Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

Noile prevederi legislative din domeniul


SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR ÎN MUNCĂ

Nr Publicat în
crt Ac tu l n ormat iv Monitorul Oficial
nr. 646 din
1 LEGE nr. 319 /2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 26 iulie 2006
nr. 882 din
HG nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
2 30 octombrie
Legii nr. 319 /2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 2006
HG nr. 493 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la nr. 380 din
3
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 3 mai 2006
HG nr. 971 / 2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de nr. 683 din
4
sănătate la locul de muncă 9 august 2006
HG nr. 1.028 / 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare nr. 710 din 18
5
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare august 2006
HG nr. 1.048 / 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de nr. 722 din
6
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca 23 august 2006
HG nr. 1.049 / 2006 - privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii nr. 727 din
7
lucrătorilor din industria extractiva de suprafaţă sau subteran 25 august 2006
HG nr. 1.050 / 2006 - privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii nr. 737 din
8
lucrătorilor din industria extractiva de foraj 29 august 2006
HG nr. 1.051 / 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
nr. 713 din
9 manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 21 august 2006
dorsolombare
HG nr. 1.058 / 2006 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia nr. 737 din
10
sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive 29 august 2006
HG nr. 1.091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de nr. 739 din
11
muncă 30 august 2006
nr. 762 din
HG nr. 1.092 / 2006 - privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea
12 7 septembrie
la agenţi biologici în munca 2006
HG nr. 1.093 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru nr. 757 din
13 protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 6 septembrie
mutageni la locul de munca 2006
nr. 769 din
HG nr. 1.136 / 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
14 9 septembrie
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 2006
HG nr. 1.146 / 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în nr. 815 din
15
muncă de către lucrători a echipamentelor de munca 3 octombrie 2006
HG nr. 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă nr. 845 din
16 pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 13 octombrie
chimici 2006
HG nr. 1.875 / 2005 - privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile nr. 64 din 24
17
datorate expunerii la azbest ianuarie 2006
nr. 887 din
Ordinul 755 / 2006 al ministrului MMSF – pentru aprobarea Formularului pentru
18 31 octombrie
înregistrarea accidentului de muncă – FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia 2006
Ordinul 754 / 2006 al ministrului MMSF - privind constituirea comisiilor de abilitare a nr. 887 din
19 serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic 31 octombrie
de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 2006
20 Ordonanţa 96 / 2003