Sunteți pe pagina 1din 105

Manuela Florentina STĂICUŢ Ozana Alexandra STRĂUŢ

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AFACERI

ISBN:

(10) 973-687-465-6 (13) 978-973-687-465-9

Editura Eurostampa Timişoara, bd. Revoluţiei nr. 26 Tel./fax: 0256-204816 E-mail: estampa@upcnet.ro

2

UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMIŞOARA

Facultatea de Ştiinţe Economice

Prep. fil. Manuela Florentina STĂICUŢ Fil. Ozana Alexandra STRĂUŢ

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AFACERI

Note de curs pentru uzul studenţilor de la ÎFR

Timişoara 2006
Timişoara 2006

3

CUPRINS

TEMA 1 – FORMULE DE SALUT (UNIT 1 - GREETINGS)

7

1.1. Reading & speaking

7

1.2. Basic vocabulary

8

1.3. Grammar reference

9

Teste de

evaluare

9

TEMA 2 – MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI (UNIT 2 - FOODS & BEVERAGES)

11

2.1. Reading & speaking

11

2.2. Basic vocabulary

12

2.3. Grammar reference

13

Teste de

evaluare

13

TEMA 3 – HOBBYURI (UNIT 3 – HOBBIES)

15

3.1. Reading & speaking

15

3.2. Basic vocabulary

16

3.3. Grammar reference

17

Teste de

evaluare

19

TEMA 4 – CĂLĂTORII (UNIT 4 – TRAVELLING) 21

4.1. Reading & speaking

21

4.2. Basic vocabulary

22

4.3. Grammar reference

23

Teste de

evaluare

24

TEMA 5 – FAMILIA (UNIT 5 - THE FAMILY)

26

5.1. Reading & speaking

26

5.2. Basic vocabulary

27

5.3. Grammar reference

28

Teste de

evaluare

30

TEMA 6 – TIMPUL – EXPRIMAREA OREI (UNIT 6 - TELLING THE TIME) 31

6.1. Reading & speaking

31

6.2. Basic vocabulary

32

6.3. Grammar reference

33

Teste de

evaluare

34

TEMA 7 – LA CUMPĂRĂTURI (UNIT 7 – SHOPPING) 35

7.1. Reading & speaking

 

35

7.2. Basic vocabulary

36

7.3. Grammar reference

37

Teste de evaluare

38

TEMA

8

ÎMBRĂCĂMINTE

ŞI ACCESORII

(UNIT

8

-

CLOTHING

&

ACCESSORIES)

 

39

8.1. Reading & speaking

39

8.2. Basic vocabulary

40

8.3. Grammar reference

41

teste de evaluare

42

TEMA 9 – DESCRIEREA UNEI PERSOANE (UNIT 9 - DESCRIBING PEOPLE) .44

9.1. Reading & speaking

44

9.2. Basic vocabulary

45

9.3. Grammar reference

46

Teste de evaluare

47

TEMA 10 – EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT (UNIT 10 – EDUCATION) 49

10.1. Reading & speaking

49

10.2. Basic vocabulary

50

10.3. Grammar reference

51

5

Teste de evaluare

52

TEMA 11- PROFESII (UNIT 11 – PROFESSIONS) 54

11.1. Reading & speaking

54

11.2. Basic vocabulary

55

11.3. Grammar reference

57

Teste de evaluare

58

TEMA 12 – ÎN ORAŞ (UNIT 12 - GOING OUT) 59

12.1.Reading & speaking

59

12.2. Basic vocabulary

60

12.3. Grammar reference

61

Teste de evaluare

62

TEMA 13 – PETRECEREA TIMPULUI LIBER (UNIT 13 - MAKING PLANS) 63

13.1. Reading & speaking

63

13.2. Basic vocabulary

64

13.3. Grammar reference

65

Teste de evaluare

66

TEMA 14 – CASA & MOBILA (UNIT 14 - HOUSE & FURNITURE) 67

14.1. Reading & speaking

68

14.2. Basic vocabulary

68

14.3. Grammar reference

69

Teste de evaluare

70

TEMA 15 – RELATAREA UNOR ACŢIUNI TRECUTE(UNIT 15 - NARATTING)71

15.1. Reading & speaking

 

71

15.2. Basic vocabulary

72

15.3. Grammar reference

73

Teste de evaluare

74

– BUSINESS INTRODUCTIONS)

PREZENTAREA

TEMA

16

UNUI

PARTENER

DE

AFACERI

(UNIT

16

-

76

16.1. Reading & speaking

 

76

16.2. Basic vocabulary

77

16.3. Grammar reference

78

Teste de evaluare

78

TEMA 17 – STABILIREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE AFACERI (UNIT 17 - MAKING APPOINTMENTS) 80

17.1. Reading & speaking

80

17.2. Basic vocabulary

81

17.3. Grammar reference

82

Teste de evaluare

82

TEMA 18 – ÎNTÂLNIRI DE AFACERI (UNIT 18 - BUSINESS MEETINGS) 84

18.1. Reading & speaking

84

18.2. Basic vocabulary

85

18.3. Grammar reference

85

Teste de evaluare

86

TEMA 19 – SĂRBĂTORI (UNIT 19 – CELEBRATING)

88

19.1. Reading & speaking

88

19.2. Basic vocabulary

89

19.3. Grammar reference

90

Teste de evaluare

91

TEMA 20 – RECAPITULARE (UNIT 20 - REVISION) 93 BIBLIOGRAFIE 105

6

TEMA 1 – FORMULE DE SALUT UNIT 1 - GREETINGS

~ An interesting encounter ~

to be + introductions

CONŢINUT

1.1. Reading & Speaking

1.2. Basic Vocabulary

1.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Introducerea şi însuşirea următoarelor structuri lexicale:

- principalele formule de salut şi de prezentare;

- informaţii personale legate de vârstă, ocupaţie şi loc natal;

- prezentul verbului “to be” şi utilizarea acestuia în context.

REZUMAT În cadrul acestui lecţii sunt prezentate cele mai uzuale formule de salut şi de prezentare, precum şi alte cuvinte si expresii folosite în engleza conversaţională curentă; lecţia mai cuprinde şi formele de prezent ale verbului “to be”.

1.1. READING & SPEAKING

Situation: Paul is an American student from New York. He is in London now. He’s staying at Mark’s house, his best friend from childhood whom he hasn’t seen for several years. It is Thursday and Mark is giving a party for Paul’s arrival; he is just starting a conversation with Marissa, Mark’s neighbour from across the door.

