Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care sunt lacuri glaciare?

a. Bâlea, Podragul, Gâlcescu, Bucura, Zănoaga.


b. Bâlea, Bucura, Văliug, Lacul Roşu.
c. Gâlcescu, Gâlceag, Şuşug, Retezat.
d. Zănoaga, Mărişel, Tarniţa, Stejarul.

2. Pasul Tihuţa se află în:


a. Munţii Stânişoara.
b. Munţii Bârgău.
c. Munţii Gurghiu.
d. Munţii Ciucaş.

3. Când au existat gheţari în Carpaţi?


a. În pliocen.
b. În paleozoic.
c. În pleistocen.
d. În holocen.

4. Munţii Bucegi sunt constituiţi din:


a. granite şi gnaise.
b. calcare şi gresii.
c. conglomerate şi gresii.
d. fliş cretacic.

5. Care sunt caracteristicile Carpaților Orientali?


a. Altitudini montane intermediare, masivitate pregnantă, relief vulcanic bine
conservat, climă temperată cu influențe scandinavo-baltice.
b. Altitudinile montane cele mai mici, discontinuitate între grupe, diversitatea
rocilor, prezenţa zăcămintelor, varietatea mare a reliefului.
c. Lărgimea mare, altitudini intermediare, alcătuirea petrografică şi de relief
în fâşii paralele, dominarea flişului, cele mai multe şi mai mari depresiuni
intramontane.
d. Altitudinile cele mai mici, un șir de munți vulcanici în vest, două șiruri paralele
de depresiuni, prezența hidrocarburilor.