Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNCERCAREA LA ÎNTINDERE (TRACȚIUNE)

Rezistența la întindere este proprietatea materialelor de a se opune acțiunii forțelor


exterioare care tind să le deformeze sau să le distrugă prin întindere.
Încercarea la tracțiune (întindere) – conform STAS 200 - 75 - constă în supunerea unei
epruvete standardizate, conform figurii care urmează - figura 2 - cu secțiune circulară sau
dreptunghiulară, unei forțe de întindere.

Lt = LC + 2 . h + 20

Figura 2 – Epruvetă pentru încercarea la tracțiune (întindere)

Epruveta are două extremități îngroșate cu care se prinde în mașina de încercat


(diametrele „D”) și o porțiune centrală calibrată („L C”) și divizată pe lungimea inițială de
referință (L0).

Lungimea totală a epruvetei este „Lt”,iar diametrul inițial al părții calibrate este „d 0”.

Schematic, mașina de încercat la tracțiune este reprezentată în figura următoare –


figura 3: P C

Ulei sub
presiune

C – cilindrul hidraulic
FMO
P – Pistonul cilindrului hidraulic
E FMO M – Manometrul de presiune
E – Epruveta de încercat
FMO – Falca (bacul) mobilă a mașinii de încercat
FFIXA – Falca (bacul) fixă a mașinii de încercat

Figura 3 – Mașina de încercat la tracțiune

1
După fixarea epruvetei în fălcile (bacurile) mașinii de încercat, acesteia i se aplică lent o
sarcină progresivă (fără șocuri) după direcția axei longitudinale, până la rupere.
Rezistența la întindere sau cea la compresiune a unui material se notează cu „σ”
(sigma) și se măsoară în daN/mm 2. Ea este egală cu raportul dintre forța care se aplică „F”, în
[daN] și secțiunea piesei „A” în [mm2]:

F
σ= [daN/mm2]
A

Rezistența este proporțională cu deformațiile elastice.

Relația dintre rezistența specifică fiecăruia material și deformații poartă numele de


Legea lui Hooke, care pentru piesele cu secțiune constantă, supuse la întindere sau
compresiune, are următoarea expresie:

σ = E · ε [daN/mm2]

unde:
E – este un coeficient numit MODUL DE ELASTICITATE al materialului ce se încearcă și
se exprimă în [daN/mm2];
∆l
ε (epsilon) - deformație: ε =
l0

unde:
Δl - alungirea în urma încercării
l0 - lungimea inițială

În timpul încercării se trasează automat diagrama:

- efort „σ” [daN/mm2]


- deformație „ε” (epsilon),

numită și CURBA LUI HOOKE, conform cu figura ce urmează (figura 4), care caracterizează
modul de comportare a materialului la solicitarea de întindere.