Paul: Hello! My name is Paul. How do you do? Marissa: How do you do? I’m Marissa. Pleased to meet you. Tell me Paul, are you here on holiday? Paul: Well, yes. Mark wrote me a letter two weeks ago and he thought it would be a great idea to spend my summer holiday at his house. So, here I am. Marissa: How nice! Do you like London? Paul: I do, actually. You know, this is my first time here. Marissa: Oh, I see. What do you do? Paul: I’m twenty-four years old. I am still a student. Marissa: What are you studying? Paul: Economics. And you? What are you studying? Marissa: Medicine. I’m twenty-two years old. Where are you from, Paul?

7

Paul: I’m from Chicago but I’ve established myself in New York. How about you, Marissa? Are you from London? Marissa: No, I’m not. I come from Leeds but I moved here last year and I have to say I love it and…(looking at her watch)…Oh, it’s so late! I’m afraid I have to go now. Paul: Leaving so soon? Marissa: Yes, I have to get up early in the morning. Paul: Oh, all right then. However, it was a pleasure meeting you. I hope we’ll spend some time together one day. Marissa: Yes, that would be great. I enjoyed talking to you, even if it was for such a short time. Good night, Paul. See you soon! Paul: Good night, Marissa! See you around!

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Who is Paul?

2. Where is he now?

3. How old is Paul? Is he a student?

4. Who is Angela?

5. How old is she? What does she do?

6. Where is Paul from?

7. Does he live in New York?

8. Where is Angela from?

9. Does she live in Birmingham?

10. Why does Angela have to leave so soon?

1.2. BASIC VOCABULARY

Greetings and introductions

Hello/Hi – Bună/Salut How do you do? – Bună ziua/Vă salut/Îmi pare bine de cunoştinţă (se foloseşte doar când întâlnim pe cineva pentru prima oară) Good morning – Bună dimineaţa (se spune în primele ore ale dimineţii) Good afternoon – Bună ziua (se spune după ora 12) Good evening – Bună seara (se spune după ora 6) Good night – Noapte bună (se spune doar la plecare seara târziu sau când vrem să mergem la culcare) Good bye/So long – La revedere See you (soon)/later/around – La revedere/Pe curând See you tomorrow – Pe mâine This is…. – Acesta/Aceasta este…. (se foloseşte când prezentăm pe cineva) Glad/Pleased/Nice to meet you – Mă bucur să vă cunosc/Încântat de cunoştinţă

8

1.3. GRAMMAR REFERENCE

Verb “to be” – Indicative Present

Form

 

Affirmative

 

I

am (I’m)

 

He, she, it

is

(He’s/she’s/it’s)

from

We, you, they

are (We’re/you’re/they’re)

England

 

Interrogative

 
 

am

I

Where

is

He, she, it

from?

are

We, you, they

 

Negative

 

I

am not (’m not)

 

He, she, it

is not (isn’t)

from

We, you, they

are not (aren’t)

England

TESTE DE EVALUARE

1 Fill in the blanks with the right forms of the verb “to be”:

Example: My name…is…John.

a)

Where…….you from?

b)

I…….from France.

c)

Are you from England? Yes,……

d)

Is she from Italy? No,…….

e)

He……an engineer.

f)

They……

at

home.

g)

Anne and Christian…….from Spain.

h)

What……her name?

i)

You…….from Brazil,…….?

j)

She……twenty years old.

2.

Complete the following text:

years old.

architect. I……a daughter.

Her name….Jessica. She……ten years old. We all……

beautiful house in London, England. It……such a big house but

a

I….married. My husband, Jack…

Hello…………Jane Portman and I’m a doctor. I…

35

an

in

we like it.

9

3 Say whether the following sentences are correct or not:

Example: My name is Laura. (correct) Her name are Laura (incorrect)

a) We are not from England.

b) She is from France.

c) You are’nt from Japan.

d) They is coming to see you.

e) You are so beautiful.

f) Where are you not from?

g) I have twenty years old.

h) It is a nice house.

i) It isn’t raining.

j) I am happy to see you.

4. Translate into English:

Bună. Mă numesc Diane Stevenson şi am 25 de ani. Sunt profesoară de istorie. Locuiesc într-un apartament în Los Angeles. Nu este un apartament foarte spaţios dar este destul de confortabil. Nu sunt căsătorită. Am o soră şi un frate. Pe sora mea o cheamă Mary iar fratele meu se numeşte Sam. Sam este medic. El are 35 de ani. Sora mea este încă studentă. Ea are doar 20 de ani.

5. Practice

Now talk about you. Introduce yourself to the others. Try to give as much personal information as you can.

10

TEMA 2 – MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI UNIT 2- FOODS & BEVERAGES

~ At the restaurant ~

expressions of quantity + socializing

CONŢINUT

2.1. Reading & Speaking

2.2. Basic Vocabulary

2.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Însuşirea vocabularului englezesc legat de :

- mâncăruri şi băuturi

- utilizarea expresiilor specifice legate de luarea unei mese la restaurant şi purtarea unei astfel de conversaţii

- folosirea gramatical corectă a expresiilor cantitative

REZUMAT Această lecţie conţine un dialog legat de luarea unei mese la restaurant, în care apar structuri şi noţiuni referitoare la mâncăruri şi băuturi în general, precum şi folosirea corectă a expresiilor cu ajutorul cărora se exprimă cantitatea, în acest context.

2.1. READING & SPEAKING

Situation: Still thinking about last night’s party and all the fun they had, Paul decides to call Marissa and ask her out to dinner at a fancy restaurant. They talk over the telephone and decide to go to the Royal Inn. Paul makes a phone call and books a table for two for eight o’clock. In the evening, he picks Marissa up and they arrive at the restaurant.

Waiter:

Good evening Sir, Madam!

Paul:

Good evening!

Marissa: Good evening!

Waiter:

Do you have a reservation, Sir?

Paul:

Yes, I do. It’s a table for two right next to the window.

Waiter:

All right then. Follow me, please.

Paul:

Waiter, can we have the menu please?

Waiter:

Certainly, Sir. Here you are!

Waiter:

Do you wish to order now?

Marissa:

Do you have any seafood today?

11

Waiter:

No, I’m afraid we don’t have any seafood at the moment.

Marissa:

How about some pasta?

Waiter:

Yes, we have spaghetti.

Marissa: Great! I’ll have the spaghetti carbonara.

