Sunteți pe pagina 1din 114

Căile ferate olandeze

Ghid de materiale
DH Mat
1994
pagina 11: manometru garnitură tren
13: manometru rezervor principal
17: încălzire cabină
19: led avertizor ‘CURENT DE COMANDĂ OPRIT’
21: led avertizor ‘BATERIE’

23: led avertizor ‘APĂ DE RĂCIRE’


25: led avertizor ‘FOC’
27: led avertizor ‘CAPĂT DE CURSĂ’
29: led avertizor ‘UȘI’
37: led avertizor ‘CONTACT FRÂNĂ’

41: led avertizor ‘FRÂNĂ MAGNETICĂ’


45: faruri față/spate
47: iluminare tren
49: iluminare cabină și indicatoare de bord
53: tahometre

1
GLOSAR CUVINTE CHEIE
pagina
Ampermetru........................................................................................................... 63
„APĂ DE RĂCIRE”................................................................................................ 23
BATERIE’................................................................................................................ 21
Bloc pneumatic uși (vezi figura).......................................................................... 28
Buton „om mort“................................................................................................... 39
CAPĂT DE CURSĂ’................................................................................................ 27
Casetă electronice (figură)................................................................................. 101
Casetă încălzire (vezi figura).............................................................................. 105
Comanda frânei pe timp de iarnă........................................................................ 77
Completare lichid de răcire.................................................................................. 66
„CONTACT FRÂNĂ”.............................................................................................. 37
Cuplarea................................................................................................................. 81
Decuplare............................................................................................................... 83
Dulap aparatură (figură)....................................................................................... 98
Dulap de joasă tensiune (vezi figura)................................................................ 108
Echipamente de protecție.................................................................................... 66
Faruri față............................................................................................................... 45
Faruri spate............................................................................................................ 45
„FOC”..................................................................................................................... 25
Frâna unuia sau mai multor boghiuri închisă.................................................... 77
Frână directă......................................................................................................... 75
„FRÂNĂ MAGNETICĂ”......................................................................................... 41
Frâne....................................................................................................................... 75
Iluminare cabină.................................................................................................... 49
Iluminare indicatoare de bord............................................................................. 49
Iluminare tren........................................................................................................ 47
Intrarea la depou................................................................................................... 71
Încălzire cabină..................................................................................................... 17
Încălzire vagon...................................................................................................... 59
Închide ușile și blochează-le manual................................................................. 28
Întrerupător curent depou (figură) ................................................................... 106
Led avertizor ‘curent de comandă’ stins............................................................ 19
Ledul verde nu se aprinde după plecare sau se stinge în timpul cursei........ 35
Leduri proba frânelor............................................................................................ 63
Manevră.................................................................................................................. 81
Manometru garnitură tren.................................................................................... 11
Manometru rezervor principal............................................................................. 13
Mecanism de acționare principal (vezi figura)................................................... 56
Motorul Diesel nu pornește................................................................................. 15
Motorul Diesel se oprește.................................................................................... 51
Număr de bene ce pot fi remorcate..................................................................... 83
Operare marșarier................................................................................................. 26
Panou automate/indicatoare de bord DH1 (figură)............................................ 99
Panou automate/indicatoare de bord DH2 (figură).......................................... 100
Panou comandă frână (figură)........................................................................... 107
Panou comandă iluminare (figură).................................................................... 103
Panou comandă încălzire (vezi figura)............................................................. 104
Panou comandă uși (figură)............................................................................... 102
Pierdere putere tren.............................................................................................. 55
Plan de bază (vezi figura)................................................................................... 109
Poziții manetă de frână......................................................................................... 75
Poziții manetă de frână......................................................................................... 75
Pregătire................................................................................................................. 67
Proba frânelor........................................................................................................ 75
Procedură la revenirea la bază............................................................................ 29
Putere insuficientă a trenului.............................................................................. 53

2
pagina
Reglaj viteză.......................................................................................................... 81
Rulaj....................................................................................................................... 81
Schimbarea locomotivei....................................................................................... 83
Supapă de urgență condensator (figura)........................................................... 56
Suprasarcină de joasă presiune......................................................................... 75
Ștergător geamuri................................................................................................. 43
Tahometre.............................................................................................................. 53
Testare frâne.......................................................................................................... 75
Testare frâne.......................................................................................................... 77
Tractare.................................................................................................................. 83
„UȘI”....................................................................................................................... 29
Ușile rămân deschise după comandă închidere............................................... 33
Ușile rămân închise după deblocare.................................................................. 31
Viteza admisibilă................................................................................................... 81
Voltmetru în dulap aparatură............................................................................... 61

3
SITUAȚIA FURNIZORILOR
Asistenții managerilor de proces la serviciul rulaj
Managerii de proces la serviciul rulaj
Managerii de raion Transport
Angajații regionali Materiale și Mediu
Ep 4.4
NSOI
Dir Ep
Ang3 Ao
Dir Ang

5
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Ghidul de materiale este atât un manual de operare cât și un ghid de depozitare a
materialelor. Deranjamentele le găsiți la capitolul I. La întocmirea acestui capitol nu
am încercat să descriem toate deranjamentele posibile. Pentru deranjamentele pe
care le-am inclus se aplică următoarele:
- deranjamentele care apar relativ des; și
- modalitatea în care puteți să remediați singuri aceste deranjamente.

În capitolele II, III și IV se descrie modul de operare a materialelor. În capitolul V


găsiți date și instrucțiuni de operare pentru șeful de tren.

Panoul de comandă și operare al DH-mat este ilustrat pe prima pagină a ghidului


de materiale, deoarece acesta este primul care dă de obicei primul mesaj de
deranjament. Aparatura de semnalizare este numerotată și fiecare număr face
trimitere la una dintre paginile cu fundal albastru. Pe aceste pagini găsiți indicațiile
pentru remedierea deranjamentului respectiv.

Pagina din stânga de lângă rezolvarea deranjamentelor are întotdeauna funcția de


pagină ajutătoare. Pe această pagină se descrie modul în care trebuie să executați
o anumită operațiune. Se afișează aici și o imagine a panoului pe care trebuie să
executați anumite operațiuni. Așadar nu este nevoie să răsfoiți niciodată prin acest
ghid pentru a putea remedia un deranjament.

exemplu:

SEMNAL: Manometrul garniturii de tren indică faptul că presiunea scade rapid


sau este 0.

NUMĂR: Pe prima pagină a ghidului căutați numărul corespunzător al paginii. În


acest caz: pagina 11.
PAGINA: La pagina 11 găsiți în ordine logică pașii pe care trebuie să-i urmați.
Pe pagina de lângă pagina 11 găsiți o listă a DH-mat. Robinetele care
eventual trebuie închise sunt accentuate cu o culoare.

Menționați întotdeauna toate deranjamentele din caietul mat!

7
CAPITOLUL I.
DERANJAMENTE

9
hartă

VENTIL DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE
ÎNCHIDERE BOGHIU
VENTIL DE ÎNCHIDERE GARNITURĂ TREN DULAP JOASĂ TENSIUNE VALVĂ TRIPLĂ
PANOU DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE SUPAPĂ DE COMANDĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCĂLZIRE
REZERVOR PRINCIPAL FRÂNĂ MAGNETICĂ PANOU FRÂNĂ EVACUARE LOCAL BOGHIU CABINĂ

CABINA 1 CABINA 2

SUPAPĂ DE URGENȚĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE


VENTIL DE CONDENSATOR VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T. GARNITURĂ TREN
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCHIDERE DE VENTIL DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ URGENȚĂ RADIATOR INVERSOR
COMBUSTIBIL VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ
REZERVOR PRINCIPAL

10
MANOMETRU GARNITURĂ TREN
PRESIUNE GARNITURĂ TREN SCADE RAPID SAU ESTE 0 BARI

instalația „om mort“


• setați maneta de frână în poziția închis este scoasă din
NU
buton „om mort“ în • blocați valva „om mort“ din dulapul de sub funcțiune
regulă? bordul conductorului cu ajutorul dopului • trebuie să chemați
• informați controlorul de trafic un al doilea coleg

furtun rupt NICIUN REZULTAT:


