Sunteți pe pagina 1din 26

Testul Holland

Testul Holland
© 2017 – Biblioteca Respiro
Toate drepturile rezervate.

Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în


acest format.

Distribuirea gratuită sau contra cost a cărții prin intermediul


altor platforme online, precum și modificarea textului fără
acordul prealabil, în scris, din partea Bibliotecii Respiro sunt
interzise.

Redactor: Florin Bică


Grafician: Vlad Mîndăianu
Testul Holland
Sursă ilustrații/imagini: www.unsplash.com,
www.123rf.com

Date de contact:
Biblioteca Respiro
Telefon: 0747 170 050
E-mail: contact@bibliotecarespiro.ro
Site: bibliotecarespiro.ro
CREZI CĂ TE-AI ORIENTAT CORECT
SPRE O ANUMITĂ FACULTATE
ŞI, IMPLICIT, SPRE O VIITOARE CARIERĂ?
S-AR PUTEA SĂ AI SURPRIZE!

5
În doar 30-45 de minute poți verifica ce tip
de personalitate ai, prin aplicarea chestionaru-
lui de interese Holland. Acest test-standard te
va ajuta să vezi dacă ești realist (motor), inves-
Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la ur-
tigativ (intelectual), artistic (estetic), social (de
mătoarele 120 de întrebări care încep cu „Ţi-ar
susţinere), întreprinzător (persuasiv) sau con-
plăcea…?”. Dacă îți place o anumită activitate,
venţional (conformist).
acordă-ţi două puncte! Dacă îţi este indiferentă,
acordă-ți un punct, iar dacă îţi displace, zero
Psihologul John Holland, autorul testului,
puncte. Notează fiecare punctaj în spaţiul indi-
afirma că, pentru orice tip de personalitate, o
cat, apoi calculează rezultatele finale. Cel mai
ocupaţie care are caracteristici similare tipului
mare scor obţinut îţi va indica tipul de perso-
respectiv îi oferă individului o satisfacţie mare,
nalitate.
deoarece oamenii caută medii profesionale şi
ocupaţii care să le permită să-şi exercite de-
prinderile şi aptitudinile, să-şi exprime opiniile
şi valorile.

6 7
TIP Holland

întrebare

scor realist

întrebare

scor convențional

întrebare

scor social

întrebare

scor investigativ

întrebare

scor întreprinzător

întrebare

scor artistic

8 9
Ți-ar plăcea...

1 Să repari
CEASURI ŞI BIJUTERII?
Să numeri bani? 2
( într-o bancă )
Să discuţi cu
3 diverşi oameni
despre problemele
Să faci comunității?
experimente 4
ştiinţifice?
Să conduci
5 un departament
administrativ?
Să cânți 6
pe o scenă?
Să repari
7 motoare de
Să înregistrezi automobile?
datele 8
financiare Să ajuţi
ale unei firme? persoanele
9 cu handicap fizic
Să foloseşti să se pregătească
microscopul 10 pentru o meserie?
pentru a studia
celule şi bacterii?

10 11
Ți-ar plăcea...
Să cumperi
marfă pentru un 11
magazin mare?
12 Să fii artist?

Să faci mobilier? 13
Să lucrezi
cu calculatorul
Să îi ajuţi pe cei 14 sau cu
neajutoraţi un copiator
(persoane într-un birou?
cu handicap, 15
bătrâni, copii cu Să citeşti
probleme)? cărţi
16 și reviste
ştiinţifice?
Să fii manager 17
de vânzări?
Să scrii
18 povestiri
scurte?
Să lucrezi
pe o macara? 19 Să faci rezervări
pentru zboruri
20 de avioane sau
pentru hoteluri
într-un birou
de turism?
12 13
Ți-ar plăcea...

21 Să fii profesor
sau învăţător?
Să faci muncă
de cercetare 22
într-un laborator
de fizică? Să înregistrezi
23 nemulțumirile
angajaților
la locul de muncă?
Să faci
desene animate? 24

25 Să fii dulgher?
Să fii
expert contabil 26 Să studiezi
(verificare)? sociologia,
adică modul
27 cum trăiesc
Să faci oamenii împreună
studii ştiinţifice (grupurile sociale)?
despre Soare, 28
Lună, planete, Să câştigi bani
stele? din comerţ sau
29 la bursa
de valori?
Să predai
muzică în şcoli? 30

14 15
Ți-ar plăcea...
Să asamblezi
componentele 31
unui echipament
stereo? Să verifici
32 bugetul
Să dai sfaturi unei firme?
privind
legislaţia 33
cu privire la
oamenii săraci? Să studiezi
34 cauzele
bolilor de inimă?
Să conduci
un restaurant 35
mare?
Să scrii
36 un roman?
Să fii
electrician? 37 Să ţii evidenţa
mărfurilor,
a ceea ce
38 se consumă
la o firmă?
Să ai grijă
de oameni 39 Să folosești
bolnavi? matematica
pentru a rezolva
40 o problemă care
ține de tehnică
sau ştiinţă?

