Sunteți pe pagina 1din 10

Instalaţii K 1.

4
Noi tehnologii în construcţii
Program pentru proiectarea completă a sistemelor de
ventilaţie CADvent

CADvent este o aplicaţie sub platforma CAD dedicată proiectării Scurtă


descriere
complete a sistemelor de ventilaţie precum şi a celorlalte instalaţii
din categoria HVAC, utlizând metode de lucru moderne adaptate
necesităţilor actuale de proiectare asistată de calculator.

Caracteristici
De ce CADvent?

Pentru că este o aplicaţie capabilă:

• să reducă covârşitor timpul alocat procesului de proiectare,

• să ofere un grad ridicat de automatism în faza de desenare,


dimensionare şi calcul,

• să minimizeze riscurile,

• să ofere soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic


şi

• să creeze un design deosebit proiectelor.

Noi tehnologii în construcţii 1


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

Exemplificarea fazelor de utilizare Aplicaţii


tehnice
• Desenare 3D rapidă şi facilă a
sistemului prin inserarea automată a
unor produse reale
”Ce desenezi poate fi produs!”

Există două metode de lucru pentru a desena în CADvent. Prima


metodă este aceea de a insera produsele în sistem în urma unei
selecţii manuale, iar cea de a doua este cu ajutorul funcţiei
”Continue”, metoda prin care elementele componente ale
sistemului de ventilaţie sunt inserate automat.

Noi tehnologii în construcţii 2


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

• Dimensionare automată a instalaţiei


Există 4 metode de dimensionare în CADvent, cea mai utilizată
fiind dimensionarea în funcţie de viteza maximă admisă în sistem.
În funcţie de debitul per difuzor dar şi de viteza maximă admisă în
sistem, programul va dimensiona automat elementele componente
ale instalaţiei.

• Calculul pierderilor de aer din sistem


Calculul este efectuat în funcţie de clasa de etanşeitate (A,B,C,D)
din care face parte instalaţia, determinând debitul de aer pierdut
prin neetanşeităţi. Calcul pierderilor de aer din sistem este util
pentru a stabili debitul total de aer vehiculat de ventilator (debit de
aer la difuzor + pierderi în sistem) şi pentru a putea determina
consumul de energie electrică suplimentară în utilizare datorată
acestor pierderi de aer.

Noi tehnologii în construcţii 3


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

• Calculul pierderilor de sarcină


Pentru componenţa (tubulatură, fitinguri, clapete, atenuatoare etc.)
unui sistem de ventilaţii există date reale în program referitoare la
pierderea de sarcină în funcţie de diametru şi debit, date preluate
direct din laboaratoarele de cercetare LINDAB. Rezultatele sunt
afişate atât pentru consumatorul cel mai dezavantajat cât şi pentru
fiecare ramificaţie din sistem.
• Calculul de echilibrare al sistemului

Pentru repartiţia dorită a debitului în sistem, după efectuarea


calculului de dimensionare, aplicaţia efectuează şi calculul de
echilibrare inserând automat clapetele de reglaj şi măsurare acolo
unde acestea sunt necesare indicând şi gradul de închidere al
acestora.
Noi tehnologii în construcţii 4
Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

• Calculul nivelului de zgomot prin inserarea atenuatoarelor de


zgomot dacă nivelul de zgomot depăşeşte valoarea admisă.

Noi tehnologii în construcţii 5


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

Calculul nivelului de zgomot este efectuat în trei direcţii: de la


ventilator spre încăpere, de la încăpere către ventilator şi de la o
încăpere către altă încăpere.

• Calculul temperaturii pe retur pentru sistemele de încălzire


sau răcire, calculul pierderilor de presiune şi de echilibrare
pentru orice instalaţie de încălzire, alimentare cu apă,
canalizare, protecţie incendiu etc.

• Detecţie automată de intersecţii ale elementelor din sistem.


Pentru a preveni erorile legate de intersectarea elementelor
componente ale sistemelor de ventilaţii există funcţia de detecţie
automată, aceasta semnalând pe desen existenţa zonelor unde nu
sunt posibile suprapuneri în realitate a acestor elemente.

Noi tehnologii în construcţii 6


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

• Inserare rapidă şi adaptabilă a textului pe desen


Textul poate fi aplicat automat pe desen printr-o singură comandă
şi poate fi configurat în funcţie de dorinţa utilizatorului.

Poate fi inserat automat text referitor la denumire produs, diametru,


descriere, debit de aer, viteză, pierdere de sarcină, număr de
calcul, poziţie clapetă dereglaj, înălţimea pe verticală, etajul din
clădire din care face parte reperul, nivel de zgomot, temperatură,
sistem (introducere-evacuare) etc.

Noi tehnologii în construcţii 7


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

• Raportare detaliată a listei de materiale


Extrage automat necesarul de materiale din baza de date cu o
multitudine de produse din domeniul ventilaţiilor dar şi a celorlate
tipuri de instalaţii HVAC.

CADvent îşi găseşte utilitatea atât în rândul proiectanţilor cât şi al Avantaje

montatorului, sau antreprenorului datorită caracteristicilor


prezentate mai sus. Elaborate pentru a eficientiza activitatea
proiectanţilor în domeniul sistemelor complexe de climatizare şi
ventilaţie, aplicaţiile Lindab ITline sunt puntea de legătura între
toate gamele de produse Lindab şi reprezintă un exemplu viu de
preocupare a concernului pentru calitatea sistemelor de distribuţie
a aerului încă din faza de concept şi proiectare.

Noi tehnologii în construcţii 8


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii

Sfaturi şi
CADvent, oferă de asemenea extrasul complet de materiale în recomandări
coduri Lindab al sistemului proiectat, având şi funcţie de simulare
virtuală, la parametri reali, pentru testarea sistemului.

CADvent poate desena şi dimensiona elementele componente ale


sistemelor de ventilaţii comercializate de Lindab, şi anume: Safe,
Rekt, Isol, Transfer, Damper, Silencer.

Noi tehnologii în construcţii 9


Instalaţii K 1.4
Noi tehnologii în construcţii
LINDAB SRL Date
contact

Adresă:

Şoseaua de Centură, Nr. 8


Ştefăneştii de Jos, 077175
judeţul Ilfov

Date de contact:

Telefon: 0040 21 209 41 00


Fax: 0040 21 209 41 24
E-mail: office@lindab.ro
Internet: www.lindab.ro

Persoană de contact:

Costin Ionescu

Telefon: 0040 744 328 152


E-mail: costin.ionescu@lindab.ro

Noi tehnologii în construcţii 10