Sunteți pe pagina 1din 6

L7 - Procedee de realizare a conexiunilor electrice

1. Introducere

SISTEMUL ELECTROENERGETIC – ansamblul instalațiilor destinate producerii,


transportului și distribuției energiei electrice, având drept scop alimentarea consumatorilor.
În componența SEE intră:
• centrale electrice;
• rețelele electrice;
⇒ linii electrice;
⇒ stații electrice;
• consumatori.
Centrale electrice – ansamblul instalațiilor amplasate pe un teritoriu comun, destinate
producerii energiei electrice dintr-o sursă primară. În componența centralelor electrice întră:
• instalațiile primare; echipamentele care realizează conversia energiei conținută
în sursa primară în energie mecanică la arborele generatorului electric;
• generatorul electric; echipamentul care realizează conversia energia mecanică
în energie electrică;
• instalațiile electrice de servicii proprii; ansamblul instalațiilor din centrală care
asigură alimentarea cu energie electrică a mecanismelor care asigură nemijlocit realizarea
proceselor din instalațiile primare ale centralei și funcționarea generatorului sincron.

Stațiile electrice – ansamblul instalațiilor amplasate pe un teritoriu comun, în care se


realizează cel puțin una din următoarele funcțiuni:
• evacuarea puterii electrice produsă în centrală (stații de centrală)
• conexiunea unor linii electrice în vederea unui tranzit de putere (stații de transfer);
• distribuția energiei electrice la consumatori (stații de distribuție).

Stația electrică de conexiuni este o stație electrică care primește și distribuie energia
electrică la aceeași tensiune. Stația electrică de conexiuni conține o singură instalație de

1
conexiuni, instalații anexe și construcții și nu conține transformatoare (autotransformatoare).
Schema structurală a unei stații electrice de conexiuni este prezentată în figura de mai jos>

Figura nr. 1 – Stație electrică de conexiuni

Stația electrică de transformare este o stație electrică care realizează transformarea


tensiunii energiei electrice primite de la o valoare la altă valoare, cu ajutorul
transformatoarelor sau autotransformatoarelor de forță.

Stația electrică de transformare conține câte o instalație electrică de conexiuni la


fiecare nivel de tensiune, legătura dintre ele fiind realizată de către transformatoarele
(autotransformatoarele) stației. Schema structurală a unei stații electrice de transformare este
prezentată.

Figura nr. 2– Stație electrică de transformare

2
2. Elementele componente ale instalațiilor de conexiuni

Prin element al unei instalații de conexiuni se înțelege un aparat, dispozitiv sau


conductor care este parte constitutivă a acesteia, ca de exemplu: întreruptor, separator,
conductor de deviație la un aparat, conductor al barelor colectoare, izolator, transformator de
măsură, descărcător, siguranță fuzibilă, bobină de reactanță etc.
Elementele cele mai importante sunt: aparatele de comutație primară (întreruptoarele
și separatoarele), transformatoarele de măsură (de curent și de tensiune), descărcătoarele și
bobinele de reactanță.

2.1. Aparate de comutație primară

Aparatele de comutație primară servesc la punerea în funcțiune, respectiv scoaterea


din funcțiune a circuitelor primare. În această categorie intră: întreruptoarele și separatoarele.

2.1.1. Întreruptoare de înaltă tensiune

Întreruptorul este cel mai important aparat din cadrul instalației de conexiuni, atât din
punct de vedere constructiv cât și funcțional. Sarcina principala a lui este de restabilire și de
întrerupere (rupere) a curentului de sarcină a circuitului unde este montat, la intervenția voita
a operatorului și să întrerupă (rupă) cat mai rapid, în mod automat, curenți anormali, cum sunt
cei de suprasarcină sau de scurtcircuit, în urma acțiunii protecției.
Funcția cea mai importantă a unui întreruptor de înaltă tensiune, deși nu cea mai
frecventă, este deschiderea automată a circuitelor electrice în momentul apariției
scurtcircuitelor. Importanța acestei funcțiuni constă în faptul că, în acest mod, se asigură
întreruperea porțiunii de rețea defectă într-un timp cât mai scurt, prevenindu-se avarierea și
distrugerea echipamentului electric datorită curenților de scurtcircuit. Și întrucât această
funcțiune solicită cel mai mult întreruptorul, constructiv, el se realizează și se dimensionează
astfel ca să o poată îndeplinii cat mai bine și cat mai rapid. De asemenea, pentru comanda
voită, directă sau de la distanță, în cazul regimului normal de funcționare și automată, în cazul
regimului de avarie, întreruptoarele sunt înzestrate cu dispozitive speciale de acționare și
comandă.
Întreruptoarele se montează pe toate circuitele primare prin care se vehiculează
energia electrică în drumul ei de la surse la consumatori, astfel încât să poată fi oricând

