forme convenable du verbe au présent de l’indicatif entre parenthèses :
(1,5 px10=15 points)
a. Il … (aller) chez son ami. f. Vous … (habiter) à Marseille.
b. Nous … (être) à la campagne. g. Elle … (avoir) une belle robe.
c. Tu … (jouer) de la guitare. h. Je … (parler) avec ma cousine.
d. Ils … (adorer) voyager. i. Nous … (aller) à l’étranger.
e. Vous … (être) à l’examen. j. Tu … (manger) des croissants.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Rédigez un petit texte pour présenter votre meilleur ami : nom, prénom, âge, nationalité,
occupation, matières préférées à l’école, (50-60 mots).

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 5

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 30 points


A. Cochez la bonne case : (2p x 8=16p.)
Réponses attendues : 1 – b ; 2 – c ; 3 – b ; 4 – a ; 5 – c ; 6 – b ; 7 – a ; 8 – c

B. Complétez avec les mots convenables du texte : (2p. x 7=14p.)


Réponses attendues : 1 – le bus, loin de l’école ; 2 – le parc, du roller ; 3 – quelques pages, joue à des
jeux vidéo ; 4 – à 11 heures du soir.

PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES 30 points


A. Complétez les propositions avec les mots dans la liste: (1,5p. x 10=15p.)
Réponses attendues : élève, collège, garçons, classe, école, professeurs, camarades, matières,
géographie, sport.

B. Remplissez les espaces avec la forme convenable au présent de l’indicatif entre parenthèses.
Réponses attendues : (1,5p. x 10=15p.)
a. il va ; b. nous sommes ; c. tu joues ; d. ils adorent ; e. vous êtes ; f. vous habitez ; g. elle a ; h. je parle ;
i. nous allons ; j. tu manges.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE 30 points


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter son meilleur ami, d’une manière simple – 6p

Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p

Grammaire, lexique, orthographe :


- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 6
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte
I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)
A. Remettez les activités suivantes dans un ordre logique : (1,5p. x 10=15p)
a. Puis, je quitte la maison à sept heures et demie, et je me rends au collège.
b. Je fais quelques exercices de gymnastique.
c. Le soir, je sors avec mes copains pour faire du vélo dans le parc.
d. Je vais dans la salle de bains où je me lave et je me brosse les dents.
e. De retour à la maison, je prends le déjeuner, j’écoute de la musique et je fais mes devoirs.
f. Je m’habille : je mets une chemise et un pantalon.
g. Après le dîner, je regarde la télé et je me couche à dix heures et demie.
h. D’habitude, je me réveille de bonne heure, à 6 heures et demie.
i. J’ai des cours de huit heures jusqu'à deux heures de l’après-midi.
j. Je prends le petit déjeuner vers 7 heures.

B. Barre l’intrus : (1,5p x 10=15p)


1. Je fais……
a) mes devoirs b) le bus c) ma sieste
2. Ta sœur prépare…..
a) le lycée b) ses leçons c) le petit déjeuner
3. Il se lave……
a) les cheveux b) les mains c) la cuisine
4. Elle s’habille…..
a) en vitesse b) sa poupée c) avec élégance
5. Vous vous couchez…..
a) tard b) à 11 heures du soir c) à l’école
6. Nous nous promenons…..
a) le chien b) dans le parc c) avec nos amis
7. Je me brosse……
a) les dents b) les yeux c) les cheveux
8. Mon ami prend……
a) le théâtre b) le métro c) le dîner
9. Je dîne……
a) avec ma famille b) à sept heures du soir c) au cinéma
10. Sur son bureau il y a……
a) le tapis b) l’ordinateur c) la trousse

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Complétez les propositions avec les mots dans la liste : fenêtre, bureau, terrasse, chambre,
appartement, étage, cuisine, maison, jardin, porte. (1,5 p x 10=15p.)
1. Notre ………. se trouve au troisième étage.
2. Paul veut entrer mais la ………. est fermée.
3. Ses grands-parents habitent une grande ………. à la campagne.
4. N’ouvre pas la ………., il fait froid !
5. Devant leur maison il y a un ……… plein de belles fleurs.
6. Parfois, je prends mon petit déjeuner sur la ………..
7. Où se trouve la ………. de ton frère ?
8. Sur mon ………. il y a beaucoup de livres.
9. Maman prépare le dîner dans la ………..
10. À quel ………. habite ton cousin ?

B. Remplissez les espaces avec la forme convenable du verbe au présent de l’indicatif entre parenthèses :
(1,5 px10=15 p.)
a. J’ … (aimer) dessiner. f. Elle … (parler) au téléphone.
b. Vous … (habiter) une grande maison. g. Ils … (donner) des explications à son père.
c. Il … (admirer) le paysage. h. Tu … (être) sérieux.
d. Nous … (être) très occupés. i. Vous … (préparer) vos leçons.
e. Tu … (avoir) 7 ans. j. Nous … (aller) chez notre tante.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Rédigez un petit texte pour présenter votre famille. (50 – 60 mots).

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 6

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 30 points


A. Remettez les activités suivantes dans un ordre logique : (1,5p x 10=15p)
Réponses attendues : 1 – h ; 2 – d ; 3 – b ; 4 – j ; 5 – f ; 6 – a ; 7 – e ; 8 – i ; 9 – c ; 10 – g

B. Barre l’intrus : (1,5p x 10=15p)


Réponses attendues : 1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – b ; 5 – c ; 6 – a ; 7 – b ; 8 – a ; 9 – c ; 10 - a
PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES 30 points
A. Complétez les propositions avec les mots dans la liste : (1,5 x 10=15p)
Réponses attendues :
1 – appartement ; 2 – porte ; 3 – maison ; 4 – fenêtre ; 5 – jardin ;
6 – terrasse ; 7 – chambre ; 8 – bureau ; 9 – cuisine ; 10 – étage ;

B. Remplissez les espaces avec la forme convenable au présent de l’indicatif entre parenthèses.
Réponses attendues : (1,5p.x 10=15p)
a. j’aime ; b. vous habitez ; c. il admire ; d. nous sommes ; e. tu as ;
f. elle parle ; g. ils donnent ; h. tu es ; i. vous préparez ; j. nous allons.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE 30 points


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter sa famille, d’une manière simple – 6p

Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p

Grammaire, lexique, orthographe :


- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 7
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


Lisez le dialogue suivant :
Manon – Tiens ! Frédéric ! Tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ?
Frédéric – Aujourd’hui, je prends le bus, parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu’est-ce que
tu fais, ce week-end ? Tu as des projets ?
Manon – Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bains. Tu imagines le
travail !
Frédéric – Quel courage !
Manon – Et toi, tu fais quelque chose de spécial, ce week-end ?
Frédéric – Rien d’intéressant ! Ah, si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très
sympas. Tiens, voilà le bus. Moi, je prends le 8.
Manon – Moi, je prends le 17. Allez, au revoir !
(Claire Miquel, Grammaire en dialogues, Clé International, 2005)

A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)


a) Manon et Frédéric ne se connaissent pas.
b) Ils prennent le métro.
c) Ce week-end, Manon refait la salle de bains.
d) Frédéric n’aime pas le café.
e) Manon et Frédéric vont dans la même direction.
f) Frédéric va à l’école avec Émilie.
g) Manon reste à la maison ce week-end.

B) Cochez la bonne réponse ! (2p.x5=10p)


1) Les jours de week-end sont :
a) lundi et mardi b) mercredi et jeudi c) samedi et dimanche d) lundi et vendredi
2) Quel est le contraire du mot « sympas »
a) beaux b) gentils c) antipathiques d) drôles
3) Dis-moi, … … … … … es-tu triste ? Parce que mon chat est malade.
a) comment b) où c) quand d) pourquoi ?
4) Quel est le contraire du mot « soir » ?
a) jour b) matin c) nuit d) après-midi
5) Chassez l’intrus !
a) le cahier b) le bus c) le métro d) le vélo

C) Complétez avec les mots convenables du texte : (2p.x3=6p)


Frédéric prend le bus, parce qu’il fait … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Demain soir, il prend un café avec … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … …
Frédéric prend le bus numéro … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … … … ...

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (Total : 30 points)

A) Répondez aux questions ! (2p.x5=10p)


Vous prenez le bus ? Non,…………………………………………………………………….
Tu as des projets ? Oui,………………………………………………………………………..
Vous faites des courses ? Non,…….………………………………………………………….
Tu fais quelque chose de spécial ? Oui,……………………………………………………...
Tu es leur cousin ? Oui,………………………………………………………………………..

B) Regroupez les questions avec les réponses : (2p.x7=14p)


1) Qui est-ce ? a) Ils prennent le bus.
2) Qu’est-ce que c’est ? b) Avec Émilie.
3) Qu’est-ce qu’elle fait ? c) Très sympas.
4) Il fait les courses avec qui ? d) Demain soir.
5) Quel est le moyen de transport qu’ils utilisent ? e) C’est Manon.
6) Comment sont les cousins de Frédéric ? f) Elle travaille.
7) Quand prend-il un café avec ses cousins ? g) C’est sa maison.

C) Écrivez en lettres ! (2x3=6p)


8=………………… 17 = … … … … … … …

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Qu’est-ce que tu fais pendant le week-end ? Précise tes activités dans une rédaction de 50-60
mots !

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 7

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


I. A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)
a) faux b) faux c) vrai d) faux e) faux f) faux g) vrai

I. B) Cochez la bonne case ! (2p.x5=10p)


Réponses attendues :
1.c) samedi et dimanche 2.c) antipathiques 3.d) pourquoi ?
4.b) matin 5.a) le cahier
I. C) Complétez avec les mots convenables du texte : (2p.x3=6p)
Frédéric prend le bus, parce qu’il fait des courses avec Émilie.
Demain soir, il prend un café avec ses cousins
Frédéric prend le bus numéro 8.

PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

II. A) Répondez aux questions ! (2p.x5=10p)


Vous prenez le bus ? Non, nous ne prenons pas le bus.
Tu as des projets ? Oui, j’ai des projets.
Vous faites des courses ? Non, nous ne faisons pas de courses.
Tu fais quelque chose de spécial ? Oui, je fais quelque chose de spécial.
Tu es leur cousin ? Oui, je suis leur cousin.

II. B) Regroupez les questions avec les réponses : (2p.x7=14p)


1-e ;2-g ; 3-f ; 4-b ; 5-a ; 6-c ; 7-d

II. C) Écrivez en lettres ! (2x3=6p)


8=huit 17=dix-sept

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter son programme, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 8
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


Lisez le dialogue suivant :
Imane - Salut, Xavier, ça va?
Xavier- Non…Demain c’est lundi et je déteste le lundi !
Imane- Pourquoi ?
Xavier- Parce que le lundi il y a cours de maths et je déteste les maths.
Imane- Moi, j’adore. J’adore l’école, le français, le sport, les copains et les copines.
Xavier- Oui, j’aime aussi les copains et les copines ! Et j’adore Internet parce que je regarde la
télévision, je joue aux jeux vidéo, j’écoute de la musique…
La mère -Xavier, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ?
Xavier- Non, maman, je parle avec Imane. Elle déteste les jeux vidéo !
La mère -Est-ce que c’est vrai, Imane ?
Imane- Oui…Et vous, madame, vous aimez les jeux vidéo ?
La mère- Euh…
Xavier-Oui, tu aimes les jeux vidéo ! Nous jouons ensemble !
(Adosphère 1, Éditions Hachette, 2011)

A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)


1) La discussion entre Imane et Xavier a lieu un dimanche.
2) Xavier aime les mathématiques.
3) On ne peut pas voir des films sur l’ordinateur.
4) Imane est élève.
5) Imane et Xavier ont des amis.
6) Après lundi vient mercredi.
7) La mère de Xavier déteste les jeux vidéo

B) Associe les questions et les réponses ! (2p.x5=10p)


1) Pourquoi est-ce que vous aimez le week-end? a) Parce que je fais mes devoirs.
2) Pourquoi portes-tu un pull? b) Parce qu’on peut s’informer.
3) Pourquoi s’absente-t-il? c) Parce que j’ai froid.
4) Pourquoi as-tu de bonnes notes? d) Parce qu’il n’y a pas d’école.
5) Pourquoi Internet est-il utile? e) Parce qu’il est malade.

C) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p)


1) Pourquoi Xavier déteste-t-il le lundi ?
2) Qu’est-ce que Xavier et sa mère font ensemble ?
3) Qui déteste les jeux vidéo ?

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A) Remplacez les articles définis par les articles indéfinis correspondants ! (2p.x4=8p)
l’école - … … … école le sport - … … … sport
les jeux - … … … jeux les copines - … … … copines

B) Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent ! (2x8=16)


Imane et Xavier (être) … … … de bons amis. Nous (jouer) … … … souvent avec eux. Vous (savoir…
… … quelles sont leurs passions ? Ils (pouvoir) … … … vous parler de l’école, du sport ou d’Internet,
si vous (vouloir) … … … Je (aller) … … … chaque jour chez Xavier quand nous (finir) … … … les
cours et je sais qu’il (avoir) … … … une mère vraiment moderne.

C) Complétez par « Est-ce que » ou « Qu’est-ce que » (2p.x3=6p)


– … … … … … … … … tu veux ? … … … … … … … … tu veux des fruits ?

– Oui, merci ! … … … … … … … … je peux prendre du gâteau aussi ?

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Imagine un personnage de jeu vidéo et fais la liste de ce qu’il aime/n’aime pas ! (50-60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 8

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)
1) vrai 2) faux 3) faux 4) vrai 5) vrai 6) faux 7) faux

B) Associe les questions et les réponses ! (2p.x5=10p)


1-d ; 2-c ; 3-e ; 4-a ; 5-b

C) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p)


1) Parce que le lundi il y a cours de maths et il déteste les maths.
2) Ils jouent aux jeux vidéo.
3) Imane déteste les jeux vidéo.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


II. A) Remplacez les articles définis par les articles indéfinis correspondants ! (2x4=8p)
une école un sport des jeux des copines

II. B) Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent ! (2p.x8=16)


Imane et Xavier sont de bons amis. Nous jouons souvent avec eux. Vous savez quelles sont leurs
passions ? Ils peuvent vous parler de l’école, du sport ou d’Internet, si vous voulez .Je vais chaque jour
chez Xavier quand nous finissons les cours et je sais qu’il a une mère vraiment moderne.

II. C) Complétez par « Est-ce que » ou « Qu’est-ce que » (2p.x3=6p)


– Qu’est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux des fruits ?
– Oui, merci ! Est-ce que je peux prendre du gâteau aussi ?

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter les passions de quelqu’un, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 9
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


Lisez le dialogue suivant :
Léa : Regarde ! Une annonce pour participer à un défilé de mode !
Lise : J’ai une robe originale pour participer !
Léa : Moi aussi, j’ai des vêtements originaux !
Lise : Et puis, je suis grande et blonde !
Léa : Moi aussi ! Mais…..l’annonce est pour tout le monde, regarde : »Tu es un garçon ou une fille. Tu
es petit ou grand, blond, brun ou roux… »
Lise : Oui, mais moi, j’adore la mode !
Léa : Moi aussi !
Lise : Non, toi, tu préfères la peinture !
Imane : Salut, les jumelles, ça ne va pas ?
Léa et Lise : Salut, Imane ! On regarde l’annonce.
Imane : Mais vous avez quel âge ?
Lise : Nous avons douze ans, pourquoi ?
Imane : Le défilé n’est pas pour vous ! C’est pour les jeunes de seize ans minimum…. »
(Adosphère 1, éditions Hachette 2011)
A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)
a) Lise et Léa sont sœurs.
b) Léa est blonde.
c) Lise a seize ans.
d) Léa ne sait pas lire.
e) Lise n’aime pas la mode.
f) Léa aime dessiner.
g) Tu peux participer au défilé de mode si tu as 17 ans.

B) Associe les questions et les réponses ! (2p.x5=10p)


1) Quel âge as-tu ? a) Je ne sais pas, il n’est pas mon ami.
2) Où habites-tu ? b) En bus.
3) Comment vas-tu à l’école ? c) À sept heures du matin.
4) A quelle heure te lèves-tu ? d) J’ai treize ans.
5) Comment s’appelle-t-il ? e) Au 7, rue des Fleurs.

C) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p)


Qu’est-ce que les filles regardent ?
Quelle est la plus grande passion de Léa ?
Quel est l’événement auquel les filles veulent participer ?

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (Total : 30 points)

A) Transformez au féminin les adjectifs et les noms suivants ! (1p.x12=12p)


Roux-……………………. Un garçon-………………………
Brun-…………………….. Le père-………………………….
Long-…………………….. Le frère-…………………………
Blanc-……………………. L’oncle-………………………….
Jumeau-………………….. Un cousin-………………………
Jaune-……………………... Un élève-………………………..
B) Transformez selon le modèle ! (1p.x8=8p)
Modèle : Nous aimons la mode. On aime la mode.
Nous allons à la mer. Nous habitons dans la même ville. Nous sommes tous copains. Nous avons onze
ans. Nous faisons du ski. Nous pouvons résoudre ces exercices. Nous voulons vous aider. Nous lisons
un beau roman d’amour.

C) Associez les mots à leur définition ! (2p.x5=10)


1) L’imperméable a) On la met pour fixer le pantalon.
2) La ceinture b) Vêtements féminin qui va de la taille aux jambes.
3) Les lunettes de soleil c) Il protège la tête.
4) Le chapeau d) Elles couvrent nos yeux en été.
5) La jupe e) On le porte quand il pleut.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Décrivez au moins deux uniformes scolaires que vous connaissez ! Précisez lequel est votre
préféré et pourquoi ! (50-60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 9

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


I. A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)
a) vrai b) vrai c) faux d) faux e) faux f) vrai g) vrai

I. B) Associe les questions et les réponses ! (2p.x5=10p)


1) d 2) e 3) b 4) c 5) a

I. C) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p)


Les filles regardent une annonce. La plus grande passion de Léa est la peinture.
L’événement auquel les filles veulent participer est un défilé de mode.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)
II. A) Transformez au féminin les adjectifs et les noms suivants ! (1p.x12=12p)
Rousse Une fille
Brune La mère
Longue La sœur
Blanche La tante
Jumelle Une cousine
Jaune Une élève

II. B) Transformez selon le modèle ! (1p.x8=8p)


On va à la mer. On habite dans la même ville. On est tous copains. On a onze ans. On fait du ski. On
peut résoudre ces exercices. On veut vous aider. On lit un beau roman d’amour.

II. C) Associez les mots à leur définition ! (2p.x5=10)


1) e 2) a 3) d 4) c 5) b

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- présenter une tenue vestimentaire, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 10
Subiect propus de prof. GHEORGHIOIU ANCA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Je m’appelle Anne et j’ai onze ans! Je veux vous parler de ma chambre. Elle se trouve à côté de la
chambre de mes parents. C’est l’endroit où je passe beaucoup de temps. J’ai un lit confortable et sur
mon lit il y a une couverture rouge et trois coussins bleus. Mon bureau est plein de livres et de cahiers.

1. Répondez aux questions : / 15p.


a) Où se trouve la chambre d’Anne ? / 5p.
b) Qu’est-ce qu’elle fait dans sa chambre ? / 5p.
c) Pourquoi les rideaux sont simples ? / 5p.

2. Choisissez la variante VRAI ou FAUX: /15p. (3p. x 5)


VRAI FAUX
1. Anne a douze ans.
2. La chambre d’Anne est près de la chambre des parents.
3. Anne ne passe pas beaucoup de temps dans sa chambre.
4. Sur le lit, il y a une couverture rose et trois coussins bleus.
5. Dans le bureau il y a beaucoup de livres et de cahiers.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

1. Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme convenable : / 6p. (2p. x 3)


a) Mon amie est une (bon) élève.
b) Mes cousins sont (intelligent).
c) Dans ma chambre, il y a deux (petit) chaises.

2. Associez : / 6p. (2p. x 3)

1. Comment allez-vous ? a. C’est un oiseau.


2. Qu’est-ce que c’est ? b. Je fais mes devoirs.
3. Qu’est-ce que tu fais ? c. Très bien, merci.
3. Mettez les phrases ci-dessous à la forme négative : / 6p. (2p. x 3)
a) Ils ont des devoirs.
b) Vous dessinez une fleur.
c) Je suis le premier de ma classe.

4. Voici les réponses, posez les questions : / 6p. (2p. x 3)


a) Oui, elle regarde la télé.
b) Non, nous n’aimons pas le théâtre.
c) Non, je ne mange pas de bonbons.

5. Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent : / 6p. (1p. x 6)


a) Vous (faire) du sport.
b) Elle (s’appeler) Adèle.
c) Nous (manger) des gâteaux.
d) Tu (être) le premier de ta classe.
e) Je (arriver) à la maison avant ma mère.
f) Les élèves (aller) à l’école.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Décrivez votre chambre! (50 – 60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 10

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)

1. 3x5p.=15p.
a) La chambre d’Anne se trouve à côté de la chambre de ses parents.
b) Dans sa chambre, elle écoute de la musique, elle fait ses devoirs ou elle regarde la télé.
c) Les rideaux sont simples parce qu’elle aime la lumière.
2. 5x3p.=15p.
VRAI FAUX
1. Anne a douze ans. X
2. La chambre d’Anne est près de la chambre des parents. X
3. Anne ne passe pas beaucoup de temps dans sa chambre. X
4. Sur le lit, il y a une couverture rose et trois coussins bleus. X
5. Dans le bureau il y a beaucoup de livres et de cahiers. X

PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. 3x2p.=6p.
a) bonne ; b) intelligents ; c) petites
2. 3x2p.=6p.
1-c ; 2-a ; 3-b
3. 3x2p.=6p.
a) Ils n’ont pas de devoirs.
b) Vous ne dessinez pas de fleur.
c) Je ne suis pas le premier de ma classe.
4. 3x2p.=6p.
a) Est-ce qu’elle regarde la télé ?
b) Est-ce que vous aimez le théâtre ?
c) Est-ce que tu manges des bonbons ?
5. 3x1p.=6p.
a) Vous faites du sport. d) Tu es le premier de ta classe.
b) Elle s’appelle Adèle. e) J’arrive à la maison avant ma mère.
c) Nous mangeons des gâteaux. f) Les élèves vont à l’école.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)

- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.


- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 11
Subiect propus de prof. GHEORGHIOIU ANCA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


Lisez attentivement le texte ci-dessous :

Salut Marie,
Demain soir, j’organise une soirée musicale chez moi. Je veux inviter des amis qui jouent de
différents instruments. Paul dit qu’il est enchanté de venir chez moi et qu’il apporte sa guitare. Anne
vient aussi avec son violon. Moi, je prépare une nouvelle pièce au piano. J’espère que tu peux venir
aussi. N’oublie pas d’apporter ta flûte !
A bientôt,
Marc
1. Choisissez la variante correcte : / 15p.
a) Qui organise la soirée musicale ? /5p.
A. Marie B. Marc C. Paul

b) De quel instrument joue Anne ? /5p.


A. flûte B. violon C. piano

c) Qui vient chez Marc ? /5p.


A. ses amis B. ses professeurs C. ses camarades de classe

2. Choisissez la variante VRAI ou FAUX: /15p. (5p. x 3)


VRAI FAUX
6. Marc organise une soirée théâtrale.
7. Paul vient chez Marc.
8. Marie joue de la flûte.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

1. Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme convenable : / 6p. (2p. x 3)


a) J’ai une famille (nombreux).
b) Mes amis sont (content) de me revoir.
c) Je veux acheter deux (nouveau) robes.

2. Associez : / 6p. (2p. x 3)

1. Tu viens chez Marie ? a. 23, rue de la Liberté.


2. Tu habites où ? b. Très bien, merci, et toi ?
3. Comment vas-tu aujourd’hui ? c. Je ne peux pas, j’ai du travail à faire.

3. Mettez les phrases ci-dessous à la forme négative : / 6p. (2p. x 3)


a) Vous prenez des photos au bord de la mer.
b) Mon père accepte l’invitation de son ami.
c) Elle achète un livre.