NU • trageți frâna de racordul cu furtun al cuplajului automat este defect
frâna de urgență mână • închideți ventilul rezervorului principal sau
funcționează? • reparați garniturii de tren
scurgerea
• testați frânele
 vezi pagina 10
• informați controlorul de trafic
DA

• trageți frâna de urgență


- instalație de tracțiune
în spate în consultare
cu șeful de tren

NICIUN REZULTAT:
• adaptați-vă viteza: 40
• informați controlorul de trafic
km/h; sau
• înșurubați dopul la supapa frânei de urgență
• rugați călătorii să ia
a respectivului vagon
loc într-un alt vagon
 vezi pagina 10

11
panou automate DH1

panou automate DH2

12
MANOMETRU REZERVOR PRINCIPAL
PRESIUNEA ÎN REZERVOR PRINCIPAL SCADE SUB 7 BARI SAU CREȘTE
PESTE 10 BARI

presiune rezervor principal peste 10 bari


presiune NU
(depășește limita de siguranță)
rezervor principal
< 7 bari? • continuați rulajul
• informați controlorul de trafic

DA

VERIFICĂ:
DH1:
• automat 19 (compresor)
DH2:
• automat 14 (compresor) pe panoul de
automate
 vezi pagina 12

NICIUN REZULTAT:
• verifică racordurile cu furtun ale cuplajului
automat
• verifică furtunurile între vagoane

NICIUN REZULTAT:
• informați controlorul
de trafic

13
panou automate DH 1 panou automate DH 2

dulap joasă tensiune (stânga) casetă electronice

14
MOTORUL DIESEL NU PORNEȘTE

VERIFICĂ:
se
NU • toate automatele
motorul Diesel se NU iluminează
îneacă? din dulapul
semnalizări în
aparaturii
cabină?
 vezi pagina 14

DA DA

VERIFICĂ: VERIFICĂ: NICIUN REZULTAT


DH 1: • întrerupător • verifică siguranța
• automat 16 (supapă magnetică) alimentare depou 1 (baterie) și
în poziția ‘0’ siguranța 2
DH 2 • sau cablu (instalație curent de
• automat 11 (compresor) pe panoul de alimentare depou comandă) pe dulap
automate racordat cablul de joasă tensiune
 vezi pagina 14 este racordat  vezi pagina 14

• informați
NICIUN REZULTAT controlorul de
trafic

VERIFICĂ:
se aprinde NU DH 1:
ledul ‘G’ (releu • automat 12 (siguranță)
start-stop) pe caseta
de electronice? DH 2:
• automat 7 (siguranţă) pe panou automate
• automat 7 (pornire) în dulap joasă tensiune
 vezi pagina 14
• sau pinionul demarorului rămâne suspendat
în modul demaror

• deblocați asprint 4 (releu start-stop)


apăsând butonul ‘0’ de pe casetă electronice
 vezi pagina 14
• informați controlorul de trafic

15
panou automate DH 1 panou automate DH 2

hartă

VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE


VENTIL DE ÎNCHIDERE GARNITURĂ TREN
ÎNCHIDERE BOGHIU DULAP JOASĂ TENSIUNE VALVĂ TRIPLĂ
PANOU DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE SUPAPĂ DE VENTIL DE ÎNCHIDERE
COMANDĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE
REZERVOR PRINCIPAL FRÂNĂ MAGNETICĂ PANOU FRÂNĂ EVACUARE ÎNCĂLZIRE CABINĂ
LOCAL BOGHIU

CABINA 1
CABINA 2

SUPAPĂ DE URGENȚĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE


CONDENSATOR VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T. GARNITURĂ TREN
VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ DE URGENȚĂ RADIATOR COMBUSTIBIL INVERSOR VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ
REZERVOR PRINCIPAL

16
ÎNCĂLZIRE CABINĂ
NU FUNCȚIONEAZĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ DEFICITAR

VERIFICĂ:
DH 1:
funcționează NU
ventilatorul • automat 4/5 (iluminare cabină/ventilator)
cabinei? DH 2:
• automat 3 (iluminare cabină/ventilație) pe
panoul de automate
DA  vezi pagina 16

VERIFICĂ:
NICIUN REZULTAT:
• poziția ventilelor
• informați
de închidere
controlorul de
încălzire cabină
trafic
sub cabină
 vezi pagina 16

17
panou automate DH 1 panou automate DH 2

dulap joasă tensiune (stânga) casetă electronice

18
CURENT DE COMANDĂ
LED AVERTIZOR CURENT DE COMANDĂ ESTE STINS

rămân stinse toate NU • schimbă bec


semnalizările? curent de comandă

DA

VERIFICĂ:
se NU DH 1:
aprinde ledul • automat 2 și 3 (tracțiune)
‘mi’ (min. max.
tensiune baterie) DH 2:
pe casetă • automat 2 (tracțiune) pe panou automate
electronice?
 vezi pagina 18

• motorul diesel nu
NICIUN REZULTAT:
pornește
• verifică siguranța 2 (instalație curent de
• informați
comandă) din dulap de joasă tensiune
controlorul de
trafic  vezi pagina 18

NICIUN REZULTAT:
• informați
controlorul de
trafic

19
OPERARE INVERSOR

în poziția mediană:
• închide supapa de aerisire
• trage maneta în jos și întoarce un sfert de rotație
• adu inversorul în poziția mediană

casetă electronice
inversor

ALIMENTARE

dulap joasă tensiune (stânga) panou automate/indicatoare de bord

20
BATERIE
SE APRINDE DACĂ MOTORUL (MOTOARELE) DIESEL RULEAZĂ

• opriți trenul • opriți motorul


voltmetrul (motoarele) diesel
de pe panoul de NU • informați suficient ulei NU
automate indică controlorul de hidraulic? • scoateți instalația
mai mult de trafic din funcțiune cu
21.5 V? întrerupătorul
D (instalație)
DA DA pe panoul de
automate /
indicatoare de bord
 vezi pagina 20
• adu inversorul în
poziția mediană

VERIFICĂ: DH 1:
VERIFICĂ: • alimentare • cere ajutor
• led ‘Ma’ (tensiune baterie min. - max.) automată la DH 2 sau
• led ‘Be’ (tensiune generator) print pe casetă combinație de
• eventual deblocați apăsând ‘0’ la print 10 electronice garnituri de tren:
(tensiune baterie min. max.) • automat 6 (pornire) • continuă să rulezi
pe casetă electronice în dulap joasă până la depou
 vezi pagina 20 tensiune depou • informați
 vezi pagina 20 controlorul de trafic

NICIUN
REZULTAT:
• continuă să rulezi
până la depou
• informați
controlorul de
trafic

21
casetă electronice

22
APĂ
RĂCIRE LED AVERTIZOR APRINS (AVERTISMENT)

NU
avertisment nivel apă răcire prea scăzut
motorul Diesel se
oprește? • continuă să rulezi până la următoarea stație
unde se poate compelta cu apă

DA

VERIFICĂ:
• led ‘min’ (nivel apă răcire) pe casetă
electronice
• eventual deblochează apăsând ‘0’
 vezi pagina 22

NICIUN REZULTAT:
• eventual completează cu apă rece (când
motorul diesel este rece, până la 3/4 din
indicatorul de nivel)
• continuă să rulezi până la depou
• informați controlorul de trafic

23
hartă

VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE


VENTIL DE ÎNCHIDERE GARNITURĂ TREN ÎNCHIDERE BOGHIU DULAP JOASĂ TENSIUNE VALVĂ TRIPLĂ
PANOU DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE SUPAPĂ DE COMANDĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE
REZERVOR PRINCIPAL FRÂNĂ MAGNETICĂ PANOU FRÂNĂ EVACUARE LOCAL BOGHIU ÎNCĂLZIRE CABINĂ

CABINA 1
CABINA 2

SUPAPĂ DE URGENȚĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE


CONDENSATOR VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T. GARNITURĂ TREN
VENTIL DE ÎNCHIDERE
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ
DE URGENȚĂ RADIATOR COMBUSTIBIL INVERSOR CONDUCTĂ REZERVOR
PRINCIPAL

casetă electronice

24
INCENDIU
LEDUL AVERTIZOR SE APRINDE

• opriți trenul

VERIFICĂ:
NICIUN REZULTAT:
foc la motor sau NU • led ‘1’ (alarmă de incendiu)
• informați controlorul
radiator? • eventual deblochează apăsând ‘01’ pe casetă
de trafic
electronice
• continuați rulajul
 vezi pagina 24
DA

• opriți motorul
• opriți radiatorul
• închideți supapele de admisie combustibil,
eventual cu supapa de urgență
 vezi pagina 24
• stingeți focul cu extinctorul

• verificați led ‘1’ (detector de incendiu) NICIUN REZULTAT:


• eventual deblochează apăsând ‘01’ pe casetă • informați controlorul
electronice de trafic
 vezi pagina 24

25
OPERARE INVERSOR

manual: în poziția mediană:


• închide supapa de aerisire • închide supapa de aerisire
• operează inversorul cu ajutorul cheii inelare V-A • trage maneta în jos și întoarce un sfert de rotație
• deschide supapa de aerisire • adu inversorul în poziția mediană

panou automate/indicatoare de bord

casetă electronice inversor

26
POZIȚIE DE
CAPĂT LEDUL RĂMÂNE APRINS

• comută direcția
de rulaj dus și
întors

ledul
avertizor
NU
‘EINDSTAND’
(capăt de cursă) • continuați rulajul
rămâne
aprins?

