Sunteți pe pagina 1din 115

Ae L 6

MANUAL DE UTILIZARE

Versiunea documentului 5.1

August 2008

© 2001-2008 SIVECO România SA. Toate drepturile rezervate


AeL 6 - Manual de utilizare

CUPRINS
CUPRINS .................................................................................................................................. 2
LISTA FIGURILOR........................................................................................................................ 6
1. LANSAREA APLICAŢIEI ............................................................................................................ 10
1.1. Lansarea Automată...................................................................................................... 10
1.2. Lansarea manuală ....................................................................................................... 10
1.3. Pagina principală ......................................................................................................... 11
1.3.1. Conectarea în sistem.............................................................................................. 12
1.4. Preferinţe ................................................................................................................... 12
1.4.1.1 Preferinţe – Altele ............................................................................................. 12
1.4.1.2 Preferinţe – Biblioteca ....................................................................................... 13
1.4.1.3 Preferinţe – Îndrumători .................................................................................... 14
1.4.1.4 Preferinţe globale ............................................................................................. 14
1.4.2. Configurarea clientului în sala de clasă ................................................................... 15
2. CLASĂ VIRTUALĂ .................................................................................................................. 16
2.1. Conducerea lecţiei ....................................................................................................... 16
2.1.1. Selectarea/Pornirea/Reluarea lecţiei ...................................................................... 16
2.1.1.1.1 Pagina lecţiei........................................................................................... 20
2.1.2. Adăugarea absenţelor ............................................................................................ 22
2.1.3. Navigare generală.................................................................................................. 24
2.1.3.1 Navigarea prin materiale ................................................................................... 24
2.1.3.2 Trimiterea selectivă de materiale ....................................................................... 24
2.1.3.3 Urmărirea ecranului elevului ............................................................................. 24
2.1.4. Prezentarea materialului........................................................................................ 25
2.1.4.1 Pornirea materialului ........................................................................................ 25
2.1.4.2 Vizualizarea materialului ................................................................................... 26
2.1.5. Susţinerea testelor................................................................................................. 26
2.1.5.1 Pornirea testului ............................................................................................... 26
2.1.5.2 Urmărirea Testului............................................................................................ 27
2.1.5.3 Notarea rezultatelor unui test în catalog ............................................................. 28
2.1.5.4 Închiderea lecţiei............................................................................................... 29
2.2. Participarea la lecţie .................................................................................................... 29
2.2.1. Conectarea la lecţie ............................................................................................... 29
2.2.1.1 Panoul elevului ................................................................................................. 30
2.2.1.2 Parcurgerea testului ......................................................................................... 30
2.2.1.3 Iesirea din lecţie................................................................................................ 31
3. RAPOARTE .......................................................................................................................... 32

Versiunea documentului 5.1 Pag. 2 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

3.1. Secretariat .................................................................................................................. 32


3.1.1. Lista claselor......................................................................................................... 32
3.1.2. Căutare elevi ......................................................................................................... 33
3.1.3. Căutare profesori................................................................................................... 33
3.1.4. Catedre ................................................................................................................. 34
3.2. Clasa virtuală .............................................................................................................. 35
3.2.1. Lecţii susţinute ...................................................................................................... 35
3.2.2. Sesiuni active de clasă virtuală................................................................................ 37
3.3. Bibliotecă.................................................................................................................... 37
3.3.1. Materiale originale existente în sistem .................................................................... 37
3.3.2. Materiale modificate existente în sistem.................................................................. 38
3.3.3. Utilizatori şi materiale create/modificate de aceştia ................................................. 39
3.3.4. Lecţii existente în Bibliotecă ................................................................................... 40
3.4. Statistici conectare ...................................................................................................... 41
3.4.1. Raport utilizare zilnică............................................................................................ 41
3.4.2. Raport conectare utilizatori .................................................................................... 42
4. BIBLIOTECĂ ......................................................................................................................... 44
4.1. Structura ierarhică ...................................................................................................... 45
4.1.1. Crearea şi editarea unui director ............................................................................ 46
4.1.2. Adăugarea unui fişier ............................................................................................. 47
4.1.3. Crearea unei lecţii.................................................................................................. 47
4.1.3.1 Crearea unui moment........................................................................................ 51
4.1.3.2 Vizualizarea informaţiilor despre lecţie ............................................................... 52
4.1.3.3 Crearea directoarelor de resurse ....................................................................... 52
4.1.4. Editarea/ştergerea obiectelor ................................................................................. 52
4.1.5. Crearea testelor..................................................................................................... 53
4.1.6. Crearea şi editarea colecţiei de probleme ................................................................ 54
4.1.7. Generează test....................................................................................................... 54
4.1.7.1 Crearea şi editarea unei noi probleme ................................................................ 57
4.1.7.2 Vizualizarea informaţiilor despre o problemă ...................................................... 62
4.1.8. Importul lecţiilor şi testelor .................................................................................... 62
4.1.9. Exportul lecţiilor şi testelor .................................................................................... 63
4.1.10. Drepturile de acces .............................................................................................. 66
4.2. Istoricul importurilor ................................................................................................... 69
4.3. Coada de importuri ...................................................................................................... 70
4.4. Lecţii .......................................................................................................................... 71
4.4.1. Vizualizarea lecţiei ................................................................................................. 73
4.5. Căutarea în conţinut..................................................................................................... 74

Versiunea documentului 5.1 Pag. 3 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.5.1. Terminologie ......................................................................................................... 74


4.5.2. Câmpuri ................................................................................................................ 74
4.5.3. Modificatorii de termeni.......................................................................................... 75
4.5.3.1 Căutări folosind caractere generice (wildcards)................................................... 75
4.5.3.2 Căutări în apropiere........................................................................................... 75
4.5.3.3 Căutarea valorilor cuprinse într-un interval ........................................................ 75
4.5.3.4 Mărirea importanţei unui termen ....................................................................... 76
4.5.3.5 Operatorii logici................................................................................................. 76
4.5.3.5.1 OR .......................................................................................................... 76
4.5.3.5.2 AND ........................................................................................................ 76
4.5.3.5.3 + ............................................................................................................. 76
4.5.3.5.4 NOT ........................................................................................................ 76
4.5.3.5.5 “-” .......................................................................................................... 77
4.5.3.6 Grupări de termeni ............................................................................................ 77
4.5.3.7 Gruparea în câmpuri.......................................................................................... 77
4.5.3.8 Escaparea caracterelor speciale ........................................................................ 77
4.6. Sondaje de opinie......................................................................................................... 77
4.6.1. Crearea/editarea/ştergerea unui sondaj de opinie .................................................... 77
4.6.2. Publicarea sondajelor de opinie .............................................................................. 78
4.6.3. Afişarea rezultatelor la sondaje .............................................................................. 79
4.7. Teste .......................................................................................................................... 80
4.7.1. Detalii despre test.................................................................................................. 80
4.7.1.1 Vizualizarea testului .......................................................................................... 82
4.7.1.2 Vizualizarea răspunsurilor la test ....................................................................... 82
4.7.2. Teste date.............................................................................................................. 82
4.7.3. Statistici pe grupe .................................................................................................. 82
5. FORUMURI .......................................................................................................................... 83
5.1. Administrarea Forumului ............................................................................................. 83
5.1.1. Administrarea memoriei......................................................................................... 84
5.1.2. Setări căutare ........................................................................................................ 85
5.1.3. Crearea unui forum................................................................................................ 86
5.1.4. Administrarea forumurilor...................................................................................... 87
5.1.4.1 Administrarea drepturilor .................................................................................. 87
5.1.4.2 Ştergerea unui forum ........................................................................................ 89
5.1.4.3 Filtrele forumului .............................................................................................. 89
5.1.4.4 Modifică proprietăţile ........................................................................................ 90
5.1.5. Ştergerea unui subiect de discuţie........................................................................... 90
5.2. Forumuri..................................................................................................................... 91

Versiunea documentului 5.1 Pag. 4 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

5.2.1. Crearea unui subiect de discuţie ............................................................................. 93


5.2.2. Crearea unui mesaj................................................................................................ 94
5.3. Sondajele de opinie în forum ........................................................................................ 95
5.4. Căutarea în forum........................................................................................................ 97
6. ADMINISTRARE ................................................................................................................... 100
6.1. Securitate ................................................................................................................. 100
6.1.1. Grupurile de utilizatori ......................................................................................... 100
6.1.1.1 Adăugarea unui grup de utilizatori.................................................................... 100
6.1.1.2 Editarea grupurilor de utilizatori ...................................................................... 101
6.1.1.3 Editarea membrilor grupurilor de utilizatori...................................................... 102
6.1.1.4 Ştergerea grupurilor de utilizatori .................................................................... 102
6.1.2. Utilizatori conectaţi .............................................................................................. 103
6.1.3. Utilizatori ............................................................................................................ 103
6.1.4. Roluri.................................................................................................................. 104
6.2. Bibliotecă.................................................................................................................. 108
6.2.1. Indexarea materialelor educaţionale din AeL ......................................................... 108
6.2.2. Actualizatorul de conţinut ..................................................................................... 109
6.2.2.1 Actualizarea materialelor ................................................................................ 109
6.2.3. Download-uri....................................................................................................... 110
6.3. Unitatea curentă........................................................................................................ 112
6.4. Săli de clasă .............................................................................................................. 112
7. AJUTOR ÎN UTILIZAREA AEL 6................................................................................................. 115
7.1. Manualul de utilizare ................................................................................................. 115
7.2. Ajutorul contextual .................................................................................................... 115
7.3. Forumul de discuţii SEI .............................................................................................. 115

Versiunea documentului 5.1 Pag. 5 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

LISTA FIGURILOR
Figura 1 Lansarea automată ................................................................................................10
Figura 2 Lansarea manuală .................................................................................................11
Figura 3 Pagina principală ...................................................................................................11
Figura 4 Pagina de conectare...............................................................................................12
Figura 5 Pagina de Preferinţe - Altele..................................................................................13
Figura 6 Pagina de preferinţe - Biblioteca.............................................................................13
Figura 7 Pagina de Preferinţe – Îndrumători .........................................................................14
Figura 8 Pagina de Preferinţe - Globale ...............................................................................15
Figura 9 Configurarea clientului în sala de clasă ...................................................................15
Figura 10 Clasa virtuală - Sesiuni active ...............................................................................16
Figura 11 Clasa virtuală – selectarea materiei ......................................................................17
Figura 12 Clasa virtuală – selectarea anului de studiu ...........................................................17
Figura 13 Clasa virtuală – selectarea clasei ..........................................................................18
Figura 14 Clasa virtuală – selectarea lecţiei ..........................................................................19
Figura 15 Clasa virtuală – selectarea sălii de clasă................................................................19
Figura 16 Clasa virtuală – Sumar .........................................................................................20
Figura 17 Pagina lecţiei – cadrul de sus................................................................................20
Figura 18 Pagina lecţiei – planul lecţiei.................................................................................21
Figura 19 Pagina lecţiei – configuraţia sălii ...........................................................................21
Figura 20 Pagina lecţiei .......................................................................................................22
Figura 21 Prezenţă elevi ......................................................................................................23
Figura 22 Urmărirea activităţii unui elev ...............................................................................25
Figura 23 Material...............................................................................................................25
Figura 24 Căsuţa aferentă monitorului elevului .....................................................................25
Figura 25 Test.....................................................................................................................26
Figura 26 Opţiunile testului..................................................................................................26
Figura 27 Monitorizarea testului ..........................................................................................27
Figura 28 Vizualizarea statisticilor........................................................................................28
Figura 29 Detaliu despre răspuns ........................................................................................28
Figura 30 Detalii sesiune lecţie ............................................................................................29
Figura 31 Panoul elevului ....................................................................................................30
Figura 32 Tipuri de probleme...............................................................................................30
Figura 33 Lista claselor din unitatea curentă ........................................................................32
Figura 34 Căutare elevi .......................................................................................................33
Figura 35 Căutare profesori .................................................................................................34
Figura 36 Catedrele din unitatea curentă ..............................................................................35
Versiunea documentului 5.1 Pag. 6 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 37 Lecţiile susţinute până în momentul curent ...........................................................36


Figura 38 Sesiuni de clasă virtuală active la momentul actual ................................................37
Figura 39 Materialele originale existente în sistem................................................................38
Figura 40 Materialele modificate existente în sistem .............................................................39
Figura 41 Utilizatori şi materialele create de aceştia .............................................................40
Figura 42 Numărul de lecţii per materie existente în Bibliotecă..............................................41
Figura 43 Raport de utilizare zilnică a sistemului AeL............................................................42
Figura 44 Raport conectare utilizatori ..................................................................................43
Figura 45 Administrarea conţinutului ...................................................................................45
Figura 46 Meniu de instrumente pentru un director...............................................................46
Figura 47 Crearea unui director de materiale........................................................................46
Figura 48 Editarea directorului de materiale.........................................................................46
Figura 49 Adăugarea unui fişier ...........................................................................................47
Figura 50 Introducerea datelor generale despre lecţie ..........................................................48
Figura 51 Introducerea materiilor asociate pentru lecţie .......................................................49
Figura 52 Introducerea anilor de studiu asociaţi pentru lecţie ................................................49
Figura 53 Introducerea cuvintelor cheie pentru lecţie ............................................................50
Figura 54 Crearea unei noi lecţii - Rezultate .........................................................................50
Figura 55 Adăugarea unui moment în lecţie ..........................................................................51
Figura 56 Selectarea componentei din bibliotecă...................................................................52
Figura 57 Crearea unui test .................................................................................................53
Figura 58 Meniu de instrumente asociat unui test .................................................................54
Figura 59 Crearea unei colecţii de probleme .........................................................................54
Figura 60 Generarea testelor ...............................................................................................55
Figura 61 Selectarea colecţiei de probleme. .........................................................................55
Figura 62 Colecţie selectată.................................................................................................56
Figura 63 Selectare întrebări din colecţie .............................................................................56
Figura 64 Crearea unei probleme.........................................................................................57
Figura 65 Problemă cu o variantă de răspuns corect .............................................................58
Figura 66 Problemă cu mai multe răspunsuri corecte ...........................................................58
Figura 67 Problemă cu introducerea răspunsului..................................................................58
Figura 68 Problemă cu răspuns adevărat/fals .......................................................................59
Figura 69 Problemă cu evaluarea variantei de răspuns..........................................................59
Figura 70 Problemă cu variante intermediare de răspuns ......................................................59
Figura 71 Problemă cu ordonare de elemente ......................................................................60
Figura 72 Problemă cu asociere de elemente .......................................................................60
Figura 73 Meniul de instrumente al unei probleme................................................................60
Figura 74 Afişarea fişierelor multimedia...............................................................................61

