Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa pregătitoare

Apa
Proiect tematic transdisciplinar

Inte
igența logico-
lige
n tel istică ma nța
tem
I gv
lin
at
ic

ă
viz
ală

Int spațială
ța

ual
intraperson
Inteligen

elige
-
nța

Apa
Int ers
int

st nța
ică
eli o
er p

ne ige
ez
ge

ț t
na a
el

In i
n

lă k
Inteligența
muzicală

vizitează twinkl.ro
Inteligența lingvistică
Îmi place să citesc, să scriu și să comunic verbal.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Roagă un adult să îți citească un După audierea textului citit
text despre apă. de adult, spune colegilor sau
adultului, o informație/un fapt
Sugestia noastră:
care ți-a rămas în minte (în cazul
Aisbergul călător -
unui text informativ) sau care este
Poveste PowerPoint
partea care te-a impresionat (în
cazul unui text literar).

3. Aplicare 4. Analiză
Repovestește textul citit de Compară o poezie despre apă cu
adult. Exersează și încearcă să o poveste.
transmiți informațiile dorite
Ce ai descoperit?
în doar 5 minute. Folosește un
cronometru și verifică-te dacă
ai reușit.

5. Evaluare 6. Creare
Spune două lucruri care Scrie primele 3 cuvinte care îți
ți-au plăcut și două care nu vin în minte despre apă. Pornind
ți-au plăcut în textul audiat. de la ele, imaginează-ți o scurtă
Argumentează. povestioară și spune-o unui
adult sau colegiilor tăi.

Pagina 1 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența logico-matematică
Îmi place să operez cu numere și să folosesc gândirea logică.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Întreabă un adult sau descoperă Realizează un tabel în care să
folosind o hartă, câte râuri și înregistrezi câte râuri, lacuri,
lacuri sunt în județul tău. iazuri sunt în județul tău.

3. Aplicare 4. Analiză
Realizează un desen în care să Câte pahare apă poți turna
arăți cum circulă apa în natură. într-o sticlă de 2 l? Umple
cada de apă turnând
apă dintr-o sticlă de
2 l. De câte ori ai
umplut sticla?

5. Evaluare 6. Creare
De câtă apă ai nevoie tu și Găsește 2-3 soluții prin care să
familia ta într-o zi? economisești apă.
Sau câți litri de apă folosești
într-o zi?

Pagina 2 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența vizual-spațială
Îmi place să desenez și să pictez.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Caută folosind Internetul o Umple pe jumătate un vas
imagine care să reprezinte o apă transparent cu apă. Folosește un
curgătoare. Observă și spune-i penson și acuarelă (tempera) și
adultului prin ce tehnică a fost aplică la suprafața apei stropi de
realizată (pictură, fotografie, culoare. Observă ce se întâmplă.
colaj etc). Experimentează și adaugă apoi:
picături de cerneală, lapte,
detergent de vase.
3. Aplicare
4. Analiză
Pictează pe suport umed.
Umezește hârtia pe care Găsește pe Internet (cu ajutorul
urmează să pictezi cu ajutorul unui adult) imagini cu râuri,
unui burete înmuiat în apă. mări din diferite zone ale lumii.
Găsește asemănări și deosebiri.

6. Creare
5. Evaluare
Realizează o machetă a unui
Decupează din ziare ori reviste ținut imaginar. Prin ținut trec
imagini și cuvinte despre apă, două râuri: unul mai mic, altul
în toate formele și felurile ei. mai mare. Cel mai mic se varsă
Realizează cu în râul mai mare. Lângă locul
acestea un colaj. de unde izvorăște râul cel mic
este un lac. Râul cel mare se
varsă în mare.

Pagina 3 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența kinestezică
Îmi place să particip la activități practice, sport și dans.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Dă un spectacol de pantomimă. Imaginează-ți că ești duhul
Mimează începutul ploii, mărilor și ții un discurs
furtună, furtună pe mare, oamenilor. Găsește-ți o
o călătorie costumație potrivită și prezintă
cu barca discursul colegilor
pe un râu. sau familiei tale.

3. Aplicare 4. Analiză
Umple până la jumătate un vas Umple-ți cada cu apă și
cu apă. Caută prin casă diferite experimentează diferite mișcări
obiecte pe care să le pui apoi ale părților corpului.
în vasul cu apă. Care obiecte se
Ce ai observat?
scufundă? Care plutesc?

5. Evaluare 6. Creare
Umple un vas pe jumătate cu apă. Inventează
Ia două linguri și ciocnește-le mișcări pentru
în aer, apoi în apă. Ce observi? un dans care să
Caută apoi alte obiecte prin casă aducă ploaia.
cu ajutorul cărora poți produce
diferite sunete. Observă sunetele
produse în aer, apoi în apă.

Pagina 4 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența muzicală
Îmi place să ascult și să creez muzică.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Caută folosind Internetul diferite Claude Debussy a fost un
sunete sau melodii produse de renumit compozitor francez.
apă sau care imită apa. Ascultă piesa „La Mer” („Marea”).
Ce instrumente muzicale
recunoști? Poți să îți imaginezi
marea în timp ce asculți piesa?
Când e liniștită? Când e furtună?

3. Aplicare 4. Analiză
Găsește obiecte din casă pe care Umple câteva pahare de același
le poți folosi pentru reproduce fel cu diferite cantități de apă.
sunetul unei ploi de vară. Lovește-le ușor cu o linguriță, cu
un bețișor de lemn. Analizează
felurile de sunete produse de
fiecare pahar. Care din ele produce
sunete mai joase? Dar mai înalte?

5. Evaluare 6. Creare
Alege câteva piese muzicale Creează o melodie utilizând
pe care le-ai asculta într-o pahare cu apă. Inventează o
călătorie cu barca pe Dunăre. metodă pentru a „scrie” melodia.
Sugestie: poți folosi simboluri,
culori, linii, puncte pe care
care să le asociezi cu fiecare
pahar în parte.

Pagina 5 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența interpersonală
Îmi place să lucrez cu alte persoane.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Cere-i unui membru de familie Poartă o discuție cu un
să îți ofere o informație nouă prieten sau un membru
despre apă și comunic-o apoi al familiei despre
colegilor tăi. importanța apei.

3. Aplicare 4. Analiză
Prezintă în câteva enunțuri Crezi că există oameni care
cum crezi că ar fi diferită viața prețuiesc apa mai mult, și unii
familiei tale dacă ați locui care o irosesc?
în deșert.
Explică de ce.

5. Evaluare 6. Creare
Discută cu un prieten sau cu un Inventează un costum de
membru al familiei despre ce înot care te-ar ajuta să înoți
ai face dacă nu ai avea apă la mai ușor pe
robinet timp de o săptămână? distanțe lungi.
Ce materiale
ai folosi?

Pagina 6 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența intrapersonală
Îmi place să lucrez independent.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere
Desenează sau notează Scrie 10 cuvinte care să
informațiile pe care le-ai aflat evidențieze cât de importantă
până acum este apa.
despre apă.

3. Aplicare 4. Analiză
Înregistrează Caută, folosind Internetul,
într-un tabel câte invenții care au folosit puterea
pahare de apă bei apei. Care dintre
într-o zi, timp de o acestea crezi că mai
săptămână. sunt folosite și în
zilele noastre?

5. Evaluare 6. Creare
Realizează un sondaj. Inventează un filtru de apă.
Întreabă familia și prietenii Ce materiale
unde preferă să își petreacă ai folosi?
vacanța: la mare sau la munte?

Pagina 7 din 7 vizitează twinkl.ro