Sunteți pe pagina 1din 1

HRISTOS SE NASTE, SLAVITI-L!

Hristos Se naște pentru a mântui pe toți oamenii. Bucurați-vă, deci, și va


veseliți cu îngerii și cu păstorii, împreună cu toată zidirea, iubiți fii ai lui Iisus Hristos,
Domnul nostru.

Mai întâi vă aduc, precum Magii, vestea strălucitoare că dulcele Iisus Se naște
și întreaga fire se bucură și răspândește bună mireasmă, deoarece vede purtat în brațe
pe Creatorul ei. Îngerii se bucură împreună și cântă cu glas melodios :

"Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace" !

Pentru că S-a născut Domnul păcii. Cel care a făcut veacurile și înainte de
veacuri era, și care în tăcere deplină a făcut Puterile cerești ale sfinților Îngeri. Acela,
astăzi, este ținut în brațe de Preadulcea Sa Mamă. Este alăptat și crescut ca să ne
mântuiască pe noi toți.

S-a născut dulcele Iisus ca să ne nască din nou pe noi. S-a făcut om, pentru ca
să ne arate modul în care putem să-L urmăm și să imităm faptele Lui. Ne-a lăsat porunci
pentru ca să nu ne rătăcim alături de cale și să pășim în întuneric.

A luat trup dulcele Iisus pentru că noi să ne bucurăm de această fericită


înrudire. Să devenim frați ai lui Hristos și fii ai Preacuratei Sale Maici. Și, în cele din
urmă, să devenim întru toate următori lui Hristos și fii după har ai Tatălui Ceresc.

Cuviosul Iosif Isihastul