4. Voici les réponses, posez les questions : / 6p. (2p. x 3)


a) Oui, il aime la lecture.
b) Non, nous n’avons pas de devoirs.
c) Non, je ne fais pas d’exercices.
5. Mettez le sujet des propositions suivantes au pluriel. Faites les transformations nécessaires : / 6p
(1p. x 6)
a) Tu as de bonnes notes.
b) Je commence les classes à 8 heures du matin.
c) Mon frère va au cinéma.
d) La fille peut réciter la poésie par cœur.
e) Tu es seul à la maison.
f) Je mange des légumes.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Tu veux inviter tes amis à ton anniversaire. Imagine le dialogue ! (50 – 60 mots)

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 11

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)

1. 3x5p.=15p.
d) B. Marc
e) B. violon
f) A. ses amis
2. 3x5p.=15p.
VRAI FAUX
Marc organise une soirée théâtrale. X
Paul vient chez Marc. X
Marie joue de la flûte. X

PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


1. 3x2p.=6p.
b) nombreuse; b) contents ; c) nouvelles
2. 3x2p.=6p.
1-c ; 2-a ; 3-b
3. 3x2p.=6p.
a) Vous ne prenez pas de photos au bord de la mer.
b) Mon père n’accepte pas l’invitation de son ami.
c) Elle n’achète pas de livre.
4. 3x2p.=6p.
a) Est-ce qu’il aime la lecture ?
b) Est-ce que vous avez des devoirs ?
c) Est-ce que tu fais des exercices ?
5. 3x1p.=6p.
a) Vous avez de bonnes notes.
b) Nous commençons les classes à 8 heures du matin.
c) Mes frères vont au cinéma.
d) Les filles peuvent réciter la poésie par cœur.
e) Vous êtes seuls à la maison.
f) Nous mangeons des légumes.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)

- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.


- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 12
Subiect propus de prof. DOBRE MARIANA –GRAȚIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

A) Lisez le document suivant :


Alain Dupont
34, rue du Parc
75006 Paris
France
Londres, le 27 mai 2015
Cher Alain,
Bonjour! Je m ‘appelle Jeff. Je suis anglais. J’ai douze ans et j’habite à Londres. Je suis blond et j’ai les yeux
bleus. J’aime la musique, le football et les vacances.
Toi, tu es brun, tu as les yeux verts. Tu aimes la lecture, le tennis et faire des photos. Qui m’a dit tout ça?
Eh bien, c’est Nicolas, ton frère. Il est mon moniteur dans la colonie de vacances de Blackpool. Ici, je perfectionne
mon français. Regarde la photo: je suis à droite de Nicolas.
Alors, tu veux être mon correspondant?
Amicalement,
Jeff

B) Choisissez les réponses correctes:


1. Ce document est :
a) une lettre amicale b) une lettre officielle c) une carte postale
2. Qui est l’expéditeur ?
a) Alain b) Jeff c) Nicolas
3. Le destinataire est :
a) un Anglais b) Alain c) Jeff
4. Quel âge a Jeff
a) 10 ans b) 17 ans c) 12 ans
5. Où est Jeff ?
a) à Blackpool b) à Londres c) à Paris
6. Qu’est-ce qu’il aime ?
a) la musique, la lecture et les vacances
b) la musique, le football et les vacances
c) la lecture, le tennis et la photo
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Regroupez les questions avec les réponses : (1,5 px10=15 points)


a. Quel est ton nom ? 1. Je suis belge.
b. Quel âge as-tu ? 2. J’aime le football et les voyages.
c. Quelle est ta date de naissance ? 3. J’ai 15 ans.
d. De quel pays viens-tu ? 4. J’habite 13, Rue des Fleurs.
e. Quelle est ta nationalité ? 5. Oui, j’aime la musique.
f. Quelles langues parles-tu ? 6. Je suis de Roumanie.
g. Où est-ce que tu habites ? 7. Je m’appelle Julie/Julien.
h. Quelles sont tes passions ? 8. C’est le 10 juin.
i. Quel genre de musique aimes-tu ? 9. Je parle anglais et espagnol.
j. Tu écoutes de la musique ? 10. J’aime le hip-hop.

B. Remplissez les espaces libres avec la forme convenable du verbe au présent de l’indicatif entre
parenthèses : (1,5 px10=15 points)
a. Je … (s’appeler) Julie. f. Elle … (travailler) à l’hôpital.
b. Vous … (être) en 5ème. g. Nous … (habiter) 14, rue des Fleurs.
c. Ils … (avoir) beaucoup de devoirs à faire. h. Vous … (avoir) les yeux bleus.
d. J’… (aimer) voyager. i. Paris … (être) la capitale de la France.
e. Maman … (être) médecin. j. Tu … (parler) bien le français.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Présentez votre meilleur ami en 50 – 60 mots.

CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 12

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (5points x 6 réponses = 30 points)


1 – a (5p); 2 – b (5p); 3 – b (5p) ;
4 – c (5p) ; 5 – a (5p) ; 6 – b (5p).

PARTEA a II-a – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Regroupez les questions avec les réponses: (15 points – 1,5p/phrase)
Réponses attendues :
a – 7; b- 3; c- 8; d- 6; e – 1;
f – 9; g – 4; h – 2; i – 10; j – 5.

B. Remplissez les espaces libres avec la forme convenable au présent de l’indicatif entre
parenthèses.
Réponses attendues : (15 points – 1,5 p/phrase)
a. Je m’appelle Julie. f. Elle travaille à l’hôpital.
b. Vous êtes en 5ème. g. Nous habitons 14, rue des Fleurs.
c. Ils ont beaucoup de devoirs à faire. h. Vous avez les yeux bleus.
d. J’aime voyager. i. Paris est la capitale de la France.
e. Maman est médecin. j. Tu parles bien le français.

PARTEA a III-a – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- se présenter, d’une manière simple – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 13
Subiect propus de prof. DOBRE MARIANA –
GRAȚIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement le texte suivant:
MA CHAMBRE
Ma chambre, c’est ma pièce préférée. Elle n’est pas très grande, mais elle est claire. Quand on entre, juste en
face de la fenêtre, il y a mon bureau et devant le bureau il y a une chaise. Sur mon bureau il y a une lampe et un
pot avec des stylos. Ȧ gauche il y a le lit. Ȧ côté du lit il y a une table de nuit avec une lampe de chevet et un
réveil. Sur le mur de droite il y a une armoire où je range mes vêtements. Au milieu de la pièce il y a un tapis
rouge.

A. Entourez la variante correcte: (10 points)


1. La chambre est:
a. grande et claire; b. petite et claire; c. lumineuse.
2. Le bureau est:
a. à côté du lit; b. à gauche; c. en face de la fenêtre.
3. Sur le bureau il y a:
a. des livres et des cahiers; b. le cartable; c. une lampe et un pot avec des stylos.
4. L’armoire est:
a. au milieu de la pièce; b. sur le mur droit; c. à gauche du bureau.
5. Au milieu de la chambre il y a :
a. le bureau ; b. la table ; c. un tapis rouge.

B. Associe les mots ci-dessous à leur définition: (10 points)


1. salon a. un meuble où plusieurs personnes peuvent s’asseoir.
2. bibliothèque b. la pièce où on reçoit des invités.
3. table c. un meuble qui a un ou plusieurs pieds.
4. canapé d. un siège a dossier sans bras.
5. chaise e. un meuble où on range les livres.

C. Vrai ou faux? Cochez (X) la case correspondante: (10 points)


VRAI FAUX
1. La chambre est lumineuse.
2. Le tapis est orange.
3. Sur la table de nuit il y a des livres et une lampe.
4. L’armoire est située sur le mur de droite.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

Mettez les mots dans l’ordre afin de former des phrases: (3p. x 10 = 30 points)
a. le/mes/grenier/vieux/J’ai/jouets/monté/dans.
b. dans/tarte/prépare/la/Mathilde/une/cuisine.
c. frère/musique/chambre/de la/dans/Mon/écoute/sa.
d. regardent/Mes/dans/parents/la/salon/télé/le.
e. dans/son/père/bureau/Mon/travaille.
f. Nous/la/manger/à/dîner/prenons/le/salle/dans.
g. de/salle/dans/Elle/bains/entre/la.
h. devant/la/canapé/est/Le/placé/fenêtre.
i. trouve/se/le/bureau/La/devant/chaise.
j. bureau/L’/sur/est/ordinateur/le

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Décrivez votre chambre. Comment est-elle ? (50-60 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 13

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

A. Entourez la variante correcte: (5x2p.=10 points)


Réponses attendues :
1–b; 2–c; 3–c; 4–b; 5–c;
B. Associe les mots ci-dessous à leur définition: (5x2p.=10 points)
Réponses attendues :
1–b; 2–e; 3–c; 4–a; 5–d;
C. Vrai ou faux? Cochez (X) la case correspondante: (4x2,5p.=10 points)
VRAI FAUX
1. La chambre est lumineuse. X
2. Le tapis est orange. X
3. Sur la table de nuit il y a des livres et une lampe. X
4. L’armoire est située sur le mur de droite. X

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


Mettez les mots dans l’ordre afin de former des phrases: (3p. x 10 = 30 points)
Réponses attendues :
a. J’ai monté mes vieux jouets dans le grenier. (3p)
b. Mathilde prépare une tarte dans la cuisine. (3p)
c. Mon frère écoute de la musique dans sa chambre. (3p)
d. Mes parents regardent la télé dans le salon. (3p)
e. Mon père travaille dans son bureau. (3p)
f. Nous prenons le dîner dans la salle à manger. (3p)
g. Elle entre dans la salle de bains. (3p)
h. Le canapé est placé devant la fenêtre. (3p)
i. La chaise se trouve devant le bureau. (3p)
j. L’ordinateur est sur le bureau. (3p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- décrire de manière simple la maison, l’appartement – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2
VARIANTA 14
Subiect propus de prof. VELICA MARCELA
Şcoala Gimnazială « Nicu Constantinescu », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


A. Regardez attentivement l’affiche et
choisissez la bonne réponse :
(5x2p=10 p)
1. Quelle est la date du concert ?
a) 5 novembre
b) 30 juin
c) 21 janvier
d) 25 novembre
2. Combien coûte un billet?
a) 0 €
b) 15 €
c) 10 €
d) 12 €
3. Quelle bande chante ?
a) The Doors
b) Les Marteaux Pikettes
c) Phoenix
d) R.E.M
4. À quelle heure c’est le concert ?
a) à midi
b) à 17h 30
c) à 20h30
d) à 20h
5. C’est un concert contre:
a) les 3 frères
b) les femmes
c) les violences faites aux femmes
d) les Marteaux Pikettes

(Source de la photo : http://razibus.net/)

B. Lisez le document et puis cochez la bonne réponse:


Coucou, je m’appelle Alice!
Je suis une jolie petite fille de 3 kilos et 50 centimètres. Depuis neuf mois, maman et papa ne
parlent que de moi et maintenant... me voilà en octobre, pour la plus grande joie de mon grand frère,
Sébastien!
1. Que représente ce document ?
a) une carte de visite c) une carte d’invitation
b) un faire-part de naissance d) une petite annonce
(5p)
2. L’objectif de ce document est de…
a) déclarer une naissance officiellement c) donner des nouvelles des enfants
b) inviter à l’anniversaire d’une petite fille d) annoncer la venue au monde d’Alice
(5p)
3. VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne case.
VRAI FAUX
1. Alice est née en été.
2. Elle a une petite sœur.
3. À présent, Alice a 8 ans.
4. Alice a un grand frère.
5. Elle pèse 3 kilos.
(5x2p=10p)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Complétez le texte par les verbes au présent: être (2 fois), avoir, aller, aimer, jouer, habiter,
préférer
« Nous … … … Sébastien et Simone, nous … … … 11 ans et nous … … … les meilleurs amis !
Le mercredi, on … … … au club de sport pour faire du tennis. On … … … aller chez Simone pour
manger des gâteaux, lire et jouer. Nous … … … aux jeux vidéo et au football. Simone et moi, nous …
… … à Paris et nous … … … les mêmes choses ! » (8x1,5p=12p)

