Sunteți pe pagina 1din 20

Achizitia si prelucrarea datelor in procese industriale

Curs 3

Achizitia si prelucrarea datelor in procesele industriale


Introducerea electronicii n controlul echipamentelor electrice a nsemnat o schimbare important a acestui domeniu de activitate care a avut drept finalitate o nou abordare a metodelor de ac ionare i automatizare electric a echipamentelor de toate categoriile. Practic, la ora actual aproape nu mai exista pe piata echipamente electrice care s nu fie dotate cu un micro-cip specializat, de cele mai multe ori programabil, destinat s ndeplineasc anumite func ii specifice.

Sisteme de control industrial ICS


Sistem de control al proceselor industriale a evoluat n ultimii trei - patru decenii. Sisteme ICS (Industrial Control Systems), n general, se refer la func ionarea sistemelor distribuite de control care exist n procesul de productie industriale (de exemplu, petrol i gaze, rafinare, chimie, farmaceutica, unele produse alimentare i a b uturilor, ap i ap uzat , celuloz i hrtie, utilitati energetice, minerit, prelucrarea metalelor ). Conceptul ICS a ap rut din necesitatea de a aduna date de productie i de control a sistemelor de pe un areal mare in timp real, cu l ime de band mare si timpi de raspuns redusi ai re elele de date. Este comun pentru buclele de control pentru a extinde operatiile pana la nivelul controlorilor de top ntr-un ICS, iar totul func ioneaz n timp real.

Sisteme de control industrial


ICS este strans legat de ideea de sisteme de control distribuite si sisteme de automate programabile industriale. Posibilit ile de aplicare a acestor mecanisme au crescut datorit automatiz rilor controlului electronic, a dezvolt rii a a numitelor sisteme automate de produc ie i a implement rii unor genera ii de automate programabile din ce n ce mai avansate n cadrul proceselor tehnologice industriale.

Sisteme de control industrial


Elementele de control sunt necesare n toate tipurile de procese tehnologice industriale. Ceea ce se urm re te este ini ierea, controlul i monitorizarea opera iilor n orice zon sau pentru orice participant la proces. n trecut acest lucru se realiza n mod clasic prin panouri de automatizare cu contactoare i relee.

PLC
Trecerea la controller-ele logice programabile a permis aparitia unor avantaje insemnate, cum ar fi: Cre terea flexibilit ii; Productivit ii; Competitivit ii; Cresterea nivelului produc iei propriu-zise. Dac se realizeaz un sistem integrat, complet automatizat, avantajele sunt enorme, att din punct de vedere al productivit ii c t i din punct de vedere al eficien ei.

Fluxuri de informatie
Fluxul de informa ie ntre toate componentele procesului automat de produc ie industrial este esen ial pentru func ionarea ntregului proces. De asemenea procesul tehnologic de fabrica ie nu mai este structurat centralizat ierarhic, ci devine distribuit pe elemente autonome independente.

Mediul automatiz rii si integr rii totale a sistemelor industriale nu s-a realizat brusc, ci a evoluat pas cu pas datorit unor factori ajut tori. Intre ace tia putem aminti: - configurarea i programarea unitar a p r ilor componente ale unui sistem, tiut fiind faptul c la ora actual majoritatea firmelor produc toare de echipamente au dezvoltat solu ii complete, la cheie, folosind propriile produse ; - managementul comun al datelor, prin implementarea unor re ele de comunica ii industriale ; - comunica ia comun ntre to i participan ii la o automatizare, prin inserarea n cadrul automatiz rii propriu-zise a unor procesoare de comunica ie, care sa preia din sarcinile automatelor de proces

Coordonare i descentralizare n cadrul unui proces industrial


Coordonarea activitatilor unui proces industrial trebuie sa se bazeze pe asa numita arhitectura de tip SCADA. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) este cel mai modern instrument utilizat pentru supravegherea proceselor industriale. Un soft special instalat n calculator, prin intermediul unor echipamente locale (automate programabile PLC), va aduce un proces tehnologic, orict de complex, pe ecranul calculatorului. Progresele substan iale nregistrate n acest domeniu au facut ca sistemele SCADA s fie folosite n cele mai diverse domenii, de la metalurgie, chimie i energetic , pn la domeniul nuclear. Generatiile SCADA: monolitic; distribuit; conectat in retea.

