Sunteți pe pagina 1din 1

Temele pentru studiu individual

la RPMM
1. Colaborarea RM cu instituţiile monetare şi de credit internaţionale. (FMI, BIRD,BERD,
BM,AID, CFI,BEI).

FMI o să ia numărul 1,8,15,22,29 din registru;


BIRD o să ia numărul 2,9,16,23,30;
BERD o să ia numărul 3,10,17,24,31;
BM o să ia numărul 4,11,18,25,32;
AID o să ia numărul 5,12,19,26,33;
CFI o să ia numărul 6,13,20,27;
BEI o să ia numărul 7,14,21,28.

2. Dinamica prețurilor în economie.

Anul de bază o să fie 2006 iar de referință o să fie 2006+ luna zilei dvs de naștere (ex. 2006 +
8(august)= 2014).

Termenul limită pentru susținerea studiului de caz : 25 octombrie 2019 primul studiu
individual iar la data de 29 noiembrie 2019 al doilea studiu individual.

CERINTE FAȚĂ DE ELABORAREA STUDIULUI INDIVIDUAL

1.Foaie de titlu;
2. Conținutul studiului individual(minim 3 foi, maxim 6 foi);
3. Concluzii;
5. Bibliografie;
6. Font Times New Roman;
7. Dimensiunea fontului 12;
8.Oformare corectă și fără greșeli ortografice.

CRITERII DE NOTARE A STUDIULUI INDIVIDUAL


1.Pentru respectarea cerințelor față de studiul individual – 2 puncte;
2. Pentru analiza studiului – 3 puncte;
3. Pentru bibliografie – 2 puncte;
4. Pentru sustinere – 3 puncte.
Fiecare va prezenta studiul individual printat și îl va susține verbal.