Sunteți pe pagina 1din 3

Tema pentru acasa

13.05.2020 Popa Ion

1. Enumeră organele şi structurile care formează căile extra- şi intrapulmonare.

Organe extrapulmonare: nasul extern, fosele nazale,faringe ,laringe,trahee


Organe intapulmonare: arborele bronsic

2. Explică rolul mucusului epiteliului, care tapetează traheea, în procesul purificării aerului inspirat.

Mucusul este implicat în protecţia plămânilor deoarece capturează particulele străine care intră
în organism, în special prin nas, în timpul respiraţiei.

3. Indică particularităţile de structură ale alveolelor care asigură schimbul de gaze.

Structura alveolei pulmonare este specializata pentru schimbul de gaze datorita peretelui
alveolo-capilar foarte subtire ce faciliteaza difuziunea gazelor respiratorii.

4. Explică funcţia respiratorie şi de fonaţie a laringelui. Explică rolul direcţiei de orientare a orificiilor

nazale (în jos) la om în profilaxia maladiilor aparatului respirator.

a) Funcții:

Funcția respiratory:

Laringele este un conduct aerian prin care se realizează circulația aerului între faringe spre trahee în
timpul respirației (dinspre faringe spre trahee în inspir și invers în expir)

Funcția fonatorie:

În laringe sunt situate coardele vocale, a căror vibrație în timpul expirului face posibilă fonația.

Structură:

Laringele este un organ musculo-cartilaginos în formă de trunchi de piramidă triunghiulară, având baza
în sus.

Este format din:

3 cartilaje neperechi: cricoid, epiglotă, si tiroid;

3 cartilaje perechi: aritenoide, corniculate si cuneiforme;

mușchii: cricotenoid, cricotenoid posterior, tiroaritenoid.

b) Orificiile nazale la om sînt orientate în jos, fapt ce determină curentul de aer inspirat să se îndrepte nu
rectiliniu spre faringe, ci în sus, spre regiunea olfactivă a nasului, descriindo traiectorie lungă.
5. Desenează plămînii şi completează legenda, indicînd deosebirile structurale dintre plămînul
stîng şi cel drept

O2 CO2

Inspirație Expirație

6. Identifică etapele ciclului respirator propuse în schema şi numeşte doi factori care asigură
realizarea lor. Completează legenda schemei.

1 ETAPA PULMONARĂ:

O2 din aerul alveolelor difuzează în sînge, iar CO2 – din sînge în aerul alveolar. Difuzia are loc în direcţia
gradientului de presiune.

4 ETAPA TISULARĂ:

O2 din sînge difuzează în lichidul interstițial, iar CO2 – din lichidul interstițial în sînge. Difuzia are loc în
direcţia gradientului de presiune
7. Numeşte vasul sangvin descris în enunţ şi cifra cu care este

notat pe schemă:

• vas sangvin ce transportă sînge de la inimă spre organelle Corpului:

Crosa (cârja) aortică, 3

• vas sangvin prin pereţii căruia are loc schimbul de substanţe dintre sînge şi lichidul interstitial:

Vasele limfatice, 4

• vas sangvin ce transportă sînge de la plămîni şi alte organe ale corpului spre inimă:

Alveole pulmonare, 1

• vas sangvin ce porneşte din ventriculul drept, prin care sîngele este pompat în circulaţia mica:

Artere pulmonare, 6

• vas sangvin prin care sîngele se varsă în atriul sting:

Vene pulmonare, 2

• vas sangvin ce porneşte din ventriculul stîng prin care sîngele este pompat în circulaţia mare:

Crosa (cârja) aortică, 3

• vas sangvin prin care sîngele se varsă în atriul drept:

Vena cavă superioară, 5

S-ar putea să vă placă și