Waiter:

How about you, Sir?

Paul:

I’ll have the same.

Waiter:

Have you decided on the wine, Sir?

Paul:

What do you recommend?

Waiter:

I’d recommend a dry Riesling.

Paul:

We’ll have one bottle, please.

Waiter:

Do you care for some dessert?

Marissa: Do you have any tiramisu?

Waiter:

Yes, we do Madam.

Marissa: All right then! We’ll have the tiramisu with a coffee to follow.

Paul:

Waiter, the bill please!

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Where does Paul take Marissa out to dinner?

2. Do they have a reservation?

3. What is Marissa’s first choice?

4. What does the waiter answer?

5. What do they finally decide upon?

6. What do they drink afterwards?

7. Do they have dessert?

8. What do they have after dessert?

2.2. BASIC VOCABULARY

food = hrană, mâncare health food = alimentaţie sănătoasă junk food = alimentaţie nesănătoasă convenience food = semipreparate low-cal food = mâncare cu conţinut redus de calorii pasta = paste seafood = fructe de mare coffee = cafea black/green tea = ceai negru/verde still mineral water = apă plată sparkling water = apă minerală acidulată red/white wine = vin roşu/alb the wine list = meniul pentru vinuri menu = meniu to book/ to reserve a table = a rezerva o masă reservation = rezervare to order = a comanda bill = nota de plată tip = bacşiş

12

Socializing

to socialize = a socializa to go out = a ieşi (în oraş) to go on a date = a merge la o întâlnire to go out with friends = a ieşi cu prietenii

2.3. GRAMMAR REFERENCE

Expressions of quantity

Some/any

Some is generally used in positive sentences. Any is used in questions and

negatives.

Examples: Have you got any tomatoes? There is some milk, but there isn’t any cheese.

Much/many/a lot of Much and many are generally used in questions and negatives, much with uncountable nouns and many with countable nouns.

Examples: How much salt have you got? There aren’t many potatoes on the plate.

A lot of is used in positive sentences, with countable and uncountable

nouns.

Examples: He’s got a lot of pepper. There are a lot of carrots in the basket.

A few/a little

A few is used with countable nouns. A little is used with uncountable

nouns.

Examples: There are a few biscuits on the table. There’s a little whisky left.

TESTE DE EVALUARE

1 Divide into groups. Use your dictionaries to complete the following lists: food: bread, butter, meat …, beverages: coffee, tea …, fruit: cherries, strawberries …, vegetables: tomato, cabbage …

13

2 Put some or any into each gap:

a. Have you got

salt or pepper?

b. We don’t need

butter.

c. There are

d. flour because I want to bake a cake.

eggs on the table.

I want

e. milk

Is there

in the fridge?

3. Put much, many, or a lot of into each gap:

a. Have you got

b. We don’t need

sugar in the bag?

eggs.

c. There are

d. There is

e. Are there

onions in the basket.

coffee in the coffee-pot.

olives in your salad?

4. Translate into English:

a. Avem nişte ouă, dar nu avem deloc unt.

b. Sunt câteva lămâi şi multe portocale.

c. Este puţin unt şi multă făină.

d. Nu sunt mulţi struguri şi nu este mult ulei.

5. Practice

You are in a restaurant and you want to have lunch. Imagine and write down your dialogue with the waiter.

14

TEMA 3 – HOBBYURI UNIT 3 – HOBBIES

~ What is your favourite pastime? ~

present simple + likes and dislikes

CONŢINUT

3.1. Reading & Speaking

3.2. Basic Vocabulary

3.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Îmbogăţirea vocabularului de bază cu noţiuni şi expresii legate de:

- descrierea programului zilnic - exprimarea activităţilor preferate din timpul liber - utilizarea prezentului simplu în limba engleză şi formarea deprinderilor legate de folosirea acestuia în vorbire.

REZUMAT Conţinutul acestei lecţii cuprinde vocabularul de bază folosit la:

prezentarea programului zilnic, a hobby-urilor personale şi exprimarea preferinţelor legate de petrecerea timpului liber. Majoritatea verbelor şi expresiilor din cadrul acestei lecţii sunt folosite pentru a indica cât de mult îi place sau displace unei persoane, o anumită activitate. În continuare, s-a insistat asupra acelor forme gramaticale legate de folosirea prezentului simplu.

3.1. READING & SPEAKING

Situation: Paul and Marissa are having dinner at a restaurant in the centre of town. They have just finished eating and now they are chatting over a glass of wine.

Paul:

Marissa: Well, it depends. I usually wake up at 7 o’clock during weekdays, I shower, eat breakfast and get ready for school until about 8

o’clock. At 9 I hurry to catch the bus, I attend classes, I always eat my lunch in the park, at 4 o’clock I come back home, I do some shopping if I have to or I do some cleaning in the house, at 6 I usually have dinner, and in the evening I either study, watch television, read, and sometimes I listen to music or go out with my friends. Wow, you do so many things in just a single day! I’m impressed!

Paul:

Tell me Marissa, do you have a busy daily schedule?

15

Marissa: What can I say, I am a very active person and I can’t stand just sitting down and doing absolutely nothing. Still, I never wake up before 9 at the weekend. Paul: I see. And what do you do in your spare time? Tell me some of your hobbies, things you like or dislike. Marissa: I love listening to music because it’s very relaxing, going for walks in the park or reading a good novel before I go to sleep. I am mad about going to parties or to the cinema with my friends, I enjoy dancing and jogging whenever I have the time. It gives me the chance to stay healthy. What else? I also like travelling a lot but I can’t say I’m a great fan of horror movies and I definitely hate cold weather. How about you? What is your favourite pastime? Paul: I like many things. I like watching television, playing tennis in the summer or going to the gym when I have some free time. I am very keen on taking photos. I think it’s very interesting and I really enjoy that, but I must admit that I just love travelling. This is my favourite hobby. I think it’s so exciting. If I had a lot of money, I would travel all over the world. I want to see new places and meet interesting people. Marissa: Oh, it’s already 9 o’clock! I guess time flies when you are having such a good time. Don’t you agree? Paul: Of course I do. Let’s stay some more.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Does Marissa have a busy daily schedule?