DA

se aprinde NU • informați
ledul ‘E’ pe casetă controlorul de
electronice? trafic

NICIUN REZULTAT:
• setează întrerupătorul D (instalație) în poziția
‘0’ pe panoul de automate/indicatoare de bord
DA • adu inversorul în poziția mediană
• opriți motorul Diesel
• operează inversorul
 vezi pagina 26
• oprește încălzirea și iluminatul
manual
 vezi pagina 26
• informați controlorul
DH 1:
• cere ajutor
de trafic
DH 2 sau combinație de garnituri de tren:
• continuă să rulezi până la depou
• informați controlorul de trafic

27
ÎNCHIDE UȘILE ȘI BLOCHEAZĂ-LE MANUAL

în caz de defecțiune a
• trage ușa în blocaj
sistemului de ventilație:
cu maneta accesorie
• deschide capacul • închide supapa
NU • lipește eticheta
de protecție de defecțiune electrică? de aerisire cu
‘defect’ pe ușă
deasupra ușii întrerupătorul
• informați controlorul
basculant
de trafic
• închide ușa cu mâna
DA

• apasă butonul
verde de închidere
monobloc
• închide supapa
de aerisire cu
întrerupătorul
basculant

• lipește eticheta
‘defect’ pe ușă
• informați
controlorul de trafic

panou comandă ușă


panou comandă ușă

BUTON DE BUTON
URGENȚĂ VERDE SUPAPĂ
AERISIRE

28
UŞI DUPĂ COMANDA DE ÎNCHIDERE, NU SE APRINDE LED VERDE

• verifică poziția NICIUN


întrerupătorului NICIUN REZULTAT: REZULTAT:
cu rezistență • verifică led • cere șefului de
reglabilă • schimbă becul tren să repete
• setează-l în altă dacă este nevoie comanda de
poziție închidere

• verifică ce ușă (uși) nu sunt blocate


NU • blochează ușa respectivă manual
se aprinde ledul NU sunt blocate toate
verde? ușile?  vezi pagina 28
• informați controlorul de trafic

DA DA

una dintre • anunță călătorii să stea departe de uși: nu ai


NU
• continuați rulajul uși se poate
deschide cu butonul nicio siguranță legată de blocare
open?/ • informați controlorul de trafic

DA

• anunță călătorii să stea departe de uși • schimbă garnitura


• nu bloca ușile de tren în cel mai
• informați controlorul de trafic scurt timp

PROCEDURĂ LA TRIMITERE

după ce toate ușile sunt închise:

• dă comandă de • setează fiecare garnitură de tren în trimitere,


închidere pe fiecare panou de comandă uși din dulapul
aparaturii, automatele 1 - 4 (ușile 1 - 4)
 vezi pagina 28

29
ÎNCHIDE UȘILE ȘI BLOCHEAZĂ-LE MANUAL

în caz de defecțiune a
• trage ușa în
sistemului de aerisire:
blocaj cu maneta
• închide supapa
• deschide capacul de NU accesorie
de aerisire cu
protecție de deasupra defecțiune electrică? • lipește eticheta
întrerupătorul
ușii ‘defect’ pe ușă
basculant
• informați controlorul
• închide ușa cu
de trafic
mâna

DA

• apasă butonul verde de


închidere monobloc
• închide supapa de aerisire cu
întrerupătorul basculant

• lipește eticheta ‘defect’ pe ușă


• informați controlorul de trafic

panou comandă ușă


bloc pneumatic uși

BUTON DE BUTON
URGENȚĂ VERDE SUPAPĂ
AERISIRE

30
DUPĂ DEBLOCARE, UȘILE RĂMÂN ÎNCHISE

• apăsați butonul de urgență al ușii care nu


se deschide
ușile unui NU • verifică dacă ușa se deschide
toate ușile au NU
singur vagon au
rămas închise? • închide supapa de aerisire
rămas închise?
• resetează butonul de urgență
• deschide cu atenție supapa de aerisire
DA DA  vezi pagina 30

VERIFICĂ:
• automatul 5 NICIUN REZULTAT:
VERIFICĂ:
(închidere • închide alimentarea
• automatele 1 - 4
centralizată) cu aer
(ușile 1 - 4) de
de pe panoul • blochează ușa
pe panoul de
de comandă manual
comandă uși din
uși din dulapul
aparatură
dulapul aparatură 6  vezi pagina 30
• informați controlorul
 vezi pagina  vezi pagina 30
de trafic
30

VERIFICĂ:
• închide NICIUN REZULTAT:
centralizat • blochează ușile respectivului vagon
întrerupătorul
de poziție de la
 vezi pagina 30
• informați controlorul de trafic
coridoare

NICIUN
REZULTAT:
• ține apăsat
butonul de
deblocare în
poziția ‘R’ sau ‘L’
până la plecare
• informează șeful
de tren

31
ÎNCHIDE UȘILE ȘI BLOCHEAZĂ-LE MANUAL

în caz de defecțiune
a sistemului de • trage ușa în blocaj cu
• deschide NU aerisire: maneta accesorie
capacul de • închide supapa • lipește eticheta ‘defect’
protecție de defecțiune electrică? de aerisire cu pe ușă
deasupra ușii întrerupătorul • informați controlorul de
basculant trafic
• închide ușa cu mâna
DA

• apasă butonul verde de


închidere monobloc
• închide supapa de aerisire cu
întrerupătorul basculant

• lipește eticheta ‘defect’ pe ușă


• informați controlorul de trafic

panou comandă ușă

bloc pneumatic uși

BUTON DE BUTON
URGENȚĂ VERDE SUPAPĂ
AERISIRE

32
UȘILE RĂMÂN DESCHISE DUPĂ COMANDĂ ÎNCHIDERE

ușile întregului NU ușile unui


tren rămân singur vagon rămân
NU o singură ușă rămâne
deschise? deschise? deschisă

DA DA

VERIFICĂ: VERIFICĂ: • verifică poziția întrerupătorului deasupra


• automatul 1 • automatele 1 - 4 ușii respective
(închidere (ușile 1 - 4) de • închide supapa de aerisire
centralizată și pe panoul de • adu butonul de urgență în poziția normală,
ușile 1-4) de comandă uși din dacă este nevoie
pe panoul de dulapul aparatură • deschide cu atenție supapa de aerisire
comandă uși din • poziția butonului • închide ușa apăsând pe butonul de
dulapul aparatură de urgență 3 vezi închidere
 vezi pagina 32 pagina 32  vezi pagina 32

NICIUN NICIUN
REZULTAT: REZULTAT:
• dă comandă de • închide ușile
închidere în altă deschise la fața
NICIUN REZULTAT:
cabină/pe alt locului, apăsând
• închide ușa manual
coridor (dacă butonul închidere
este o combinație • dă comandă  vezi pagina 32
de garnituri de centralizată
tren, din cealaltă la ultima ușă
garnitură de tren) deschisă

NICIUN
NICIUN REZULTAT:
REZULTAT:
• închide ușa manual
• informați
controlorul de  vezi pagina 32
trafic

