Sunteți pe pagina 1din 2

Luca Maria Roberta

Clasa a VI-a SUBIECTUL EXPRIMAT

Ghicitoare

Intr-o propoziţie
Eu pun o condiţie:
Să fiu parte principală,
Ca să nu dau socoteală.
Fac ce spune predicatul,
Dar tot eu sunt împăratul.
Hai, ghiceşte, nu mai sta,
Acum este vremea ta  !
(Răspuns: Subiectul)

1. Completează tabelul de mai jos cu informaţiile corespunzătoare:

Exemple Subiectul Partea de vorbire prin care


se exprimă subiectul
Masa este de lemn. Masa Substantiv comun
Ea este colega mea. Ea Pronume personal
Trei cântă frumos. Trei Numeral cardinal

2. Analizează părţile de vorbire prin care se exprimă subiectele din propoziţiile de mai
sus.
Exemplu: masa- subiect exprimat prin substantiv comun, gen feminin, număr
singular, caz N., articulat cu articol hotărât „a”

Ea :subiect exprimat prin pronume personal, persoana a III- a, număr singular, gen
feminine
Trei: subiect exprimat prin numeral cardinal

3. Complează tabelul de mai jos cu informaţiile corespunzătoare:

Exemple Subiectul Partea de vorbire prin care


se exprimă subiectul
Paul este fratele meu. Paul Substantiv propriu
Dumneaei este frumoasă foc. Dumneaei Pronume personal de
politețe
Al treilea nu-mi place. Al treilea Numeral ordinal

4. Analizează părţile de vorbire prin care se exprimă subiectele din propoziţiile de mai

1
Luca Maria Roberta

sus.
Paul : subiect exprimat prin substantiv propriu, gen masculin, număr singular, caz N
Dumneaei : subiect exprimat prin pronume personal de politețe, persoana a III- a,
număr singular, gen feminin
Al treilea : subiect exprimat prin numeral ordinal

5. Identifică subiectele din enunţurile următoare, precizează tipul lor (exprimat sau
neexprimat, simplu sau multiplu) și scrie partea de vorbire prin care se exprimă
fiecare subiect, cazul și funcția sintactică:

Ele merg la cumpărături.(Ele=subiect exprimat prin pronume personal, caz N, f.s. de


subiect)

Mama şi tata mi-au adus dulciuri.(Mama și tata=subiect multiplu, exprimat prin


substantiv comun, caz N, f.s. de subiect)

A doua e cea mai inteligentă.(A doua= subiect exprimat prin numeral ordinal, caz N,
f.s. de subiect)

Fata mi-a dat un dar..(Fata= subiect exprimat prin substantiv comun, caz N, f.s. de
subiect)

Andrei scrie temele.(Andrei= subiect exprimat prin substantiv propriu, caz N, f.s. de
subiect