2. What time does she get up in the morning?

3. What time does she come back home?

4. What are some of the activities that she does in the evening?

5. Does Marissa wake up early at the weekends?

6. What are some of Marissa’s hobbies and favourite spare time activities?

7. What does Paul like to do in his free time?

8. Does he like playing football?

9. Does Paul enjoy taking photographs?

10. Do they both enjoy travelling?

3.2. BASIC VOCABULARY

daily schedule – programul zilnic weekdays – zilele din timpul săptămânii spare/free time – timpul liber leisure/pastime activities – activităţile pentru petrecerea timpul liber likes and dislikes – preferinţe şi nonpreferinţe

Hobbies and spare time activities listening to music – a asculta muzică going for walks/walking - a face plimbări, a se plimba

16

reading – a citi party/cinema (going to) – a merge la petreceri sau la cinematograf dancing - a dansa jogging – a face jogging, a alerga travelling – a călători watching television – a se uita la televizor playing tennis – a juca tenis going to the gym – a face sport, a merge la sala de sport taking photographs – a face fotografii, a fotografia painting - a picta fishing – a pescui swimming – a înota cooking - a găti

Characterizing hobbies interesting – interesant exciting – palpitant, captivant relaxing - relaxant healthy – sănătos funny – amuzant

cheap – ieftin expensive – scump, costisitor boring (for others) – plictisitor dangerous – periculos, riscant enjoyable - plăcut

Expressing likes and dislikes: to be keen on, to be very fond of, to be mad about, to adore, to love, to like, to enjoy, to be a great fan of, to dislike, don’t mind, can’t stand, to hate.

3.3. GRAMMAR REFERENCE

The Present Simple Tense

Form

Affirmative

I

   

You

get up

We

They

at 7.30

He

 

She

gets up

It

Interrogative

   

I

 

do

You

We

When

They

get up?

 

He

does

She

It

17

Negative

I

   

You

do not (don’t)

We

They

get up at

He

 

7.30

She

does not (doesn’t)

It

Explanation

The Present Simple Tense has the same form as the short infinitive, except for the third person singular, in which case adds an –s. We use the auxiliary DO in order to form the interrogative and the negative form; its form for the third person singular changes into does.

Use

1. to denote repeated, habitual or permanent actions:

Examples:

I go to school every morning. John usually drives to work She lives in Spain.

Note: Such actions are usually accompanied by the following adverbs:

always, usually, sometimes, never, rarely, seldom, every day, every week, every month, every year, once a week, two times a month.

2. to express general truths or facts:

Examples:

The sun sets in the West. Paris is in France. Windows are made of glass. The Danube flows into the Black Sea.

3. to indicate actions which are officially planned in the future:

Examples:

The train leaves tomorrow at 6.30. The plane lands on Tuesday at 10.00 P.M.

4. in exclamatory sentences introduced by here or there:

Examples:

Here she comes!

There they go!

5. to express a future action:

Examples:

Give me a call when you arrive. He will be very angry if she doesn’t explain the situation.

18

TESTE DE EVALUARE

1. Fill in the blanks with – ‘s’ or – ‘es’ whenever it is necessary:

1. She love_ chocolate.

2. He doesn’t like_ fruits.

3. They go_ to school every day.

4. We go_ to the theatre every week.

5. He usually drink_ coffee before breakfast.

6. She watch_ T.V in the evening.

7. Jennifer never dress_ in grey.

8. She always go_ to see her mother on Sundays.

9. I go_ to the cinema once a week.

10. You don’t start work_ at 8.00.

2. Turn the following sentences into negatives:

1. He drinks a cup of tea.

2. I write poems.

3. Mary goes to the cinema every week.

4. We live in Italy.

5. You visit us every year.

6. They always talk too much.

7. Jack speaks German.

8. Mother often eats fish.

9. My children usually play in the garden.

10. I laugh easily.

3. Translate into English:

1. De obicei, mă duc la şcoală pe jos.

2. Câte limbi străine vorbeşti?

3. El nu locuieşte în Bucureşti.

4. Mama lui bea o ceaşcă de cafea în fiecare dimineaţă.

5. Îţi place să mergi la cinematograf?

6. Verişoara mea cântă la chitară.

7. Ei fac plimbări în parc de două ori pe săptămână.

8. Iată-i că vin!

9. Paul ascultă muzică pop.

10. Ea iubeşte vara.

4. Translate into Romanian:

1. I usually drink a glass of orange juice at breakfast.

2. Do you wash your teeth every morning?

3. Jane lives in a new flat.

4. Mr. Jones likes autumn, but he doesn’t like winter.

5. We read stories before we go to bed.

6. The children run in the park very often.

19

7.

She plays volleyball every Saturday.

8. George wakes up at 8 o’clock on weekdays.

9. What kind of films do they enjoy?

10. What does he usually do in the evening?

5. Practice

1. Describe your favourite hobby.

2. Speak about your daily programme.

TEMA 4 – CĂLĂTORII UNIT 4 – TRAVELLING

~ I’ve never been to India. ~

present perfect simple + nationalities

CONŢINUT

4.1. Reading & Speaking

4.2. Basic Vocabulary

4.3. Grammar Reference

OBIECTIVE - cunoaşterea terminologiei specifice călătoriilor

- dobândirea capacităţii de a descrie o ţară străină cu specificul ei

- însuşirea numelor de ţări şi naţionalităţi în limba engleză

- folosirea prezentului perfect simplu

REZUMAT Lecţia urmăreşte atât însuşirea vocabularului legat de călătorii, ţări şi naţionalităţi, cât şi folosirea, în acest context şi nu numai, a prezentului perfect simplu.

4.1. READING & SPEAKING

Situation: Still talking about their hobbies, Paul and Marissa reach the subject of travelling, which is Marissa’s greatest passion.

Marissa: The hobby I love most is definitely travelling! Paul: I love to travel too, although I haven’t seen many countries so far. For instance, I’ve never been to India. Marissa: India? Oh! I’ve been there twice. It’s a beautiful country. And the Indians, although very poor, are such lovely, spiritual people. Paul: What do you think about their culture? Marissa: Well, I really loved their religious atmosphere, their fine silk and their spicy food. Paul: Where else have you been? Marissa: I’ve been to France, Greece, Italy, Spain, Turkey, Thailand, China, Japan and Indonesia. Paul: So you like exotic places. Marissa: Yes, I do. I really enjoy observing all these different cultures that have nothing in common with the European one. What countries have you visited? Paul: Well, not as many as you have and not so far away. I’ve only visited European countries like: France, Germany, Austria, Switzerland or Hungary. But I’d really love to travel more.

21

Marissa: Perhaps I’ll take you with me on my next trip.

