Sunteți pe pagina 1din 13

Capela Sixtină

Plaisir D’Amour - Andre Rieu. Emilio


Clădirea Capelei Sixtine

Capela Sixtină este una din comorile artistice ale Cetăţii Vaticanului, fiind
construită între 1471 şi 1484 în epoca papei Sixtus IV. Arhitect a fost Giovanni
d’Dolci.

Capela are formă rectangulară şi măsoară 49,93 m lungime şi 13,41 m


lăţime (dimensiunile Templului lui Solomon conform Vechiului
Testament). Înălţimea este de 20,7 m.

Este cunoscută în toată lumea atât pentru sala în care se ţine Conclavul, cât şi pentru
faptul că a fost decorată de Michelangelo Buonarrotti. La decorare au participat, între
alţii, Sandro Botticelli, Luca Signorelli, Perugino şi Ghirlandaio.
Capela Sixtină

Alegerea Papei este un proces fascinant şi particular. Imediat după ce


clopotele Vaticanului tac, se reuneşte Conclavul Colegiului Cardinalilor.

Electorii sunt închişi şi nu li se permite să iasă până când nu este ales


succesorul lui Sf.Petru.
Vedere generală Bolta: Michelangelo

Datorită mărimii acestei opere, se descrie sumar lucrarea lui Michelangelo: “Judecata de
Apoi” şi bolta, în afară de frescele laterale.

Frescele laterale, în număr de 11, sunt :

. “Circumcizia” şi “Botezul lui Cristos” – de Pinturricchio.


. “Istoria lui Moise”, “Ispita lui Cristos” şi “Core,Dathan şi Abiron” – de Botticelli.
. “Traversarea Mării Roşii”, “Dumnezeu dându-i tablele Legii lui Moise”, “Predica de la Munte” şi
“Cina” – de Cossimo Rosselli.
. “Chemarea Apostolilor” – de Ghirlandaio.
. “Cristos dându-i cheile lui Sf.Petru” – de Perugino.

Judecata de Apoi - Michelangelo Fresce laterale


Judecata de Apoi

A fost comandată în 1535 şi


terminată în 1541.

În ciuda frumuseţii
compoziţiei, faptul că
personajele sunt
reprezentate nud,
conform gustului
artistului, a scandalizat
biserica, care, un
deceniu mai târziu, a
ales un pictor cunoscut,
Il Braghettone (Daniel da
Volterra), care a pictat
câte un văl peste nuduri.
Bolta Capelei Sixtine – vedere parţială

Structura:

Douăsprezece personaje, Sibile şi Prooroci.

Partea centrală a tavanului este plată; arcele apar datorită perspectivei. Michelangelo a
conceput un cadru arhitectonic pentru a aranja cât mai bine conţinutul principal al “Temei
centrale”

Patru colţuri cunoscute sub numele de “Pandantive”.

Opt personaje numite “Uscăţivii”.


Bolta, de la dreapta la stânga Click pe: Sibile şi Prooroci, click pe:

Pedeapsa lui
Adam
Proorocul Ieremia Sibila Persia

Proorocul
Ezechil

Proorocul Iona

Sibila Cumana
Sibila Líbica Proorocul
Daniel

Şarpele de aramă

Temele centrale: Crearea luminii– Crearea stelelor şi plantelor– Separarea apelor– Crearea lui Adam– Crearea Evei
… şi Dumnezeu a creat omul – detaliu. Sibila Cumana – detaliu.

Separarea apelor.

Crearea luminii.
Se bănuia de mult că sub stratul închis la culoare, format din fumul
lumânărilor, praf adunat de secole şi restaurări anterioare, au supravieţuit
culorile vii ale lui Michelangelo, absolut incredibile şi în perfectă stare de
conservare.

Între 1980 şi 1994, timp necesar pentru curăţarea şi restaurarea


frescelor lui Michelangelo, Gianluigi Calaluci a condus lucrările de
restaurare, probabil cea mai bună restaurare a tuturor timpurilor,
finanţată, în special, cu capital japonez.

Detaliu de la restaurarea frescelor lui Michelangelo


Bolta, de la stânga la dreapta Sibile şi Prooroci- click pe: Pandantive – click pe:

Sibila Eritrea David şi Goliat


Proorocul Joel

Proorocul Zaharia

Sibila Delfica
Proorocul Isaía

Iudita

Temele centrale: Alungarea din rai Sacrificiul lui Noe Potopul Beţia lui Noe
Alungarea din rai

Detalii din “Tema Centrală”

“Potopul”
Detalii din Sibile şi Prooroci

Proorocul Isaia Sibila Delfica


Sfârşit Emilio

S-ar putea să vă placă și