16 17
Ți-ar plăcea...
Să te ocupi
41 de politica
administrativă?
Să regizezi 42
piese de teatru?
Să conduci
43 un tractor
Să lucrezi cu remorcă?
cu cifre 44
într-un birou Să ajuţi
de afaceri? persoanele
45 care au ieşit
din închisoare
să îşi găsească
Să fii 46 un loc de muncă?
medic chirurg?
Să fii
47 vicepreşedinte
de bancă?
Să fii
cântăreţ 48
de jazz?
Să faci,
Să studiezi 49 să repari sau
o firmă şi să restaurezi
să elaborezi mobilă?
un sistem contabil 50
pentru nevoile
sale financiare?

18 19
Ți-ar plăcea...
Să înveţi
să califici adulţi 51
pentru o meserie?

52 Să fii
biolog marin?
Să fii
jurisconsultul 53
unei firme?
Să citeşti
54 articole despre
Să utilizezi muzică şi artă?
şi să repari
echipament 55
de radio? Să supervizezi
56 personalul
administrativ
Să ajuţi oamenii al unui oficiu?
în alegerea 57
unei cariere? Să examinezi
58 efectele
aerului poluat
Să ocupi asupra mediului?
o poziţie 59
de lider? Să fii designerul
60 reclamelor
din reviste
sau de la TV?

20 21
Ți-ar plăcea...
Să instalezi
61 sau să repari
telefoane?
Să urmezi un curs
de matematică 62
pentru afaceri?
Să supraveghezi
63 persoane care
Să inventezi au încălcat legea?
un nou tip 64
de echipament
tehnic?
65 Să fii
agent imobiliar?
Să studiezi
operele marilor 66
muzicieni?
67 Să lucrezi
în construcţii?
Să controlezi
actele băncilor 68
pentru a descoperi Să participi
greşeli? la strângerea
69 fondurilor
Să faci cercetare pentru acțiuni
ştiinţifică de caritate?
cu privire 70
la utilizarea
energiei solare?

22 23
Ți-ar plăcea...
Să lucrezi
pentru a convinge 71
guvernul să adopte
o măsură sau alta? Să scrii
72 o piesă
de teatru?
Să montezi
dispozitive 73
electrice? Să utilizezi
74 calculatorul
pentru a prelucra
Să planifici date contabile?
activitatea 75
altora? Să lucrezi
76 la realizarea
Să susții unei inimi
dezvoltarea artificiale?
unei noi pieţe 77
de aprovizionare Să compui muzică
a populaţiei? sau să faci
78 aranjamente
Să construieşti muzicale?
etajere pentru 79
cărţi?
Să urmezi
80 un curs de
contabilitate?

24 25
Ți-ar plăcea...
Să dai
81 primul ajutor
unei persoane
Să fii asistent care are nevoie?
medical 82
de laborator?

83 Să faci
afaceri, comerţ?
Să dirijezi
o orchestră 84
simfonică? Să fii
85 antreprenor
în domeniul
Să introduci imobiliar?
informaţii 86
în computer?
87 Să fii consilier
familial?
Să urmezi un
curs de biologie 88
la şcoală sau Să fii legiuitorul
la universitate? care să medieze
89 disputele dintre
sindicate
Să scrii şi patronat?
reportaje 90
pentru reviste?

26 27
Ți-ar plăcea...
Să faci
jucării din lemn? 91
Să ţii evidenţa
92 încasărilor
pentru lucrările
efectuate?
Să ajuţi copii
cu tulburări 93
mintale? Să cauţi
94 un remediu
contra
cancerului?
Să fii judecător? 95
Să pictezi
96 peisaje?
Să lucrezi
ca paznic 97
sau custode?
Să operezi
98 într-un registru
de încasări?
să înveţi
să ajuţi oameni 99
aflați
în suferinţă? Să conduci
100 studii ştiinţifice
privind bolile
plantelor?