Paul:

That would be great!

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. What is Marissa’s favourite hobby?

2. How many times has she been to India?

3. What does she think about the Indians?

4. What does she love most about their culture?

5. Has Paul travelled anywhere so far?

6. Has he already visited as many exotic places as Marissa?

7. What does he think about travelling?

8. What is Marissa’s suggestion and what does Paul think about it?

4.2. BASIC VOCABULARY

to travel = a călători trip = excursie journey = călătorie tour = tur tourist = turist hike = drumeţie hiker = drumeţ to go on a hike = a pleca în drumeţie sightseeing = vizită, plimbare, excursie

Countries and nationalities:

Afghanistan – Afghan Albania – Albanian Algeria – Algerian America – American Angola – Angolan Austria – Austrian Bahamas – Bahamian Bangladesh – Bangladeshi Belgium – Belgian Bermuda – Bermudan Bulgaria – Bulgarian Canada – Canadian Chile – Chilean China – Chinese Congo – Congolese Cuba – Cuban Denmark – Danish Egypt – Egyptian

itinerary = itinerar, rută guide = ghid (persoana şi cartea) destination = destinaţie resort = staţiune customs = vamă passport = paşaport visa = viză insurance = asigurare luggage = bagaj bag = geantă suitcase = servietă, diplomat

England – English Finland – Finnish France – French Germany – German Great Britain – British Greece – Greek Guatemala – Guatemalan Holland – Dutch / Dutchman Hungary – Hungarian India – Indian Iran – Iranian Iraq – Iraqi Israel – Israeli Italy – Italian Jamaica – Jamaican Japan – Japanese Korea – Korean Mexico – Mexican

22

Monaco – Monegasque New Zealand – New Zealander Norway – Norwegian Palestine – Palestinian Peru – Peruvian Poland – Polish Portugal – Portuguese Romania – Romanian Russia – Russian

Somalia – Somali Spain – Spanish Sweden – Swedish Switzerland – Swiss Taiwan – Taiwanese Tibet – Tibetan Turkey – Turkish Vietnam – Vietnamese Zimbabwe – Zimbabwean

4.3. GRAMMAR REFERENCE

Present Perfect Simple

Form:

have/has + verb + -ed (past participle)

Affirmative and negative

 

I

   

We

 

‘ve (have)

been

You

haven’t

to

They

 

Greece.

He

 

‘s (has)

been

She

hasn’t

to

It

 

Italy.

 

Interrogative

Have

I

 

we

 

been to the

you

United States?

they

Has

he

 

she

 

been to Spain?

it

Short answers Have you been to Egypt?’ ‘Yes, I have.’ / ‘No, I haven’t.’

Has she ever been to Romania?’ ‘Yes, she has.’ / ‘No, she hasn’t.’

Use

1. to express an action in the past (an experience, part of someone’s life)

Examples: I have learnt a lot from my journeys to Egypt. They’ve travelled all over the world.

23

Note: Ever and never are common with this use:

Have you ever been to Portugal? My mother has never travelled by plane.

2. to express an action or state which began in the past and continues to the present

Examples: I’ve known Alice for six years. How long have you worked as an accountant?

Note: For and since are common with this use:

Examples: We’ve lived in this town for ten years. I’ve had long hair since I finished school.

3. to express a recent past action with a result in the present

Note: I’ve lost my glasses. (I haven’t got them now.) My passport’s been stolen. (It isn’t here now.) Has your mother brought any potatoes? (Are there any potatoes now?)

TESTE DE EVALUARE

1. Write down the nationality corresponding to the indicated

country:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Germany -

Spain -

France -

Romania -

Hungary -

Italy -

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Russia -

Ireland -

Poland -

Turkey -

Japan -

Iraq -

2. Complete the following sentences putting the verbs in the brackets at the present perfect tense:

a. the Rolling Stones last year. (to see)

I

b. you

How long

Peter? (to know)

c. together for over ten years. (to be)

d.

e. Mary’s crying because she

f. John’s laughing because someone

g. My parents are furious because I

h. I’m angry because someone

We

you ever

India? (to see)

just

some bad news. (to hear) him a joke. (to tell) the car keys. (to lose)

just

my bike. (to steal)

24

3. Put for or since into each gap:

a. two weeks

b. half an hour

c. August

d. 9.15

e. I was ten

f. a long time

g. 3 March

h. ages

i. the beginning of the term

j. a couple of days

4. Translate into English:

a. Paul nu a fost niciodată în Japonia.

b. Marissa călătoreşte de când era mică.

c. Noi locuim în Londra de şapte ani.

d. A fost el vreodată în Peru?

5. Practice

Write down a short composition (about 10 lines) in which you talk about a country that you’ve never been to. You’ve learnt a lot about it at school or on T.V. and you would love to go there.

25

TEMA 5 - FAMILIA UNIT 5 - THE FAMILY

~ Do you have any brothers or sisters? ~

have/have got + family members

CONŢINUT

5.1. Reading & Speaking

5.2. Basic Vocabulary

5.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Însuşirea vocabularului care face referire la:

- membrii familiei şi relaţiile dintre aceştia - utilizarea lui “have” şi “have got”

REZUMAT Această lecţie cuprinde vocabularul de bază folosit la enumerarea membrilor familiei şi descrierea relaţiilor familiale. S-a pus accent pe situaţiile de utilizare ale formulărilor: “have” şi “have got”, în limba vorbită.

5.1. READING & SPEAKING

Situation: Due to the fact that they had such a good time the last time they went out, Marissa has decided to invite Paul for dinner at her place. While eating dessert, Marissa ceases the opportunity to show Paul some photos of her family.

Marissa: Did you enjoy dinner, Paul? Paul: Of course I did. Everything was absolutely delicious. Congratulations to the chef! I have to admit you are a great cook. Marissa: How nice of you to say that. Thank you very much! (while opening the photo album)…Now, let me show you some photos of my family: this is my mother, Sylvia and this is my father, Jack. They still live in Leeds, but I visit them very often. They have got a beautiful house there, with a lovely garden in front, with lots of colourful flowers. Mom loves gardening. Paul: Oh, I see. Do you have any brothers or sisters? Marissa: Yes, I do. I have got a brother. His name is Peter. He is 28 years old. I haven’t got any sisters, though. Paul: Is this Peter in the photo? Marissa: Yes, this is Peter. He’s married. There’s his wife, Eve. She is so pretty, don’t you think? Paul: Yes, I do. And who is this, beside the red car?