Versiunea documentului 5.1 Pag. 7 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 75 Editarea enunţului unei probleme .........................................................................61


Figura 76 Selectarea fişierului multimedia ...........................................................................61
Figura 77 Vizualizarea textelor HTML în browser (mod HTML)................................................62
Figura 78 Vizualizarea textelor HTML in browser (mod Text) ..................................................62
Figura 79 Importul unui material .........................................................................................63
Figura 80 Exportul materialelor ...........................................................................................64
Figura 81 Raport de progres al exportului.............................................................................64
Figura 82 Informaţiile afişate la terminarea exportului ..........................................................65
Figura 83 Informaţiile afişate la descărcarea fişierului zip .....................................................66
Figura 84 Editarea privilegiilor – Atributul public...................................................................67
Figura 85 Editarea privilegiilor – Utilizatori ...........................................................................67
Figura 86 Editarea privilegiilor – Grupuri ..............................................................................68
Figura 87 Editarea privilegiilor – Drepturi .............................................................................68
Figura 88 Editarea privilegiilor – Rezultate ...........................................................................69
Figura 89 Istoricul importurilor............................................................................................70
Figura 90 Coada de importuri ..............................................................................................71
Figura 91 Filtru de căutare ..................................................................................................72
Figura 92 Rezultatul filtrării.................................................................................................72
Figura 93 Vizualizarea lecţiei ...............................................................................................73
Figura 94 Căutare în conţinut...............................................................................................74
Figura 95 Crearea unui sondaj de opinie ...............................................................................78
Figura 96 Rezultatele sondajelor..........................................................................................79
Figura 97 Lista testelor .......................................................................................................80
Figura 98 Detalii despre test ................................................................................................81
Figura 99 Forum după conectare .........................................................................................83
Figura 100 Administrare forum ............................................................................................84
Figura 101 Memoria Tampon ...............................................................................................85
Figura 102 Selectarea timpului ............................................................................................85
Figura 103 Opţiunea Setări Căutări.......................................................................................86
Figura 104 Creare forum .....................................................................................................86
Figura 105 Administrarea forumurilor ..................................................................................87
Figura 106 Pagina de drepturi..............................................................................................88
Figura 107 Ştergerea unui forum .........................................................................................89
Figura 108 Selectarea filtrelor .............................................................................................90
Figura 109 Ştergerea subiectelor de discuţii .........................................................................91
Figura 110 Forumul Avizier..................................................................................................92
Figura 111 Mesajele dintr-un subiect de discuţie...................................................................93
Figura 112 Crearea unui nou subiect ....................................................................................94

Versiunea documentului 5.1 Pag. 8 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 113 Introducere mesaj ..............................................................................................95


Figura 114 Sondaj de opinie .................................................................................................96
Figura 115 Pornirea sondajului de opinie ..............................................................................97
Figura 116 Căutarea simplă .................................................................................................98
Figura 117 Căutarea avansată..............................................................................................98
Figura 118 Grupuri de utilizatori.........................................................................................100
Figura 119 Crearea unui nou grup de utilizatori...................................................................101
Figura 120 Editarea unui grup de utilizatori ........................................................................101
Figura 121 Membrii unui grup ............................................................................................102
Figura 122 Utilizatorii conectaţi..........................................................................................103
Figura 123 Utilizatori.........................................................................................................104
Figura 124 Administrarea rolurilor.....................................................................................105
Figura 125 Adăugarea unui rol ...........................................................................................105
Figura 126 Adăugare funcţii asociate ..................................................................................106
Figura 127 Ştergerea funcţiilor asociate .............................................................................107
Figura 128 Grupuri asociate unui rol ..................................................................................108
Figura 129 Indexarea conţinutului ......................................................................................109
Figura 130 Actualizarea conţinutului ..................................................................................110
Figura 131 Download-uri ...................................................................................................111
Figura 132 Selectarea unităţii curente ................................................................................112
Figura 133 Lista sălilor de clasă.........................................................................................113
Figura 134 Crearea unei săli de clasă .................................................................................113
Figura 135 Configurarea sălii de clasă ................................................................................114

Versiunea documentului 5.1 Pag. 9 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

1. LANSAREA APLICAŢIEI
Lansarea aplicaţiei se poate realiza:
- Automat, folosind pictograma AeL de pe spaţiul de lucru.
- Manual, prin accesarea serverului în browser (Internert Explorer sau Mozilla
Firefox).

1.1. LANSAREA AUTOMATĂ


Lansarea automată se face folosind pictograma AeL de pe Spatiul de Lucru Activ ca în
Figura 1.

Figura 1 Lansarea automată

1.2. LANSAREA MANUALĂ


Pentru lansarea manuală a aplicaţiei se deschide un browser (Internet Explorer sau
Mozilla Firefox) şi se introduce adresa serverului şi portul pe care rulează aplicaţia în
formatul:

http://nume_server:port/ael

unde:
- nume_server reprezintă numele maşinii server (sau adresa ip a acestuia)â
- port reprezintă portul pe care rulează aplicaţia (uzual 81 sau 8888)

Versiunea documentului 5.1 Pag. 10 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 2 Lansarea manuală

1.3. PAGINA PRINCIPALĂ


Lansarea aplicaţiei (vezi lansarea sistemului) duce la afişarea Paginii principale.
Conectarea în aplicaţie se face folosind link-ul Conectare, ca în Figura 3.

Figura 3 Pagina principală

Versiunea documentului 5.1 Pag. 11 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

1.3.1. Conectarea în sistem


Pentru a avea acces la resursele aplicaţiei utilizatorii trebuie să se autentifice folosind un
nume de utilizator şi o parola.
După completarea completarea câmpurilor de nume de utilizator şi parolă se apasă
butonul . În cazul în care un utilizator autentificat nu foloseşte aplicaţia
pentru o perioada de timp predefinită acesta este deconectat automat trebuind să se
reconecteze.

Figura 4 Pagina de conectare

Fară a se autentifica în sistem utilizatorii pot vizualiza, în afara paginii principale, doar
meniul de Forum cu mesajele adăugate de utilizatori. Mai multe detalii despre Forum se
găsesc în capitolul Forumuri.

1.4. PREFERINŢE
Imediat după autentificare utilizatorii au posibilitatea de a configura diferiţi parametrii ai
sistemului în funcţie de nevoile proprii. Se pot personaliza de la parametri globali cum ar
fi numărul maxim de încercări de conectare a clientului la server până la culoarea
folosită la afişarea interfeţei.

1.4.1.1 Preferinţe – Altele


Permite modificarea setarilor de afişare :
- Numărul maxim de înregistrări ce se vor afişa pe pagină: 20, 40, 80, 100, 200.
- Modul în care să apară numele utilizatorului: prenume, nume
- Culorile folosite pentru afişarea interfeţei: albastru, verde sau portocaliu.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 12 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

- Limba folosită în sistem;

Figura 5 Pagina de Preferinţe - Altele

1.4.1.2 Preferinţe – Biblioteca


Permite parametrizarea modului de afişarea a informaţiilor în Bibliotecă:
- Afişarea arborelui în Structura Ierarhică.
- Afişarea dimensiunii fişierelor în Structura Ierarhică.
- Utilizarea modului de navigare avansat

Figura 6 Pagina de preferinţe - Biblioteca

Versiunea documentului 5.1 Pag. 13 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

1.4.1.3 Preferinţe – Îndrumători


Parametrizarea afişării informaţiilor referintoare la îndrumători:
- Afişarea de informaţii pentru îndrumătorul de editare a drepturilor în Bibliotecă
- Afişarea de informaţii pentru îndrumătorul de creare de lecţii
- Afişarea de informaţii pentru intrarea în îndrumătorul de adăugare de resurse
- Afişarea de informaţii pentru intrarea în îndrumătorul de creare de momente de
lecţie
- Afişarea de informaţii pentru intrarea în îndrumătorul de copiere/mutare

Figura 7 Pagina de Preferinţe – Îndrumători

1.4.1.4 Preferinţe globale


Această pagină este vizibilă doar pentru utilizatorii din grupul Administratorilor. Ea
permite stablilirea unor parametrii globali:
- Numărul maxim de încercări de conectare a clientului AeL la server
- Intervalul de timp între două încercări succesive, ale clientului AeL de a se conecta
la server.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 14 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 8 Pagina de Preferinţe - Globale

1.4.2. Configurarea clientului în sala de clasă


Acest meniu permite aflarea numărului calculatorului curent (numerele sunt date în
ordinea conectării calculatorelor la aplicaţie), a numelui şi adresei ip a acestuia. Aceste
informaţii vor fi folosite pentru configurarea sălii de clasă.

Figura 9 Configurarea clientului în sala de clasă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 15 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

2. CLASĂ VIRTUALĂ
Meniul de {Clasa virtuală } este dedicat susţinerii de lecţii interactive. Acest meniu este
dedicat activităţilor didactice şi poate fi accesat doar de către profesor şi elevi în cadrul
unei sesiuni sincrone de predare şi evaluare. Sesiunea de curs este iniţiată şi condusă de
către profesor.

2.1. CONDUCEREA LECŢIEI


Pentru susţinerea unei lecţii este necesară îndeplinirea următoarelor pre-condiţii:
- lecţia care urmează a fi predată trebuie să fie creată în prealabil (vezi Crearea lecţiei);
- ora trebuie să fie prevăzută în orar (vezi Manualul de utilizare al aplicaţiei ASM );
- sala de clasă trebuie să fie configurată (vezi Crearea unei săli de clasă);
- elevii şi profesorul trebuie să aibă conturi de utilizatori pentru autentificarea în sistem
(vezi Manualul de utilizare al aplicaţiei ASM ).

2.1.1. Selectarea/Pornirea/Reluarea lecţiei


La iniţierea unei sesiuni de curs profesorul are la dispoziţie un Indrumător care îl
conduce, în ordine, prin toţi paşii necesari pentru pornirea unei lecţii:
Sesiuni active – profesorul are posibilitatea de a relua sesiunile de curs neterminate ( vezi
Închiderea lecţiei), alegând sesiunea dorită şi apăsând Continuă. În cazul în care se
doreşte deschiderea unei sesiuni noi se apasă butonul [Pasul următor]

Figura 10 Clasa virtuală - Sesiuni active

Materia – la acest pas se alege materia lecţiei ce va fi predată. Iniţial sistemul afişează
doar materiile asociate profesorului (vezi Manualul de utilizare a aplicaţiei ASM ). Pentru
a alege lecţii de alte discipline se foloseşte opţiunea “Dacă nu aţi găsit materia dorită

Versiunea documentului 5.1 Pag. 16 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

apăsaţi AICI”. După selectarea disciplinei se trece mai departe apăsând butonul [Pasul
următor].

Figura 11 Clasa virtuală – selectarea materiei

Anul de studiu: la acest pas profesorul alege anul de studiu al clasei care va participa la
lecţie. Implicit lista se completează doar cu anii de studiu asociaţi disciplinei selectate în
câmpul Materia. Pentru a vizualiza toţi anii de studiu se alege opţiunea “Dacă nu aţi găsit
anul de studiu dorit apăsaţi AICI”. După selectarea anului de studiu se trece la [Pasul
următor].

Figura 12 Clasa virtuală – selectarea anului de studiu


Versiunea documentului 5.1 Pag. 17 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Clasa: la acest pas se alege grupa de studiu la care va participa la lecţie. Implicit lista se
completează doar cu grupele de studiu de pe anul de studiu selectat anterior la care
predă profesorul (vezi Manualul de utilizare ASM ). Dacă grupa dorită nu se găseşte în
listă se poate alege o altă grupă de studiu din: “Dacă nu aţi găsit grupele dorite şi doriţi să
alegeţi dintre grupele din anul de studiu ales apăsaţi AICI” şi “Dacă nu aţi găsit grupele dorite
şi doriţi să alegeţi dintre toate grupele apăsaţi AICI”. După selectarea clasei se trece mai
departe apăsând butonul [Pasul următor].

Figura 13 Clasa virtuală – selectarea clasei

Lecţia: la acest pas profesorul alege lecţia care va fi susţinută. Implicit lista se
completează doar cu lecţiile asociate disciplinei selectate în câmpul Materia şi anului de
studiu selectat în câmpul Anul de studiu. Pentru a putea alege şi alte lecţii se foloseşte
opţiunea „Dacă nu aţi găsit lecţia dorită apăsaţi AICI”. După alegerea lecţiei se trece la
[Pasul următor].

