Sunteți pe pagina 1din 3

Educaţia pentru mediu

Citate celebre

1. ″Cred că mediul înconjurător ar trebui inclus în chestiunile care ţin de securitatea


naţională. Apărarea resurselor noastre este la fel de importantă ca şi apărarea graniţelor.
În caz contrar, ce ar mai rămâne de apărat″

( Robert Redford)

2. ″ Realitatea supremă a timpului nostru e... vulnerabilitatea planetei″

( John F. Kennedy)

3. ″O naţiune care distruge solurile se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii Pământului
nostru, purificând aerul şi dând putere proaspătă oamenilor săi″

( Franklin Delano Roosevelt)

4. ″Un nou mod de gândire e necesar, dacă oamenii vor să supravieţuiască″

( Albert Einstein)

5. ″Nivelul cel mai profund de înţelegere a ecologiei este înţelegerea că suntem parte dintr-
un întreg, cosmic, din Univers″

( Fritjof Capra)

6. ″Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume″

(Mahatma Gandhi)

7. ″Energia este esenţa vieţii″

( Oprah Winfrey)

8. ″Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze, ci pe


care fiecare generaţie este obligată să o lase mai bună posterităţii″

( J.Joubert)

9. ″Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am
încerca deloc″
( Sir Peter Scott)

10. ″ Omul valorează exact ceea ce poate deveni″

( Antoine de Saint Exupéry)

11. ″Singura apărare în faţa lumii înconjurătoare este cunoaşterea ei temeinică″

(John Locke)

12. ″ Zilnic călcăm în picioare Pământul care ne hrăneşte″

( Valeriu Butulescu)

13. ″Dacă o cale e mai bună decât alta, atunci fii sigur că e calea naturii″

( Aristotel)