Sunteți pe pagina 1din 4

Principiile scrierii datei si a orei

Pentru scrierea datei calendaristice si a orei se folosesc azi �n lume moduri si


formate diferite, ceea ce poate da nastere la confuzii si chiar la erori, at�t la
interpretarea lor de catre persoana care le citeste c�t si la comunicarea �ntre
sisteme
de calcul. �n scopul �nlaturarii acestor neajunsuri, pe plan international (prin
ISO
8601) a fost standardizat modul de scriere a datei si a orei. �n acest subcapitol
sunt
descrise si exemplificate formatele recomandate de standardele internationale,
pentru cazurile cele mai uzuale. Sunt de asemenea prezentate si alte modalitati de
scriere, rasp�ndite �n prezent, at�t �n lume c�t si �n Rom�nia.
Principiul de baza adoptat de ISO este utilizarea scrierii �n ordine
descrescatoare a datei, sub forma an-luna-zi, modalitate considerata superioara
scrierii �n ordine crescatoare, zi-luna-an, rasp�ndita �n prezent �n multe tari ale
lumii, precum si altor forme de scriere (de exemplu, luna-zi-an, obisnuita �n
tarile
anglo-saxone).
Avantajele scrierii �n ordine descrescatoare sunt urmatoarele:
a) constituie ordinea naturala a scrierii oricarei marimi, �ncep�nd cu
unitatile si continu�nd cu fractiunile;
b) permite usor reprezentari simplificate sau trunchiate;
c) faciliteaza calculul aritmetic, clasificarea si arhivarea, �n special �n
cadrul unor sisteme informatice;
d) da posibilitatea scrierii �n bloc a datei si a orei, adaug�nd cifrele adecvate
pentru ore, minute si secunde.
�n afara de adoptarea ordinii descrescatoare, pentru standardizarea scrierii
datei calendaristice sau �ordinale� si a orei, au trebuit unificate si alte
concepte si
principii, ca de exemplu:
� prima zi a saptam�nii este luni, zilele saptam�nii sunt numerotate de la 1
la 7, �ncep�nd cu ziua de luni;
_8_0_ _ � _ _�n_ l_um_e_a_ m_a_su_ra_r_ilo_r _ _____________________________
� prima saptam�na a anului este cea care contine prima zi de joi a anului;
� prima luna a anului este ianuarie, lunile sunt numerotate de la 01
(ianuarie) la 12 (decembrie);
� ziua contine 24 ore, numerotate de la 00 la 24 (si nu de doua ori 12 ore);
ziua �ncepe la ora 00:00 si se termina la 24:00 (care coincide cu ora
00:00 a zilei urmatoare).
Exprimarea datei si a orei se poate face prin reprezentari complete,
incomplete sau trunchiate. �n toate cazurile, grupurile de cifre care reprezinta
elementele datei (anul, luna, ziua) si respectiv ale orei (ora, minutul, secunda)
pot fi
scrise cu semne de separare �ntre ele (aceasta este scrierea obisnuita, �n text)
sau �n
bloc, fara separare (mod de scriere tipic pentru sisteme de stocare, transmitere
sau
prelucrare de date, calculatoare, etc.). �n primul caz, semnele separatoare sunt
linia
de despartire sau cratima ( - ) pentru scrierea datei, si respectiv doua puncte ( :
)
pentru scrierea orei.
10.5 Scrierea datei
O data calendaristica se reprezinta complet prin trei grupuri de cifre:
un grup de patru cifre, care exprima anul;
un grup de doua cifre, care exprima luna;
un grup de doua cifre, care exprima ziua,
separate �ntre ele prin cratime ( - ) sau fara separare. De exemplu, ziua de 12
aprilie
2001 se scrie astfel:
2001-04-12
sau, daca nu se pot crea confuzii, grupurile de cifre se pot scrie si fara a fi
separate
�ntre ele:
20010412
Primul mod de scriere este cel recomandat atunci c�nd este adresat cititorului,
pe c�nd celalalt este destinat comunicarii �ntre masini (sisteme numerice de date,
calculatoare, etc.).
Sunt admise de asemenea diferite moduri de reprezentare incompleta sau
trunchiata. De exemplu, daca intereseaza numai anul si luna, nu si ziua,
reprezentarea va fi de forma
2001-04 sau 200104
�n standardul initial ISO 8601 (1988) erau admise si reprezentarile trunchiate,
cu omisiunea primelor doua cifre ale anului:
01-04-12 sau 010412, respectiv 01-04 sau 0104.
Aceste forme nu mai sunt admise, conform ultimei editii a ISO 8601 (2004);
anul trebuie simbolizat complet, cu patru cifre, pentru a se �nlatura ambiguitatile
posibile.
___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_i_ve_rs_e_ u_ni_ta_ti _si_ s_ca_ri_ d_e
_m_a_su_ra_re_ _ � _ ___
81
O zi ordinala a anului se exprima prin trei cifre. Prima zi a anului are expresia
001, iar zilele urmatoare sunt numerotate �n ordine crescatoare. De exemplu, ziua
calendaristica din exemplele anterioare se reprezinta, ca zi ordinala, �n modul
urmator:
2001-102 sau 2001102
�n mod asemanator se formeaza si reprezentarile ordinale folosind
saptam�na si ziua. Saptam�na este exprimata prin doua cifre, numerot�nd
saptam�nile anului �ncep�nd cu 01, iar ziua saptam�nii este exprimata printr-o
cifra, de la 1 la 7, �ncep�nd cu ziua de luni. Aceste reprezentari sunt �nsa mai
putin
utilizate.
10.6 Scrierea orei
Orele zilei sunt reprezentate prin doua cifre, de la 00 la 24, iar minutele si