Versiunea documentului 5.1 Pag. 18 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 14 Clasa virtuală – selectarea lecţiei

Sala de clasă: la acest pas se alege sala de clasă virtuală în care se va desfăşura lecţia.
După selectarea sălii de clasă se trece mai departe apăsând butonul [Pasul următor].

Figura 15 Clasa virtuală – selectarea sălii de clasă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 19 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

La final profesorului i se prezintă un rezumat al alegerilor făcute. Dacă sunt necesare


modificări se poate reveni la paşii anteriori folosind butonul [Pasul anterior]. Pentru a

începe predarea lecţiei se apasă butonul .

Figura 16 Clasa virtuală – Sumar

2.1.1.1.1 Pagina lecţiei


După ce profesorul a intrat în clasa virtuală (vezi Selectarea/Pornirea/Reluarea lecţiei )
acesta are acces la pagina lecţie.
Pagina lecţiei este structurată pe trei cadre:
- Cadrul de sus al paginii afişează informaţii despre sesiunea de curs deschisa şi
momentul curent al planului de lecţie. În acelaşi cadru se găsesc şi butoanele de
navigare între etapele planului de lecţie, de transmitere material către elevi si de
ascundere/vizualizare a planului de lecţie sau a calculatoarelor din sala de clasă.

Figura 17 Pagina lecţiei – cadrul de sus

Versiunea documentului 5.1 Pag. 20 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

- Cadrul din partea stânga prezintă planul de lecţie;

Figura 18 Pagina lecţiei – planul lecţiei

- Cadrul din partea dreaptă prezintă informaţii despre structura sălii de clasă virtuală
şi despre elevii conectaţi la sesiunea de curs.

Figura 19 Pagina lecţiei – configuraţia sălii

Versiunea documentului 5.1 Pag. 21 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Legendă:

Componenta de tip material interactiv


Componenta de tip test
Cronometru care măsoară durata lecţiei

Butoanele de navigare în componentele lecţiei


Buton de închidere a sesiunii
Monitorul profesorului
Monitorul elevului

Vizualizează componenta

Figura 20 Pagina lecţiei

2.1.2. Adăugarea absenţelor


Marcarea absenţelor în catalog se face de către profesor. Absenţele se împart în:
motivabile (pot fi motivate de profesorul care a pus absenţa sau de dirigintele clasei) şi
nemotivabile (care nu pot fi motivate). Pentru a putea marca absenţele este nevoie ca ora să fie
înregistrată in orar (vezi Manualul de utilizare ASM)
Versiunea documentului 5.1 Pag. 22 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Sistemul înregistrează automat elevii prezenţi în sala de clasă şi pune la dispoziţia


profesorului lista acestora prin intermediul butonului .

Figura 21 Prezenţă elevi

Adăugarea absenţelor se poate face automat atunci când profesorul apasă butonul
. Absenţele pot fi trecute şi manual de către profesor în
Catalogul disponibil în aplicaţia ASM (vezi Manualul de utilizare a aplicaţiei ASM).

Versiunea documentului 5.1 Pag. 23 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

2.1.3. Navigare generală


Panoul din stânga ecranului principal al lecţiei prezintă lista componentelor
(momentelor) acesteia şi durata fiecăreia. În mod normal componentele unei lecţii sunt
parcurse în ordinea din listă, dar profesorul poate modifica această ordine. Navigarea
prin componentele lecţiei este realizată prin intermediul a trei butoane
.

2.1.3.1 Navigarea prin materiale


Pentru a trimite un material către calculatoarele elevilor se selectează materialul, după
care se apasă butonul . În urma apăsării butonului, materialul va fi afişat pe
ecranul elevului.

2.1.3.2 Trimiterea selectivă de materiale


Pentru a trimite un material doar către anumiţi elevi se selectează calculatoarele elevilor
în cadrul din dreapta şi se apasă pe butonul din fereastra lecţiei.

2.1.3.3 Urmărirea ecranului elevului


Panoul din dreapta ecranului principal al lecţiei (prezentat în Figura ) reflectă prezenţa
elevilor la lecţie.
Profesorul are posibilitatea de a urmări ecranul elevului de la distanţă. Pentru a urmări
ecranul elevului, se accesează pictograma corespunzătoare acestuia în sala de clasă.
În urma acestei operaţii se va deschide o fereastră nouă în care este afişată imaginea de
pe monitorul elevului.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 24 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 22 Urmărirea activităţii unui elev

Pentru a obţine o imagine mai bună se foloseşte butonul . În


cazul în care profesorul doreşte să oprească capturarea ecranului elevui va apăsa
butonul .

2.1.4. Prezentarea materialului


Materialul interactiv se identifică între componentele lecţiei prin intermediul pictogramei

Figura 23 Material

2.1.4.1 Pornirea materialului


Pornirea materialului de către profesor este prezentată în capitolul Navigare material.
Pornirea materialului pe calculatoarele elevilor se face automat în momentul în care
profesorul selectează materialul şi il transmite.

Figura 24 Căsuţa aferentă monitorului elevului


Versiunea documentului 5.1 Pag. 25 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Profesorul poate selecta elevii către care vor fi trimise materialele. Pentru aceasta
profesorul alege opţiunea cei selectaţi, şi apoi selectează calculatorele către care se
trimite materialul.

2.1.4.2 Vizualizarea materialului


Profesorul poate să vadă pe ecranul său materialele transmise elevilor prin accesarea
pictogramei din dreptul fiecărui material.

2.1.5. Susţinerea testelor


În lecţia pe care profesorul doreşte să o predea pot exista nu numai materiale
interactive, ci şi teste de evaluare. Acestea pot cuprinde diferite tipuri de probleme (cu o
variantă de răspuns corect, cu mai multe variante de răspuns corect, cu asociere de
răspunsuri etc.).
Testul se identifică în lecţie prin intermediul pictogramei .

Figura 25 Test

2.1.5.1 Pornirea testului


Pentru transmiterea unui test se urmează aceeaşi paşi ca şi în cazul unui material
interactiv (vezi Navigarea prin materiale).
În pagina nou apărută sunt vizibile informaţii despre numele testului, numele autorilor,
versiunea, durata, gradul de dificultate, descrierea, modul de parcurgere precum şi
materiile şi anii de studiu asociaţi. Sunt disponibile butoane pentru lansarea testului,
vizualizarea testului , vizualizarea răspunsurilor şi un link la arhiva de test. Lansarea
testului se face prin apăsarea butonului .
Există posibilitatea modificării caracteristicilor testului prin selectarea opţiunilor ca în
Figura 26.

Figura 26 Opţiunile testului

După ce acesta a fost trimis către calculatoarele elevilor, acesta trebuie pornit individual
de către fiecare elev prin apăsarea butonului .
Observaţie: Problemele din test selectat se vor transmite pe calculatoarele elevilor în
ordine aleatoare.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 26 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

2.1.5.2 Urmărirea Testului

În timpul rulării unui test, în dreptul lui va apărea pictograma . Apăsând pe această
pictogramă, profesorul poate urmări, chiar în timpul testului, statistici privind întrebările
parcurse de fiecare elev precum şi corectitudinea răspunsurilor.

Figura 27 Monitorizarea testului

După terminarea testului, în dreptul acestuia va apărea pictograma , care permite


vizualizarea statisticilor finale ale testului. Aici se pot vedea răspunsurile date şi
punctajul obţinut de fiecare elev.

Legendă:
Vizualizează rezultatele testului (în timpul desfăsurării lui)
Vizualizează rezultatele testului (după teminarea lui de către elevi)

Versiunea documentului 5.1 Pag. 27 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 28 Vizualizarea statisticilor

Profesorul are acces la detaliile fiecărui răspuns dat de către elev prin intermediul
butonului [Detalii]:

Figura 29 Detaliu despre răspuns

2.1.5.3 Notarea rezultatelor unui test în catalog


Notele din catalog se împart în două categorii: notele de la test şi notele de la ascultarea
orală.
Notele de la test se pot înregistra automat în catalog din fereastra de statistici finale .
Aici se pot vedea răspunsurile date şi punctajul obţinut de fiecare elev. Profesorul are
posibilitatea de a edita nota propusă de sistem înainte a de o adăuga în catalog folosind
butonul [Adaugă nota în catalog] .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 28 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Notele la asculatarea orală se adaugă în catalog conformdin aplicaţia ASM ( vezi


Manualul de utilizare ASM ).

2.1.5.4 Închiderea lecţiei


La terminarea orei profesorul închide sesiunea de curs folosind butonul
din partea stângă-sus a paginii lecţiei.

2.2. PARTICIPAREA LA LECŢIE


Singurii utilizatori care pot participa la lecţie sunt profesorul şi elevii clasei.

2.2.1. Conectarea la lecţie


După ce profesorul a iniţiat lecţia elevii accesează meniul {Clasă virtuală} (vezi
Selectarea/Pornirea/Reluarea lecţiei). Sistemul prezintă elevilor informaţii despre lecţia
la care vor participa. Pentru a se conecta la lecţie elevii vor accesa [Pentru a vă conecta
la această clasă virtuală apăsaţi AICI.]

Figura 30 Detalii sesiune lecţie

Versiunea documentului 5.1 Pag. 29 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

2.2.1.1 Panoul elevului


După conectarea în sesiunea de curs (vezi conectarea la lecţie) elevul aşteaptă ca
profesorul să trimită prima componentă a lecţiei.

Figura 31 Panoul elevului

2.2.1.2 Parcurgerea testului


Parcurgerea testelor poate fi efectuată atât de către profesor, cât şi de către elevi.
Elevii parcurg testul în momentul în care profesorul porneşte un test vezi Pornirea
testului. Testul cuprinde diferite tipuri de probleme pe care elevul trebuie să le rezolve. În
funcţie de setările testului elevul poate avea sau nu posibilitatea revenirii asupra
problemelor parcurse deja. Testul se încheie la expirarea timpului alocat sau prin
apăsarea pe butonul [Termină testul].

Figura 32 Tipuri de probleme

Profesorii pot să parcurgă testele din meniul {Bibliotecă}. Se va selecta submeniul


{Materiale/Teste} şi se va alege testul care se doreşte a fi parcurs; după care se va apăsa butonul
.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 30 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

2.2.1.3 Iesirea din lecţie


Atunci când profesorul închide o sesiune de curs, aceasta se închide automat şi pentru
elevii conectaţi la aceasta.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 31 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

3. RAPOARTE

3.1. SECRETARIAT
Acest meniu permite vizualizarea claselor definite pe unitatea curentă, a elevilor şi
profesorilor asociaţi acestora precum şi a catedrelor din unitate.

3.1.1. Lista claselor


Prezintă lista claselor definite pe unuitatea curentă. Detalii despre adăugarea claselor se
găsesc în Manualul de utilizare al aplicaţiei ASM. Folosind pictograma se pot vizualiza
elevii asociaţi clasei respective. De asemenea pot fi vizualizaţi şi profesorii care predau
clasei folosind pictograma .

Figura 33 Lista claselor din unitatea curentă

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Elevi
Profesori
Starea asocierii între profesor si clasă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 32 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

3.1.2. Căutare elevi


Permite căutarea/vizualizarea datelor elevilor din unitatea curentă .

Figura 34 Căutare elevi

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.1.3. Căutare profesori


Permite căutarea/vizualizarea datelor profesorilor din unitatea curentă.
Legendă:
Afişează/ascunde filtru

Versiunea documentului 5.1 Pag. 33 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

Figura 35 Căutare profesori

3.1.4. Catedre
Permite vizualizarea catedrelor şi a profesorilor asociaţi fiecărei catedre din unitatea
curentă. Pentru a vizualiza profesorii ce predau intr-o catedra se apasă pictograma .

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Profesori

Versiunea documentului 5.1 Pag. 34 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 36 Catedrele din unitatea curentă

3.2. CLASA VIRTUALĂ

3.2.1. Lecţii susţinute


Permite vizualizarea informaţiilor despre lecţiile susţinute în Clasa Virtuală. Raportul
oferă informaţii despre: data desfăşurării, durata sesiunii, numele profesorului care a
susţinut lecţia, numele sălii de clasă, materia, numele lecţiei, numărul de elevi
participanţi şi numele acestora.
Pentru a vizualiza elevii care au participat la lecţie se apasă pictograma .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 35 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 37 Lecţiile susţinute până în momentul curent

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

Versiunea documentului 5.1 Pag. 36 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

3.2.2. Sesiuni active de clasă virtuală


Permite vizualizarea informaţiilor despre sesiunilor active de clasă virtuală.