B. Remettez les phrases en ordre:


1. c’est/blanche/petite/une/maison 3. est/Bruxelles/grande/une/belge/ville
2. le/italien/nous/café/aimons 4. une/c’est/postale/belle/carte
(4x2,5p=10p)

C. Trouvez l’intrus ! Soulignez le mot qui ne va pas avec les autres:


1. Rennes/Paris-New York/étudiant/Bruxelles
2. Secrétaire/professeur/élève/pharmacien/ingénieur
3. Le jour/l’année/la rue/le mois/l’heure
4. Samedi/mercredi/septembre/dimanche/vendredi (4x2p=8p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Tu t’appelles (Monique) Dupont. Présente-toi. Donne des détails sur toi et ta famille (nom, âge,
adresse, activités que tu préfères ou que tu détestes, etc.) (50-60 mots)
CLASA a V-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 14

PARTEA I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 points)


A. Regardez attentivement l’affiche et choisissez la bonne réponse :
1d; 2a; 3b; 4d; 5c ; (2px5=10p)

B. Lisez le document et puis cochez la bonne réponse:


1b (5p) 2d (5p)

3. VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne case.


1. Faux; 2. Faux; 3. Faux; 4. Vrai; 5. Vrai ; (2px5=10p)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Complétez le texte par les verbes au présent: être (2 fois), avoir, aller, aimer, jouer, habiter,
préférer
« Nous sommes Sébastien et Simone, nous avons 11 ans et nous sommes les meilleurs amis !
Le mercredi, on va au club de sport pour faire du tennis. On aime aller chez Simone pour manger des
gâteaux, lire et jouer. Nous jouons aux jeux vidéo et au football. Simone et moi, nous habitons à Paris
et nous aimons les mêmes choses ! » (1,5px8=12 p)

B. Remettez les phrases en ordre:


1. C’est une petite maison blanche. (2,5p)
2. Nous aimons le café italien. (2,5p)
3. Bruxelles est une grande ville belge. (2,5p)
4. C’est une belle carte postale. (2,5p)

C. Trouvez l’intrus: soulignez le mot qui ne va pas avec les autres: (4x2p=8p)
1. 1.Rennes-Paris-New York-étudiant-Bruxelles
2. Secrétaire-professeur-élève-pharmacien-ingénieur
3. Le jour-l`année-la rue-le mois-l`heure
4. Samedi-mercredi-septembre-dimanche-vendredi

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.
- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.
12 TESTE UTILE PENTRU PREGĂTIREA OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR
ŞCOLARE

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 1
Subiect propus de prof. MOISE ALINA-CORNELIA
Şcoala Gimnazială « Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu » Buzău

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

Vous recevez cette lettre de votre amie Léa. Répondez aux questions. (15 points)
Bonjour, Cécile !
Je trouve enfin un moment pour t’écrire pendant mes vacances dans le Périgord.
La région est magnifique et je fais tout ce que j’aime. J’ai fait des promenades à cheval, du canoë
et du vélo. J’ai visité des châteaux et la grotte de Lascaux. Vendredi, je vais aller au Bournat, un musée
qui présente un village du XIXe siècle.
Samedi, je vais visiter des fermes où on fabrique des spécialités gastronomiques régionales !
Je suis vraiment heureuse de ces vacances. Je pense revenir dans cette région l’année prochaine.
Est-ce que tu vas venir avec nous ?
Je t’embrasse,
Léa.
(Source : Lopes, M.-J., Le Bougnec, J.-T., Brillant, C., 2007 : Et toi ?, Niveau 2, Guide pédagogique,
Les Éditions Didier, Paris.
1. Léa écrit à : (2,5 p)
□ Bournat □ Cécile □ Lascaux

2. Que pense Léa de la région Périgord ? (2,5 p)


__________________________________________________________________________________________

3. Pendant ses vacances, Léa : (2 réponses) (2,5 p x 2 = 5 p)


□ a fait du canoë. □ a fait de la nage. □ a fait du ski. □ a fait du
vélo.

4. Vendredi, Léa va faire une activité : (2,5 p)


□ sportive. □ culturelle. □ gastronomique.

5. L’année prochaine, Léa veut : (2,5 p)


□ visiter une nouvelle région . □ retourner dans le Périgord. □ aller en vacances chez
vous.

VRAI ou FAUX ? Cochez (X) la case correspondante. (15 points)


VRAI FAUX
Léa écrit à Cécile de Périgord.
Léa a visité des châteaux et la grotte de Lascaux.
Pendant ses vacances, Léa a été triste.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Chassez l’intrus ! (3 p x 5 = 15 p)
1. a) le lit b) le tapis c) le bureau d) la chaise e) le tableau
2. a) Paris b) Nice c) Londres d) Marseille e) Toulouse
3. a) les souliers b) le tee-shirt c) les sandales d) les bottes e) les baskets
4. a) ramasser b) chanter c) parler d) discuter e) finir
5. a) choisir b) venir c) partir d) sortir e) dormir

B) Complétez le texte par les mots suivants ! (2 p x 5 = 10 p)


« des livres » ; « le bureau » ; « fenêtre » ; « mon lit » ; « mon ordinateur » ;
Ma chambre est petite. Il y a une lampe sur _____________. Près de ______________, il y a mon
bureau et sur le bureau ______________. À côté de la ____________ il y a des étagères pour poser tous
mes cahiers d’écolier. Dans ma chambre, j’ai _________________ que j’aime lire le soir !

C) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. (2,5 p x 2 = 5 p)


1. La semaine prochaine, je … (venir – futur proche) chez toi.
2. L’année passée, ils … (faire – passé composé) une belle excursion à la montagne.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Comment est votre chambre ? Écrivez un texte de 60-70 mots pour décrire votre chambre.

CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 1

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

Vous recevez cette lettre de votre amie Léa. Répondez aux questions. (15 points)
1. Léa écrit à : □ Cécile (2,5 p)
2. Que pense Léa de la région Périgord ?
La région Périgord est magnifique. (2,5 p)
3. Pendant ses vacances, Léa : (2 réponses) □ a fait du canoë. □ a fait du vélo. (2,5 p x 2 = 5 p)
4. Vendredi, Léa va faire une activité : □ culturelle. (2,5 p)
5. L’année prochaine, Léa veut : □ retourner dans le Périgord. (2,5 p)

VRAI ou FAUX ? Cochez (X) la case correspondante. (5 p x 3 = 15 points)


VRAI FAUX
Léa écrit à Cécile de Périgord. X
Léa a visité des châteaux et la grotte de Lascaux. X
Pendant ses vacances, Léa a été triste. X

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A) Chassez l’intrus ! (3 p x 5 = 15 p)
1. d) la chaise (3 p) 2. c) Londres (3 p) 3. b) le tee-shirt (3 p)
4. e) finir (3 p) 5. a) choisir (3 p)

B) Complétez le texte par les mots suivants ! (2 p. pour chaque mot x 5 = 10 p)


Ma chambre est petite. Il y a une lampe sur le bureau. Près de mon lit il y a mon bureau et sur
le bureau mon ordinateur. À côté de la fenêtre il y a des étagères pour poser tous mes cahiers
d’écolier. Dans ma chambre, j’ai des livres que j’aime lire le soir !

C) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. (2,5 p x 2 = 5 p)


1. La semaine prochaine, je vais venir (venir – futur proche) chez toi. (2,5 p.)
2. L’année passée, ils ont fait (faire – passé composé) une belle excursion à la montagne. (2,5 p.)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- décrire sa chambre, en indiquant les meubles et les objets qui y sont – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des mots avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais » – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales appropriées – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec exactitude orthographique – 3p
I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

Lisez la carte postale et répondez aux questions !


San Antonio, le 10 novembre

Cher Pierre,
Je suis à San Antonio, chez mes cousins. Il fait très beau et très
chaud, c’est différent de Paris !
Les américains sont sympas et l’hôtel est très beau.
Aujourd’hui je vais visiter la ville avec mes cousins.
PIERRE DUMAS
Ce soir, je vais voir un spectacle de théâtre et demain soir, je vais
07, Rue de la Liberté
aller au ciné pour voir Le Petit Prince, un film d’animation réalisé
75000 Paris
par Mark Osborne.
Je rentre à Paris le 20 novembre.
À bientôt,
Roger
a) Qui écrit la carte postale ? (5 points)
b) À qui est adressée cette carte postale ? (5 points)
c) Où est Roger maintenant ? (5 points)
d) Où est-ce que Pierre Dumas habite ? (5 points)
e) Quelles sont les activités faites à San Antonio ? (5 points)
f) Quand Roger va-t-il rentrer à Paris ? (5 points)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Chassez l’intrus ! (3 points x 5 = 15 p)
1. a) noir b) rouge c) jaune d) poire e) vert
2. a) pomme b) rose c) banane d) fraise e) orange
3. a) les souliers b) la chemise c) les sandales d) les bottes e) les baskets
4. a) bavarder b) chanter c) danser d) choisir e) parler
5. a) le collège b) le bus c) l’avion d) le métro e) le train

B. Choisissez la forme verbale convenable : (2 points x 5 = 10 p)


a) est venue b) as vu c) suis allé d) avez fait e) ont répondu
1. Tu … … … un bon film.
2. Ils … … … à toutes les questions du professeur.
3. Vous … … … tous vos devoirs.
4. Cet été, je … … … à la campagne chez mes grands-parents.
5. Mon amie … … … chez moi.
C. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps demandés : (2,5 points x 2 = 5 p)
1. Marie et Lucie … … … (venir – passé composé) à mon anniversaire.
2. Lucien … … … (venir – futur proche) chez moi demain matin.
III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)Écrivez
une carte postale à Roger, un ami français et parlez-lui de vos vacances ! (60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 2

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (Total : 30 points)

Lisez la carte postale et répondez aux questions !


a) Qui écrit la carte postale ?
Variantes acceptées : Roger écrit la carte postale.
La carte postale est écrite par Roger. (5 points)
b) À qui est adressée cette carte postale ?
La carte postale est adressée à Pierre Dumas. (5 points)
c) Où est Roger maintenant ?
Variantes acceptées : Roger est à San Antonio, chez ses cousins.
Roger est en Amérique chez ses cousins. (5 points)
d) Où est-ce que Pierre Dumas habite ?
Variantes acceptées : Pierre Dumas habite 07, Rue de la Liberté, 75000, Paris.
Pierre Dumas habite à Paris, en France. (5 points)
e) Quelles sont les activités faites à San Antonio ?
Il a vu un spectacle de théâtre et demain soir, il va aller au ciné
pour voir Le Petit Prince. (5 points)
f) Quand Roger va-t-il rentrer à Paris ?
Roger va rentrer à Paris le 20 novembre. (5 points)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Chassez l’intrus ! (3 points x 5 = 15 p)
1. d) poire (3 p.) 2. b) rose (3 p.) 3. b) la chemise (3 p.)
4. d) choisir (3 p.) 5. a) le collège (3 p.)
B. Choisissez la forme verbale convenable : (2 points x 5 = 10 p)
1. b – as vu (2 p.) 2. e – ont répondu (2 p.) 3. d – avez fait (2 p.)
4. c – suis allé (2 p.) 5. a – est venue (2 p.)

C. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps demandés : (2,5 points x 2 = 5 p)
1. Marie et Lucie … … … (venir – passé composé – sont venues) à mon anniversaire. (2,5 p.)
2. Lucien … … … (venir – futur proche – va venir) chez moi demain matin. (2,5 p.)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4 p.
- respecter le format de la carte postale : - salutation – 3 p.
- prendre congé – 3 p.
- décrire les vacances (d’été/d’hiver) ou les activités faites pendant les vacances
(d’été/d’hiver) – 4p

Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 3p
- relier des mots avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais »,
« d’abord », « ensuite », « enfin/finalement » – 3p

Grammaire, lexique, orthographe :


- utiliser des structures et des formes grammaticales appropriées – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 2p
- écrire avec exactitude orthographique – 2p

Originalité – 2 p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 3
Subiect propus de prof. MOISE ALINA-CORNELIA
Şcoala Gimnazială « Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu » Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor SUBIECTUL I, SUBIECTUL II şi SUBIECTUL III se acordă 90 de
puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement la carte postale ci-dessous et répondez aux questions suivantes:
Paris, le 5 mai
Salut Jeanne !
Ça va ? Moi, je vais très bien. Je suis en France, à Paris. Il y a beaucoup de choses à faire et il fait très
beau.
J’ai été au cinéma et j’ai vu un film avec mon acteur préféré, Guillaume Canet. Hier, j’ai vu la Tour
Eiffel. Je suis monté tout en haut. C’était génial !
J’ai fait aussi du shopping. J’ai trouvé un cadeau pour toi. J’espère que tu vas aimer.
J’adore Paris, surtout ses cafés et ses restaurants. Je suis très content parce que j’ai beaucoup parlé
français.
Et toi ? Tes vacances se passent bien ?
Bisous et à bientôt,
Claude
a) Qui a écrit la carte postale ? (5 points)
b) À qui est adressée la carte postale ? (5 points)
c) Où passe Claude ses vacances ? (5 points)
d) Qu’est-ce qu’il a fait pendant ses vacances ? (5 points)
e) VRAI ou FAUX (10 points)
VRAI FAUX
1. Jeanne est à Paris, en France.
Justification : ………………………………………………………………………….
2. À Paris, Claude a beaucoup parlé français.
Justification : …………………………………………………………………………..

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Complétez les blancs en choisissant la forme verbale convenable : (3p. x 5 = 15 points)
1. Demain, __________ (nous allons faire/nous avons fait) une belle excursion à la campagne.
2. Aujourd’hui, __________ (ils sont partis/ils partent) à la mer.
3. Dans une semaine, _________ (je suis venu/je vais venir) chez toi.
4. Maintenant, mes amis _______ (sont/vont être) en colonie de vacances.
5. Il y a deux semaines, _________ (elles vont aller/sont allées) à la montagne.

B. Choisissez le mot convenable : (2p. x 5 = 10 points)


1. … … … homme est vraiment sympa !
a) Cette b) Ce c) Ces d) Cet
2. C’est … … … problème vraiment difficile !
a) des b) une c) un d) de
3. … … … grands-parents sont venus chez nous.
a) Nos b) Notre c) Mon d) Ma
4. Je m’appelle Julie, et … … … comment tu t’appelles ?
a) tu b) toi c) elle d) lui
5. Pour le déjeuner, je préfère manger toujours … … … viande et … … … frites.
a) de la / du b) de la / des c) du / des d) de / des

C. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps demandés : (1p. x 5 = 5 points)
a) Demain, je … … … (aller – futur proche) chez mon oncle.
b) Mes amis … … … (arriver – passé composé) à 10 heures du soir.
c) Oui, je … … … (pouvoir – présent) dire que j’aime beaucoup la mer !
d) Il … … … (se réveiller – présent) à 8 heures du matin.
e) Est-ce que tu … … … (aller – présent) au collège ?

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Écrivez une lettre à votre ami François et parlez-lui de vos vacances ! Vous vous appelez Julien
et vous êtes un garçon français. (60 – 70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 3

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement la carte postale ci-dessous et répondez aux questions suivantes:
a) Qui a écrit la carte postale ? (5 points)
Variantes acceptées : Claude écrit la carte postale.
La carte postale est écrite par Claude.
b) À qui est adressé la carte postale ? (5 points)
La carte postale est adressée à Jeanne.
c) Où passe Claude ses vacances ? (5 points)
Claude passe ses vacances à Paris, en France.
d) Qu’est-ce qu’il a fait pendant ses vacances ? (5 points)
Il a été au cinéma et il a vu un film avec son acteur préféré, Guillaume
Canet. Il a vu la Tour Eiffel. Il est monté tout en haut. Il a fait aussi du shopping.
e) VRAI ou FAUX (10 points)
VRAI FAUX
1. Jeanne est à Paris, en France.
Justification : Salut Jeanne ! / Ça va ? Moi, je vais très bien. Je suis en France, à Paris. X
Et toi ? Tes vacances se passent bien ?/ Bisous et à bientôt, Claude. (2.5p)
(2.5p)
2. À Paris, Claude a beaucoup parlé français.
X
Justification : Je suis très content parce que j’ai beaucoup parlé français.
(2.5p)
(2.5p)

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Complétez les blancs en choisissant la forme verbale convenable : (15 points)


1. Demain, __________ (nous allons faire) une belle excursion à la campagne. (3p)
2. Aujourd’hui, __________ (ils partent) à la mer. (3p)
3. Dans une semaine, _________ (je vais venir) chez toi. (3p)
4. Maintenant, mes amis _______ (sont) en colonie de vacances. (3p)
5. Il y a deux semaines, _________ (elles sont allées) à la montagne. (3p)

B. Choisissez le mot convenable : (10 points)


1. … … … homme est vraiment sympa ! (CET – d) (2p)
2. C’est … … … problème vraiment difficile ! (UN – c) (2p)
3. … … … grands-parents sont venus chez nous. (NOS – a) (2p)
4. Je m’appelle Julie, et … … … comment tu t’appelles ? (TOI – b) (2p)
5. Pour le déjeuner, je préfère manger toujours … … … viande et … … … frites. (DE LA/DES – b) (2p)

C. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps demandés : (5 points)


a) Demain, je … … … (aller – futur proche) chez mon oncle. – je vais aller (1p)
b) Mes amis … … … (arriver – passé composé) à 10 heures du soir. – sont arrivés (1p)
c) Oui, je … … … (pouvoir – présent) dire que j’aime beaucoup la mer ! – je peux (1p)
d) Il … … … (se réveiller – présent) à 8 heures du matin. – il se réveille (1p)
e) Est-ce que tu … … … (aller – présent) au collège ? – tu vas (1p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- respecter le format de la lettre : - date – 2 p
- salutation – 2 p
- prendre congé – 2 p
- décrire les activités faites pendant les vacances – 4p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 3p
- relier des mots avec les connecteurs élémentaires tels que « et », « alors », « mais »,
« d’abord », « ensuite », « enfin/finalement » – 3p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales appropriées – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 2p
- écrire avec exactitude orthographique – 2p
Originalité – 2 p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 4
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


Lisez attentivement le texte suivant:
LA RENTRÉE
Aujourd’hui c’est la rentrée. Marcel est un peu inquiet, parce qu’il commence les cours au
collège. Papa l’accompagne une dernière fois jusqu’à la grille de l’école. Là, Marcel rencontre Pierre et
Jean, deux anciens copains, et il se sent plus tranquille. Dans la cour de l’école, ils rencontrent aussi
Sophie Faure.
Les garçons montent ensemble au premier étage où ils cherchent leur classe. Dans les couloirs,
il y a plein d’enfants. Au seuil de la porte, les attend un grand monsieur à lunettes. C’est leur
professeur principal. Il a une mine sympa, ce prof.
Source : www.didactic.ro

A. Entourez la variante correcte: (10 points)


1. Marcel commence:
a. les cours au collège; b. les cours au lycée; c. les cours de danse.
2. Il est un peu:
a. distrait; b. inquiet; c. malade.
3. Marcel rencontre deux anciens copains:
a. dans la rue; b. dans la cour de l’école; c. à la bibliothèque.
4. Le professeur principal attend les élèves:
a. au seuil de la porte; b. dans la cour de l’école; c. dans la classe.

B. Reliez les phrases deux par deux: (10 points)


1. Dans les couloirs a. a une mine sympa
2. Le professeur principal b. il y a plein d’enfants
3. C’est c. jusqu’à la grille de l’école
4. Papa accompagne Marcel d. la rentrée.

C. Vrai ou faux? Cochez (X) la case correspondante: (10 points)


VRAI FAUX
1. C’est la rentrée.
2. Claude va au lycée.
3. Maman accompagne Marcel.
4. Claude rencontre Pierre et Jean.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

Mettez les mots dans l’ordre afin de former des phrases: (3p. x 10 = 30 points)
a. belle/ elle/ une/ a/ voix
b. une/ a/ blouse/ elle/ blanche
c. est/ et/ courageuse/ Marie/ sociable
d. petite/ avons/ valise/ nous/ une
e. coiffure/ travaille/ un/ tante/ de/ salon/ ma/ dans
f. explications/ écoutez/ les/ professeur/ vous/ du
g. copain/ nous/ la/ nouveau/ dans/ classe/ avons/ un
h. américains/ les/ aime/ frère/ films/ mon
i. pour/ des/ achète/ enfants/ elle/ cadeaux/ ses
j. bureau/ l’/ sur/ est/ ordinateur/ le

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Décrivez votre maison ou votre appartement. Comment est-il ? Combien de pièces y a-t-il ?
(60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 4

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

A. Entoure la variante correcte: 10 points – 4 x 2,50=10p


Réponses attendues : 1 – c, 2 – b, 3 – b, 4 – a.

B. Relie les phrases deux par deux: 10 points – 4 x 2,50=10p


Réponses attendues : 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c.

C. Vrai ou faux? Coche (X) la case correspondante: 10 points – 4 x 2,50=10p


VRAI FAUX
1 C’est la rentrée. X
2 Marcel va au lycée. X
3. Maman accompagne Marcel. X
4 Marcel rencontre Pierre et Jean. X

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

Mettez les mots dans l’ordre afin de former des phrases:


Réponses attendues :
a. Elle a une belle voix. (3p)
b. Elle a une blouse blanche. (3p)
c. Marie est courageuse et sociable. (3p)
d. Nous avons une petite valise. (3p)
e. Ma tante travaille dans un salon de coiffure. (3p)
f. Vous écoutez les explications du professeur. (3p)
g. Nous avons un nouveau copain dans la classe. (3p)
h. Mon frère aime les films américains. (3p)
i. Elle achète des cadeaux pour ses enfants. (3p)
j. L’ordinateur est sur le bureau. (3p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- décrire de manière simple la maison, l’appartement – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une relative exactitude orthographique – 3p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 5
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (Total :30points)


a. Refaites le texte : (10 points : 2 p x 5)
L’après-midi, Serge rencontre Nicolas ……. l’exposition de bandes dessinées.
Ils vont ensemble voir………. le fils de M. Gauthier, le peintre.
Ici, Nicolas présente à Serge son ami André,…… avec sa famille.
Il est venu de Marseille……. dans la grande salle
Il va présenter aussi sa dernière publication…….. devant la Librairie Lafayette.

b. Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses : (12 points : 2 p x 6)


André est un ami de Serge.
Nicolas est venu de Marseille.
Serge va présenter aussi sa dernière publication.
La famille d’André est venue de Marseille.
Nicolas et André se rencontrent devant la Librairie Lafayette.
Nicolas est le fils de M. Gauthier.

c. Répondez aux questions suivantes : (8 points : 2 p x 4)


Qui présente Nicolas à Serge ?
Où se rencontrent les deux amis ?
Qui est venu de Marseille ?
Que va présenter André?

