Sunteți pe pagina 1din 1

Ortografia adjectivelor

Adjectivele terminate la masculin singular nearticulat în –iu, iar la feminin


singular nerticulat în –ie (vocale în hiat), așezate în urma substantivului, se scriu la
plural cu doi de –i:

Nori(i) plumburii Spice(le) aurii

Adjectivele articulate cu articolul hotărît și așezate înaintea substantivelor


masculine se scriu la N., Ac., plural cu doi de –i:

Bunii prieteni Veselii colegi

Adjectivele terminate la msculin singular nearticulat în –iu, așezate înaintea


substantivelor la N și Ac plural articulat se scriu cu trei de –i:

Cenușiii nori Zglobiii copiii

Adjectivele feminine terminate la N singular nearticulat în –ie se scriu la G, D


plural articulat cu doi de –i (cînd sînt așezate înaintea substantivului):

(rochie) roșie – roșiilor (rochii)

Cînd întră în alcătuirea numelor de persoane și a denumirilor geografice, de


evenimente istorice și de state, adjectivele se scriu cu literă inițială mare:

Alexandru cel Bun Baia Mare

Marea Roșie Statele Unite ale Americii