Sunteți pe pagina 1din 13

Tema: Introducerea constantelor (rechizitele întreprinderii). Nomenclatoare.

Interfața sistemului 1C:8. Componentele interfeței 1C:8 sunt: denumirea programului,


meniul principal, meniul secundar prezentat prin panele și bara cu instrumente.

Pentru introducerea rechizitelor unei noi întreprinderi este necesar de a activa panelul Предприятие și
a selecta butonul Фирмы. Datele se completează conform desenelor. Fereastra conține 3 pagini:
Основные данные, Реквизиты, Дополнительно.

pagina Основные данные


Pagina Реквизиты.
Contul bancar al întreprinderii
Pe panelul Предприятие activăm butonul Сведения об организации. Conține 2 pagini: Основные
данные, Контактная информация

Pe paanelul Предприятие activăm butonul Настройка параметров учета. Completăm pagina conform
desenului.
Completarea nomenclatoarelor.
1. Din meniul principal selectăm Справочники -Места хранения .

2. Pe panelul Предприятие activăm butonul


3. Pe panelul Предприятие activăm butonul Налоги

4. Din meniul principal selectăm Справочники -Контрагенты

Din meniul principal selectăm Справочники – Контрагенты. De creat 4 măpi. Crearea prin butonul
Новая группа. Introducerea unui contragent nou prin butonul Новая строка.

Fondatorul este o persoană fizică/


Selectăm din stînga mapa Furnizori și completam date despre furnizori. Datele luați din fisierul Anexe.
Selectăm din stînga mapa Cumpărători și completam analogic datele despre Cumpărărori. Datele luați
din fisierul Anexe.

Selectăm din stînga mapa Buget și completam datele despre Ministerul Finanțelor. Datele luați din
fisierul Anexe.
5. Din meniul principal selectăm Справочники – Номенклатура . De creat 3 măpi.
6. Din meniul principal selectăm Справочники – МБП
Ștergerea unui element din nomenclator.

1. Selectăm elementul. Activăm butonul


2. Din meniul

3. Activăm butonul
4. Activăm butonul

5. Activăm butonul