Sunteți pe pagina 1din 2

Cl-VIII Evaluare sumativă la capitolul: Apa.Disociația electrolitică.

:Dorogan Alexandru

1.Care substanțe se numesc : a ) Electroliți b ) Neelectroliți ? Scrie cîte trei exemple de fiecare. 8p

Electroliti: HCl, NaOH, NaCl.


Neelectroliti: CaCO3 , BaSO4 , CuO.

2.Scrie formulele și ecuațiile de disociere pentru doi acizi tari și un acid slab . 6p

HCl  ------> H⁺  + Cl⁻


H2SO4---> H2⁺  + SO4²⁻
H2CO3 ⇄   H⁺    +  HCO3 ⁻
3. Completează cu formule ecuațiile de disociere a sărurilor pentru care sînt date denumirile: 8p
2+
Hidrogenocarbonatul de magneziu : MgHCl Ca + HCO3 -

Carbonatul de zinc: ZnCO 2Na + + SO42-


2+
Sulfatul de sodiu : NaSo4 Zn + CO3 2-

Hidrogenocarbonatul de calciu : CaHCl Mg 2+ + HCO3-

4. Explică sensul expresiilor : 4p

Apă pură: Apa pura inseamna apa care e 99.9 sau 100% pura,dar folosind substante
chimice purificatoare.

Apă naturală : Apa naturala e apa gasita exact asa de la mama natura.Aceasta se poate gasi in
raurile ferite de poluare

5. Enumără tipurile de apă după proveniența ei . 7p

Apa naturala Apa chimic pura Ape freatice Apa mineral Apa potabila Apa destilata
Apa poluata Ape reziduale

6. Termină ecuațiile de mai jos și scrie-le în formă moleculară (EM); ionică completă (EIC)și ionică redusă(EIR):

1) ZnCl2 + AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl 8p

2) Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2CO3

7. La o soluție ce conține 0,5 mol de CaCl2 s-a adăugat sodă Na2CO3 în exes . Calculează masa 7p
precipitatului format .
7. CaCl2 + Na2Co3 -> CaCo3 + 2NaCl
1 mol CaCl.......1 mol CaCo3
0.5 moli........0.5 moli CaCo3
MCaCO3=40+12+48=100g/mol
n=m/M => m=n*M=0.5*100=50g precipitat

8.Calculează masa clorurii de hidrogen necesară pentru pregătirea unei soluţii concentrate de acid
clorhidric cu masa de 450g şi cu partea de masă de HCl de 28 %.
8p

Se da ;

m (sol)=200g

ω(HCl)=38%

ω(HCI) =m(HCI)/m(sol) sau  m(HCI)/m(sol)*100%

mω=ω%:100%=38 %:100%=0,38

m(HCI)=0,38*200g=76g(HCI)=ω(HCI)*m(sol) sau m(HCI)=ω(HCI)*m(sol)/100%.

m(H2O)=m(sol)-m(HCI)

m(H2O)=200g-76g=124g

p=m/V :de aici p*V=mV=m/p::dens apei=1g/ml

V(H2O)=m/p=124g/1g/ml=124 ml 

Raspuns 124ml

Schema de convertire a notelor

Punctaj 56-54 53-48 47-43 42-37 36-29 28-18 17-14 13-8 7-5 4-0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și