Figura 38 Sesiuni de clasă virtuală active la momentul actual

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.3. BIBLIOTECĂ

3.3.1. Materiale originale existente în sistem

Acest raport oferă informaţii despre materialele educaţionale originale existente în


sistem. Tabelul oferă informaţii detaliate despre aceste materiale. Apăsând pe numele
unui material din tabel, veţi obţine informaţii suplimentare despre el (Identificator UUID –
identificator unic). Apăsând pe link-ul din josul paginii, se accesează direct materialul, din
zona de conţinut.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 37 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 39 Materialele originale existente în sistem

Legendă:
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.3.2. Materiale modificate existente în sistem

În această categorie intră materialele create sau modificate de utilizatorii sistemului.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 38 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 40 Materialele modificate existente în sistem

Legendă:
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.3.3. Utilizatori şi materiale create/modificate de aceştia


Cele două rapoarte oferă informaţii despre utilizatorii care au creat sau modificat
materiale, şi numele materialelor modificate. Prin selectarea unuia dintre materialele
din tabel se obţin informaţii suplimentare şi poae fi accesat din zona de conţinut.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 39 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 41 Utilizatori şi materialele create de aceştia

Legendă:
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.3.4. Lecţii existente în Bibliotecă


Acest raport oferă informaţii despre numărul de lecţii pentru fiecare materie din
Bibiliotecă.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 40 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 42 Numărul de lecţii per materie existente în Bibliotecă

Legendă:
Afişează/ascunde filtru
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

3.4. STATISTICI CONECTARE

3.4.1. Raport utilizare zilnică


Prezintă numărul de sesiuni de conectare pentru fiecare zi precum şi ora la care a
început prima sesiune şi ora la care s-a încheiat cea din urmă sesiune. De asemenea, se
specifică durata intervalului de timp dintre cele două ore specificate anterior şi numărul
de sesiuni ce au avut loc în acest interval.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 41 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 43 Raport de utilizare zilnică a sistemului AeL

3.4.2. Raport conectare utilizatori


Prezintă sesiunile de conectare şi informaţii detaliate despre acestea cum ar fi: adresa ip
a calculatorul conectat la aplicaţie, numele utilizatizatorului conectat, data conectării,
data deconectării, durata sesiuniii şi felul în care s-a deconectat (dacă a fost deconectat
de către server în urma expirării sesiunii).

Versiunea documentului 5.1 Pag. 42 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 44 Raport conectare utilizatori

Versiunea documentului 5.1 Pag. 43 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4. BIBLIOTECĂ
Biblioteca AeL are rolul de a înmagazina şi a sistematiza o mare cantitate de
informaţii/materiale de studiu sau didactice.
AeL dispune de un sistem de directoare folosite drept suport pentru gestionarea
resurselor. Informaţia este structurată ierarhic, în funcţie de mai multe categorii (de
exemplu: Teste, Materiale, etc).
Utilizatorii autorizaţi au posibilitatea de a schimba structura informaţiei, prin adăugarea,
modificarea sau ştergerea unor directoare, culegeri, teste sau probleme.
Conţinutul didactic se împarte în două categorii:
- materiale didactice pentru asimilarea cunoştinţelor;
- teste pentru verificarea cunoştinţelor.
Cele două categorii de mai sus reprezintă unităţile de bază ("atomii") cu care operează
sistemul AeL. Ele sunt organizate în grupuri numite mai departe lecţii. O lecţie este o
colecţie de referinţe către elemente "atomice" AeL (teste sau materiale). Materialele şi
testele sunt create şi folosite de profesor pentru susţinerea orei de curs şi reprezintă
unitatăţile minimale pentru care este posibil exportul de conţinut educaţional.
Pictogramele de mai jos sunt folosite pentru a marca obiecte sau acţiuni:

Director
Pachetul unei lecţii.
Lecţie
Componentă a unuei lecţii
Test
Sondaj de opinie
Întrebare din test
Obiectul este public
Acordă drepturile pe respectivul obiect
Editează obiectul
Şterge obiectul
Vizualizează obiectul
Actualizează materialul
Afişează Informaţii despre material
Expandeză nodul
Restrânge nodul
Expandează arborele
Restrânge arborele
Caută
Mută componenta o poziţie mai jos
Mută componenta o poziţie mai sus
Restrange informaţiile
Afişează informaţiile
Permite vizualizarea ferestrei de navigare – structura arborescentă
Ascunde fereatra de navigare – structura arborescentă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 44 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.1. STRUCTURA IERARHICĂ


Administrarea conţinutului educaţional AeL se efectuează după accesarea meniului
{Bibliotecă}{Structura ierarhică}.

Figura 45 Administrarea conţinutului

În partea stângă a ecranului apare o fereastră de navigare în care este prezentată


structura arborescentă a informaţiei, grupată în Directoare, Lecţii, Teste, Materiale şi
Fişiere.
Navigarea în cadrul structurii de date se face prin selectarea elementului dorit din
arbore.
Ascunderea ferestrei de navigare se realizează prin apăsarea butonului
, iar vizualizarea acesteia prin apăsarea butonului
.
Butonul din stânga unui director marchează existenţa alte subdirectoare sau fişiere,
acestea putând fi vizualizate prin apăsarea butonului. Butonul din stânga unui director
arată că subdirectoarele / fişierele sale au fost afişate. Prin apăsarea acestui buton,
structura subdirectoarelor va fi din nou ascunsă.
Pentru a restrânge arborele astfel încât să fie vizibil numai obiectul rădăcină şi obiectele
care derivă direct din acesta, se apasă pe butonul .
În partea dreaptă apare o fereastră de administrare a conţinutului care prezintă detalii
despre obiectul selectat în fereastra de navigare. Meniul de administrare permite crearea
unor subcategorii ierarhice, precum şi editarea, ştergerea sau vizualizarea parametrilor
obiectului selectat.
Când se apasă un obiect, un meniu cu instrumente devine vizibil, aceleaşi ce pot fi găsite
şi în fereastra de administrare a conţinutului atunci când respectivul obiect este selectat.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 45 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 46 Meniu de instrumente pentru un director

4.1.1. Crearea şi editarea unui director


Pentru a crea un nou director, se alege locul unde va fi plasat (din fereastra de navigare)
şi se accesează opţiunea Creează director (din fereastra de administrare).
Pentru a edita directorul curent, se accesează opţiunea Editează.

Figura 47 Crearea unui director de materiale

Figura 48 Editarea directorului de materiale


Versiunea documentului 5.1 Pag. 46 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Se specifică numele directorului care va fi creat/editat şi se apasă pe butonul


.
Un director nou creat poate conţine alte directoare, fişiere, materiale sau capitole.

4.1.2. Adăugarea unui fişier


În cadrul unui director se pot adăuga fişiere noi, prin alegerea opţiunii Adaugă fişier.
Butonul permite utilizatorului selectarea mai multor fişiere.

Figura 49 Adăugarea unui fişier

Se poate introduce direct calea absolută către fişier sau se poate alege calea navigând cu
butonul . După introducerea tuturor fişierelor dorite, se apasă butonul
.

4.1.3. Crearea unei lecţii

Crearea unei lecţii noi presupune completarea unor informaţii precum numele, materia,
anii de studiu şi adăugarea momentelor din care aceasta este alcătuită. De asemenea,
sunt create planul de lecţie şi directorul de resurse al acesteia.
Pentru crearea lecţiei, se urmează paşii:
-Se accesează meniul {Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
-Se deschide directorul unde va fi introdusă lecţia (din fereastra de navigare).
-Se alege opţiunea Creează lecţie (din fereastra de administrare).

Versiunea documentului 5.1 Pag. 47 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Apare un îndrumător care ghidează utilizatorul prin etapele necesare realizării operaţiei.
Pentru navigarea între paşii operaţiei, se folosesc butoanele [Pasul anterior] şi [Pasul
următor]. Astfel:
-La primul pas trebuie introduse: numele lecţiei,al planului de lecţie precum şi
descrierea acestuia.

Figura 50 Introducerea datelor generale despre lecţie

-La pasul al doilea trebuie selectate materiile asociate lecţiei.


În dreapta este lista de materii din care se vor alege doar materiile specifice lecţiei
create. Materiile pot fi trecute dintr-o listă în alta folosind butoanele [Adaugă] (care
asociază o materie lecţiei) şi [Şterge] (care dezasociază o materie). Este obligatoriu ca
planul de lecţie să aibă asociată cel puţin o materie.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 48 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 51 Introducerea materiilor asociate pentru lecţie

-La pasul al treilea trebuie selectaţi anii de studiu. Se va proceda similar pasului al doilea
pentru asocierea/dezascocierea unui an de studiu. Este obligatoriu ca planul de lecţie să
aibă asociat cel puţin un an de studiu.

Figura 52 Introducerea anilor de studiu asociaţi pentru lecţie

-La pasul al patrulea pot fi asociate lecţiei anumite cuvinte cheie. Cuvintele cheie
adăugate sunt trecute în lista destinată lor cu ajutorul butonului [Adaugă]. Butonul
[Şterge] elimină un cuvânt din listă.
Asocierea de cuvinte cheie nu este obligatorie.
Versiunea documentului 5.1 Pag. 49 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

În acest pas se salvează lecţia, prin apăsarea butonului .

Figura 53 Introducerea cuvintelor cheie pentru lecţie

-Se va deschide o pagină care conţine rezumatul alegerilor făcute până la momentul
respectiv.
Utilizatorul poate adăuga resurse în lecţie prin apăsarea butonului [Adaugă resurse].

Figura 54 Crearea unei noi lecţii - Rezultate

Versiunea documentului 5.1 Pag. 50 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.1.3.1 Crearea unui moment


O lecţie este alcătuită din mai multe momente. Aceste momente pot fi: teste, link-uri,
prezentări, materiale interactive.
Adăugarea unui moment într-o lecţie se realizează astfel:
-Se accesează meniul {Bibliotecă}{Structură ierarhică}.
-Se selectează lecţia dorită (din fereastra de navigare).
-Se accesează opţiunea Creează un moment de lecţie (din fereastra de administrare).

Figura 55 Adăugarea unui moment în lecţie

-Se completează toate câmpurile necesare astfel:


--se selectează tipul momentului din lista derulantă şi se alege numele acestuia (câmpul
Numele momentului).
--se alege calea către obiectul existent în bibliotecă (exceptând cazul în care momentul
este link, caz în care vi se va cere să introduceţi linkul precedat de „http://”).
Pentru a completa acest câmp se apasă butonul [Selectează un fişier] şi în fereastra care
apare:
se selectează directorul în care se găseşte fişierul/testul dorit.
numele obiectului va conţine un link ce va trimite către pagina Crearea unui
moment şi va adăuga calea către obiectul respectiv în cel de-al treilea câmp.
--opţional, se poate adăuga o descriere a momentului
--se selectează poziţia în cadrul lecţiei şi durata momentului. Implicit aceste valori sunt:
ultimul poziţionat în lecţie şi 0 zile, 0 ore, 0 minute, 0 secunde.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 51 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 56 Selectarea componentei din bibliotecă

Noul moment va fi adăugat lecţiei după apăsarea butonului .

4.1.3.2 Vizualizarea informaţiilor despre lecţie


După selectarea unei lecţii se pot afla informaţii succinte despre aceasta apăsând
butonul din „fereastra de administrare”. Sunt diponibile informaţii ca:
titlul lecţiei, descrierea, materiile şi anii de studiu asociaţi, cuvintele cheie, precum şi
structura pe momente a lecţiei.

4.1.3.3 Crearea directoarelor de resurse


Pentru o mai bună structurare a resurselor lecţiei se pot crea noi directoare şi
subdirectoare de resurse.
Pentru aceasta, se selectează lecţia pentru care se adaugă un nou director de resurse
sau directorul de resurse unde se creează un subdirector şi se alege opţiunea Creează
director resurse.
După introducerea numelui directorului se apasă butonul .
Noul director va apărea în structura ierarhică.

4.1.4. Editarea/ştergerea obiectelor


Pictograma aflată în fereastra de administrare permite editarea acesteia. Interfaţa de
editare este asemănătoare cu cea de creare a respectivului tip de material.
Pentru a şterge un obiect, se deschide obiectul respectiv şi apoi se apasă butonul
din fereastra de administrare. Ştergerea efectivă a directorului are loc după
confirmarea acesteia.
Versiunea documentului 5.1 Pag. 52 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

4.1.5. Crearea testelor


Pentru a elabora un test, utilizatorul trebuie să parcurgă următorii trei paşi: crearea
testului propriu-zis, crearea problemelor testului şi crearea variantelor de răspuns la
aceste probleme.
Crearea testului propriu-zis se realizează astfel:
-Se accesează meniul {Bibliotecă}{Structură ierarhică}
-Se selectează directorul în care va fi adăugat testul
-Se accesează opţiunea Creează test (din fereastra de administrare).

Figura 57 Crearea unui test

Informaţiile necesare creării unui nou test sunt:


Numele testului -titlul testului creat.
Numele autorului (autorilor) - numele autorilor testului.
Versiunea - versiunea testului.
Descrierea testului - permite identificarea domeniului de aplicaţie a testului.
Modul de parcurgere - arată modul în care poate fi parcurs testul (cu parcurgere fixă,cu
parcurgere aleatoare).
Modul de revenire - decide dacă se poate reveni sau nu asupra problemelor parcurse.
Durata - timpul acordat rezolvării testului.
Materiile asociate testului - materia/materiile de studiu asociate testului.
Anii de studiu asociaţi testului - cuprinde lista anilor de studiu asociaţi testului.
Obiectivele asociate testului - obiectivele testului. Acestea pot fi ataşate fiecărei
probleme în parte.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 53 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Cuvinte cheie asociate testului - permit căutarea rapidă a testului.


După completarea câmpurilor se apasă butonul .

Figura 58 Meniu de instrumente asociat unui test

Testul creat deţine propriul lui meniu de instrumente ce permit operaţii asupra acestui
obiect (deschidere, editare, ştergere, editarea privilegiilor, creare de probleme, exportare
test, actualizator de conţinut, copiere, mutare, vizualizare).
După creare, testul nu conţine nici o problemă.

