Sunteți pe pagina 1din 61

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE

MUZICA BISERICEASCĂ
DIN ANTICHITATEA CREȘTINĂ PÂNĂ AZI

SUPORT DE CURS
Semestrul 2

Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa

1
SUPORT CURS 1

2
3
4
5
6
SUPORT CURS 2

7
8
9
10
11
SUPORT CURS 3

12
13
14
15
16
17
18
19
SUPORT CURS 4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
SUPORT CURS 5

42
43
44
45
46
47
48
49
SUPOERT CURS 6

50
51
52
53
54
55
SUPORT CURS 7

56
57
58
59
60
Bibliografie

1. Anastasimatarul Uniformizat I Vecernierul întocmit de profesorii Nicolae


C. Lungu, Ion Croitoru, Pr. Grigore Costea, (ediţiile. 1953, 1974), Ediţia.
III-a, Buc. 2002.
2. II Utrenierul întocmit de profesorii Nicolae C. Lungu, Pr. Grigore Costea şi
Pr. Prof. Dr. Ene Branişte (ediţiile. 1954, 1974), Ediţia. III-a, Buc. 2004.
3. Cântările Triodului, Nicolae Lungu şi colaboratorii: Buc. 1980
4. Cântările Penticostarului, Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu şi colaboratorii
Buc. 2004
5. Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, ediţie îngrijită de Pr.
Nicu Moldoveanu şi colaboratorii, Ed.IBMBOR, Buc 1992 si celelalte
ediţii(1999).

61