SCADA
Un sistem SCADA este alc tuit din dou componente hardware principale: Server (unul sau mai multe). Acesta este conectat la elementele de cmp (proces) prin intermediul automatelor programabile (PLC). Serverul este responsabil pentru toate datele culese din proces (realizeaza i baza de date, asigura comunicatia cu PLCurile din proces); Client. Este legat n retea cu serverul, utilizeaz datele din acesta i asigur comunicarea cu operatorul uman. Poate lipsi la sistemele mici (serverul ndeplineste n acest caz i functia de viewer).

SCADA
Serverele sunt conectate la automatele programabile printr-o gam foarte larg de drivere de comunica ie (sute de drivere care asigur legatura practic cu toate PLC-urile de la firmele cunoscute). Un singur server poate comunica simultan cu mai multe protocoale. Se pot dezvolta i drivere de comunica ie noi. Serverele i viewer-ele sunt legate n re ea (Ethernet). Tehnologia Web adoptat permite acum vizualizarea i transmiterea unui proces prin mediul Internet.

SCADA INDUSTRIAL
La nivel de proces industrial, acolo unde prezenta zgomotului face dificila transmisia datelor, sistemul trebuie prevazut cu conectori spoeciali, din gama Ethernet industrial, care sa asigure o transmisie fiabila, fara erori i o buna rejectie a zgomotelor. Aceste semnale sunt apoi fie digitizate i transmise intrarilor digitale ale micro-controllereler, fie trimise direct la intrarile analogice de curent i tensiune ale micro-controllerelor.

SCADA INDUSTRIAL
Pornind de la o astfel de structur de aplica ie, apare ca imediat necesitatea de a trece la o vizualizare dinamic a re elei, n prim instan prin colorarea distinct a liniilor n func ie de starea n care se afl . Pentru a putea introduce n mod eficient o astfel de func ionalitate, devine evident faptul c ecranele HMI trebuie s fie completate cu un nivel de inteligen , astfel nct schemele s devin mai mult dect un set de imagini scalare.

Arhitectura generala client-server implementata pe un sistem SCADA

Avantaje
Avantajele acestui sistem sunt multiple: Controlul func ional deplin al procesului monitorizat; Cre terea sensibila a productivit ii; Siguran , robuste e, eforturi i cheltuieli minime de exploatare; Suport tehnic continuu asigurat de c tre furnizor.

Alc tuirea generala a unui sistem SCADA

Alc tuirea generala a unui sistem SCADA


Trebuie introdus o structur de date care s con in topologia retelei. Solu ia natural este o baz de date de proces, optimizat pentru accesare intensiv , care con ine codificarea topologiei retelei i a st rii ei la orice moment. Pentru optimizarea vitezei de acces, apelarea prin OPC s-a dovedit pn acum, n urma testelor realizate, solu ia cea mai bun .

Topologii ale retelelor SCADA

Topologii ale retelelor SCADA


Desigur, re elele electrice con in i un num r semnificativ de echipamente care nu con in dispozitive pentru telecomand i nici comunica ie cu punctul central. Pentru a putea realiza corect colorarea dinamic a re elei, starea acestor echipamente trebuie introdus manual. Topologiile re elelor SCADA sunt realizate n mai multe moduri de conectare, mergnd de la conexiune punct cu punct, leg turi seriale, n stea sau conexiune multipl . Se poate remarca rolul important al suportului hard-ware de comunica ii(modem-uri, swich-uri Ethernet, routere, etc.) f r de care implementarea unui sistem tip SCADA nu ar fi posibil .

Dezavantaje
Trecerea de la tehnologii brevetate la solu ii standardizate si deschise, mpreun cu cre terea num rului de conexiuni ntre sistemele SCADA i re elele de calculatoare de birou i prezenta Internet-ului in conexiuni de tip SCADA au f cut aceste retele mai vulnerabile la atacuri cibernetice. Principalele probleme care apar sunt: lipsa de preocupare cu privire la securitatea i autentificarea n proiectarea, implementarea i exploatarea unor re ele SCADA existente; convingerea c sistemele SCADA beneficiaz de securitate prin obscuritate, prin utilizarea unor protocoale i interfe e specializate de proprietate; convingerea c re elele SCADA sunt sigure, deoarece acestea sunt efectiv garantate; convingerea c re elele SCADA sunt sigure, deoarece acestea sunt deconectate de la Internet.