3
revizuite sau reparate fără să afecteze funcționarea altor circuite în afară de cele pe care sunt
montate.
2.1.2. Separatoare de înaltă tensiune

Separatoarele intră în categoria aparatelor electrice de comutație și pot fi definite ca


fiind aparate de conectare care asigură, pentru motive de securitate, în poziția deschis, o
distanță de izolare vizibilă în cadrul circuitelor electrice primare din care fac parte. Ele au și
rol operativ, în sensul că se utilizează la stabilirea configurației schemei instalației de
conexiuni. Nefiind echipate cu cameră de stingere pot fi acționate sub tensiune dar în lipsa
sarcinii, pentru a nu se produce arc electric la bornele lor, care ar putea duce la apariția unui
scurtcircuit cu urmări grave pentru instalația de conexiuni din care fac parte. Se montează
oriunde este nevoie de separarea vizibilă a unor elemente ale instalației electrice de conexiuni
scoase de sub tensiune, de zone ale acesteia aflate sub tensiune, în vederea efectuării unor
lucrări de întreținere sau reparații. Funcție de locul unde se montează poartă denumiri diferite,
deși din punct de vedere constructiv sunt identice.

2.2. Transformatoare de măsură

Pentru o exploatare economică și sigură a sistemului electroenergetic sunt necesare


aparate de măsurat, cu care se măsoară mărimile electrice: curentul, tensiunea, puterea,
energia, frecvența etc., aparate de protecție, care asigură o funcționare corectă într-un regim
anormal sau de avarie din instalație, precum și aparate de reglare automată, care realizează
reglarea tensiunii, frecvenței, comanda punerii în funcțiune etc. Adaptarea sistemelor de
măsurat, protecție și reglare automată la gama extrem de largă a valorilor curenților și
tensiunilor din cadrul circuitelor primare, se realizează cu ajutorul transformatoarelor de
măsură: transformatoare de curent si transformatoare de tensiune.

2.2.1. Transformatoare de curent

Transformatorul de curent este transformatorul de măsură la care curentul secundar, în


condiții normale de funcționare este practic proporțional cu curentul primar și defazat față de
acesta cu un unghi apropiat de zero, la o legare corectă a conexiunilor.
El este destinat:
• reducerii curentului din circuitele primare, de la valori mari la valori mai mici
corespunzătoare aparatelor din circuitele secundare;

4
• izolării aparatelor circuitelor secundare de înalta tensiune din circuitele primare,
periculoasă pentru personalul de deservire.
În același timp, transformatoarele de curent permit standardizarea bobinelor de curent
ale aparatelor de măsurat și a releelor primare de protecție, pentru valori comode la fabricarea
lor; 5 A, respectiv 1 A.
Transformatoarele de curent se montează lângă întreruptoare, fiind necesare pentru
alimentarea aparatelor de protecție corespunzătoare acestora, respectiv pe toate circuitele unde
este nevoie de măsurarea curentului.

2.2.2. Transformatoare de tensiune

Transformatorul de tensiune este transformatorul de măsură la care tensiunea


secundară, în condiții normale de funcționare, este practic proporțională cu tensiunea primară
și defazată în raport cu aceasta cu un unghi apropiat de zero, la o legare corectă a
conexiunilor.
El este destinat:
• reducerii tensiunii din circuitele primare, de la valori mari la valori mai mici
corespunzătoare aparatelor din circuitele secundare;
• izolării aparatelor circuitelor secundare de înalta tensiune din circuitele primare,
periculoasă pentru personalul de deservire.
În același timp, transformatoarele de tensiune permit standardizarea bobinelor de
tensiune ale aparatelor de măsurat și a releelor primare de protecție, pentru valori comode la
fabricarea lor; 100 V între faze, respectiv 100/ 3pe fază.
Transformatoarele de tensiune se montează sub formă de celule de măsură sau grupuri
de măsură în toate în toate zonele unei instalații de conexiuni care pot funcționa independent.

3. BIBLIOGRAFIE

1. Tonea, A., Baltac, M., Materii prime și materiale, Editura Aramis, București, 2006.
2. Popescu, C., Bălășoiu, T., Cosma, D., Domeniul de bază ELECTROMECANICĂ,
Editura Economică, București, 2009
3. Mareș, F., Dick, D., Chivu, A. Electrotehnică – tehnologii și măsurări, Editura CD
Press, București, 2008

5
4. Mareș, F., Cosma, D., Electrotehnica circuitelor electrice, Editura CD Press,
București, 2010

S-ar putea să vă placă și