26

Marissa: Well, this is my aunt Greta, my mother’s sister. And do you see the man in the car? That is my uncle, Nelson. They live just across the street from my parents. Paul: Do they have any children? Marissa: They have got a daughter and a son. Her name is Lily and his name is John. And finally, these are my best friends, Sarah and her cousin, Sam. Paul: Do they live in London? Marissa: Yes, Sarah has got a flat not far away from here, and her cousin lives just three blocks from there. Paul: You have a lovely family, Marissa. These are very beautiful photos, indeed. Marissa: I’m very glad to hear that.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Who are Sylvia and Jack?

2. Where do Marissa’s parents live?

3. Do they own a house or a flat?

4. Does Marissa have any brothers or sisters?

5. How old is Peter? Whom is he married to?

6. Do Nelson and Greta, Marissa’s uncle and aunt, have children?

7. Do they live in London?

8. Who are Marissa’s best friends?

9. Where does Sarah live? What about Sam?

10. Does Paul like Marissa’s family?

5.2. BASIC VOCABULARY

Members of the family:

father/mother – tată, mamă brother/sister – frate, soră son/daughter – fiu, fiică grandfather/grandmother – bunic, bunică grandson/grand-daughter – nepot, nepoată (de bunici) uncle/aunt – unchi, mătuşă cousin - verişor, verişoară nephew/niece – nepot,nepoată (de unchi) son-in-law/daughter-in-law – ginere, noră brother-in-law/sister-in-law - cumnat/cumnată father-in-law/mother-in-law – socru, soacră step father/step mother – tată vitreg, mamă vitregă step brother/step sister – frate vitreg, soră vitregă godfather/godmother – naş, naşă godson/god daughter – fin, fină

Family relations husband/wife – soţ, soţie parents – părinţi

27

grandparents - bunici children – copii grandchildren - nepoţi parents-in-law - socri in-laws - cuscri godparents – naşi spouses – soţi siblings – fraţi

5.3. GRAMMAR REFERENCE

Have and have got

Form

Have

Affirmative

I

 

You

have

We

They

a house

He

She

has

It

 

Interrogative

 
 

I

   

Do

You

We

They

have

a house?

 

He

Does

She

It

 

Negative

 

I

     

You

don’t

We

They

have

a house

He

doesn’t

She

It

28

Have got

Affirmative

I

     

You

have

We

They

got

a

garden

He

has

 

She

It

 

Interrogative

 
 

I

   

Have

You

We

They

got

a garden?

 

He

Has

She

It

 

Negative

 

I

     

You

haven’t

We

They

got

a

garden

He

hasn’t

 

She

It

Explanation Have and have got mean the same thing when we talk about possession, but the form is very different. We often use have got in spoken English. The past of both have and have got is had.

Use

1.

We often use have got/has got instead of have/has alone:

Example:

- I have got a new computer. /I have a new computer.

 

-

She has got a toothache. /She has a toothache.

2.

We use have for actions:

Example:

- Let me have a look at your letter!

- I had breakfast at 9.00.

- She has a shower every morning. (= She takes a shower- as an action)

29

TESTE DE EVALUARE

1. Complete these sentences with have:

1. Excuse me, …………

some cigarettes, please?

2. Do you………………. a headache?

3. I don’t………………

4. He…………………

a car.

any money.

5. Where’s Jennifer? She…………breakfast.

6. They haven’t………….an umbrella.

7. What time does Joe……….dinner?

2. Translate the above sentences into Romanian.

3. Make up sentences with some of the words from the

vocabulary section.

4. Practice

Speak about your family. Try to name as many members as you can.

30

TEMA 6 – TIMPUL – EXPRIMAREA OREI UNIT 6 - TELLING THE TIME

~ See you tomorrow at noon. ~

the numeral + time expressions

CONŢINUT

6.1. Reading & Speaking

6.2. Basic Vocabulary

6.3. Grammar Reference

OBIECTIVE

- exprimarea orei în limba engleză

- folosirea expresiilor legate de timp

- stabilirea unui program

- utilizarea corectă a numeralului cardinal şi ordinal, precum şi a fracţiilor şi procentajelor

REZUMAT Lecţia cuprinde modalităţi de exprimare a orei în limba engleză, de a stabili un program folosind expresiile legate de timp, precum şi exprimarea numeralului în limba engleză.

6.1. READING & SPEAKING

Situation: Our characters are still at Marissa’s house, after dinner. It’s getting late though, and Paul has to go home. So Marissa walks him out. He thanks her for a wonderful night and tells her that he wants to see her again as soon as possible.

Marissa: I hope you enjoyed my dinner. I know I may lack modesty, but I loved it. And besides, I’ve had a wonderful time. Paul: Are you kidding? The food was incredibly tasty! And I’ve had a wonderful time too. In fact, you make me want to have you around all the time. I really must see you again tomorrow. Marissa: I’d love to see you too, but I’m afraid I’m busy the whole day. Paul: Are you sure you can’t find an hour for me in your schedule? Marissa: I would like to, but I don’t know if I can. Paul: Well, let’s give it a try! How about 10 o’clock in the morning? Marissa: That would be impossible. I’ll be at the university. Paul: O.K. And in the afternoon, are you available around 4.30? Marissa: Unfortunately, I’m not. I must get to my dance class at a quarter to 5. Paul: How about the evening? Are you free then?

31

Marissa: I’ll have to say no again. I’m visiting my grandmother at the hospital. Paul: It would have been nice…but … if you say you’re so busy… Marissa: Wait! I have an hour at noon! Paul: Really? Now this is great news! Marissa: Could you pick me up? I’ll be at home. Paul: Of course, Marissa. I would love to. Marissa: All right then! Good night! See you tomorrow at noon! Paul: Good night, Marissa! See you!

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Did Paul and Marissa have a good time at dinner?

