Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA SEMINARULUI DE PATROLOGIE

ANUL I, SEMESTRUL I, 2010-2011


Gr. I-IV

Seminarul I
Taina Sfintei Treimi în teologia Apologeţilor

Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra


Chescu, Mihai-Silviu Chirila, Doina Cernica, Editura Polirom, Iaşi, 2009,
pp. 61-86.
J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, San Francisco, Harper&Row,
5
1978, pp. 83-108.

Seminarul al II-lea
Taina Sfintei Treimi în teologia sec. al III-lea

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, San Francisco, Harper&Row,


5
1978, pp. 109-137.
Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra
Chescu, Mihai-Silviu Chirila, Doina Cernica, Editura Polirom, Iaşi, 2009,
pp. 129-141; 181-202.

Seminarul al III-lea
Taina Sfintei Treimi în teologia sec. al IV-lea. 1. Criza ariană

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, San Francisco, Harper&Row,


5
1978, pp. 223-251.
Charles Kannengeiser, „Arius and the Arians”, Theological Studies, 44
(1983), 3, pp. 456-475.
sau
G.C. Stead, „The Platonism of Arius”, Journal of Theological Studies, 15
(1964), pp. 16-31.

Seminarul al IV-lea
Taina Sfintei Treimi în teologia sec. al IV-lea. 2. Sf. Atanasie cel
Mare

Charles Kannengeiser, „Athanasius of Alexandria: Three Orations


Against the Arians: A Reappraisal”, Studia Patristica, XVIII (1982), 3,
pp. 981-995.
Sf. Atanasie cel Mare, „Cuvântul I împotriva arienilor”, în: Scrieri I,
studiu introductiv, traducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1987, pp. 157-230.
Seminarul al V-lea
Sfânta Treime în teologia părintelui Dumitru Stăniloae.

Pr. Dumitru Stăniloae, „Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime după


Sfântul Vasile cel Mare”, în: Ortodoxia, XXXI (1979), 1, pp. 53-74.
Pr. Dumitru Stăniloae, „Sfânta Treime, structura supremei iubiri”, în:
Studii Teologice, XXII (1970), 5-6, pp. 333-355.

Seminar recapitulativ.

S-ar putea să vă placă și