Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST

I . DEFINIREA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI: CONSILIER JURIDIC


POZITIA IN COR: 242102

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POSTULUI


• Consilierea din punct de vedere juridic a managementului cu privire la toate
activitatile companiei, atat la nivel formal cat si functional.

II.INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA:


Pozitia postului in cadrul structurii organizatiei
a. Postul imediat superior: Director General
b. Postul imediat inferior: nu este cazul
c. Subordonari:
• Are in subordine: nu este cazul
• Este inlocuit de: Director general
• Inlocuieste pe: nu este cazul
• Relatii:
A. lerarhice: Director General
B. Functionale: Director general si sefi de departament
C. De reprezentare: In functie de sarcinile primite pe scara ierarhica reprezinta
interesele departamentului Juridic

III. ATRIBUTIILE SI SARCINILE POSTULUI DE MUNCA


1. Verifica si avizeaza din punct de vedere al validitatii juridice comenzile si
contractele propunandu-le spre avizare directorului general, formuland totodata
obiectiuni dupa caz, la propunerile de contracte primite, respectiv raspunde
obiectiilor formulate de client la proiectele de contractare propuse
2. Mentine relatia cu institutiile statului ( Circa financiara, Tribunal, Administratie
Publica, Executor Judecatoresc);
3. Opereaza modificarile la nivelul actului constitutiv si la obiectul de activitate al
societatii (adaugare cod CAEN, fuziune de societate, cesionare de parti sociale,
diviziune de societate, revocare/prelungire administrator, schimbarea sau numirea
unor noi reprezentanti ai asociatilor societatii);
4. Mentine relatia cu banca in vederea modificarilor asupra clauzelor contractuale
bancare (pentru Scrisori de garantie bancara, contract de linie de imprumut, contract
de linie de factoring);
5. Realizeaza contestatii, raspunsuri contestatii, notificari, adrese, convocari si
incercari de conciliere in baza clauzelor contractuale;
6. Realizeaza sau adapteaza draft-uri de contract in functie de cerintele clientului in
concordanta cu specificul societatii
7. Participa la negocierea propunerilor de modificare a clauzelor contractuale,
intocmind sau avizand, dupa caz actele aditionale modificatoare;
8. Intocmirea si sustinerea actelor (realizare de intampinare, cerere precizatoare, cerere
modificatoare, cerere de corectare, raspuns intampinare, documente care se depun in
actiuni pe fond) din dosarele in instanta pentru recuperarea creantelor si nu numai;
9. Tine evidenta situatiilor litigioase pe faze de solutionare ( amiabila, judecatoreasca,
de executare silita) asigurand pastrarea si arhivarea corecta a dosarelor;
10. Asigura suport celorlalte departamente cu privire la actele normative in vigoare,
oferind totodata consultanta pe anumite documente venite din partea furnizorilor/
clientilor;
11. Asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor legale de functionare ale societatii
(inregistrare SEAP, alte conturi) efectuand diligentele necesare in acest sens la
Biroul Unic de pe langa Registrul Comertului Bucuresti sau la alte unitati abilitate;
12. Apeleaza la specialisti in domeniu in cazul in care problemele aparute sunt mai
presus de cunostintele si experienta sa;

IV.CONDITIILE MATERIALE ALE MUNCII


- calculator
- telefon
- imprimanta
- fax

V.PREGATIREA NECESARA POSTULUI:

• De baza: Studii superioare de specialitate


• Specifice: Cunostiinte PC (Word,Outlook), SEAP
• Limbi straine

VI.EXPERIENTA NECESARA OCUPARII POSTULUI


Postul de CONSILIER JURIDIC poate fi ocupat de orice persoana care manifesta
interes si are aptitudini pentru aceasta profesie.

VII.ACOMODAREA CU CERINTELE POSTULUI DE MUNCA

Acomodarea cu postul se realizeaza in maxim 1 luna.

VIII.COMPETENTELE LOCULUI DE MUNCA:

- cunoaste si respecta prevederile standardelor ISO 9001:2008, OHSAS 18001, 14001,


27001;
- cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca, Regulamentul de ordine
interioara precum si clauzele de fidelitate si de confidentialitate;
- cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului;
- cunoaste un editor de text pe calculator;
- perfectionarea permanenta din punct de vedere profesional;
- executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu;
- rezistenta la stres;
- mentinerea unei atmosfere colegiale si a relatiilor de munca;
- spirit de echipa;
- creativitate, spirit de orientare si identificare a solutiilor celor mai eficace de rezolvare a
problemelor;
- memorie dezvoltata, capacitate de retinere a informatiilor;
- usurinta in exprimare, deprindere de a vorbi in public;
- bun documentarist ( pe partea legislativa);
- flexibilitate in gandire, atentie distributiva;
- capacitate de reactie rapida in situatii de criza;
- asigura confidentialitatea tuturor lucrarilor pe care le executa in cadrul serviciului;
- respecta normele de securitate impuse de societate;
- respecta normele de PM si PSI specifice locului de munca, cunoscand modul de
interventie in cazul situatiilor limita;
- respecta programul de lucru, conform normelor inteme ale societatii;

IX.CONDITIILE POSTULUI DE MUNCA

1. Program: 8 ore, se pot face si ore suplimentare cand situatia solicita acest lucru;
2. Natura muncii: munca este atat individuala cat si de grup;
3. Deplasari: obisnuit, deplasarile privesc aria de acoperire a companiei. Uneori,
unele actiuni organizate de companie presupun deplasari la distante mai mari.

X. SALARIZARE:
Salarizarea este in conformitate cu prevederile interne ale societatii.

Director General

Am luat la cunostinta de prevederile prezentei fise


a postului si am primit 1 (un) exemplar

Salariat..................................................

Semnatura salariat................................

Data...............................................