Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire proiect : Bază Sportivă, Com. Liești, Jud. Galați.

a) Scopul si amplasamentul proiectului : Obiectivul de investiţie constă în realizarea unei


baze sportive în Com. Liești, Jud. Galați.
Beneficiarul investiţiei: Consiliul Local Liesti și Școala Generală Nr.4 Liești, prin
programul de dezvoltare socio-economic, pe termen lung şi-a propus să asigure desfăşurarea
activităţilor sportive locale şi să stimuleze activităţile sportive de masă, astfel încât populaţia
din zonă să se dezvolte sănătos şi armonios, asigurându-se în acest fel şi dezvoltarea de relaţii
de comuniune în echipă.
Se propune realizarea Modelului de proiect tip1, realizat de Federaţia Română de Fotbal,
pentru teren omologat. În sprijinul acestei opţiuni, este şi faptul că amplasamentul este deja
consacrat, fiind folosit de mulţi ani ca teren de joc cu mingea, chiar dacă este neamenajat şi fără
dotări .
Prin amenajarea bazei sportive multifuncţionale, se doreşte ridicarea standardului de viaţa a
populaţiei la standarde europene, normalizarea şi modernizarea vieţii social-economice,
înviorarea activităţilor specifice zonei, prin dezvoltarea micilor afaceri şi chiar dezvoltarea
potenţialului turistic.
b) Rezultatele proiectului
- Realizarea unei baze sportive pentru desfasurarea de activitati sportive
c) Costul proiectului
- valoare proiect: 1.140.000 lei,
d) Suma care s-a contribuit pentru realizarea proiectului
- Valoarea maximă pentru proiectele depuse de o singură unitate administrativ-teritorială, care
pot fi finanţate prin program, de la bugetul de stat, este de 525.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată.
- Bugetul local: 615.000 lei.

Amenajarea unui teren de minifotbal în interiorul spațiului


www.referat.ro
destinat activităților sportive a unei școli

Alegerea terenului este una din cele mai importante operații ca urmare vor fi consultați toți
cei care au cunoștințele necesare,tehnicieni de specialitate, profesorii de educație fizică,
directorul școlii, directorul economic, fiecare având rol în luarea unei decizii finale. Dacă
spațiul permite alegerea terenului se vor avea în vedere căile de circulație, asigurarea
dimensiunilor terenului și posibilități de dezvoltare, orientarea terenului, asigurarea condițiilor
de igiena, eliminarea lucrărilor grele și a cheltuielilor inutile, obținerea unui aspect cât mai
estetic.
Căile de circulație se referă la faptul ca așezarea terenului se va face în așa fel încât terenul
să fie amplasat lângă școala pentru a evita orice evenimente neplăcute care s-ar putea ivi din
cauza deplasării elevilor de la orele de curs la terenul de educație fizică. Se va căuta ca în
spațiul ales sa se obține dimensiunile unui teren cât mai aproape de reglementările în vigoare,
deoarece un teren de fotbal nu se reduce doar la spațiul de joc ci și la cel din afara lui destinat
jucatorilor de rezervă, antrenorilor, celor doua echipe.
Deasemeni se va avea în vedere dacă se poate și o eventuală posibilitate de dezvoltare a
bazei în cazul în care spațiul permite ori se va căuta dezvoltarea condițiilor de joc, de igienă, de
antrenament sau de participare la anumite competiții.
Orientarea terenului se va face în funcție de modul în care se va efectua și anume dacă va fi
teren acoperit sau în aer liber.
Dacă va fi acoperit se va avea în vedere să fie amplasat astfel încât să poată asigura o
lumină naturală cât mai mult timp posibil, să poată fi racordat la utilități, iar dacă e în aer liber
să fie amplasat așa încât să nu perturbe activitățile orelor ce se desfășoară în școala, să fie
orientat încât să se țină cont de direcția văntului dominant, dar se va ține cont și de orele în
care este utilizat mai mult.
Terenul folosit dimineața se va orienta cu axa mare la nord, nord-est-sud, sud-vest pentru ca
razele să cadă dintro parte și nu din față. Terenul care se foloseste în orele de după-amiază se
va orienta cu axa mare în direcția nord, nord-vest-sud, sud-est pentru aceleași motive, acestă
orientare fiind favorabilă atât elevilor, jucatorilor cât și celor de pe marginea terenului.
Deasemenea se va ține cont și de materialul folosit: beton, material sintetic, pentru a-i putea
asigura un drenaj în caz de ploi, ninsori.
După ce am fixat spațiul unde va fi amplasat terenul cu toate dependințele necesare pentru a
putea fi folosit, se va trece la curățarea suprafeței ce poate consta în înlăturarea copacilor, a
cioturilor de arbori, etc. Etapa imediat urmatoare este nivelarea terenului. Operațiile de nivelare
se fac nivelând porțiunile mai ridicate și umplând pe cele adâncite, astfel ca suprafața să ajungă
la același nivel. Pamântul așezat în umpluturi trebuie bine bătut pentru a nu se tasa, de aceea se
va așeza în straturi de circa 20 cm. Numai dupa ce toată suprafața terenului a fost bine nivelată
se va trece la stratificarea și apoi la gazonarea terenului.
Dupa nivelarea terenului și a trasării acestuia se trece la acoperirea lui cu o stratificare
corespunzatoare, ce depinde de natura solului și de importanța pe care o are în activitatea școlii
(teren pentru orele de educație fizică, competiții școlare). Materialele din care se formeaza
stratificația sunt: zgura, care se trece prin patru feluri de site cu ochiuri de 5 milimetri, 20
milimetri, 50 milimetri si 100 milimetri, pietrișul, nisipul și argila. Materialele se așează de la
cel mai gros la cel mai fin de jos în sus, dupa care se toarnă beton. Stratificația trebuie să
corespundă planurilor prevăzute în proiect.
Etapa imediat urmatoare este gazonarea terenului cu gazon artificial, iar dupa ce s-au
efectuat toate operațiile de gazonare terenul este pregatit pentru a putea fi dat în folosință. În
acest scop în primul rând se va proceda la marcarea acestuia , astfel încât să apara vizibil
laturile, precum și toate semnele regulamentare.
Deasemenea se amenajează o serie de instalații: stâlpi de iluminat precum și instalația de
iluminat, porțile pentru fotbal, plasa de împrejmuire a terenului, precum și plasele pentru porți,
precum și alte dotări pentru a face posibil ca terenul să îndeplinească toate condițiile pentru
desfășurarea unor competiții școlare sau de minifotbal. Terenul poate avea urmatoarele
dimensiuni 40mx20m, 30mx13m, 20mx13m; porțile pot avea urmatoarele dimensiuni 1.80m x
1.20m sau 3m x 2m; linia de marcaj are o lățime de 5cm; distanța de la linia de marcaj a
terenului și partea care împrejmuiește terenul trebuie sa aiba cel putin 50cm.
UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” GALAȚI
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
AN III
GRUPA 1231
SUBGRUPA ,,A”

REFERAT LA DISCIPLINA
INSTALAȚII, DOTĂRI ȘI AMENAJĂRI
BAZE SPORTIVE

TEMA: Amenajarea unui teren de minifotbal în interiorul spațiului


destinat activităților sportive a unei școli.

COORDONATOR,
Lect.Univ.Dr.
MANOLACHE GABRIEL

ÎNTOCMIT,
Student.
CURELEA IONEL