4.1.6. Crearea şi editarea colecţiei de probleme


Colecţia de probleme oferă posibilitatea utilizatorilor autorizaţi să poată genera teste
utilizând problemele existente în colecţie.
Pentru a crea o colecţie de probleme se accesează opţiunea Creează colecţie de probleme.

Figura 59 Crearea unei colecţii de probleme

După introducerea numele noii colecţii, se apasă butonul .


Colecţia creată deţine propriul ei meniu de instrumente ce permite operaţii asupra
acestui obiect (deschidere, editare, ştergere, editarea privilegiilor, creare de probleme,
exportare colecţie de probleme, copiere, mutare).
Pentru a introduce probleme în colecţia de probleme, se deschide colecţia dorită, după
care se selectează opţiunea Creează problemă (capitolul Crearea şi editarea unei noi
probleme)
În zona de navigare, colecţia de probleme este identificată cu ajutorul pictogramei .

4.1.7. Generează test


Generarea testelor se realizează cu ajutorul colecţiilor de probleme.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 54 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 60 Generarea testelor

Se selectează colecţia de probleme care se va utiliza pentru a genera testul, prin


apăsarea pictogramei din dreptul câmpului Numele colectiei.

Figura 61 Selectarea colecţiei de probleme.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 55 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 62 Colecţie selectată

Includerea problemelor existente în colecţie depinde de alegerea utilizatorului. Astfel,


problemele pot fi selectate manual de către utilizator (Selectaţi problemele din lista afişată
) sau aleator de către sistemul AeL( Selectează aleatoriu ).

Figura 63 Selectare întrebări din colecţie

Versiunea documentului 5.1 Pag. 56 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Se selectează gradul de dificultate, materia, precum şi problemele care vor apărea în


test. Problemele pot fi vizualizate prin apăsarea pictogramei . Prin apăsarea butonului
[Adaugă întrebările selectate], problemele alese vor fi afişate în partea dreaptă a
ecranului.
Acestea pot fi şterse folosind butonul [Şterge întrebările selectate]

4.1.7.1 Crearea şi editarea unei noi probleme


Se selectează testul/ colecţia de probleme în care se va adăuga problema şi se accesează
opţiunea Creează problemă.

Figura 64 Crearea unei probleme

Informaţiile necesare creării unei noi probleme sunt:


Numele problemei - reprezintă numele problemei create.
Gradul de dificultate - este estimat pe o scară de la 1 la 5.
Punctajul - este evaluat pe o scară de la 0 la 10. Nota finală a testului se calculază prin
suma acestor punctaje ponderată pentru a obţine o notă între 0 şi 10.
Poziţia în test - reprezintă poziţia respectivei probleme în test, valorile din care se poate
alege fiind între 1 şi numărul de probleme existente deja în test .
Timpul - reprezintă timpul acordat rezolvării testului. Valoarea sa trebuie exprimată în
minute.
Materia - reprezintă materia din care este problema. Există şi opţiunea: „Fără materie”.
Obiectivul - reprezintă obiectivul testului.
Tipul problemei - poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:
---cu o variantă de răspuns corectă – doar o variantă din cele introduse în momentul
creării problemei va fi corectă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 57 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 65 Problemă cu o variantă de răspuns corect

---cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri
corecte

Figura 66 Problemă cu mai multe răspunsuri corecte

---cu introducerea răspunsului - acest tip de problemă va fi corectat doar de profesor,


aplicaţia nu poate determina dacă răspunsul dat este corect sau nu. Elevul va scrie
răspunsul.

Figura 67 Problemă cu introducerea răspunsului

---cu expresii de tip adevărat/fals – aceste probleme vor avea doar două tipuri de
răspunsuri, şi anume adevărat sau fals.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 58 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 68 Problemă cu răspuns adevărat/fals

---cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare.


Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea fiecărei variante a valorii corecte.

Figura 69 Problemă cu evaluarea variantei de răspuns

---cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi Corect,
Parţial corect sau Incorect.

Figura 70 Problemă cu variante intermediare de răspuns

---cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de


răspuns într-o ordine corectă.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 59 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 71 Problemă cu ordonare de elemente

---cu asociere de elemente - acest tip de problemă presupune asocierea corectă a


elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Figura 72 Problemă cu asociere de elemente

Enunţul problemei - conţine enunţul problemei.


Descrierea problemei - reprezintă o scurtă descriere a problemei.
Indicaţii - reprezintă un text auxiliar care ajută la rezolvarea problemei. Profesorul alege
în momentul transmiterii testului dacă elevul are sau nu acces la indicaţii.
Explicaţii - reprezintă o notă explicativă despre problema respectivă.
După completarea acestor câmpuri se apasă butonul .
În continuare, se vor adăuga variante de răspuns (în funcţie de tipul problemei alese):
-se alege numărul de variante care se vor adăuga
-pentru scrierea unei variante de răspuns se apasă butonul [Adaugă variantă] şi se
completează textul corespunzător în căsuţa Textul variantei.
-dacă varianta scrisă reprezintă un răspuns corect, se bifează căsuţa din stânga.

Problema creată deţine propriul ei meniu de instrumente ce permite operaţii asupra


obiectului (deschidere, editare, ştergere, editarea privilegiilor, creare de probleme,
mutare cu o poziţie mai sus, mutare cu o poziţie mai jos, copiere, mutare, vizualizare).

Figura 73 Meniul de instrumente al unei probleme

Versiunea documentului 5.1 Pag. 60 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Unei probleme i se pot adăuga diferite fişiere multimedia: imagini, animaţii, melodii,
astfel:
1.Se creează problema (vezi Crearea unei noi probleme).
2.Se editează (în care se doreşte introducerea de fişiere) prin apăsarea butonului
.
3.Se alege fişierul multimedia prin apăsarea butonului .
4.După selectare, fişierul va apărea in AeL (vezi Figura 74).

Figura 74 Afişarea fişierelor multimedia

5.Pentru a introduce un fişier într-o problemă, se deschide enunţul problemei prin


accesarea pictogramei .
6.Se selectează fişierul dorit (vezi Figura 76). Această selecţie duce la introducerea acelui
fişier în enunţul problemei. După scrierea enunţului se apasă butonul ([Salvare
conţinut]).

Figura 75 Editarea enunţului unei probleme

Figura 76 Selectarea fişierului multimedia

În Figura 75 se poate vedea un exemplu de problemă realizată cu fişiere multimedia.


Pentru vizualizarea textelor, aşa cum vor apărea ele pe ecran, se execută click pe
pictograma din dreapta enunţului. Acum se poate introduce codul HTML pentru a
asocia enunţului efectele multimedia.
Versiunea documentului 5.1 Pag. 61 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 77 Vizualizarea textelor HTML în browser (mod HTML)

Figura 78 Vizualizarea textelor HTML in browser (mod Text)


Legendă:
Editorul pentru enunţ, descriere, indicaţie, explicaţie
Salvearea conţintului
Reîncărcarea textului iniţial

4.1.7.2 Vizualizarea informaţiilor despre o problemă


Informaţiile despre fiecare problemă a unui test se pot accesa apăsând butonul
din fereastra de administrare corespunzătoare problemei respective.
Fereastra nou deschisă prezintă într-o formă concisă toate informaţiile introduse la
crearea problemei: nume, enunţ, eventuale fişiere ataşate, etc.

4.1.8. Importul lecţiilor şi testelor


Înainte de a realiza importul, se selectează locaţia din zona de conţinut AeL în care se vor
introduce lecţiile/testele importate.
Versiunea documentului 5.1 Pag. 62 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Importul propriu-zis se realizează prin accesarea opţiunii Import.


Pentru a importa un material se poate proceda în două moduri:
1. Se bifează căsuţa Trimite către server un director.
Pentru a trimite un director, se introduce în câmpul corespunzător calea către un fişier
inclus direct în directorul respectiv (nu în subdirectoare ale acestuia). Se poate folosi
butonul [Caută] pentru a localiza mai rapid acest fişier.
În câmpul Numele arhivei se introduce numele fişierului ZIP care va ajunge la server.
2. Dacă fişierele care se importă sunt de tip arhivă ZIP se bifează căsuţa [Trimite către
server fişiere ZIP existente] şi se introduc căile către fişierele ZIP în câmpul
corespunzător.
După localizarea resurselor, se apasă pe butonul [Transferă].

Figura 79 Importul unui material

Se începe procedura de transfer a fişierului de pe disc către server, finalul fiind marcat
de afişarea mesajului Fişierul a fost transferat cu succes. Fişierul este apoi adăugat în
coada de importuri unde are loc importul propriu-zis. La finalul acestui proces fişierul
poate fi accesat din zona de conţinut AeL.

4.1.9. Exportul lecţiilor şi testelor


Sistemul creează un fişier XML ce descrie exact şi complet structura şi proprietăţile
obiectelor care urmează să fie exportate.
Înainte de a realiza exportul, se selectează directorul în care se vor introduce
lecţiile/testele exportate.
Apoi se selectează opţiunea Exportă pachet conţinut (pentru exportul de lecţii) sau Export
test (pentru exportul de teste). Se confirmă explicit exportul prin apăsarea butonului
[OK].

Versiunea documentului 5.1 Pag. 63 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 80 Exportul materialelor

Se începe procedura de export, timp în care pe ecran se afişează mesajul „Se exportă
datele. Vă rugăm aşteptaţi...”.
După terminarea exportului, se afişează data şi ora exportului, precum şi mesajul de
succes a exportului.

Figura 81 Raport de progres al exportului

Versiunea documentului 5.1 Pag. 64 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Prin apăsarea butonului [Creează fişierul ZIP] folderul exportat va fi arhivat în format zip.

Figura 82 Informaţiile afişate la terminarea exportului

În ultimul ecran al exportului există un link numit Click aici pentru a descărca fişierul
rezultat, prin care se poate descărca pe calculator arhiva creată.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 65 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 83 Informaţiile afişate la descărcarea fişierului zip

4.1.10. Drepturile de acces

Apăsând pe butonul , administratorul poate acorda sau retrage


anumite drepturi utilizatorilor asupra materialelor din zona de conţinut AeL.
Modificarea drepturilor se face astfel:
-La primul pas se stabileşte atributul public pentru obiectul selectat şi pentru obiectele
copil ale acestuia. Aceasta se realizează cu ajutorul a două bife corelate.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 66 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 84 Editarea privilegiilor – Atributul public

-La pasul al doilea, se stabilesc utilizatorii care vor avea drepturi pentru obiectul selectat.
Vor fi afişate două liste: o listă cu utilizatorii fără drepturi şi o listă cu utilizatorii cu
drepturi. Aceştia pot fi mutaţi dintr-o listă în cealaltă prin selectare şi apăsarea
corespunzătoare a butoanelor [Adaugă] şi [Şterge].

Figura 85 Editarea privilegiilor – Utilizatori

-La pasul al treilea, se stabilesc grupurile de utilizatori care vor avea drepturi pentru
obiectul selectat. Vor fi afişate două liste: o listă cu grupurile de utilizatori fără drepturi şi

Versiunea documentului 5.1 Pag. 67 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

o listă cu grupurile de utilizatori cu drepturi. Acestea pot fi mutate dintr-o listă în cealaltă
prin selectare şi apăsarea corespunzătoare a butoanelor [Adaugă] şi [Şterge].

Figura 86 Editarea privilegiilor – Grupuri

-La pasul al patrulea, sunt afişaţi toţi utilizatorii şi toate grupurile de utilizatori selectaţi
la paşii al doilea şi al treilea, iar în dreptul fiecăruia sunt bife pentru fiecare drept. După
selectarea drepturilor pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori se apasă butonul
. Salvarea drepturilor poate dura câteva minute.

Figura 87 Editarea privilegiilor – Drepturi


Versiunea documentului 5.1 Pag. 68 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 88 Editarea privilegiilor – Rezultate

Pentru crearea sau editarea grupurilor de utilizatori se foloseşte meniul {Administrare}


{Securitate}. Avantajul lucrului cu grupuri de utilizatori este dat de faptul că legătura
între grupuri şi obiecte sau directoare se configurează doar o dată, iar apoi pe măsură ce
apar utilizatori noi doar sunt incluşi într-un grup şi ei vor primi automat drepturile
definite pentru acel grup.
Pentru a parcurge testele şi sondajele de opinie, utilizatorii (sau grupul de utilizatori)
trebuie să aibă dreptul de parcurgere.
Legendă:
Are drept de acces
Nu are drept de acces
Utilizator
Grup de utilizatori

4.2. ISTORICUL IMPORTURILOR


Această pagină conţine o listă a importurilor efectuate până în prezent. Este specificată
starea importului:
A fost încheiat cu succes – marcată prin pictograma .
Eroare – marcată prin pictograma .
Anulat - marcată prin pictograma .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 69 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 89 Istoricul importurilor


Legendă:
Import eşuat
Import anulat
Import reuşit
Şterge importul

4.3. COADA DE IMPORTURI


Importul presupune trecerea unui material actualizat şi descărcat (download-at) în zona
de conţinut educaţional a sistemului AeL.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 70 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 90 Coada de importuri

Importul are două stări:


Rulează – marcată prin pictograma . Importul este în curs de desfăşurare.
Pending – marcată prin pictograma . Importul este în aşteptare.