33
ÎNCHIDE UȘILE ȘI BLOCHEAZĂ-LE MANUAL

în caz de defecțiune a
• trage ușa în blocaj
sistemului de aerisire:
NU cu maneta accesorie
• deschide capacul defecțiune • închide supapa
• lipește eticheta
de protecție de electrică? de aerisire cu
‘defect’ pe ușă
deasupra ușii întrerupătorul
• informați controlorul
basculant
de trafic
• închide ușa cu mâna
DA

• apasă butonul verde de


închidere monobloc
• închide supapa de aerisire cu
întrerupătorul basculant

• lipește eticheta ‘defect’ pe ușă


• informați controlorul de trafic

bloc pneumatic uși

BUTON DE BUTON SUPAPĂ


URGENȚĂ VERDE AERISIRE

34
LAMPA VERDE NU SE APRINDE DUPĂ PLECARE SAU
SE STINGE ÎN TIMPUL CURSEI

NICIUN
• oprește imediat trenul REZULTAT:
• cere șefului de tren să repete comanda de • verifică led
închidere • schimbă becul
dacă este nevoie

• verifică butoanele de operare urgență a ușii


NU sunt blocate toate NU • verifică ce ușă (uși) sunt/nu sunt blocate
se aprinde ledul
verde? ușile? • blochează ușa respectivă manual
 vezi pagina 34
• informați controlorul de trafic
DA DA

una dintre • anunță călătorii să stea departe de uși: nu ai


uși se poate NU
• continuați rulajul nicio siguranță legată de blocare
deschide cu butonul
open?/ • informați controlorul de trafic

DA

• anunță călătorii
să stea departe de
uși • schimbă garnitura
• nu bloca ușile de tren în cel mai
• informați scurt timp
controlorul de
trafic

35
hartă

VENTIL DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE VALVĂ
GARNITURĂ TREN ÎNCHIDERE BOGHIU DULAP JOASĂ TENSIUNE TRIPLĂ
PANOU DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE SUPAPĂ DE COMANDĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE
REZERVOR PRINCIPAL FRÂNĂ MAGNETICĂ PANOU FRÂNĂ EVACUARE LOCAL BOGHIU ÎNCĂLZIRE CABINĂ

CABINA 1
CABINA 2

SUPAPĂ DE URGENȚĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE


VENTIL DE CONDENSATOR VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T. GARNITURĂ TREN
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCHIDERE DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ URGENȚĂ RADIATOR COMBUSTIBIL INVERSOR VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ
REZERVOR PRINCIPAL

36
CONTACT
FRÂNĂ RĂMÂNE APRINS

• frânează până la
capăt
• dezactivează
butonul de joasă
presiune

ledul
NU sistemul de frânare a
‘REMCONTACT’ fost supraîncărcat
(CONTACT FRÂNĂ) • continuați rulajul
rămâne
aprins?
DA

NICIUN REZULTAT:
se aprind NU VERIFICĂ: contactul frână
ledurile de proba • frână de mână rămâne cuplat
frânelor? • întrerupător test • informați
frână magnetică controlorul de
trafic
DA

VERIFICĂ:
NICIUN REZULTAT:
• lăsarea frânei
• închide boghiul
după operarea
• închideți valva triplă
supapei de
evacuare (lângă  vezi pagina 36
• limitează viteza (vezi pagina 77)
robinetul valvă
• informați controlorul de trafic
triplă din stânga
panoului de frână)

37
BUTON „OM MORT“
RĂMÂNE APRINS

• setați maneta de
frână în poziția
închis
• blocați valva „om - instalația om mort
mort“ din dulapul este scoasă din
de sub bordul funcțiune (poate de
conductorului cu un alt coleg)
ajutorul dopului
• informați
controlorul de
trafic

39
panou automate DH 1 panou automate DH 2

hartă

VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE


GARNITURĂ TREN ÎNCHIDERE BOGHIU DULAP JOASĂ TENSIUNE VALVĂ TRIPLĂ
PANOU DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE SUPAPĂ DE COMANDĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE VENTIL DE ÎNCHIDERE
REZERVOR PRINCIPAL FRÂNĂ MAGNETICĂ PANOU FRÂNĂ EVACUARE LOCAL BOGHIU ÎNCĂLZIRE CABINĂ

CABINA 1
CABINA 2

SUPAPĂ DE URGENȚĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE


VENTIL DE CONDENSATOR VENTIL DE VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T. GARNITURĂ TREN
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCHIDERE DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ URGENȚĂ RADIATOR COMBUSTIBIL INVERSOR VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ
REZERVOR PRINCIPAL

40
FRÂNĂ
MAGNETICĂ
RĂMÂNE APRINS

VERIFICĂ:
se aprinde • suficientă tensiune în baterie
NU
ledul roșu în timpul • presiune rezervor principal > 7 bari
rulajului? • presiune garnitură tren > 5 bari
• toate instalațiile magnetice în funcțiune

DA

VERIFICĂ:
DH 1:
• automat 18 (frână magnetică) NICIUN REZULTAT:
DH 2: • informați controlorul
• automat 20 (frână magnetică) pe panou de trafic
automate
 vezi pagina 40

NICIUN REZULTAT:
• închideți frână
magnetică defectă
(ledul roșu rămâne
aprins)
 vezi pagina 40

• țineți cont de faptul


că frâna magnetică
nu funcționează
• continuă să rulezi
până la depou
• informați
controlorul de
trafic

41
ŞTERGĂTORUL DE PARBRIZ
NU FUNCȚIONEAZĂ

• închide
ștergătorul
cu supapa
din dreapta
de sub bordul
conductorului

• înșurubează
maneta accesorie
(din dulapul cu
unelte) în blocul
ștergătorului
de parbriz și
operează-o
manual
• informați
controlorul de
trafic

43
panou automate DH 1 panou automate DH 2

44
FARURILE FAȚĂ ȘI SPATE
NU SE APRIND

• setați
întrerupătorul cu
poziție reglabilă
(dimmer) în poziția
‘DIMMEN’

NU
se aprind toate
farurile?

DA

• continuați rulajul DH 1 DH 2
• informați
controlorul de
trafic

VERIFICĂ:
• automat 4 (far față
VERIFICĂ:
mijloc)
• automat 6/7 (far față mijloc)
• automat 5 (far față /
• automat 8/9 (far față/spate stânga)
spate stânga)
• automat 10/11 (far față/spate dreapta) pe panou
• automat 6 (far față /
automate
spate dreapta)
 vezi pagina 44
pe panou automate
 vezi pagina 44

NICIUN REZULTAT:
• montează proiectorul de urgență și continuă să
rulezi până la următoarea stație unde poți cere
ajutor
• informați controlorul de trafic

45
panou sistem iluminare dulap joasă tensiune stânga

46
ILUMINARE TREN
NU SE APRINDE

VERIFICĂ:
NICIUN
• automat 2 (grupa 1)
iluminarea unui NU REZULTAT:
vagon s-a oprit • automat 3 (grupa 2)
• informați
complet? • automat 4 (grupa 3)
controlorul de
pe panoul de iluminare din dulapul aparaturii
trafic
 vezi pagina 46
DA

VERIFICĂ:
• automat 1 (comandă iluminare) pe panoul de
iluminare din dulapul aparaturii
 vezi pagina 46

VERIFICĂ:
• siguranța 3
(iluminare) din
dulap de joasă
tensiune
 vezi pagina 46

NICIUN REZULTAT:
• informați
controlorul de
trafic

47
panou automate DH 1 panou automate DH 2

48
ILUMINARE CABINĂ ȘI INDICATOARE DE BORD
NU FUNCŢIONEAZĂ

iluminare
s-a oprit NU indicatoare de bord
NU iluminare cabină
iluminarea cabinei și defectă
oprită?
bordului? • informați
controlorul de trafic
DA DA

VERIFICĂ:
DH 1:
• automat 4/5 (iluminare cabină/ventilator)
`

DH 2: • schimbă lampă
• automat 3 (iluminare cabină/ventilator) pe
panou automate
 vezi pagina 48

NICIUN REZULTAT:
• informați controlorul
de trafic

49
dulap joasă tensiune stânga casetă electronice

panou automate DH 1 panou automate DH 2

50
MOTORUL DIESEL SE OPREȘTE

• continuă să
rulezi până la ledul
următoarea stație ‘KOEL-
NU NU
se opresc toate WATER’ (APĂ
motoarele Diesel? • informați
controlorul de RĂCIRE) se
trafic aprinde?