2. What does Paul think about Marissa’s food?

3. Does Paul want to see Marissa again?

4. What does he suggest?

5. What does Marissa answer?

6. Is she available in the morning?

7. What is she doing in the evening?

8. When do they decide to meet?

6.2. BASIC VOCABULARY

a quarter to ten = 10 fără un sfert ten minutes to five = 5 fără 10 a quarter past eight = 8 şi un sfert five minutes past nine = 9 şi 5 twelve thirty = 12 şi jumătate

Time expressions:

a.m. = ante-meridian p.m. = post-meridian seven a.m. = ora 7 seven p.m. = ora 19

What time is it? = Cât e ceasul? It’s a quarter past five. = Este ora 5 şi un sfert. after three o’clock = după ora 3 at about one o’clock = cam pe la ora 1 before noon = înainte de prânz before midnight = înainte de miezul nopţii nearly five o’clock = aproape ora 5 two hours ago = acum 2 ore soon = curând in half an hour = într-o jumătate de oră in an hour’s time = într-o oră early = devreme late = târziu

32

6.3. GRAMMAR REFERENCE

The numeral

The cardinal numeral:

1 - one

22

- twenty-two

2 - two

3 - three

30

- thirty

4 - four

5 - five

37

- thirty-seven

6 - six

40

- forty

7 - seven

8 - eight

43

- forty-three

9 - nine

10 - ten

50

- fifty

11 - eleven

60

- sixty

12 - twelve

70

- seventy

13 - thirteen

80

- eighty

14 - fourteen

90

- ninety

15 - fifteen

100

- one hundred

16 - sixteen

101

- a hundred and one

17 - seventeen

112

- a hundred and twelve

18 - eighteen

150

- a hundred and fifty

19 - nineteen

20 - twenty

21 - twenty-one

The ordinal numeral:

the first – primul; the second – al doilea;

the third – al treilea; the fourth – al patrulea; the fifth – al cincilea;

the tenth – al zecelea; the eleventh – al unsprezecelea;

Fractions and percentages:

a half = o jumătate

a quarter = un sfert

a third = o treime

two thirds = două treimi 10% (ten per cent) = 10 la sută

1,000 - one thousand 100,000 - one hundred thousand 1,000,000,000 - one million

the thirtieth – al treizecilea;

the fortieth – al patruzecilea; the fiftieth – al cincizecilea

the eighty-seventh – al optzeci şi şaptelea.

33

TESTE DE EVALUARE

1. Write down in words the following numbers:

45, 68, 23, 79, 91, 163, 240, 795, 933, 98, 56, 13, 17, 14, 42, 39, 21, 497, 333, 667

2. Transform into ordinals the following numbers:

3, 15, 19, 24, 36, 57, 49, 2, 68, 71, 83, 92, 51, 84, 73, 22, 16, 81, 45, 7

3. Translate into Romanian:

1. We are going to meet tomorrow at 7.30.

2. He wants to be there at about 5 o’clock.

3. Maria’s mother told her to come back home before midnight.

4. I was offered a 20% discount because of my loyalty to the company.

4. Translate into English:

1. Vreau să dorm o jumătate de oră.

2. Ai terminat cartea? Nu încă.Am citit doar două treimi. 3. 10% dintr-o mie este 100. 4. Am nevoie de un sfert de oră ca să-mi termin treaba.

5. Practice

Write down your schedule for tomorrow.

34

TEMA 7 – LA CUMPĂRĂTURI UNIT 7 – SHOPPING

~ I’m looking for a souvenir…~

this/that/these/those + prices

CONŢINUT

7.1. Reading & Speaking

7.2. Basic Vocabulary

7.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Însuşirea terminologiei referitoare la:

- efectuarea cumpărăturilor

- exprimarea preţurilor.

- fixarea cunoştinţelor legate de folosirea pronumelor/adjectivelor demonstrative, “this”, “that”, “these” şi “those”.

REZUMAT Această lecţie include principalele cuvinte şi expresii utile în cadrul unei conversaţii purtate într-un magazin, folosite la efectuarea cumpărăturilor cât şi la exprimarea corectă a preţurilor produselor. În privinţa aspectelor gramaticale, s-au evidenţiat formele şi folosirea pronumelor şi adjectivelor demonstrative.

7.1. READING & SPEAKING

Situation: It is Monday afternoon. Paul and Marissa are in town. On their way to the restaurant they’ve settled to eat lunch, Marissa sees a gift shop and asks Paul to enter it together, in order to help her choose a nice souvenir for her best friend, Sarah.

Shop assistant: Good afternoon. May I help you? Marissa: Yes. I’m looking for a souvenir. Shop assistant: Can I help you find something? Marissa: Well, I could use some help. What would you recommend? Shop assistant: Might I ask who is it for? Marissa: It’s for my best friend, Sarah. She’s going away for a couple of months and we’re planning to give her a surprise farewell party. Shop assistant: Oh, this is a very special occasion, indeed! What do you think of this lovely silver ring right here in the glass case in front of you? Would you like to put it on your finger to see if it fits? Marissa: Well, it does look good. How much is it? Shop assistant: It’s fourteen pounds seventy.

35

Marissa: It’s not so expensive, either. Paul, what do you think? Do you like it? Paul : Certainly. I’m sure Sarah will love it, especially if it comes from your part. Shop assistant: Might I suggest matching earrings, and perhaps a bracelet or a necklace as well? Marissa: I don’t know what to say… What about that bracelet over there near the counter? How much does it cost? Shop assistant: That’s a little bit more expensive. It costs thirty pounds. Marissa: Hmm…, I am not sure. And these earrings beside the bracelet you’ve just showed me? Shop assistant: These are twenty pounds fifty. They look magnificent, don’t they? Marissa: Yes, they do. Paul, I can’t seem to make up my mind! Would you help me, please? Paul: Let me look around. What about those glass globes in the shop window? Marissa: Oh Paul, they are absolutely wonderful! We’ll take one of those. Shop assistant: Good choice. That’s twelve pounds ninety. Anything else? Marissa: No, thank you. That’s all for today. Here you are.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Who does Marissa want to buy a souvenir for?

2. Does Marissa want to find a birthday present for Sarah?

3. What does the shop assistant first recommend?

4. How much does the silver ring cost?

5. Do they decide to buy it?

6. Is the bracelet cheap?

7. Are the earrings very expensive?

8. Can Marissa make up her mind easily?

9. Who helps her in the end?

10. Is she content with the present she’s finally bought?

7.2. BASIC VOCABULARY

Useful words and expressions

customer – client/clientă shop assistant/keeper/sales person – vânzător/vânzătoare (într-un magazin) price – preţ counter - tejghea shopping – cumpărături shopping bag/basket – geantă, sacoşă pentru cumpărături shopping centre/supermarket – supermarket, supermagazin shop/store – magazing gift shop – magazin de cadouri

36

department store – magazin universal expensive/dear – scump, costisitor cheap – ieftin souvenir – suvenir, amintire present/gift – cadou May/Can I help you?- Pot să vă ajut cu ceva? What can I do for you? – Cu ce vă pot ajuta?/Ce pot face pentru dumneavoastră?/Ce doriţi? Can I help you find something? – Vă pot ajuta să găsiţi un produs anume? I’m looking for … - Caut … Do you have …? - Aveţi …? Where can I find…? – Unde pot găsi…? How much is it?/How much does it cost? – Cât costă? Anything else? – Altceva? pound – lira sterlină ( a pound = 100 pence: o liră = 100 penny; “Pence”= “p”)

7.3. GRAMMAR REFERENCE

This, that, these, those Form

 

Singular

Plural

Near

This

These

reference

Distant

That

Those

reference

Explanation

1. The demonstrative pronoun

It usually expresses temporal and spatial relationship between the objects it stand for and the speaker:

Examples:

This is our car.