secundele tot prin doua cifre, de la 00 la 59.
Formatul complet cuprinde ora, minutul si secunda, scrise �n text sub forma
23:20:07 sau 232007
Pentru reprezentari cu precizie redusa (fara secunde), se aplica formate
trunchiate:
23:20 sau 2320
sau numai ore:
23
Sunt admise si reprezentarile cu fractiuni zecimale, adaug�nd orei, minutului
sau secundei fractiuni zecimale, separate prin virgula. Se pot folosi de asemenea
reprezentari trunchiate, �n care este omisa ora (sunt reprezentate numai minutul si
secunda) sau sunt omise ora si minutul (este reprezentata numai secunda).
�ntruc�t fiecare zi �ncepe si se termina cu miezul noptii, cele doua notatii
00:00 si 24:00 specifica unul si acelasi moment. Ele pot fi folosite totusi pentru
a
face distinctie �ntre doua miezuri de noapte asociate cu aceeasi data. Daca, �nsa,
este necesara o reprezentare fara ambiguitate a momentului respectiv, este
preferata
notatia 00:00 pentru miezul noptii si nu 24:00 (de regula ceasurile digitale
afiseaza
00:00, nu 24:00).
Standardele internationale, cum este ISO 8601, nu precizeaza daca notatiile
recomandate semnifica un �reper� sau un �interval� de timp. De exemplu, 09:00
poate sa �nsemne momentul exact al sf�rsitului celei de a noua ore, sau perioada de
timp �ntre 09:00 si 09:01 (sau eventual altceva). Interpretarea trebuie facuta �n
fiecare caz �n functie si de context.
Daca este necesara reprezentarea diferentei fata de Timpul Universal
Coordonat (TUC, sau GMT, ora Greenwich), aceasta se exprima �n ore si minute,
sau numai �n ore, adaugate imediat dupa expresia orei locale, cu semnul + sau - ,
_8_2_ _ � _ _�n_ l_um_e_a_ m_a_su_ra_r_ilo_r _ _____________________________
dupa cum ora locala este �n avans sau �n urma fata de TUC. De exemplu, ora locala
�n Rom�nia se reprezinta sub forma
23:20:07+02:00 sau 232007+0200
Pentru reprezentarea timpului Universal Coordonat (TUC) se admite si
adaugarea literei Z imediat dupa (fara spatiu) notatia standardizata, de exemplu
23:20:07Z
�n sf�rsit, reprezentarea datei si reprezentarea orei pot fi combinate �ntr-o
reprezentare unica, asociind formatele indicate mai sus (pun�nd totdeauna �n fata
reprezentarea datei). Pentru evitarea confuziilor, cele doua formate vor fi
separate
prin litera T. Exemplu:
2001-04-12T23:20:07 sau 20010412T232007
(litera separatoare T poate fi omisa, atunci c�nd confuziile nu sunt posibile). Pot
fi
combinate sub forma unor reprezentari unice si formele incomplete, respectiv
trunchiate.
10.7 Alte forme de scriere a datei si a orei
Pentru scrierea datei, semnele de separare utilizate frecvent �n diferite tari ale
lumii sunt bara oblica ( / ) si punctul ( . ). Ordinea de scriere pentru an-luna-zi
este
de asemenea diferita, fiind curente cel putin alte doua variante: zi-luna-an (�n
multe
tari europene) si luna-zi-an (�n Statele Unite ale Americii).
Astfel, se poate imagina urmatoarea notare simbolica a unei date:
02 / 04 / 03
Ce �nseamna aceasta data?
� 2 aprilie 2003 (�n stil european), sau
� 4 februarie 2003 (�n stil american), sau
� 3 aprilie 2002 (conform ISO 8601).
Raspunsul va depinde probabil de tara �n care locuiti. Daca se respecta
formatul ISO, aceasta data scrisa sub forma
02-04-03 sau 2002-04-03
va fi interpretata fara ambiguitate.
�n concluzie, cele doua forme de scriere nestandardizate de mai sus au marele
dezavantaj ca � daca nu se cunoaste dinainte codul utilizat � pot da nastere la
confuzii.
�n scrierea timpului, principala varianta fata de cea standardizata este cea
bazata pe �mpartirea zilei �n 2 � 12 ore, ceea ce implica adaugarea la ora a
mentiunilor AM (ante-meridian) sau PM (post-meridian). Astfel, ora 23:20:07 se
va scrie 11:20:07 PM. Acest mod de exprimare a orei este nerecomandabil,
___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_i_ve_rs_e_ u_ni_ta_ti _si_ s_ca_ri_ d_e
_m_a_su_ra_re_ _ � _ ___
83
pierz�ndu-se mai multe din avantajele scrierii bazate pe ziua de 24 ore;
principalele
dezavantaje ale ei sunt:
� notatia este mai lunga dec�t cea de tipul 24 h;
� compararea �ntre ele a doua momente de timp este mai dificila;
� nu este clar cum trebuie reprezentate orele 00:00, 12:00 si 24:00 (de
exemplu, ce �nseamna �n aceasta notatie 12:00 AM: miezul noptii sau
amiaza?); din aceasta cauza, englezii si americanii evita sa foloseasca 12
AM sau 12 PM, si spun sau scriu �n loc de acestea �noon� si respectiv
�midnight�;
� creeaza confuzii atunci c�nd trebuie specificat un moment de timp �n prima
ora dupa miezul noptii, deoarece multi considera ca trecerea de la o zi la
alta se produce �ntre orele 12:59 AM si 01: AM.
Cu toate acestea, scrierea orei �n sistemul 2 � 12 ore continua sa fie larg
utilizata, �n paralel cu sistemul 1 � 24 ore, datorita si faptului ca practic toate
ceasurile analogice au cadranul �mpartit �n 12 ore (si nu 24).