DA DA

VERIFICĂ: •led ‘min’ • informați controlorul


• siguranța 2 (instalație curent de comandă) (nivel apă NU
de trafic
• siguranța 1 (baterie) din dulap de joasă răcire) pe casetă
electronice se • continuă să rulezi
tensiune
aprinde? până la depou
 vezi pagina 50
DA

• completează cu apă răcire


NICIUN REZULTAT: • deblochează apăsând ‘0’ (nivel apă răcire) pe
• informați casetă electronice
controlorul de trafic  vezi pagina 50
• pornește din nou

VERIFICĂ:
DH 1:
• automat 12 (siguranță)
• automat 16 (supapă magnetică)
DH 2:
• automat 7 (siguranţă)
• automat 11 (supapă magnetică) pe panoul de
automate
 vezi pagina 50

NICIUN REZULTAT:
• verifică led ‘2’ (led avertizare presiune ulei apă
• pornește din nou
răcire)
• eventual deblochează apăsând ‘02’
• verifică led ‘3’ (led avertizare presiune ulei apă
răcire)
• eventual deblochează apăsând ‘03’ NICIUN REZULTAT:
• verifică led ‘Ml’ şi/sau ‘M2’ (15 V, 7.5V, print • continuă să rulezi
setat) până la depou
• eventual deblochează apăsând ‘0’ pe casetă • informați controlorul
electronice de trafic
 vezi pagina 50

51
casetă electronice
DEBLOCARE ALIMENTARE

panou

automate DH 1 panou automate DH 2

52
TAHOMETRE
TRENUL ARE PUTERE INSUFICIENTĂ

VERIFICĂ:
tahometrele în ledul • automat 2 (tracțiune)
NU
viteza 2 afișează
NU avertizor DH 1:
circa 2000 ‘BATERIE’ este
aprins? • automat 15 (turație DM)
turații? • automat 14 (convertizor de cuplu)

DA DA
DH 2:
• automat 10 (turație DM)
• automat 9 (convertizor de cuplu) pe panou
automate
 vezi pagina 52

• setează
VERIFICĂ:
întrerupătorul
• alimentare
D (instalație) în
automate pe casetă NICIUN REZULTAT:
poziția „IN“ pe
electronice, din • resetează întrerupătorul
panou automate
spatele cabinei A (atenuare decalaj
 vezi pagina 52
• setează
acționate curent de comandă) pe
• eventual panou automate
întrerupătorul
tracțiune hidraulică
deblochează cu
butonul de pe print
 vezi pagina 52
în poziția ‘IN’ în
cabină  vezi pagina 52

NICIUN REZULTAT:
NICIUN REZULTAT:
• informați controlorul de
• informați
trafic
controlorul de trafic

53
casetă electronice
DEBLOCARE ALIMENTARE
panou

panou automate DH 1 panou automate DH 2

54
TRENUL PIERDE PUTERE

ledul VERIFICĂ:
avertizor NU DH 1: NICIUN REZULTAT:
BATTERIJ’ din • automat 14 (convertizor de cuplu)
cabină este vezi pagina 57
aprins? • automat 15 (turație DM)
DH 2:
DA • automat 9 (convertizor cuplu)
• automat 10 (turație DM) pe panou automate
 vezi pagina 54

indicatorul VERIFICĂ:
NU NICIUN REZULTAT:
poziției de • alimentare automate pe casetă electronice,
conducere urcă • informați
din spatele cabinei acționate
peste poziția controlorul de trafic
‘1’?  vezi pagina 54

DA

VERIFICĂ:
• alimentare automate pe casetă electronice,
din spatele cabinei neacționate
 vezi pagina 54

NICIUN REZULTAT:
• setați întrerupătorul D (instalație) pe panoul
de automate în poziția „0“
 vezi pagina 54
• opriți încălzirea
• informați controlorul de trafic
• continuă să rulezi până la depou

continuă la pagina 57
55
mecanism de acționare principal

casetă electronice supapă de urgență condensator

56
continuare de la pagina 55

se DH 1:
se aprinde ledul aprinde ledul
(temp. ulei convertizor NU NU • oprește motoare Diesel
‘max’ (temp. apă • oprește trenul cu frâna trasă
cuplu) pe casetă
electronice? răcire) pe casetă
electronice? • deșurubează șurubul B la mecanism de
acționare principal și înșurubează șurubul A
DA DA  vezi pagina 56
DH 2:
• continuă să rulezi până la depou
• informați controlorul de trafic
trenul trebuie scos din funcțiune cât mai
curând posibil

• așteaptă până
temperatura uleiului • așteaptă până
este < 125 °C temperatura apei de
• eventual răcire este < 93 °C
deblochează • deblochează
apăsând ‘0’ (temp. apăsând butonul
ulei convertizor ‘0’ (temp. apă
cuplu) pe casetă răcire) pe casetă
electronice electronice
 vezi pagina 56

NICIUN REZULTAT:
• setează instalația pe
răcire de urgență
NICIUN REZULTAT:
• informați
 vezi pagina 56
• deblochează din
controlorul de trafic nou
• informați
controlorul de trafic

57
casetă încălzire

ENTSTOREN

DEFECȚIUNE ALIMENTARE

dulap joasă tensiune panou comandă încălzire

58
ÎNCĂLZIRE VAGON
VAGONUL NU ESTE ÎNCĂLZIT SAU E INSUFICIENT ÎNCĂLZIT

• setați einspeisung (alimentare) în poziția


‘EIN’ pe caseta încălzire
 vezi pagina 58

VERIFICĂ:
• automat 4 (comandă)
• automat 2 (pompă apă caldă)
se aprinde ledul • automat 3 (pompă apă rece) NICIUN REZULTAT:
‘störung’ pe caseta NU
de încălzire din dulapul
pe panou comandă încălzire în dulap • informați
aparatură? aparatură controlorul de trafic
• siguranța 4 (încălzire) din dulap de joasă
tensiune

DA
 vezi pagina 58

• verificați automat 1 (flacără motor) pe panou


comandă încălzire în dulap aparatură
• deblocați cu butonul entstören (depanare) pe
casetă încălzire din dulap aparatură
 vezi pagina 58

NICIUN REZULTAT:
• informați controlorul
de trafic

59
casetă electronice

dulap joasă tensiune (stânga)

60
VOLTMETRU ÎN DULAP APARATURĂ
INDICĂ MAI PUȚIN DE 21,5

se aprinde
NU ledul ‘mi’ NU
• porniți motorul
voltmetru indică 0? (min. max. tensiune
baterie) pe casetă Diesel
electronice?

DA DA

Nu aveți voie să
VERIFICĂ: porniți motorul NICIUN REZULTAT:
NU • automat 5 Diesel • informați
ampermetrul indică (baterie) din dulap • informați controlorul de
v? de joasă tensiune controlorul de trafic
60
vezi pagina trafic
• încarcă bateria la
• încarcă bateria la
sursă depou
sursă depou
DA

voltmetru defect NICIUN


• informați REZULTAT:
controlorul de • informați
trafic controlorul de
• pregătește trafic
garnitura de tren în • încarcă bateria la
continuare sursă depou

61
dulap joasă tensiune (stânga)

panou automate DH 1 panou automate DH 2

62
AMPERMETRU
NICIO INDICAȚIE ÎN TIMPUL ALIMENTĂRII LA DEPOU

NU
VERIFICĂ:
voltmetru indică 0? • alimentare automat în dulap alimentare depou
• automat la întrerupător alimentare depou în
dulap aparatură

DA

VERIFICĂ:
NICIUN REZULTAT:
• automat 5 (baterie)
• informați controlorul
în dulap de joasă
de trafic
tensiune
 vezi pagina 62

LEDURILE PENTRU PROBA FRÂNELOR


NU SE APRIND

ledurile unei lampă defectă


ledurile unui vagon NU NU
garnituri de tren • informați
s-au stins? s-au stins? controlorul de trafic

VERIFICĂ:
DH 1:
• automat 17 (leduri pentru proba frânelor) buton defect
DH 2: • informați
• automat 12 (leduri pentru proba frânelor) controlorul de trafic
pe panoul de automate
 vezi pagina 62