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


a. Complétez les phrases avec le mot convenable: aspirateur, poubelle, évier, four, table.
(10 points)
Ma grand-mère fait la vaisselle dans l’……. (2 points)
Notre tante a préparé une tarte au citron dans le……. (2 points)
Papa va passer l’………. (2 points)
Marie aide ma mère à mettre la…….. (2 points)
Julien est allé vider la…….. (2 points)

b. Complétez les phrases par: ces, c’est, s’est, sait : (10 points) – 1 point pour chaque réponse
1. À qui sont………livres ?
2. Mon petit frère ne…….pas nager.
3. ………une bonne nouvelle !
4. .………lui qui…………occupé de………affaires.
5. Il ne……….pas ce qui………..passé.
6. Elle ne ………pas combien coûtent……chaussures.

c. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé : (10 points)


Nous (lire) des romans historiques. (2 points)
Tu (finir) les exercices. (2 points)
Je (partir) en vacances. (2 points)
Vous (jouer) au ballon. (2 points)
Ils (arriver) à la campagne. (2 points)

III. PRODUCTION ÉCRITE (Total : 30 points)


Rédigez un petit texte pour faire le portrait d’un membre de famille. (60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 5

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30points)


a. Refaites le texte: (2p x 5=10p)
Réponses attendues :
L’après-midi, Serge rencontre Nicolas devant la Librairie Lafayette.
Ils vont ensemble voir l’exposition de bandes dessinées.
Ici, Nicolas présente à Serge son ami André, le fils de M. Gauthier, le peintre.
Il est venu de Marseille avec sa famille.
Il va présenter aussi sa dernière publication dans la grande salle.

b. Dites si les informations sont vraies ou fausses: (2p x 6=12p)


Réponses attendues : faux, faux, faux, vrai, vrai, faux.

c. Répondez aux questions: 8 p – 2p x 4=8p


Réponses attendues :
Nicolas présente à Serge son ami André.
Les deux amis se rencontrent devant la Librairie Lafayette.
André est venu de Marseille.
André va présenter sa dernière publication.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


a. Complétez les phrases avec le mot convenable: aspirateur, poubelle, évier, four, table.
(2p x 5=10p)
Réponses attendues:
Ma grand-mère fait la vaisselle dans l’évier.
Notre tante a préparé une tarte au citron dans le four.
Papa va passer l’aspirateur.
Marie aide ma mère à mettre la table.
Julien est allé vider la poubelle.
b. Complétez les phrases par: ces, c’est, s’est, sait (10 p – 1p pour chaque mot)
Réponses attendues :
1. À qui sont ces livres ?
2. Mon frère ne sait pas nager.
3. C’est une bonne nouvelle !
4. C’est lui qui s’est occupé de ces affaires.
5. Il ne sait pas ce qui s’est passé.
6. Elle ne sait pas combien coûtent ces chaussures.

c. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé (2p x 5=10p)


Réponses attendues : nous avons lu, tu as fini, je suis parti, vous avez joué, ils sont arrivés.

III. PRODUCTION ÉCRITE (Total : 30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- décrire de manière simple un membre de sa famille – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une presque exactitude orthographique – 3p
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 6
Subiect propus de prof. STOICA MIHAELA-SILVIA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)
Lisez la carte postale et répondez aux questions !

Lyon, le 5 novembre
LAURENT GAUTHIER
Cher Laurent, 14 Rue des Fleurs
25000 Besançon
Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons
faire du ski à Chamonix. Paul nous prête sa
petite maison. Nous invitons Anne, l’amie de
Julie.
Est-ce que tu voudrais venir avec nous ?
Tes amis, Luc et Elise

a) Qui écrit cette carte postale ? (5 points)


b) Qui est Anne? (5 points)
c) Qui reçoit cette carte postale ? (5 points)
d) Où est-ce que Laurent habite ? (5 points)
e) Où vont Luc et Elise pour les vacances de Noël ? (5 points)
f) Qu'est-ce qu'ils vont y faire ? (5 points)
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)
A. Complétez les phrases avec les prépositions : à, en, dans, sur, chez. (10 points)
1. Tu dois aller……la poste, pour acheter des timbres.
2. Ils se sont rencontrés…….la rue.
3. Mes amis et moi, nous allons sortir……ville ce soir.
4. Il est interdit de marcher……la pelouse !
5. Pierre est entré …….sa chambre.
6. Il a plu…….tout le pays.
7. Vous prenez le dîner……….vos grands-parents.
8. Il faut se dépêcher pour arriver à temps……..la gare.
9. Il va …….la fête.
10. La fête a lieu……….son ami.

B. Choisissez la forme verbale convenable : (10 points)


a) sont arrivés b) suis venu c) as répondu d) ont acheté e) a su
f) es rentré g) avez fini h) avez pris i) ai vu j) avons voulu

1. Vous………………tous les exercices.


2. Tu……………….à minuit, dix minutes avant moi.
3. Après le film nous……………….marcher un peu.
4. Ce matin, quelques élèves……………tard à l’école.
5. Tu…………………à toutes ses demandes.
6. Vous………………le déjeuner avec Cécile.
7. J’………………mon cousin devant l’école.
8. Pierre……………toute la leçon.
9. Ses parents…………………..une nouvelle voiture.
10. Je…………..t’attendre à l’arrêt du bus.

C. Choisissez la forme verbale convenable : (10 points : 2p.x5)


a. Vous avez vu / Vous voyez ce film la semaine passée.
b. L’été passé ils ont participé / ils participent à cette réunion.
c. Elle achète / elle a acheté sa nouvelle maison l’année passée.
d. Le mois passé tu as choisi / tu choisis une belle robe pour cette fête.
e. Hier soir j’écris / j’ai écrit à mes amis.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Décrivez votre sœur ou votre frère. (60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 6

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (5p x 6=30 points)


Lisez la carte postale et répondez aux questions!
Réponses attendues:
a) La carte postale est écrite par Luc et Elise / Luc et Elise ont écrit la carte postale.
b) Anne est l’ami de Julie.
c) Laurent Gauthier reçoit la carte postale.
d) Laurent habite 14 rue des Fleurs à Besançon.
e) Pour les vacances de Noël, Luc et Elise vont à Chamonix.
f) Ils vont y faire du ski.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Complétez les phrases avec les prépositions 10p


Réponses attendues :
1 – à ; 2 – dans ; 3 – en ; 4 – sur ; 5 – dans ; 6 – dans ; 7 – chez ; 8 – à ; 9 – à ; 10 – chez.

B. Choisissez la forme verbale convenable 10p


Réponses attendues :
1 – avez fini ; 2 – es rentré ; 3 – avons voulu ; 4 – sont arrivés ; 5 – as répondu ; 6 – avez pris ; 7 – ai vu ;
8 – a su ; 9 – ont acheté ; 10 – suis venu.

C. Choisissez la forme verbale convenable 10p – 2p x 5=10p


Réponses attendues :
a. vous avez vu ; b. ils ont participé ; c. elle a acheté ; d. tu as choisi ; e. j’ai écrit.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Contenu :
- respecter la consigne de longueur indiquée – 4p
- décrire de manière simple son meilleur ami – 6p
Cohérence et cohésion :
- produire un texte simple et cohérent – 5p
- relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes – 5p
Grammaire, lexique, orthographe :
- utiliser des structures et des formes grammaticales simples – 4p
- utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions – 3p
- écrire avec une presque exactitude orthographique – 3

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 7
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)

Manon : Alors, Jeanne ? Tu aimes ma maison ?


Jeanne : C’est super ! Une maison sur l’eau !
Manon : Eh, oui, on habite sur une péniche ! Viens, on va visiter. Mais avant, je veux te montrer
quelque chose …Papa, tu sais où est mon carnet ?
Le père : Regarde sur la chaise, à côté de la table.
Manon : Non, il n’est pas là. (…)
Jeanne : Et sous les coussins…Moi, je retrouve souvent mes affaires sous les coussins du
canapé !
Manon : Bravo ! Il est là, entre les deux coussins ! Merci ! Regarde !
Jeanne : Un carnet ?...C’est quoi, ce carnet ?
Manon : C’est pour écrire des poèmes !
(Adosphère 2, éditions Hachette 2011)
* le coussin= pernă decorativă

A) Répondez par VRAI ou FAUX. (2p.x7=14p)


a) Jeanne aime la maison de Manon.
b) Le père de Manon sait où se trouve le carnet.
c) Jeanne écrit des poèmes.
d) Le carnet est sous les coussins.
e) Jeanne et Manon sont sœurs.
f) Jeanne aide Manon à retrouver le carnet.
g) La chaise est loin de la table.

B) Complétez avec les mots convenables du texte ! (2p.x5=10p)


Manon a une belle ... ... ... ... ... ... qui ressemble à un bateau parce qu’elle se trouve
sur ... ... ... ... ... ... . Une de ses chaises se trouve... ... ... ... ... ... la table. Mais le carnet qu’elle cherche
n’est pas sur la table, il est entre les coussins du... ... ... ... ... ... . Grâce à Jeanne, Manon peut continuer à
écrire ses... ... ... ... ... ... .

C) Remettez dans le bon ordre ! (1x6=6p)


a) Jeanne remercie son amie.
b) Manon cherche le carnet et demande l’aide de son père.
c) Manon veut montrer son carnet de poèmes à son amie.
d) Manon trouve le carnet.
e) Jeanne entre pour la première fois dans la maison de Manon.
f) Jeanne lui suggère de chercher sous les coussins.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Donnez les antonymes des mots suivants ! (2p.x8=16 p)
souvent # ... ... ... ... ... ... quelque chose # ... ... ... ... ... ...
là # ... ... ... ... ... ... aimer # ... ... ... ... ... ...
sous # ... ... ... ... ... ... perdre # ... ... ... ... ... ...
toujours # ... ... ... ... ... ... oui # ... ... ... ... ... ...

B) Formez des phrases avec les paronymes « coussin » et » cousin » (1p.x2=2p)


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

C) Choisissez la bonne variante ! (1p.x2=2p)


Tu es ... ... ... ? À la mer ... ... ... à la montagne ?
a) ou ; où b) où ; ou

D) Conjuguez les verbes suivants au futur proche ! (2p.x5=10 p)


Tu (montrer) ... ... ... ... ... ... ... ... ta maison à tes amis. Ils (être) ... ... ... ... ... ... ... ... enchantés,
parce que la maison ressemble à un bateau. Vous (se reposer) ... ... ... ... ... ... ... ... sur la terrasse et vous
(admirer) ... ... ... ... ... ... ... ... le paysage. Je (prendre) ... ... ... ... ... ... ... ... quelques photos pour notre
album de l’amitié.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Un pirate a caché un trésor dans ta chambre. Toi et tes amis, vous essayez de le trouver.
Imagine le dialogue ! (60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 7

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


A) Répondez par vrai ou faux (2p.x7=14p)
a-vrai ; b-faux ; c-faux ; d-faux ; e-faux ; f-vrai ; g-faux

B) Complétez avec les mots convenables du texte ! (2p.x5=10p)


Manon a une belle chambre qui ressemble à un bateau parce qu’elle se trouve sur l’eau. Une de
ses chaises se trouve à côté de la table. Mais le carnet qu’elle cherche n’est pas sur la table, il est entre
les coussins du canapé. Grâce à Jeanne, Manon peut continuer à écrire ses poèmes.

C) Remettez dans le bon ordre ! (1p.x6=6p)


e) c) b) f) d) a)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Donnez les antonymes des mots suivants ! (2p.x8=16 p)
souvent # rarement quelque chose # rien
là # ici aimer # détester
sous # sur perdre # trouver
toujours # jamais oui # non

B) Formez des phrases avec les paronymes « coussin » et » cousin » (1p.x2=2p)

C) Choisissez la bonne variante ! (1p.x2=2p)


b)

D) Conjuguez les verbes suivants au futur proche ! (2p.x5=10 p)


Tu vas montrer ; Ils vont être ; Vous allez vous reposer ;
Vous allez admirer ; Je vais prendre ;

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


La pertinence du contenu (respect de la consigne, longueur, type de production) – 10p.
La cohérence du contenu (logique interne du texte et logique des idées exprimées) – 5p.
L’exactitude et la richesse lexicale – 5p.
L’exactitude et la richesse grammaticale – 8p.
Originalité – 2p.

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 8
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


Lisez le texte suivant :
Akiko : Sur la liste pour notre pique-nique, il ya du fromage, du poulet. (…). Alors…on a de la
viande, mais pas de légumes…
Wassim : Et du pain ? On n’a pas de pain pour les sandwichs !
Akiko : Va à la boulangerie, moi, je vais chercher des légumes.
Hugo : Oh, non, je n’aime pas les légumes…
Akiko : Les légumes, c’est bon pour la santé !
Wassim : Je vais aussi prendre de l’eau et des jus de fruits !
Hugo : Et des chips ! Dans un pique-nique, il y a toujours des chips !
Akiko : Ah non ! Ce n’est pas sur la liste et ce n’est pas bon pour la santé !
Hugo : Mais les pommes de terre…Ce sont des légumes, non ?
(Adosphère 2, Éditions Hachette, 2011)
A) Répondez par VRAI ou FAUX. (2p.x7=14p.)
a) Le poulet, c’est de la viande.
b) On peut faire des sandwichs sans pain.
c) À la boulangerie, on trouve des légumes.
d) L’eau et le jus de fruits sont des liquides.
e) Sur la liste d’Akiko, il y a aussi des chips.
f) Les pommes de terre sont des fruits.
g) Hugo préfère les aliments qui sont bons pour la santé.