28 29
Ți-ar plăcea...
Să recrutezi
101 şi să angajezi
oameni pentru
o mare firmă?
Să scrii
scenarii TV? 102

103 Să conduci
un autobuz?
Să fii recepţioner 104
la un hotel?

105 Să studiezi
psihologia?
Să fii medic
și să ajuți 106
la prevenirea
bolilor? Să călătoreşti
107 prin ţară pentru
a vinde
Să faci scenografie produsele firmei?
pentru 108
piesele de teatru?
Să repari
109 lucrurile din
jurul casei?
Să fii funcţionar
administrativ? 110

30 31
Ți-ar plăcea...
Să coordonezi
programul sportiv 111
pe un teren
de sport? Să faci
112 studii ştiinţifice
despre natură?
Să organizezi
şi să coordonezi 113
afaceri?
Să aranjezi
114 muzica de fond
pentru filme?
Să repari
diverse 115
mecanisme?
Să operezi
116 cu cifre
Să conduci pe computer?
discuţiile de grup
pentru copii 117
Să ajuţi
delincvenţi? cercetătorii
118 ştiinţifici în
laboratoarele lor
Să fii manager experimentale?
de producţie? 119
Să scrii recenzii
120 de cărţi, ca un
critic literar?

32 33
polițist
inginer mecanic

Electrician

optician
Instalator

Realist posibile
profesii
bijutier
Caracteristici
tehnician
Realistul este caracterizat de tendinţa de a dentar
se îndrepta spre activităţi care presupun manip- constructor
ularea obiectelor, instrumentelor, maşinilor; are
ingeniozitate tehnică şi spirit practic. Îi plac ac-
arheolog
tivităţile în aer liber, are dificultăţi în a-şi exprima
sentimentele, îi place să construiască şi să repare.
Tâmplar

34 35
consultant
de management

Investigativ farmacist
informatician

economist
Caracteristici antropolog
Îi place să rezolve sar-
cini abstracte, să înţeleagă şi să posibile
organizeze lumea. Are abilităţi profesii
matematice, ştiinţifice, este psiholog
analitic şi curios. Nu îi plac re-
gulile şi nici să lucreze în echipă.
Este original şi creativ. Se în- chimist, biolog,
dreaptă spre domenii care im- fizician
plică cercetare şi investigare.

geograf, geolog
inginer
de sistem

36 37
editor

artistic designer
de interior
profesor de teatru,
de dans

Caracteristici
jurnalist
Este caracterizat de imaginaţie, creativi-
tate, atras de activităţi mai puţin structurate, care arhitect
îi lasă posibilitatea de a se exprima. E sensibil,
preferă să lucreze singur, are nevoie de comuni-
care individuală. Preferă relaţionarea indirectă, posibile
prin exprimarea artistică. profesii fotograf

Actor

designer
în publicitate

designer de modă

38 39
psiholog

Asistent medical

polițist
mass-media
profesor

social posibile
profesii
Caracteristici

Este interesat de activităţi care implică asistent


relaţionarea interpersonală. Îi place să i se acorde social
atenţie. Are deprinderi verbale, sociale, este coo-
perant şi generos. Este atras de activităţi care
presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea.
Medic
logoped

40 41
Întreprinzător Avocat, procuror

Agent de turism
publicitate

jurnalist
posibile
profesii
manager

Caracteristici

Preferă lucrul în echipă, mai ales cu scopul


de a conduce, de a ocupa locul de lider. Are dorinţa relații cu publicul
de a deţine putere, de a avea statut social. Are abi-
lităţi de comunicare şi ştie să se facă înţeles. Este
entuziast şi încrezător în sine.
agent de asigurări

42 43
Convenţional
opertor
calculator
contabil
casier

Caracteristici
analist financiar
Este stabil, are respect faţă de reguli. Preferă
activităţile care solicită manipularea ordonată,
sistematizarea datelor sau a informaţiilor. Are
abilităţi de secretariat, matematice. Este atent la secretar
detalii. Vrea să ştie ce se aşteaptă de la el. posibile
profesii
bibliotecar

operator telefonic

asistent administrativ

44 45
A
dolescenții, liceenii și chiar și studenții trebuie să aleagă un

drum pentru propria viață. Facultatea la ale cărei cursuri

participă, calificările pentru care optează și drumul pe care

pornesc vor avea un impact semnificativ asupra parcursului

lor în viață. Succesul sau insuccesul vor depinde de aceste

alegeri inițiale. Testul Holland este un instrument de verificare

și descoperire a propriilor înclinații. Cu cât tinerii vor descoperi

mai repede care le este adevărata vocație sau chemare, cu atât

vor putea să folosească mai eficient timpul și celelalte resurse

ca să se pregătească pentru un viitor plin de succes.