• informați
controlorul de trafic

63
CAPITOLUL II
PREGĂTIRE/INTRARE LA DEPOU

65
Umplere lichid răcire:
cu motorul Diesel rece, completați cu lichid de răcire
până la maxim 3/4 din indicatorul de nivel

Echipamente de
protecție
- steag roșu
- proiectoare pentru
semnalizare de
urgență

66
PREGĂTIRE

• verificați nivelul rezervoarelor de combustibil,


exterior
carterelor, sistemelor hidraulice
 vezi pagina 66

• opriți alimentarea la depou


• scoateți cablul și agățați-l la locul lui

cabina 1 • eventual trageți maneta de urgență de sub ușa 1

VERIFICĂ:
• manualul de dimensiuni
inventar
• echipamente de siguranță
 vezi pagina 66

dulap coridor 1 • verifică dacă ledul roșu ‘DEPOTVOEDING’


este stins
• setează butonul de alimentare la depou în
poziția ‘0’
• verifică temperatură lichid răcire > 40 °C

dulap coridor 2 • verifică temperatură lichid răcire > 40 °C

cabină ce • pornește motorul


urmează a fi Diesel
acționată • setează întrerupător curent de comandă cu
• apasă buton
cheie curent comandă
tracțiune hidraulică
• verifică dacă ledurile avertizoare sunt stinse
• verifică dacă ledul
• deblochează manetă frână
avertizor ‘BATERIE’
este stins

dulap coridor 1 • pornește încălzire tren

dulap coridor 2 • pornește încălzire tren

continuă la pagina 69
67
Echipamente de
protecție
- steag roșu
- proiectoare pentru
semnalizare de
urgență

68
continuare de la pagina 67

cabină ce nu
urmează a fi • verifică inventar
acționată • verifică echipamente de siguranță
 vezi pagina 68
• pornește far față/spate și verifică-le
• lasă frâna de mână

cabină ce
urmează a fi PROBĂ:
acționată • claxoane
• buton om-mort
• DH 1-frână directă

PROBĂ SISTEM FRÂNĂ PNEUMATICĂ:


• lasă frâna de mână
• evacuează aer 0,5 bari

VERIFICĂ:
• ledul avertizor ‘REMCONTACT’ este aprins
• indicator manometru cilindru frână
• leduri avertizoare frână aprinse

• evacuează aer suplimentar 0,5 bari


• lasă frâna
• testează instalația de tracțiune
• pornește iluminare față și verifică-o

CUPLEAZĂ TELERAIL:
• apasă tasta „KA“
• introdu numărul canalului
• apasă tasta „TR“
• introdu numărul trenului
• apasă tasta „TEST“

69
casetă încălzire

DEZACTIVEAZĂ

70
OPRIRI CĂLDURĂ

cabină • trageți frâna de mână (cabina 1) • blochează manetă


acționată • dezactivează întrerupător transmisie hidraulică frână
• oprește motor (motoare) Diesel • oprește curent de
• oprește faruri spate comandă cu cheia
• setează întrerupătorul ventilatorului cabinei de deblocare
în poziția ‘OFF’ sau ‘1/2’ (în funcție de • închide uși cabină
temperatura de afară) neacționată

dulap coridor 1
• setează butonul de alimentare la depou în
poziția ‘DEPOT’

exterior
• racordează cablul la alimentare depou
• pornește alimentare la depou

dulap coridor
1+2
VERIFICĂ:
• indicații ampermetru aparatură încărcare rețea

• setați întrerupătorul încălzire tren în poziția


‘WARMHOUDEN’ (MENȚINE CĂLDURA)
• verificați dacă ledul ‘warmhalten’ de pe caseta
încălzire este aprins

cabină • setează întrerupătorul ventilatorului cabinei în


acționată poziția ‘OFF’ sau ‘1/2’ (în funcție de temperatura
de afară)
• oprește faruri față și spate
• trageți frâna de mână (cabina 1)
• închide uși cabină

71
CAPITOLUL III
FRÂNE

73
CAPITOLUL III FRÂNE

1 POZIȚIILE MANETEI DE FRÂNĂ

Maneta de frână are următoarele poziții:


- poziția 1 —> poziție închis;
- poziția 2 —> poziție rulaj;
- poziția 3 —> poziție frâne;
- poziția 4 —> poziție frânare maximă;
- poziția 5 —> poziție frânare rapidă;

2 FRÂNĂ DIRECTĂ

Garniturile de tren DH au un sistem de frânare indirect.


Garniturile de tren DH-1-au o adăugată o frână directă care acționează asupra
boghiului de sub cabina acționată.

3 BUTON JOASĂ PRESIUNE

Puteți acționa butonul de joasă presiune cu butonul de pe maneta de frână.


Nu se aplică butonul de joasă presiune în timpul în care se lasă ultima frânare
pentru combinare sau schimbarea locomotivei.

4 PROBA FRÂNELOR

4.1 Generalităţi
- lăsați frâna cu maneta de frână în timpul probei frânelor;
- folosiți supapa de evacuare dacă frâna unui vagon trebuie închisă și aerisită.

4.2 Proba frânelor principale


Faceți proba frânelor după cum urmează:
- verificați presiunea indicată în garnitura de tren;
- setați maneta de frână în poziția închis;
- verifică scurgeri, maxim 0,25 bari per minut;
- adu garnitura de tren sub presiune;
- lasă frâna de mână
- verifică dacă ledul de frână se stinge;
- evacuează 0,5 bari aer la semnul ‘remmen vast’ (frâne trase);
- verificați dacă ledul de frână se aprinde și indică manometrul cilindrului de frână;
- lăsați frâna la ‘frâne lăsate’ (remmen los);
- verificați dacă ledul de frână se stinge și nu mai indică manometrul cilindrului de
frână;
- alegeți direcția de rulaj;
- acționați întrerupătorul de test frână magnetică;
- verificați:
• dacă se stinge ledul avertizor alb
• dacă ledul avertizor roșu se aprinde 2 secunde
• dacă ledul avertizor alb se aprinde.

75
CAPITOLUL III
4.3 Proba frânelor secundară
Faceți proba secundară a frânelor după cum urmează:
- verificați presiunea indicată în garnitura de tren;
- lasă frâna de mână
- verifică dacă ledul de frână se stinge;
- evacuează 0,5 bari aer la semnul ‘remmen vast’ (frâne trase);
- verificați dacă ledul de frână se aprinde și indică manometrul cilindrului de frână;
- evacuează 0,5 bari în plus de aer la semnul ‘remmen los’ (frâne lăsate);
- lăsați frânele;
- verificați dacă ledul de frână se stinge și nu mai indică manometrul cilindrului de
frână;

5 FRÂNA UNUIA SAU MAI MULTOR BOGHIURI ESTE ÎNCHISĂ

Frâna închisă de la: Garnitură tren în cutiile vagonului

8 7 6 5 4 3 2 1
1 boghiu 95 95 95 95 95 90 85 55
2 boghiuri 95 95 90 90 85 75 55 -
3 boghiuri 90 90 85 75 75 55 30 -
4 boghiuri 85 75 1)
75 1)
70 1)
55 35
1)
- 1)
-
Pe tronsonul Heerlen-Landgraafgrens scădeți aceste viteze cu 15 km/oră.

1) 
Aveți voie să rulați cu max 40 km/oră dacă închideți frânele de la 2 x DH1.

6 OPERAREA FRÂNEI ÎN CONDIȚII DE IARNĂ

6.1 Frânare scurtă cu forță de frânare maximă


Frânați scurt la fiecare 10 minute, cu forță de frânare maximă.

6.2 Reducerea vitezei dacă efectul de frânare este insuficient


Dacă considerați că efectul de frânare este insuficient, reduceți viteza admisă cu
cel puțin 10 km/oră.

Pe tronsonul Sauwerd-Roodeschool, viteza maximă este de 75 km/oră.

77
CAPITOLUL IV
RULAJ, MANEVRĂ ȘI REMORCARE

79
RULAJ, MANEVRĂ ȘI REMORCARE

1 RULAJ

1.1 Viteza admisă


Viteza maximă admisă este de 100 km/oră.
Dacă frâna indirectă este închisă la DH-1, viteza maximă este de 40 km/oră.