B) Choisissez la bonne réponse ! (2p.x8=16p.)


1) Pour faire un pique-nique dans la nature on va dans :
a) un immeuble b) la forêt c) la ville d) la salle à manger
2) On va faire des courses dans :
a) un magasin b) un magasine c) une magazine d) un magazine
3) Pour faire de la confiture on a besoin de (d’) :
a) poivre b) fruits c) pâtes d) œufs
4) J’achète ... ... ... de jus de fruits.
a) une assiette b) un kilo c) une bouteille d) un paquet
5) Lequel n’est pas un repas ?
a) le déjeuner b) le goûter c) le dîner d) le baiser
6) On le dit quand on se met à table :
a) bon appétit b) bon après-midi c)bon voyage d) bon courage
7) On prépare les repas dans :
a) la salle à manger b) la chambre c) la cuisine d) le séjour
8) De quoi a-t-on besoin pour couper le pain ?
a) un gâteau b) un couteau c) un château d) un chapeau

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Associez ! (2p.x3=6p.)
1) dix décilitres de lait 2) un quart de kilo de sucre 3) un demi- litre d’ eau
a) 5 dl b) 100 cl c) 250 g

B) Complétez par : « du » ; de la » ; de l’ « ; des » ; » de « ou « d’ » ! (2p.x7=14p.)


Pour être en bonne santé, on doit manger un peu de tout : ... ... ... céréales, beaucoup ... ... ...
légumes et bien sûr des fruits. Il faut boire au moins deux litres ... ... ... eau par jour et essayer de
renoncer aux boissons trop sucrées. Les médecins nous conseillent aussi de faire un peu ... ... ...
sport : ... ... ... football, ... ... ... athlétisme ou ... ... ... nage.

C) Conjuguez les verbes suivants à l’impératif (2p.x5=10p.)


a) Manger sa soupe (tu)- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b) Lire le texte en silence (nous)- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
c) Faire attention au feu rouge (vous)- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
d) Être sage pendant les cours (tu)- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
e) Finir l’exercice (tu)- … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Vous préparez un dessert pour la réunion annuelle des sorcières. Écrivez-en la recette. (60-80
mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 8

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)


A) Répondez par VRAI ou FAUX. (2p.x7=14p.)
a-vrai ; b-faux ; c-faux ; d-vrai ; e-faux ; f-faux ; g-faux;

B) Choisissez la bonne réponse ! (2p.x8=16p.)


1-b; 2-a; 3-b; 4-c; 5-d; 6-a; 7-c; 8-b

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A) Associez ! (2p.x3=6p.)
1-b; 2-c; 3-a;

B) Complétez par : « du » ; de la » ; de l’ « ; des » ; » de « ou « d’ » ! (2p.x7=14p.)


Pour être en bonne santé, on doit manger un peu de tout : des céréales, beaucoup de légumes et
bien sûr des fruits. Il faut boire au moins deux litres d’eau par jour et essayer de renoncer aux boissons
trop sucrées. Les médecins nous conseillent aussi de faire un peu de sport : du football, de l’athlétisme
ou de la nage.

C) Conjuguez les verbes suivants à l’impératif (2p.x5=10p.)


a) Mange ta soupe !
b) Lisons le texte en silence !
c) Faites attention au feu rouge !
d) Sois sage pendant les cours !
e) Finis l’exercice !

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Respect de la consigne de longueur indiquée. (5p.)
La présentation est conforme à ce type d’écrit. (2p.)
Des indicateurs temporels comme : d’abord, puis, ensuite, enfin sont utilisés. (3p.)
La cohérence du contenu (logique interne du texte et logique des idées exprimées) (5p.)
L’exactitude et la richesse lexicale (5p.)
L’exactitude et la richesse grammaticale (8p.)
Originalité (2p.)
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 9
Subiect propus de prof. SILAGHI DANIELA
Liceul Pedagogic « Spiru Haret », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I, partea a II-a şi partea a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


Lisez le texte suivant :
Hugo : Vous avez déjà rencontré une star ?
Emilie : Euh, moi, oui, j’ai vu Diam’s.
Jeanne : La chanteuse ? Ah bon ? Où ?
Emilie : À son concert ; j’ai adoré.
Hugo : Moi, hier, j’ai fait une rencontre incroyable : j’ai parlé avec André Bouchet dans un parc
d’attractions !
Jeanne : André Bouchet ? C’est qui ?
Hugo : C’est Passe-Partout, un personnage de Fort Boyard !
Jeanne : Le jeu à la télé ? Je n’ai jamais regardé.
Emilie : Et comment ça s’est passé ?
Hugo : J’ai pris le train fantôme et il y a eu un problème. On a dû rester vingt minutes dans le noir,
au milieu des araignées et des squelettes. Alors j’ai parlé avec mon voisin, un homme tout petit : Passe
Partout ! Il m’a donné un autographe. Regardez !
Emilie : Ah ! Hugo, tu as toujours des histoires incroyables à raconter !
Jeanne : C’est parce qu’il est un aventurier !
(Adosphère 2, Éditions Hachette, 2011)

A) Répondez par VRAI ou FAUX (2p.x7=14p.)


a) André Bouchet est le personnage d’un livre.
b) Jeanne ne connait pas les personnages de Fort Boyard.
c) Hugo et André se connaissent depuis longtemps.
d) Hugo a été trop ému pour discuter avec son idole.
e) Emilie n’a jamais connu quelqu’un d’important.
f) Passe Partout est haut de taille.
g) Emilie aime la musique.
B) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p.)
1) Pourquoi les visiteurs du parc ont-ils dû rester dans le noir ?
2) Qu’est-ce que Hugo a reçu ?
3) Combien de temps le train s’est-il arrêté ?

C) Associez pour former des phrases ! (2p.x5=10.)


1) Le jeu Fort Boyard a) participer à plusieurs épreuves.
2) Il y a deux équipes qui b) 10 000 euros.
3) Leurs membres doivent c) a commencé en 1990.
4) Ils doivent aussi répondre d) luttent pour trouver un trésor.
5) La meilleure équipe gagne e) aux questions du père Fouras.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Transformez au féminin les adjectifs et les noms suivants ! (2p.x5=10p.)
chanteur – ... ... ... ... ... ... ... ... ... incroyable – ... ... ... ... ... ... ... ... ...
directeur – ... ... ... ... ... ... ... ... ... mon voisin – ... ... ... ... ... ... ... ... ...
homme – ... ... ... ... ... ... ... ... ...

B) Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ! (2p.x10=20p.)


Zaz est ma chanteuse préférée. Elle (naître) ... ... ... ... ... le 1-er mai 1980. Avant d’être
mondialement connue elle (faire) ... ... ... ... ... des tournées dans les villages et les petites villes de la
France. En 2006 elle (aller) ... ... ... ... ... à Paris et (obtenir) ... ... ... ... ... un travail dans un cabaret en tant
que chanteuse. Elle y (rester) ... ... ... ... ... pendant un an. Puis un jour elle (répondre) ... ... ... ... ... à une
annonce sur Internet du producteur et auteur compositeur Kerredine Soltani qui (être) ... ... ... ... ...
ébloui par cette artiste avec une voix « rauque un peu cassée ». Il lui (écrire) ... ... ... ... ... « Je veux » ,
une chanson qui (avoir) ... ... ... ... ... un grand succès. Zaz (vendre) ... ... ... ... ... son album
à 2 millions d’exemplaires en France et à l'étranger jusqu'à fin 2012.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Vous prenez une interview à votre idole. Il vous raconte sa vie personnelle et professionnelle.
(60-80 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 9

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (30 points)

A) Répondez par VRAI ou FAUX (2p.x7=14p.)


a-faux ; b-vrai ; c-faux ; d-faux ; e-faux ; f-faux ; g-vrai

B) Répondez aux questions ! (2p.x3=6p.)


1) Parce qu’il y a eu un problème avec le train fantôme.
2) Hugo a reçu un autographe.
3) Vingt minutes.

C) Associez pour former des phrases ! (2p.x5=10.)


1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-e ; 5-b

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A) Transformez au féminin les adjectifs et les noms suivants ! (2p.x5=10p.)
chanteuse ; incroyable ; directrice ; ma voisine ; femme

B) Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ! (2p.x10=20p.)


Zaz est ma chanteuse préférée. Elle est née le 1-er mai1980. Avant d’être mondialement connue
elle a fait des tournées dans les villages et les petites villes de la France. En 2006 elle est allée à Paris
et a obtenu un travail dans un cabaret en tant que chanteuse. Elle y est restée pendant un an. Puis un
jour elle a répondu à une annonce sur Internet du producteur et auteur compositeur Kerredine
Soltani qui a été ébloui par cette artiste avec une voix « rauque un peu cassée ». Il lui a écrit « Je veux »,
une chanson qui a eu un grand succès. Zaz a vendu son album à 2 millions d'exemplaires en France
et à l’étranger jusqu'à fin 2012.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


-
- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.
- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 10
Subiect propus de prof. VELICA MARCELA
Şcoala Gimnazială « Nicu Constantinescu », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor PARTEA I, PARTEA a II-a şi PARTEA a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


Lisez la carte postale !
Ma chère grand-mère,
Bonjour ! Je passe d’excellentes vacances à Lourdes. C’est une ville super, située
au pied des Pyrénées. Aujourd’hui je suis allée au Pic du Jer qui surplombe la ville de
Amélie Gaudît
Lourdes. Une vue magnifique sur Lourdes, Pau et la vallée d’Argelès.
30 Rue des
Il fait vraiment très beau et très chaud. Je n’aime pas trop les haricots, même si Nénuphars
c’est la spécialité. Je te raconterai tout avec des photos. 24350 Saint-Dizier
Je t’embrasse très fort,
Lydie

1. Cochez la bonne case : (2px5=10p)


a. Lydie passe ses vacances chez sa tante, à Lourdes. □ Vrai □ Faux
b. La ville de Lourdes est située au pied des Pyrénées □ Vrai □ Faux
c. À Lourdes il fait très beau et chaud. □ Vrai □ Faux
d. Lydie aime beaucoup les haricots. □ Vrai □ Faux
e. Lydie envoie des photos à sa grand-mère. □ Vrai □ Faux

2. Répondez aux questions suivantes : (5px4=20p)


a. Qui est le destinataire de la carte postale ?
b. Où passe Lydie ses vacances ?
c. Où est située la ville ?
d. Où habite la grand-mère de Lydie ?

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Chassez l’intrus ! (2px5=10p)
1. a. le haricot vert b. le chou-fleur c. la tomate d. le saucisson
2. a. les spaghettis b. le melon c. la crème brulée d. la quiche lorraine
3. a. l’imperméable b. la chemise c. les bottes d. la robe de chambre
4. a. l’oreiller b. la bague c. la montre d. Les boucles d’oreille
5. a. prendre b. faire c. réussir d. sortir

B. Reliez la question à la bonne réponse ! (2px4=8p)


1. Parlez-vous français ? a. À huit heures du soir !
2. À quelle heure commence le film ? b. À pied.
3. Tu vas rentrer comment ? c. Avant 22 heures.
4. Quand seras-tu de retour, ce soir ? d. Oui, je parle très bien.

C. Conjuguez les verbes entre au temps indiqué parenthèses: (1px6=6p)


a. Tu (faire-passé composé) ……………………… des études en Angleterre ?
b. Vous (prendre-passé composé) ……………………… le bus ou le tram ?
c. Je (comprendre-passé composé) ……………………… !
d. -Tu (aller-futur proche) ……………………… au cinéma ou au théâtre ?
e. Il (voir-futur proche) ……………………… une amie à Pau.
f. Elles (faire-présent) ……………………… du sport, chaque samedi?

D. Remettez les phrases de 1 à 6 dans le bon ordre pour continuer le dialogue entre Marc et Régine.
(1px6=6p)
— Salut Marc… Tu pourrais garder mon chat pendant les vacances ?
1. — Alors, c’est d’accord.
2. — Il peut rester chez moi… Ce n’est pas un problème.
3. — Et tu pourrais donner à manger à mes poissons, aussi ?
4. — Tu as aussi des poissons ? Bah, écoute, pas de problème.
5. — Garder ton chat ? Chez toi ou chez moi ?
6. — C’est super, merci beaucoup. Salut !