Legendă:
Import în desfăşurare
Import în aşteptare
Import eşuat
Import anulat
Import reuşit
Pornirea importului
Oprirea importului
Salvează datele

4.4. LECŢII
Lecţiile din sistemul AeL pot fi accesate din meniul {Bibliotecă}{Lecţii}.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 71 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 91 Filtru de căutare

Filtrul existent ajută la regăsirea lecţiei dorite prin completarea câmpurilor filtrului şi
alegerea butonului . Pentru a vizualiza o lecţie, se apasă numele acesteiai.

Figura 92 Rezultatul filtrării


Versiunea documentului 5.1 Pag. 72 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Vizualizează materiile sau anii de studiu asociaţi lecţiei

4.4.1. Vizualizarea lecţiei


Meniul de vizualizare a lecţiei permite parcurgerea lecţiei şi rularea diferitelor ei
componente, precum şi adăugarea unor adnotări pe marginea lecţiei respective.

Figura 93 Vizualizarea lecţiei

Accesarea numelui componentei (din fereastra din stânga) determină rularea acesteia.
Pentru a adăuga diverse observaţii sau comentarii asupra lecţiei curente se apasă
butonul [Adnotări], se introduce textul dorit şi se apasă butonul .

Legendă:
Ascunde panoul stâng
Arată panoul stâng
Lecţie
Versiunea documentului 5.1 Pag. 73 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

Material interactiv
Prezentare
Test

4.5. CĂUTAREA ÎN CONŢINUT


Secţiunea de căutare în conţinut a sistemului AeL poate fi accesată din meniul
{Bibliotecă} şi permite localizarea cu uşurinţă în zona de conţinut AeL a materialelor
dorite. Versiunea AeL 6 permite căutarea documentelor text, HTML, Flash, XML, PDF si
MS Office.

Figura 94 Căutare în conţinut

4.5.1. Terminologie
O interogare este constituită din termeni şi operatori.
Există două tipuri de termeni: termeni singulari şi fraze. Un termen singular este format
dintr-un singur cuvânt (ex: salut). O frază este constituită dintr-un grup de cuvinte,
scrise obligatoriu între ghilimele (ex: “salut Mircea”). Pentru obţinerea unor interogări
mai complexe, mai mulţi termeni pot fi grupaţi cu ajutorul operatorilor logici.

4.5.2. Câmpuri
Indexul motorului de căutare conţine pentru fiecare document mai multe câmpuri:
- docname: numele documentului aşa cum este afişat în zona de conţinut
- title: titlul documentului (doar pentru documente Flash şi HTML)
- contents: conţinutul documentului
- filename: numele intern (în baza de date) al fişierului
- modified: data ultimei modificări a documentului

Versiunea documentului 5.1 Pag. 74 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

- doctype: tipul documentului


Pot fi realizate căutări numai în anumite câmpuri. În cazul în care nu este specificat un
câmp anume, va fi folosit cel implicit (câmpul contents).
Pentru a limita căutarea la unul dintre câmpuri, se introduce numele câmpului, urmat de
“:” şi de termenul (sau fraza) căutat(ă).
Exemplu: Să presupunem că se doreşte căutarea după două câmpuri: title şi contents, iar
contents este câmpul implicit. Pentru a găsi toate documentele cu titlul “Metoda de
Lucru” care conţin în text cuvântul “eprubetă” se introduce: title:“Metoda de Lucru” AND
contents:eprubetă sau title:”Metoda de Lucru” AND eprubetă
Deoarece contents este câmpul implicit, nu este necesară specificarea sa înainte de
termenul căutat.
Notă: specificatorul câmpului se aplică numai termenului sau frazei ce urmează imediat
după el. Ca atare, interogarea: title:Metoda de Lucru va căuta numai cuvântul "Metoda" în
câmpul title, iar cuvintele "de" şi "Lucru" vor fi căutate în câmpul implicit contents.
Pentru ca întreaga frază să fie alocată câmpului title, ea trebuie scrisă între ghilimele
("").

4.5.3. Modificatorii de termeni


Motorul de căutare suportă modificatori pentru a mări posibilităţile de interogare.

4.5.3.1 Căutări folosind caractere generice (wildcards)


Caracterele generice pot fi utilizate pentru a generaliza una sau mai multe litere din
termenul căutat. Pentru a reprezenta o singură literă se foloseşte simbolul “?”, iar
pentru un grup de litere (0 sau mai multe) se utilizează simbolul “*”. Exemplu: pentru a
găsi documentele care conţin fie termenul “text”, fie termenul “test”, se va folosi
interogarea: te?t. Pentru a găsi documentele care conţin fie “test”, fie “tester”, fie “teste”
se va folosi interogarea: test* Notă: Nu pot fi utilizate simbolurile generice ca prim
caracter al unei interogări.

4.5.3.2 Căutări în apropiere


Pot fi căutate grupuri de cuvinte ce se află la o anumită distanţă (număr de cuvinte) unul
de celălalt. Pentru a crea o interogare de acest tip, se utilizează caracterul “~” (tilda), la
sfârşitul unei fraze. Exemplu: pentru a căuta “mecanism” şi “biologic” la o distanţă de cel
mult 10 cuvinte unul de celălalt, se foloseşte interogarea: “mecanism biologic”~10

4.5.3.3 Căutarea valorilor cuprinse într-un interval


Pot fi realizate căutări care, pentru un anumit câmp, să returneze toate valorile cuprinse
într-un interval dat. Rezultatul va conţine limita inferioară şi limita superioară a
intervalului. Sortarea se face alfabetic. Exemplu: modified:[05/12/2003 TO 05/13/2003]
Această interogare va găsi toate documentele modificate între 12 mai 2003 şi 13 mai
2003. Căutările de acest tip nu sunt restricţionate la câmpuri de tip dată. Exemplu:
interogarea title:[Aida TO Carmen] va găsi toate documentele ale căror titluri sunt
cuprinse (în ordine alfabetică) între Aida şi Carmen.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 75 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.5.3.4 Mărirea importanţei unui termen


Relevanţa unui document, afişată de motorul de căutare, se bazează pe toţi termenii
căutaţi şi găsiţi în documentul respectiv. Pentru a mări importanţa unui termen faţă de
alţi termeni din interogare, după termenul dorit se foloseşte simbolul “^”, urmat de un
număr reprezentând factorul de multiplicare a importanţei. Exemplu: aparatul digestiv ^4
va face ca documentele care conţin termenul "digestiv" să fie cotate cu o relevanţă mai
mare decât cele care conţin cuvântul "aparatul", dar nu şi "digestiv". În mod similar poate
fi mărită importanţa unor fraze: “aparatul digestiv”^4 “aparatul respirator”. Factorul de
multiplicare implicit al importanţei este 1. Valorile acestui factor trebuie să fie pozitive,
dar pot fi şi mai mici decât 1 (exemplu: 0.2).

4.5.3.5 Operatorii logici


Termenii căutaţi pot fi combinaţi cu ajutorul operatorilor logici AND, +, OR, NOT şi .
Literele din componenţa lor trebuie specificate cu majuscule.

4.5.3.5.1 OR
Operatorul OR funcţionează ca operator implicit (nu mai trebuie scris) atunci când între
doi termeni nu este specificat un alt operator. Ca rezultat al căutării sunt returnate toate
documentele care conţin cel puţin unul dintre termenii separaţi prin OR. Poate fi înlocuit
cu simbolul “||”.
Exemplu: Pentru a găsi documentele care conţin fie “aparatul digestiv”, fie “digestiv”, se
va folosi interogarea: “aparatul digestiv” digestiv sau “aparatul digestiv” OR digestiv

4.5.3.5.2 AND
Acest operator este utilizat pentru a găsi toate documentele care conţin toţi termenii
separaţi de AND. Poate fi înlocuit su simbolul “&&”.
Exemplu: Pentru a găsi documentele care conţin atât fraza “aparatul digestiv”, cât şi
fraza “aparatul respirator”, se va folosi interogarea: “aparatul digestiv” AND “aparatul
respirator”

4.5.3.5.3 +
Operatorul “+” este utilizat pentru a găsi toate documentele care conţin obligatoriu
termenul specificat după el.
Exemplu: pentru a căuta toate documentele care conţin cuvântul "digestiv" şi, eventual, şi
cuvântul "aparatul" se foloseşte interogarea: aparatul +digestiv

4.5.3.5.4 NOT
Operatorul NOT exclude documentele care conţin termenul specificat după el. Poate fi
înlocuit cu operatorul “!”.
Exemplu: Pentru a căuta toate documentele care conţin fraza ”aparatul digestiv” şi NU
conţin fraza “aparatul respirator”, se utilizează interogarea: “aparatul digestiv” NOT
“aparatul respirator”. Notă: Operatorul NOT nu poate fi utilizat cu un singur termen. De
exemplu, interogarea următoare nu va da rezultate: NOT “aparatul digestiv”

Versiunea documentului 5.1 Pag. 76 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.5.3.5.5 “-”
Operatorul “-” exclude din rezultatele căutării documentele care conţin termenul ce îi
urmează.
Exemplu: Pentru a căuta documentele care conţin “aparatul digestiv” dar nu conţin
“aparatul respirator” se va folosi interogarea: “aparatul digestiv” -”aparatul respirator”

4.5.3.6 Grupări de termeni


Pentru a grupa mai multe interogări într-una singura, mai complexă, pot fi folosite
parantezele.
Exemplu: Pentru a căuta documentele care conţin fie “digestiv”, fie “respirator” şi conţin
obligatoriu cuvântul “aparatul” se va folosi interogarea: aparatul AND (digestiv OR
respirator)

4.5.3.7 Gruparea în câmpuri


Parantezele pot fi utilizate şi pentru a căuta într-un anumit câmp mai mulţi termeni.
Exemplu: Pentru a căuta documentele care conţin în câmpul title atât termenul
“respirator” cât şi fraza “aparatul digestiv”, se va folosi interogarea: title:(+respirator
+”aparatul digestiv”)

4.5.3.8 Escaparea caracterelor speciale


Pentru a putea utiliza în interogări caracterele speciale ca pe nişte caractere normale,
acestea trebuie escapate prin prefixarea lor cu caracterul “\”. Caracterele speciale sunt:
+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ “ ~ * ? : \
Exemplu: pentru a căuta (1+1):2, se va utiliza interogarea: \(1\+1\)\:2

4.6. SONDAJE DE OPINIE

4.6.1. Crearea/editarea/ştergerea unui sondaj de opinie


Sondajele de opinie pot fi create numai de utilizatorii AeL care au acest drept.
Se accesează meniul {Bibliotecă}{Structura ierarhică} şi se selectează opţiunea Creează
sondaj de opinie. Se completează toate câmpurile necesare şi se apasă pe butonul
[Creează].

Versiunea documentului 5.1 Pag. 77 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 95 Crearea unui sondaj de opinie

După ce a fost salvat, noul sondaj va apărea atât în directorul în care a fost creat cât şi în
lista cu sondaje de opinie din meniul {Bibliotecă}{Sondaje de opinie}.
Sondajul nou creat nu conţine nici o întrebare. Pentru a fi utilizabil, trebuie mai intâi
adăugate întrebările. Acest lucru se realizează în acelaşi mod în care se adaugă
probleme testelor (vezi Crearea unei noi probleme).
Editarea şi ştergerea sondajelor de opinie se efectuează (la fel ca editarea şi ştergerea
testelor) prin apăsarea butoanelor şi din fereastra de administrare a sondajului, în
zona de conţinut AeL.

4.6.2. Publicarea sondajelor de opinie


Pentru a publica noul sondaj se apasă iconiţa alăturată numelui sondajului din meniul
{Bibliotecă} {Sondaje de opinie}. Din acest moment utilizatorii autorizaţi vor putea
participa la sondaj accesându-l din forumul de discuţii.
Observaţie: Pentru susţinerea sondajului, utilizatorii sau grupurile de utilizatori trebuie
să aibă dreptul de parcurgere pe sondajul respectiv. (vezi Drepturile de acces).
Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Trimite sondajul pe forum

Versiunea documentului 5.1 Pag. 78 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.6.3. Afişarea rezultatelor la sondaje


Rezultatele sondajelor se pot vizualiza accesând: {Bibliotecă}{Sondaje de opinie} după
care se selectează opţiunea Apăsaţi aici pentru a vizualiza rezultatele sondajelor de opinie.
După ce se apasă pe această opţiune, se afişează un tabel în care sunt prezentate
informaţii cu privire la sondajele susţinute, utilizatorii care le-au parcurs, data la care s-a
susţinut sondajul.

Figura 96 Rezultatele sondajelor

Pentru a vizualiza răspunsurile unui utilizator se va apăsa pe numele sondajului dorit din
dreptul numelui său.
Există de asemenea un filtru pentru a căuta rapid anumiţi utilizatori sau anumite sondaje.
Câmpurile filtrului sunt: Numele sondajului de opinie, Numele celui testat.
După introducerea informaţiilor în filtru se apasă butonul .
Există posibilitatea de a adăuga informaţii în tabelul afişat. Aceste informaţii se
selectează din partea dreaptă a filtrului după care se apasă butonul .
Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele

Versiunea documentului 5.1 Pag. 79 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.7. TESTE
Testele existente în sistemul AeL sunt afişate în submeniul {Teste}.
Filtrul existent ajută la găsirea testului dorit, prin completarea câmpurilor filtrului şi
apăsarea butonului . Pentru a vizualiza un test, se apasă pe numele acestuia, în lista
de teste.