1.2 Reglaj viteză


- acționează buton „om-mort“;
- setează maneta de direcție în poziția ‘V’;
- puls în poziția 1;
- așteptați până când ventilul de închidere (V.T.T.) se umple;
- pulsați în continuare către o poziție de rulaj mai mare.

2 MANEVRĂ

2.1 Cuplaj
2.1.1 Operațiuni la garnitura din față înainte de cuplaj
Dacă se adaugă o garnitură în spate, în cabina din față parcurgeți următorii pași:
- trageți maneta de frână în poziția de frânare;
- opriți curentul de comandă.

2.1.2 Semnale după cuplaj


Dacă s-a efectuat cuplarea, primiți următoarele semnale:
- ledul avertizor ‘CURENT DE COMANDĂ (STUURSTROOM)’ se aprinde;
- indicații tahometre.

2.1.3 Cuplare reușită


Dacă cuplarea a reușit, ledul avertizor ‘CURENT DE COMANDĂ
(STUURSTROOM)’ se stinge
Poți finaliza garnitura de tren.

2.1.4 Operațiuni la garnitura care se cuplează


Dacă trebuie să cuplați o garnitură de tren, parcurgeți următorii pași:
- îndepărtați ecranele de protecție;
- verificați cuplajele automate;
- cuplați garniturile;
- trageți maneta de frână într-o poziție de frânare.

2.1.5 Operațiuni după cuplaj


După cuplaj parcurgeți următorii pași:
- verificați cuplajul automat;
- opriți curentul de comandă;
- trageți maneta de frână în poziția închis;
- închideți ușile cabinei.

81
CAPITOLUL IV

2.2 Decuplare

Dacă trebuie să decuplați o garnitură de tren, parcurgeți următorii pași:


- porniți curentul de comandă;
- decuplați;
- setează garnitura de tren = 1 metru în marșarier;
- închideți ventilul de decuplare;
- verificați cuplajele automate;
- puneți la loc ecranele de protecție.

2.3 Schimbarea locomotivei

2.3.1 Cabina care este lăsată


Dacă trebuie să schimbați locomotiva, în cabina ce urmează să o părăsiți trebuie
să parcurgeți următorii pași:
- trageți maneta de frână într-o poziție de frânare;
- trageți maneta de frână în poziția închis;
- dezactivează întrerupător transmisie hidraulică
- opriți curentul de comandă;
- scoate cheia de deblocare;
- oprește faruri spate;
- închideți ușile cabinei;
- verificați iluminare spate;
- închideți ușile cabinei.

2.3.2 Cabină ce urmează a fi acționată


În cabina ce urmează a fi acționată parcurgeți următorii pași:
- trageți maneta de frână într-o poziție de frânare;
- porniți curentul de comandă;
- activați întrerupător transmisie hidraulică
- opriți faruri spate;
- probați buton „om-mort“;
- parcurgeți proba frânelor prevăzută;
- verificați iluminare spate.

3 REMORCARE

3.1 Remorcarea cu garniturile de tren DH


La garniturile de tren DH ce urmează a fi remorcate, setați comanda de marșarier
a ventilului de închidere în poziția mediană.

3.2 Număr de vagoane ce pot fi remorcate

număr vagoane 1 2 3 4
material de remor-
care

număr vagoane 1 2 3 4
remorcate

83
CAPITOLUL V
MANUAL ȘEF DE TREN

85
NUMĂR LOCURI

Locuri pe Strapontine locuri în picioare


scaune

DH 1 56 7 67

DH 2 140 10 132

87
HARTĂ

1 Cutie prim-ajutor
2 Stingător incendiu
3 Comandă iluminat
4 Comandă stație
5 Telerail

6 Piese de rezervă/unelte
7 Compartiment depozitare Hc
8 Operare încălzire tren
9 Manete frână de urgență

89
ILUMINARE TREN

PORNIRE/OPRIRE:
• operați întrerupător de pe bordul
conductorului din cabină

NU SE APRINDE LUMINA

• informează
mecanicul

NU SE STINGE LUMINA

VERIFICĂ:
• poziția întrerupătorului curățenie din vagonul
aferent de lângă dulap aparatură

91
ÎNCĂLZIRE TREN

PORNIRE/OPRIRE:
• mecanicul trebuie să facă pornirea și oprirea

defecțiunile instalației de încălzire se


raportează mecanicului

93
bloc pneumatic uși

BUTON DE BUTON
URGENȚĂ VERDE SUPAPĂ AERISIRE

94
ÎNCHIDE UȘILE ȘI BLOCHEAZĂ-LE MANUAL

în caz de defecțiune a sistemului de aerisire:


• deschide capacul NU
• închide supapa de aerisire cu întrerupătorul
defecțiune basculant
de protecție de electrică?
deasupra ușii  vezi pagina 94
• închide ușa cu mâna

DA

• apasă butonul de
închidere monobloc
• așteaptă până se • trage ușa în blocaj cu maneta accesorie
blochează ușa • lipește eticheta ‘defect’ pe ușă
• închide supapa de • informează mecanicul
aerisire
cu întrerupătorul
basculant
 vezi pagina 94

• lipește eticheta
‘defect’ pe ușă
• informează
mecanicul

95
IMAGINI

97
DULAP APARATURĂ

PANOU ILUMINARE

ÎNTRERUPĂTOR ALIMENTARE
DEPOU

CASETĂ ÎNCĂLZIRE

PANOU AUTOMATE/
INDICATOARE DE BORD

CASETĂ ELECTRONICE

PANOU COMANDĂ UȘĂ

PANOU COMANDĂ ÎNCĂLZIRE

98
PANOU AUTOMATE/INDICATOARE DE BORD DH 1
(ÎN DULAP APARATURĂ)

A Atenuare decalaj releu curent 5 Iluminare/ventilație cabină 2 16 Supapă magnetică motor


de comandă pneumatic 6 Cabina 1 faruri față mijloc Diesel
B Întrerupător baterie 7 Cabina 2 faruri față mijloc 17 Lămpi proba frânelor
C Întrerupător ventilație 8 Cabina 1 faruri față/spate 18 Frână magnetică
D Întrerupător instalație stânga 19 Compresor
9 Cabina 2 faruri față/spate 20 Cabina 1 /2 încălzire claxon
stânga
10 Cabina 1 faruri față/spate 21 Cabina 2 telerail
dreapta 22 Cabina 1 telerail
23 Stație
11 Cabina 2 faruri față/spate 24 Semnal sonor închidere uși
1 Uși tren dreapta 25 Ventilație acoperiș
2 Tracțiune cabina 1 12 Securizare general
3 Tracțiune cabina 2 13 Direcție de rulaj 26 Anti-blocaj
4 Iluminare/ventilație cabină 14 Convertizor de cuplu
15 Turație motor Diesel

99
PANOU AUTOMATE/INDICATOARE DE BORD DH 2
(ÎN DULAP APARATURĂ)

A Atenuare decalaj releu curent 1 Ușile trenului (generalități) 11 Supapă magnetică motor
de comandă pneumatic 2 Tracțiune generalități Diesel
B Întrerupător baterie 3 Iluminare/ventilație cabină 12 Lămpi proba frânelor
C Întrerupător ventilație 4 Faruri față mijloc 13 Anti-blocaj
D Întrerupător instalație 5 Faruri față/spate stânga 14 Compresor
15 Încălzire claxon
6 Faruri față/spate dreapta
7 Securizare 16 Telerail
8 Direcție de rulaj 17 Stație
9 Convertizor de cuplu 18 Semnal sonor închidere uși
10 Turație motor Diesel 19 Ventilație acoperiș
20 Frână magnetică

100
CASETĂ ELECTRONICE (ÎN DULAP APARATURĂ)

On

up down

I Alimentare 24V- 15 V -7,5 V XI Turație demaror XXI Valoare dorită (‘down’)


II Releu cu timp specificat XII Releu Om-mort în funcțiune XXII Poziție finală (‘up’)
selecție direcție de rulaj XIII Print diode XXII Poziție finală (‘down’)
III Releu grupare întrerupător XXIV Operare manuală XIV Nivel apă răcire
direcție de rulaj XV Temperatură ulei– XXV 24-Volt intern
IV Releu start/stop XXVI Stabilizator 15V – 7,5V
V Releu start/stop convertizor de
cuplu
XVI Temperatură apă răcire
VI Releu cu timp specificat pornire XVII Generator cod BCD
VII Tensiune generator XVIII Siguranță scurt-circuit
VIII Alarmă incendiu/apă rece XIX Blocaj
IX 15V -7.5V print XX Valoare dorită (‘up’)
X Tensiune baterie Min/max.