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Écrivez une carte postale à un(e) ami(e). Parlez-lui de vos vacances, du temps et de la
nourriture. (60-70 mots)
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 10

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)

1. Cochez la bonne case : (2px5=10p)


a. Lydie passe ses vacances chez sa tante, à Lourdes. □ Vrai X Faux (2p)
b. La ville de Lourdes est située au pied des Pyrénées X Vrai □ Faux (2p)
c. À Lourdes il fait très beau et chaud. X Vrai □ Faux (2p)
d. Lydie aime beaucoup les haricots. □ Vrai X Faux (2p)
e. Lydie envoie des photos à sa grand-mère. X Vrai □ Faux (2p)

2. Répondez aux questions suivantes : (5px4=20p)


Réponses attendues
a. Qui est le destinataire de la carte postale ?
La grand-mère de Lydie. / ou / Le destinataire est Amélie Gaudît. (5p)
b. Où passe Lydie ses vacances ?
Lydie passe ses vacances à Lourdes. (5p)
c. Où est située la ville ?
La ville est située au pied des Pyrénées. (5p)
d. Où habite la grand-mère de Lydie ?
Elle habite 30, Rue des Nénuphars, 24350 Saint-Dizier. (5p)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Chassez l’intrus ! (2px5=10p)
1. d 2. b 3. c 4. a 5. c

B. Reliez la question à la bonne réponse ! (2px4=8p)


1–d 2–a 3–b 4–c

C. Conjuguez les verbes entre au temps indiqué parenthèses: (1px6=6p)


a. Tu as fait b. Vous avez pris c. J’ai compris
d. Tu vas aller e. Il va voir f. Elles font
D. Remettez les phrases 1 à 6 dans le bon ordre pour continuer le dialogue entre Marc et Régine.
(1px6=6p)
Ordre : n° 5, 2, 1, 3, 4, 6.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.
- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.
PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 11
Subiect propus de prof. VELICA MARCELA
Şcoala Gimnazială « Nicu Constantinescu », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor PARTEA I, PARTEA a II-a şi PARTEA a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


Mes vacances de rêve
Tamaris les Bains, le 15 septembre 1997

Chers amis,
Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines de
vacances. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon
hôtel, à seulement cinq minutes à pied. Je vais me baigner tous les
matins, c'est le rêve !
Le midi, en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime John & Mary Dalton
bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de 225 Stinchcomb Drive #6
poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un café à la Columbus, Ohio 43202
terrasse d’un petit bar. Je connais maintenant le patron. Il aime bien U.S.A.
bavarder avec les clients...
Je fais des progrès en français.
Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis
autrichiens et nous allons faire un pique-nique.
Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici.
Je vous embrasse,
Anne
(Source du texte : http://www.bonjourdefrance.com/)

A) Entourez la variante correcte: (2,5 p. x4 =10 p.)


1. Le texte présenté est :
a. un article b. une page de journal c. un dialogue d. une lettre
2. Anne passe ses vacances :
a. en France b. en Italie c. en Autriche d. en Amérique
3. Anne écrit a ses amis en :
a. août b. septembre c. juin d. octobre
4. Anne reste en vacances :
a. deux ans b. quatre jours c. trois semaines d. cinq mois

B) VRAI ou FAUX? Cochez (X) la case correspondante et justifiez la réponse par une phrase du
texte : 2,5p. x4 = 10p. (+ 10 p. pour la justification) (Total : 20 points)
Affirmation VRAI FAUX JUSTIFICATION
1. Tamaris les Bains c’est un lieu en France.
2. Anne n’aime pas aller à la plage.
3. Anne veut apprendre la langue française.
4. Anne ne connait personne dans cette
région.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Remettez les phrases « a » à « f » dans le bon ordre pour continuer le dialogue entre Anne et
Théo. (6x2p. =12 points)
ANNE.— Non, pas à Toulouse ; j’habite à Lille. Et toi ?
a. ANNE.— Oui… moi, je n’aime pas cette ville. Je préfère Toulouse ou Lille.
b. ANNE.— Ah ! Tu vas à Bordeaux… Toulouse, c’est bien mais Bordeaux…
c. THÉO.— Non, c’est une belle ville, je vais avoir une petite maison, c’est bien !
d. ANNE.— Petit mais joli !
e. THÉO.— Moi, à Toulouse, mais je vais habiter à Bordeaux en mars.
f. THÉO.— :Lille ? Mais c’est petit !

B. Rayez l’élément qui ne convient pas. (4x2p=8 points)


1. Je fais (de la/de l’) escalade le dimanche.
2. Et toi, tu fais (de/du) tennis ?
3. Quel est (mon/ton) numéro de téléphone, s’il te plaît ?
4. Bonjour Pierre ! Oh, c’est (sa/ta) nouvelle voiture ? Elle est belle !

C. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué. (5x2p=10 points)


1. Vous (vouloir-présent) ... ... ... ... ... ... ... manger au restaurant ?
2. Ils (venir-présent) ... ... ... ... ... ... ... de Madrid.
3. Nous (connaître-futur proche) ... ... ... ... ... ... ... Paris l`année prochaine.
4. Nous (prendre-passé composé) ... ... ... ... ... ... ... le bus.
5. Hier, je (aller-passé composé) ... ... ... ... ... ... ... chez mon oncle.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Vous écrivez à quelqu’un sur un blogue. Vous vous présentez et vous écrivez ce que vous
aimez et ce que vous n’aimez pas.
Bonjour,
Je m’appelle ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (60-70 mots)

CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 11

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


A) Entourez la variante correcte: (2,5 p. x4 =10 p.)
1d ; 2a ; 3b ; 4c ;

B) VRAI ou FAUX? Cochez (X) la case correspondante et justifiez la réponse par une phrase du
texte : 2,5p. x4 = 10p. (+ 10 p. pour la justification) (Total : 20 points)
Affirmation VRA FAU JUSTIFICATION
I X
1. Tamaris les Bains c’est un lieu en Tamaris les Bains, le 15 septembre 1997
X
France. Je vous écris cette carte de France.....
La plage est très près de mon hôtel, à
2. Anne n’aime pas aller à la plage. X seulement cinq minutes à pied. Je vais me
baigner tous les matins, c'est le rêve
3. Anne veut apprendre la langue
X Je fais des progrès en français.
française.
4. Anne ne connait personne dans cette
X Je connais maintenant le patron
région.

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Remettez les phrases « a » à « f » dans le bon ordre pour continuer le dialogue entre Anne et
Théo. (6x2p. =12 points)
Ordre : e, b, c, a, f, d.

B. Rayez l’élément qui ne convient pas. (4x2p=8 points)


1. De l’; 2.du; 3. ton; 4. Ta;

C. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué. (5x2p=10 points)

1. Voulez 2. viennent 3. Allons connaître 4. avons pris 5. Je suis allé

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Vous écrivez à quelqu’un sur un blogue. Vous vous présentez et vous écrivez ce que vous
aimez et ce que vous n’aimez pas.

- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.


- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ


ETAPA JUDEŢEANĂ – GIMNAZIU
Clasa aVI-a, L2
VARIANTA 12
Subiect propus de prof. VELICA MARCELA
Şcoala Gimnazială « Nicu Constantinescu », Buzău

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor PARTEA I, PARTEA a II-a şi PARTEA a III-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)


Voici le début du roman « Une nouvelle élève au collège ».
C’est le cinq septembre, le jour de la rentrée au collège. Une nouvelle élève arrive dans la
classe. Elle s’appelle Anita. Comme moi, elle a quatorze ans. Elle vient d’un pays lointain: Madagascar.
Anita est différente des filles que je connais. Elle est petite, elle est toute mince, elle a la peau brune et
de très grands yeux clairs. Ses cheveux sont longs et magnifiques ! Ils forment de belles boucles noires
autour de son visage.

A) Répondez aux questions :


1. Quand se passe l’histoire ? Cochez la bonne réponse (X). (2,5 p.)
□ au mois de décembre □ au mois de septembre □ au mois de juin
2. Où se passe l’histoire ? Cochez la bonne réponse (X). (2,5 p.)
□ chez une élève □ au collège □ à l’arrêt de bus
3. Comment s'appelle la nouvelle élève ? (5 p.)
….................................................................................................................................................................................
4. Quel âge a-t-elle ? (5 p.)
….................................................................................................................................................................................
5. De quel pays vient-elle ? (5 p.)
….................................................................................................................................................................................
6. Cochez la case VRAI ou FAUX (X).
VRAI FAUX
a. Anita est grande, elle a les yeux noirs. Ses cheveux sont blonds. (2,5 p.)
b. Anita est petite, elle a de longs cheveux noirs. Elle est très mince. (2,5 p.)
c. Anita est petite, elle a la peau blanche. Ses cheveux sont courts. (2,5 p.)
d. Anita est grande, elle a quinze ans. (2,5 p.)
(Source de l’exercice : http://casnav.ac-creteil.fr/)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)

A. Associez les réponses aux questions. (4X2p. = 8p.)


1. Ça fait combien ? a. Non merci, pas de thé pour moi.
2. Vous voulez du thé ? b. Du thé, s’il vous plaît.
3. Vous aimez le thé ? c. Pour le thé ? 3 euros, s’il vous plaît.
4. Vous voulez du café ou du thé ? d. Le thé ? Oui !

B. Cochez la case qui convient: (6X2p. = 12p.)


1. Elle habite ❐ en ❐ au ❐à Angleterre.
2. À 10 heures, mon ami revient ❐ de ❐ du ❐ de la Paris.
3. Il passe ses vacances ❐à ❐ au ❐ en Canada.
4. Ma grand-mère est originaire ❐ de ❐ du ❐ d’ Argentine.
5. Il va ❐ en ❐ au ❐à Paris.
6. Mon meilleur ami habite ❐ en ❐ aux ❐à Pays-Bas.

C. Conjuguez les verbes au temps indiqué: (5X2p. = 10 p.)


1. — Elle est où Sophie ?
— Elle (partir –passé composé) ... ... ... ... ... ... ! Tu peux l’appeler sur son portable.
2. Tu (savoir-présent) ... ... ... ... ... ... la nouvelle ? On change de professeur de français !
3. Hier, on (aller- passé composé) ... ... ... ... ... ... au restaurant mais on (ne pas manger) ... ... ... ... ... ...
de viande.
4. Ils vous (expliquer-futur proche) ... ... ... ... ... ... le fonctionnement de cette machine la semaine
prochaine.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Racontez, dans un courriel, vos prochaines vacances (ou vos vacances passées) à votre ami(e) :
décrivez où vous allez partir (êtes partis) et ce que vous allez faire (avez fait). Écrivez 60-70 mots au
minimum.
CLASA a VI-a, L2
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – VARIANTA 12

I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS: (30 points)

A) Répondez aux questions :


1. au mois de septembre 2.5p 2. Au collège 2.5 p
3. Anita 5p. 4. Quatorze ans 5 p.
5. Madagascar 5 p.
6. Cochez la case VRAI ou FAUX (X).
a. Faux (2,5 p.) b. Vrai (2,5 p.) c. Faux (2,5 p.) d. Faux (2,5 p.)

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (30 points)


A. Associez les réponses aux questions. (4X2p. = 8p.)
1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ;

B. Cochez la case qui convient: (6X2p. = 12p.)


1-en; 2-de; 3-au; 4-d’; 5- à ; 6-aux ;

C. Conjuguez les verbes au temps indiqué: (5X2p. = 10 p.)


1. Elle est partie; 2. Sais; 3. On est allé ... ... ... on n’a pas mangé;
4. Ils vont vous expliquer

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)


Racontez, dans un courriel, vos prochaines vacances (ou vos vacances passées) à votre ami(e) :
décrivez où vous allez partir (êtes partis) et ce que vous allez faire (avez fait). Écrivez 60-70 mots au
minimum.
- respecter la consigne de longueur indiquée 5p.
- produire un texte simple et cohérent – 5p.
- utiliser des structures et des formes lexicales simples 5p.
- écrire avec une relative exactitude orthographique et grammaticale 10p.
- originalité 5p.