Figura 97 Lista testelor

4.7.1. Detalii despre test


Pentru a accesa efectiv un test, se apasă numele afişat în raport. Se va deschide o nouă
fereastră care oferă informaţiile necesare în legătură cu testul respectiv. Tot din această
fereastră poate fi lansat testul.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 80 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 98 Detalii despre test

Pentru a lansa testul se apasă pe butonul .


Legendă:
Salvează datele
Vizualizează testul în structura ierarhică
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Vizualizează testele date
Vizualizează statistici pe grupe

Versiunea documentului 5.1 Pag. 81 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

4.7.1.1 Vizualizarea testului


Un test poate fi vizualizat fără a fi parcurs şi rezolvat efectiv. Prin apăsarea butonului
se deschide o fereastră cu întrebările testului, la care însă nu se poate
răspunde on-line. Testul poate fi tipărit, prin apăsarea butonului .

4.7.1.2 Vizualizarea răspunsurilor la test

Această fereastră, acesibilă prin apăsare butonului , oferă


aceleaşi informaţii ca şi vizualizarea testului, cu menţiunea că acum sunt vizibile şi
răspunsurile corecte la întrebările testului. Şi acest document poate fi tipărit.

4.7.2. Teste date


Se pot vizualiza testele date şi detalii despre acestea. Secţiunea dedicată acestui aspect

se intitulează „Teste date” şi este accesibilă atât prin butonul din secţiunea
{Biblioteca}{Teste} cât şi prin butonul cu aceeaşi nume din pagina destinată detalierii
unui anumit test.
Se pot selecta detaliile dorite despre testele date ce se vor afişa. Opţiunile existente sunt:
locul, data susţinerii, nr. de întrebari, nr. răspunsuri, nr. răspunsuri corecte, numele
profesorului, rol, clasa. Implicit sunt selectate toate.
Pentru a accesa efectiv un test dat, se apasă numele afişat în raport. Se va deschide o
nouă fereastră care oferă informaţiile necesare în legătură cu testul respectiv şi
răspunsurile pe care le-a dat elevul când a parcurs acest test. Aceste informaţii pot fi
tipărite prin apăsarea butonului .

4.7.3. Statistici pe grupe


Secţiunea de statistici oferă informaţii despre modul în care elevii au răspuns întrebărilor
testului respectiv.
Prin apăsarea butonului [Statistici pe grupe] se deschide o nouă fereastră în care apar
informaţii despre testul curent precum şi un tabel cu grupele care au susţinut testul.
Pentru a vizualiza rezultatele unei grupe se apasă pe numele grupei din tabel. În
fereastra deschisă sunt afişate succint rezultatele elevilor grupei.Tot aici se pot accesa
rezultate mai detaliate, pe diverse categorii. Statistica rezultatelor detaliate ale fiecărui
elev se obţine apăsând pe numele elevului din tabel. Acest document poate fi tipărit.
Prin apăsarea butonului [Detalii rezultate] se vizualizează răspunsurile elevilor la o
anumită problemă( prin accesarea problemei) şi o statistică a răspunsurilor ( prin
accesarea pictogramei din dreptul problemei).

Versiunea documentului 5.1 Pag. 82 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

5. FORUMURI
Forumul oferă utilizatorilor autentificaţi posibilitatea de a colabora, de a schimba idei şi
informaţii prin intermediul mesajelor şi chiar de a participa la sondaje de opinie .
Pentru acestea exista un meniu dedicat, cel de {Forumuri}. Toţi utilizatorii autentificaţi
pot participa la discuţii, raspunde la mesaje, introduce subiecte noi.

Figura 99 Forum după conectare

Forumul poate fi administrat şi monitorizat , administratorul având posibilitatea de a:


ştergere mesaje, modifica mesaje, crea de noi subiecte de discuţie, seta anumiti
parametri pentru funcţionarea optimă a forumului (opţiune valabilă numai pentru
utilizatorii autorizaţi).

5.1. ADMINISTRAREA FORUMULUI


Se realizează numai de către utilizatorii cu drepturi speciale în acest sens.
Se accesează meniul {Administrare}{Forum}.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 83 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 100 Administrare forum

Primele două opţiuni se referă la administrarea sistemului în vederea funcţionării optime


a forumului.
Următoarele se referă la administrarea propriu-zisă a forumurilor(crearea /ştergerea
forumurilor, adăugarea /ştergerea subiectelor de discuţie).

5.1.1. Administrarea memoriei


Prin intermediul opţiunii Memoria tampon administratorul poate vizualiza/modifica
memoria utilizată de Forum.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 84 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 101 Memoria Tampon

În cazul în care memoria alocată forumului este ocupată în întregime, se pot elibera
spaţii din memorie prin apăsarea butonului .

5.1.2. Setări căutare


Administrarea setărilor pentru căutare se realizează prin opţiunea Setări căutare din
submeniul {Forum} (vezi Figura 100).
După introducerea fiecărui mesaj în forum se apasă pe butonul .
Apoi se apasă pe butonul , ceea ce oferă posibilitatea căutării în toate
mesajele introduse până în acel moment.
Operaţiunie de mai sus pot fi executate şi automat: se alege timpul după care vor fi
indexate mesajele, apoi se apasă pe butonul .

Figura 102 Selectarea timpului

Versiunea documentului 5.1 Pag. 85 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 103 Opţiunea Setări Căutări

5.1.3. Crearea unui forum


Se pot crea noi forumuri utilizând opţiunea Creează forumuri din meniul {Forum} (vezi
Figura 100). Se completează câmpurile cu numele noului forum şi cu descrierea sa, apoi
se apasă pe butonul [Crează]. În cazul în care se doreşte modificarea numelui sau a
descrierii forumului, se selectează opţiunea Modifică proprietăţile forumului.

Figura 104 Creare forum


Versiunea documentului 5.1 Pag. 86 / 115
AeL 6 - Manual de utilizare

5.1.4. Administrarea forumurilor


Se accesează din meniul {Administrare}{Forum}.
Această opţiune oferă un rezumat al tuturor acţiunilor care se pot face pentru un forum şi
anume (ştergerea, modificarea, acordarea de drepturi, introducerea unor filtre, ştergerea
unor subiecte de discuţii). Pentru selectarea opţiunii dorite se va bifa căsuţa din dreptul
ei.

Figura 105 Administrarea forumurilor

5.1.4.1 Administrarea drepturilor


Se accesează meniul {Forum} de unde se alege opţiunea Rezumat.
Administratorul este singurul care poate acorda/şterge drepturi utilizatorilor pentru
fiecare forum în parte.
Pentru acordarea/ştergerea drepturilor se bifează căsuţa Drepturi aferentă forumului
dorit.
În urma bifării se va deschide o pagină în care sunt afişaţi toţi utilizatorii cu drepturile
corespunzătoare.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 87 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 106 Pagina de drepturi

Versiunea documentului 5.1 Pag. 88 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Se vor selecta utilizatorii sau grupul de utilizatori şi drepturile acordate lor. Apoi se apasă
pe butonul .

5.1.4.2 Ştergerea unui forum


Ştergerea forumului realizează selectând opţiunea Şterge forum din submeniul {Forum}
(vezi Figura 100). După selectarea forumului se apasă pe butonul

Figura 107 Ştergerea unui forum

5.1.4.3 Filtrele forumului


Se pot aplica anumite filtre asupra mesajelor. De exemplu, alegerea filtrului de tip HTML
oferă posibilitatea scrierii mesajelor în format HTML.
Pentru selectarea filtrului convenabil se alege opţiunea Filtre forum din submeniul
{Forum}. Apoi se selectează forumul dorit.

Se alege filtrul dorit după care se apasă pe butonul .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 89 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 108 Selectarea filtrelor

5.1.4.4 Modifică proprietăţile


În cazul în care se doreşte modificarea denumirii sau a descrierii unui forum se
selectează opţiunea Modifică proprietăţile. După completarea câmpurilor cu noile
informaţii se apasă pe butonul [Actualizează].

5.1.5. Ştergerea unui subiect de discuţie


Opţiunea Conţinut din submeniul {Forum} (vezi Figura 100) oferă posibilitatea ştergerii
subiectelor de discuţie. Se selectează forumul, apoi se bifează subiectul de discuţie care
se doreşte a fi şters.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 90 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 109 Ştergerea subiectelor de discuţii

5.2. FORUMURI
În meniul {Forumuri} se afişează forumurile existente în sistem.
Pentru a accesa unul din aceste forumuri se apasă pe numele acestuia. Aici sunt afişate
toate subiectele de discuţie aferente acestui forum.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 91 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 110 Forumul Avizier

Tabelul conţine subiectele de discuţie, numărul de mesajele (aferente fiecărui subiect),


autorii mesajelor şi data trimiterii lor . Se pot trimite prin intermediul forumului sondaje
de opinii. (vezi Sondajele de opinii în forum)
Crearea unui nou subiect de discuţie se găseşte la capitolul crearea unui subiect de
discuţie.
Pentru a vedea mesajele aferente unui anumit subiect de discuţie, se execută click pe
subiectul dorit.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 92 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 111 Mesajele dintr-un subiect de discuţie

Adăugarea unui mesaj nou la un subiect de discuţie este prezentată în capitolul crearea
unui mesaj.
Legendă:
Lista subiectelor de discuţie
Adăugă subiect de discuţie
Introduce un mesaj nou
Caută în mesaje

5.2.1. Crearea unui subiect de discuţie


Pentru crearea unui nou subiect de discuţie se apasă pe opţiunea .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 93 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 112 Crearea unui nou subiect

Se completează câmpurilor aferente după care se apasă ; dacă se doreşte


să se renunţe se apasă .

Legendă:

Lista subiectelor de discuţie

5.2.2. Crearea unui mesaj


Pentru crearea unui mesaj legat de un subiect de discuţie, se selectează subiectul de
discuţie şi apoi se apasă opţiunea .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 94 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 113 Introducere mesaj

Se completează câmpurile aferente, după care se apasă pe butonul .


În cazul în care se doreşte să se caute un anumit mesaj se utilizează opţiunea Căutare.
(vezi capitolul Căutarea în forum).
Legendă:

Lista subiectelor de discuţie

5.3. SONDAJELE DE OPINIE ÎN FORUM


În forum pot fi adăugate şi lansate diferite sondaje de opinie.
Un sondaj este afişat în forum la lista de subiecte sub titlul: S-a afişat pe forum un sondaj
de opinie:<numele sondajului>.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 95 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 114 Sondaj de opinie

Pentru a parcurge un sondaj de opinie se selectează din lista de subiecte sondajul dorit,
după care din lista de mesaje se va apăsa numele sondajului din primul mesaj. (vezi
Figura 115)

Versiunea documentului 5.1 Pag. 96 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 115 Pornirea sondajului de opinie

Se apasă pe butonul [Lansează], iar apoi se răspunde la întrebările sondajului.

5.4. CĂUTAREA ÎN FORUM


Forumul oferă şi posibilitatea căutării rapide a anumitor date. Acestea vor fi căutate în
mesajele aferente unui forum.

Modurile de căutare în forum sunt următoarele:


Căutări folosind caractere generice(wildcard)(vezi Căutări folosind caractere generice)
Căutari în apropiere (vezi Căutări în apropiere)
Căutarea valorilor cuprinse într-un interval (vezi Căutarea valorilor cuprinse cuprinse
într-un interval)
Căutare prin mărirea importanţei unui termen (vezi Mărirea importanţei unui termen)
Căutare prin utilizarea operatorilor logici (vezi Operatorii logici)
Căutare prin grupări de termeni (vezi Grupări de termeni)
Căutare prin grupare în câmpuri (vezi Gruparea în câmpuri)
Căutare prin escaparea caracterelor speciale (vezi Escaparea caracterelor speciale)
Căutarea este de două feluri: căutare simplă şi căutare avansată.
Pentru a efectua o căutare se apasă pe .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 97 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 116 Căutarea simplă

Se introduce cuvântul care se doreşte a fi căutat, după care se apasă butonul .


Pentru căutarea avansată se selectează opţiunea . Se selectează apoi
modul în care va fi efectuată căutarea: informaţia poate fi căutată în mesajele trimise
după o anumită dată sau în mesajele trimise într-o anumită perioadă (între două date).

Figura 117 Căutarea avansată

Versiunea documentului 5.1 Pag. 98 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

După completarea câmpurilor se apasă pe butonul .

Versiunea documentului 5.1 Pag. 99 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

6. ADMINISTRARE

6.1. SECURITATE

6.1.1. Grupurile de utilizatori


Această secţiune permite gestionarea grupurilor de utilizatori din cadrul sistemului AeL.
Operaţiunile cele mai importante care pot fi efectuate sunt: adăugarea, editarea,
modificarea şi ştergerea grupurilor de utilizatori.

Figura 118 Grupuri de utilizatori


Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Editează grup

6.1.1.1 Adăugarea unui grup de utilizatori


Pentru a adăuga un grup de utilizatori în sistemul AeL apăsaţi pe butonul [Adaugă un
grup], iar în noua fereastră se adaugă numele şi descrierea grupului. Un nou grup, cu
numele şi descrierea introduse, va fi creat şi adăugat în sistem. După creare grupul nu
are membri; pentru a adăuga membri în acest grup se editează grupul.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 100 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 119 Crearea unui nou grup de utilizatori

6.1.1.2 Editarea grupurilor de utilizatori


Editarea unui grup de utilizatori se efectuează prin apăsarea pictogramei (Editează
grup) din dreptul grupului dorit. Se deschide o fereastră în care se pot modifica
proprietăţile grupului.
Modificarea numelui şi a descrierii grupului se realizează la fel ca la adăugarea grupului:
se editează câmpurile respective şi se apasă butonul [Salvează].