That is your sister. These are her books. Those aren’t your parents.

2. The demonstrative adjective It determines a noun and indicates the place of the noun in time or

space:

Examples:

This ring in my hand looks beautiful. That coat over there by the window is black. These shoes in the window cost twenty pounds. Those paintings on the wall are not so expensive.

37

Note:

 

- we use this and these to talk about persons and objects that are near to us. - we use that and those to talk about persons and objects that are far from us (that aren’t so near to us).

 

TESTE DE EVALUARE

 

1.

Put this, that, these, those into the gaps:

1.

Is…………your sister? Introduce me to her.

2.

…………

woman

over there is looking at me.

3.

How much are………

shoes

on that shelf?

4.

…………trousers in your hand are so dirty!

5.

Look!

girl

is crying!

 

6.

………….pictures you’re holding, are mine!

7.

I don’t know…….boy from across the street.

8.

………book is quite interesting.

 

9.

Do………people near you have an umbrella to borrow?

10.

What are………children doing?

 

2. Translate the above sentences into Romanian.

3. Translate into English:

 

1.

Cine este bătrânul acela de acolo?

2.

Prietena mea vrea să viziteze acest muzeu.

3.

Ale cui sunt caietele acelea de pe masă?

4.

Aceste mere sunt foarte gustoase. Mai vreau să mănânc unul.

5.

Acesta este fratele meu, iar acela de lângă uşă este verişorul meu.

6.

Acele scaune din capătul sălii sunt stricate.

7.

Nu ştiu dacă acest bărbat ştie cum să repare maşina noastră.

8.

Aceea este poşeta mea!

 

9.

Aceştia nu sunt ochelarii mei! Cred că i-am pierdut.

10. Acelea sunt florile pe care le-am primit ieri de ziua mea.

4. Imagine you have to buy a birthday present for somebody in

your family. Make up a dialogue in which you decide what to buy.

5. Practice

What would be the perfect present for you? Try to describe it in more than just a few words.

38

TEMA 8 – ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ACCESORII UNIT 8 - CLOTHING & ACCESSORIES

~ You look lovely in red! ~

the article (definite / indefinite / zero) + colours

CONŢINUT

8.1. Reading & Speaking

8.2. Basic Vocabulary

8.3. Grammar Reference

OBIECTIVE

- însuşirea vocabularului specific vestimentaţiei şi a celui legat de accesorii

- reamintirea termenilor care exprimă culorile şi utilizarea lor în

context - folosirea gramatical corectă a articolului

REZUMAT Această lecţie conţine un dialog care urmăreşte însuşirea vocabularului englezesc legat de îmbrăcăminte şi accesorii, reamintirea termenilor care exprimă culorile, precum şi folosirea corectă a articolului.

8.1. READING & SPEAKING

Situation: A week has gone by since Paul and Marissa went shopping. As she really enjoyed Paul’s company and appreciated his good taste, Marissa decided to ask him to repeat the experience and go shopping for clothes this time. So here they are now, at the mall, looking for some nice outfits.

Marissa: Look at that green dress! Isn’t it nice? I think I’ll try it on. Paul: You should do that. It looks all right.

Marissa: What do you think? Paul: It doesn’t look bad, but the colour doesn’t really suit you. Why don’t you try the red one over there? Marissa: You’re right. It looks great! Could you please bring it to me? Paul: Of course! Here you are!

Marissa: Well …What do you think?

Paul:

It fits you perfectly. And it’s very fancy. I find it very beautiful. And you look lovely in red.

39

Marissa: I’m glad you like it. It’s also very comfortable. I’ll take it. Paul: I’d really love to pay for it if you agree to go out with me dressed in it. Marissa: Thank you, but that isn’t necessary. I’ll wear it anyway just to please you.

Marissa: Paul! Look at those blue trousers! I think they would look great on you.

Paul:

Paul: Well? Marissa: They really suit you. You look very cool! Paul: If you think so, I’ll take them. Marissa: O.K.! And after you pay for them, let’s go and find a matching shirt. And oh! I’d also like to see some accessories to go with my new dress… Perhaps some earrings, a necklace or a bracelet.

O.K.! Let’s go and check them out.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Where does Marissa invite Paul and for what purpose?

2. Does Paul like the green dress?

3. What does he think of the red one?

4. On what condition does he offer to pay for the red dress?

5. What does Marissa show Paul?

6. Does she like the way Paul looks in those trousers?

7. What does she suggest to find that would match the trousers?

8. Does Marissa want anything to go with her dress?

8.2. BASIC VOCABULARY

clothes = haine dress = rochie to wear = a purta to take off = a da jos coat = haină jacket = jachetă suit = costum tuxedo = smoching blouse = bluză pullover = pulover shirt = cămaşă T-shirt = tricou trousers = pantaloni jeans = blugi shorts = pantaloni scurţi skirt = fustă boxers = boxeri

panties = chiloţi de damă bikini = bikini bra = sutien swimsuit / bathing suit = costum de baie nightdress = cămaşă de noapte pyjamas = pijamale dressing gown = capot bathrobe = halat de baie socks = şosete shoes = pantofi boots = cizme sandals = sandale slippers = şlapi hat = pălărie cap = şapcă

40

Accessories tie = cravată bow tie = papion scarf = eşarfă gloves = mănuşi belt = curea button = nasture, buton

Colours yellow = galben orange = portocaliu red = roşu blue = albastru green = verde violet / mauve / purple = violet

zip = fermoar ring = inel earrings = cercei bracelet = brăţară necklace = lănţişor

pink = roz white = alb grey = gri black = negru brown = maro

8.3. GRAMMAR REFERENCE

The article

The indefinite article