101
PANOU COMANDĂ UȘĂ

1 Ușa 1
2 Ușa 2
3 Ușa 3
4 Ușa 4
5 Închidere centralizată

102
PANOU SISTEM ILUMINARE

1 Iluminare sistem comandă


2 Grupa 1
3 Grupa 2
4 Grupa 3

103
PANOU COMANDĂ ÎNCĂLZIRE

1 Foc motor
2 Pompă circulație încălzire vagon
3 Pompă circulație apă rece
4 Comandă

104
CASETĂ ELECTRONICE (ÎN DULAP APARATURĂ)

1 Defecțiune 6 Depanare 11 Rețea


2 Ventilator 7 Alimentare 12 Reglaj
3 Supapă magnetică 8 Invertor
4 Flacără 9 Stabilizator și Întrerupător
5 Probă 10 Reglaj de precizie

105
ÎNTRERUPĂTOR ALIMENTARE DEPOU
(ÎN DULAP APARATURĂ)

1 Aparatură încărcare la rețea vagon B2 1 Aparatură încărcare la rețea


2 Doză 220 Volt 2 Doză 220 Volți vagon B2
3 Întrerupător alimentare depou 3 Întrerupător alimentare depou
4 Aparatură încărcare la rețea vagon B
5 Doză 220 Volți vagon B

106
PANOU FRÂNĂ (STÂNGA)

1 Manometru pentru frână progresivă cu sarcină 6 Rezervor amortizor


2 Supapă de încercare pentru frână progresivă cu 7 Întrerupător de presiune compresor
sarcină
3 Supapă închidere valvă triplă
4 Supapa frânei de urgență
5 Ventil de închidere pentru regulatorul de
presiune al compresorului

107
DULAP JOASĂ TENSIUNE (STÂNGA)

1. Siguranță baterie 6. Automat generator


2. Siguranță instalație curent de comandă 7. Automat pornire
3. Siguranță iluminare vagon
4. Siguranță încălzire vagon
5. Automat baterie voltmetru

108
HARTĂ

CABINA 1 VENTIL DE ÎNCHIDERE GARNITURĂ TREN


VENTIL DE ÎNCHIDERE
ÎNCĂLZIRE CABINĂ VENTIL DE ÎNCHIDERE CONDUCTĂ
REZERVOR PRINCIPAL

VENTIL DE ÎNCHIDERE
VENTIL DE ÎNCHIDERE DE BOGHIU
URGENȚĂ RADIATOR VENTIL DE ÎNCHIDERE
FRÂNĂ MAGNETICĂ

DULAP JOASĂ
TENSIUNE
SUPAPĂ DE URGENȚĂ
CONDENSATOR

PANOU FRÂNĂ

VENTIL DE
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCHIDERE VALVĂ
COMBUSTIBIL TRIPLĂ

SUPAPĂ DE EVACUARE

PANOU DE COMANDĂ
LOCAL

INVERSOR

VENTIL DE ÎNCHIDERE
VENTIL DE ÎNCHIDERE V.T.T.
BOGHIU

VENTIL DE ÎNCHIDERE
CONDUCTĂ REZERVOR
PRINCIPAL

VENTIL DE ÎNCHIDERE
VENTIL DE ÎNCHIDERE ÎNCĂLZIRE CABINĂ
GARNITURĂ TREN
CABINA 2

109
CUPRINS
pagina

Imagine bord conductor................................................................................. 1


Glosar cuvinte cheie...................................................................................... 2
Situația alimentărilor...................................................................................... 5
Instrucţiuni de utilizare................................................................................... 7

I Deranjamente

Manometru garnitură de tren....................................................................... 11


Manometru rezervor principal...................................................................... 13
Motorul Diesel nu pornește......................................................................... 15
Încălzire cabină........................................................................................... 17
Curent de comandă..................................................................................... 19

Led avertizor ’BATERIE’.............................................................................. 21


Led avertizor ‘APĂ RĂCIRE’........................................................................ 23
Led avertizor ’FOC’...................................................................................... 25
Led avertizor ‘CAPĂT DE CURSĂ’.............................................................. 27
Led avertizor ‘UȘI’....................................................................................... 29

Procedură la revenirea în stație................................................................... 29


După deblocare, ușile rămân închise.......................................................... 31
Ușile rămân deschise după comandă închidere.......................................... 33
După plecare, ledul verde nu se aprinde sau se stinge în timpul cursei...... 35
Led avertizor ‘CONTACT FRÂNĂ’............................................................... 37

Buton „om mort“.......................................................................................... 39


Led avertizor ‘FRÂNĂ MAGNETICĂ’........................................................... 41
Ștergător geamuri........................................................................................ 43
Faruri față și spate....................................................................................... 45
Iluminare tren............................................................................................... 47

Iluminarea cabinei și bordului...................................................................... 49


Motorul Diesel se oprește............................................................................ 51
Tahometre................................................................................................... 53
Trenul pierde putere..................................................................................... 55
Încălzire vagon............................................................................................ 59

Voltmetru în dulap aparatură....................................................................... 61


Ampermetru................................................................................................. 63
Leduri proba frânelor................................................................................... 63

II Pregătire și intrare la depou

Pregătire...................................................................................................... 67
Intrarea la depou......................................................................................... 71

110
pagina

III Frâne

1 Pozițiile manetei de frână................................................................... 75

2 Frână directă...................................................................................... 75

3 Buton joasă presiune.......................................................................... 75

4 Proba frânelor..................................................................................... 75
4.1 Generalităţi......................................................................................... 75
4.2 Proba frânelor principale.................................................................... 75
4.3 Proba frânelor secundară................................................................... 77

5 Frâna unuia sau mai multor boghiuri închisă...................................... 77

6 Operarea frânei pe timp de iarnă........................................................ 77


6.1 Frânare scurtă cu forță de frânare maximă........................................ 77
6.2 Reducerea vitezei dacă efectul de frânare este insuficient................. 77

IV Rulaj, manevră și remorcare

1 Rulaj................................................................................................... 81
1.1 Viteza admisă..................................................................................... 81
1.2 Reglaj viteză....................................................................................... 81

2 Manevră.............................................................................................. 81
2.1 Cuplaj.................................................................................................. 81
2.1.1 Operațiuni la garnitura din față înainte de cuplaj................................ 81
2.1.2 Semnale după cuplare........................................................................ 81
2.1.3 Cuplare reușită................................................................................... 81
2.1.4 Operațiuni la garnitura care se cuplează............................................ 81
2.1.5 Operațiuni după cuplare..................................................................... 81
2.2 Decuplare........................................................................................... 83
2.3 Schimbarea locomotivei...................................................................... 83
2.3.1 Cabina care este lăsată...................................................................... 83
2.3.2 Cabină care este preluată.......................................................................

3 Tractare............................................................................................... 83
3.1 Tractarea cu garniturile de tren......................................................DH83
3.2 Număr de vagoane ce pot fi tractate................................................... 83

V Manual Șef De Tren

Număr de locuri........................................................................................... 87
Hartă............................................................................................................ 89
Iluminare tren............................................................................................... 91
Încălzire tren................................................................................................ 93
Închidere uși și blocare manuală................................................................. 95

111
pagina

Imagini:
Dulap aparatură........................................................................................... 98
Panou automate/bord DH 1......................................................................... 99
Panou automate/bord DH 2....................................................................... 100
Casetă electronice..................................................................................... 101
Panou comandă ușă................................................................................. 102
Panou sistem iluminare............................................................................. 103
Panou comandă încălzire.......................................................................... 104
Casetă încălzire......................................................................................... 105
Întrerupător alimentare depou................................................................... 106
Panou comandă frână............................................................................... 107
Dulap joasă tensiune................................................................................. 108
Hartă.......................................................................................................... 109

COLOFON:

Cuprins: Angajații regionali Materiale și Mediu Redactare


și grafică: Unitate facilitară Reguli grafice copertă: Mr
Marketing Communication and Design

112