Figura 120 Editarea unui grup de utilizatori

Versiunea documentului 5.1 Pag. 101 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

6.1.1.3 Editarea membrilor grupurilor de utilizatori


Editarea membrilor unui grup de utilizatori se efectuează prin apăsarea pictogramei
(Utilizatori asociaţi) din dreptul grupului dorit. Se deschide o fereastră în care se pot
adăuga sau şterge membrii acestui grup.
Pentru a adăuga noi utilizatori grupului selectat se apasă butonul [Adaugă utilizatori]. În
noua fereastră se selectează utilizatorii care vor fi adăugaţi grupului şi se apasă butonul
[Salvează]. Pentru a facilita găsirea utilizatorilor vizaţi se poate realiza filtrarea acestora.
Apăsarea butonului [Filtrează] va afişa doar utilizatorii care corespund criteriilor
menţionate în filtru.

Figura 121 Membrii unui grup


Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtru
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Editează grup

6.1.1.4 Ştergerea grupurilor de utilizatori


Pentru a şterge un grup de utilizatori se accesează pictograma (Şterge grupul) din
dreptul grupului de utilizatori vizat.
Legendă:
Editează grupul
Şterge grupul

Versiunea documentului 5.1 Pag. 102 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

6.1.2. Utilizatori conectaţi


Această opţiune este accesibilă doar Administratorului de sistem şi oferă informaţii cu
privire la utilizatorii conectaţi în sistem.

Figura 122 Utilizatorii conectaţi

Raportul conţine următoarele informaţii: numele utilizatorilor conectaţi (user name-ul),


numele şi prenumele persoanelor conectate, adresa IP de la care se conectează fiecare
utilizator şi numele de reţea al calculatorului conectat. De asemenea în dreptul fiecărui
utilizator exista opţiunea de deconectare a utilizatorului – link-ul Deconectează. Prin
accesarea acestui link utilizatorul respectiv va fi deconectat.

6.1.3. Utilizatori
Meniul Utilizatori permite vizualizarea tuturor utilizatorilor AeL. Raportul conţine
următoarele informaţii: tipul utilizatorului (profesor sau elev), numele de utilizator (user
name-ul), numele şi prenumele utilizatorului asociat. Acest raport poate fi exportat în
format Excel.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 103 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 123 Utilizatori

Legendă:
Salvează datele
Afişează/ascunde filtrul
Tipăreşte datele
Filtrează datele

6.1.4. Roluri
Acest meniu permite asignarea de unui rol în aplicaţie tuturor utilizatorilor sau grupurilor
de utilizatori definiţi. Fiecare rol are asociate o sumă de funcţii care specifică acţiunile
permise pentru utilizatorii sau grupurile de utilizatori asociaţe rolului respectiv.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 104 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Este posibilă adăugarea de roluri noi, asignarea de grupuri de utilizatori rolurilor noi sau
celor existente, modificarea numelui rolurilor şi a funcţiilor asociate.

Figura 124 Administrarea rolurilor

Pentru adăugarea unui rol se apasă butonul [Adaugă rol]. Se completează numele
grupului ce va fi adăugat precum şi descrierea acestuia şi se apasă butonul [Salvează].

Figura 125 Adăugarea unui rol

Versiunea documentului 5.1 Pag. 105 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

După salvare, noul rol va figura în lista rolurilor. Pentru a vizualiza lista funcţiilor
asociate unui rol se apasă pe pictograma (Funcţii asociate) din coloana {Asociere
funcţii} . Pentru a adăuga o funcţie unui rol se apasă pe butonul [Adaugă funcţie], se
selectează funcţia dorită din listă şi se salvează modificarea efectuată.

Figura 126 Adăugare funcţii asociate

Pentru ştergerea funcţiilor asociate unui rol se accesează pictograma (Şterge).

Versiunea documentului 5.1 Pag. 106 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 127 Ştergerea funcţiilor asociate

Numele şi descrierea rolurilor pot fi modificate folosind pictograma de editare .

Pentru a vizualiza sau adăuga grupuri de utilizatori care au asociat un anumit rol se
accesează pictograma . Pentru a adăuga noi grupuri asociate rolului respectiv se
apasă butonul [Adaugă grup], se selecteză grupul dorit si se apasă butonul [Salvează].

Versiunea documentului 5.1 Pag. 107 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 128 Grupuri asociate unui rol

Ştergerea unui grup asociat se face folosind pictograma .

Pentru a vizualiza lista utilizatorilor asociaţi unui rol se apasă pe pictograma . Toti
membrii unui grup asociat rolului respectiv se vor regasi în lista utilizatorilor asociati.

Important! Toate modificarile aduse rolurilor se vor reflecta şi în aplicaţia ASM.


Legenda:
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele
Funcţii asociate
Grupuri asociate
Utilizatori asociaţi
Editează rol
Şterge rol

6.2. BIBLIOTECĂ

6.2.1. Indexarea materialelor educaţionale din AeL


Această funcţie a sistemului AeL este disponibilă în submeniul {Administrare}
{Bibliotecă}{Indexare}.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 108 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 129 Indexarea conţinutului

Apăsarea butonului [Indexează întreg conţinutul] asociază un index fiecărui material


educaţional din zona de conţinut AeL. Acest index va fi utilizat mai departe la căutarea
materialelor prin intermediul opţiunii Căutare în conţinut.

6.2.2. Actualizatorul de conţinut


Materialele educaţionale existente în sistem pot fi actualizate cu ultimele versiuni
disponibile pe serverul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Pentru a accesa acesta
secţiune este necesar să se introducă numele de utilizator sistem şi parola asociată.

6.2.2.1 Actualizarea materialelor


Pentru a obţine ultima versiune a unui material se accesează pictograma
, corespunzătoare materialului dorit.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 109 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 130 Actualizarea conţinutului

Dacă există noi versiuni ale materialului selectat, va fi cerută confirmarea descărcării
acestuia de pe serverul central.
Notă: NU este necesară introducerea unei adrese sau apăsarea butonului [Adaugă] (vezi
Download-uri).
Apăsând pe numele unui material din lista celor disponibile pentru actualizare apare o
nouă fereastră ce conţine informaţii despre materialul respectiv (identificatorul unic,
numele autorului, versiunea, etc.). De asemenea, dacă materialul se găseşte deja în zona
de conţinut, aici există un link spre locaţia materialului respectiv.

6.2.3. Download-uri
Acest modul permite descărcarea de pe Internet al oricărui tip de material educaţional.
Se introduce în câmpul indicat adresa de unde se poate descărca materialului dorit
(Exemplu: http://www.portal.edu.ro/AeL/materiale/Teste/Biologie/bio.zip), se setează
data şi ora la care se doreşte iniţierea descărcării materialului şi se apasă pe butonul
[Adaugă]. Pentru ca descărcarea materialului să înceapă imediat se lasă data şi ora
nemodificate.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 110 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 131 Download-uri

Materialul selectat este adăugat acum în lista de download-uri şi are una dintre stările:
Rulează – marcată prin pictograma . Materialul ales este în curs de descărcare.
Dacă din anumite motive se doreşte întreruperea descărcării fişierului, se accesează
pictograma .
În aşteptare – marcată prin pictograma . Materialul există în listă, dar nu a fost
pornită încă descărcarea lui. Pentru a începe descărcarea se accesează pictograma .
Întrerupt din cauza unei erori – marcată prin pictograma . Din diverse motive a fost
oprită descărcarea materialului solicitat. Se poate încerca repornirea sa accesând
pictograma .
A fost încheiat cu succes – marcată cu . Materialul a fost descărcat cu succes.
Pentru a şterge un material din listă se accesează pictograma corespunzătoare
materialului respectiv. Nu pot fi şterse materialele care rulează. Pentru a şterge astfel de
materiale, acestea trebuie mai întâi oprite prin accesarea pictogramei .
Dacă fişierul descărcat este un material actualizat acesta va fi introdus în coada de
importuri; altfel va fi stocat pe disc.
Legendă:
Rulează
În aşteptare
Eroare
Anulat
Succes
Porneşte
Opreşte
Şterge
Salvează datele

Versiunea documentului 5.1 Pag. 111 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

6.3. UNITATEA CURENTĂ

Acest meniu permite selectarea unităţii curente din lista de unitaţi independente definite
în aplicaţia ASM (vezi Manualul de utilizare al aplicaţiei ASM). Pentru buna funcţionare a
AeL este important ca unitatea curentă selectată să corespundă unităţii prinicpale
definite în ASM.
Pentru modificarea unităţii curente se selecteză înregistrarea dorită şi se apasă butonul
[Salvează].
Atenţie! Implicit unitatea curentă este Unitatea Demo AeL.

Figura 132 Selectarea unităţii curente

6.4. SĂLI DE CLASĂ

Acest meniu se foloseşte pentru crearea, editarea sau ştergerea unei săli de clasă.
Crearea/Editarea/Ştergerea unei săli poate fi efectuată din meniul {Administrare}{Săli de
clasă} numai de utilizatorii cu drepturi de administrare a sistemului.
După accesarea submeniului {Săli de clasă} se afişează un raport cu toate sălile de clasă
existente în sistem pentru respectiva unitate şcolară.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 112 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

Figura 133 Lista sălilor de clasă

Pentru crearea unei săli de clasă se apasă butonul [Adaugă o sală].

Figura 134 Crearea unei săli de clasă

În această fereastră se introduc informaţii cu privire la numele sălii, descrierea sălii, tipul
sălii (obişnuită, laborator-biologie,laborator-geografie, sală de sport, sală de
calculatoare, laborator-chimie,laborator-fizică), adresa sălii, etajul sălii şi capacitatea
sălii. Dupa creare, din Lista sălilor de clasă, se poate defini configuraţia sălii prin
apăsarea pictogramei (Editarea configraţiei sălii) din dreptul sălii de clasă dorite.
Pentru adăugarea unui calculator în sală, se selectează calculatorul dorit din lista celor
disponibile (Clienţi disponibili) şi apoi se face click în secţiunea dorită din harta sălii. Dacă

Versiunea documentului 5.1 Pag. 113 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

se doreşte modificarea orientării calculatorului, se face click pe calculatorul vizat, până


când se obţine orientarea convenabilă.

Figura 135 Configurarea sălii de clasă

Pentru ştergerea unui calculator din sala de clasă se selectează calculatorul dorit şi se
apasă butonul [Scoate calculator].
În Figura 135 sunt deasemenea prezentate şi cele patru butoane care ajută la desenarea
sălii de clasă. Ele pot adăuga/şterge o coloană sau un rând în harta sălii de clasă.
În partea din stânga a ferestrei de configurare a sălii de clasă sunt afişate calculatoarele
disponibile. Pentru a afla informaţii despre un anumit calculator, se selectează
calculatorul dorit şi datele despre acesta vor fi afişate în partea centrală.Dacă se doreşte
ştergerea unei săli de clasă se deschide lista sălilor (vezi Figura 133) şi se accesează
pictograma din dreptul sălii respective.
Atenţie! O sală poate fi ştearsă numai dacă nu are asocieri în orar.
Pentru modificarea informaţiilor legate de sala de clasă se selectează pictograma
asociată sălii vizate. După efectuarea modificărilor se apasă butonul [Salvează].
Legendă:
Salvează datele
Tipăreşte datele
Filtrează datele

Versiunea documentului 5.1 Pag. 114 / 115


AeL 6 - Manual de utilizare

7. AJUTOR ÎN UTILIZAREA AEL 6


Utilizatorii sistemului AeL au la dispoziţie mai multe modalităţi de a obţine informaţiile
necesare depăşirii oricărei dificultăţi întâlnite în utilizarea sistemului.

7.1. MANUALUL DE UTILIZARE


Manualul de utilizare AeL cuprinde informaţii detaliate despre funcţionalităţile
sistemului. Fiecare capitol al manualului detaliază unul din modulele AeL: clasa virtuală,
forumul de discuţii, biblioteca AeL şi administrarea sistemului.
Pentru a accesa manualul de utilizare se accesează link-ul Ajutor aflat în colţul din
dreapta – jos al oricărei ferestre AeL. Din noua fereastră se poate accesa manualul de
utilizare şi manualul de instalare şi configurare, ambele disponibile în format PDF. Tot în
această fereastră se găseşte un link spre portalul SEI al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării precum şi adresa de e-mail a echipei de suport tehnic AeL. Notă: Pentru
contactarea echipei de suport tehnic se recomandă folosirea forumului de discuţii dedicat
– http://forum.edu.ro. În acest fel informaţiile publicate pe forum vor putea fi folosite şi
de ceilalţi utilizatori ai sistemului.

7.2. AJUTORUL CONTEXTUAL

Accesând butonul [Ajutor], aflat în colţul din dreapta – sus al fiecărei ferestre din
AeL, se obţin informaţii în legătură cu utilizarea meniului curent. Într-o nouă fereastră a
aplicaţiei este deschis manualul de utilizare direct la secţiunea unde se găsesc
informaţiile dorite.

7.3. FORUMUL DE DISCUŢII SEI


O altă modalitate de a obţine ajutor în utilizarea sistemului AeL este forumul de discuţii
dedicat de la adresa http://forum.edu.ro. De asemenea, întrebările sau nelămuririle
legate de utilizarea sistemului AeL se pot trimite şi prin e-mail, la adresa
ael@portal.edu.ro.

Versiunea documentului 5.1 Pag. 115 / 115