Sunteți pe pagina 1din 2

Transport de agreement

Infrastructura de transport

Infrastructura turistică este înțeleasă ca un complex de structuri, rețele de inginerie și


comunicații, inclusiv telecomunicații, drumuri, întreprinderi legate de industria turistică,
asigurând accesul normal al turiștilor la resursele turistice și utilizarea lor
corespunzătoare pentru turism, asigurând mijloacele de trai ale întreprinderilor din
industria turistică și ale turiștilor.Este vorba despre drumuri și căi ferate, stații și
terminale, sisteme pentru reglarea traficului rutier, aerian, fluvial și maritim, sisteme de
alimentare cu căldură, rețele electrice și telefonice și multe altele:

1. transport rutier: autocare etc.;

2. transport feroviar: trenuleţe, trenuri cu cremalieră etc.;

3. transport fluvial şi maritim: vapoare etc.;

4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;

Infrastructura turistică este un complex de structuri și rețele existente pentru


producție, în scopuri sociale și de agrement, concepute pentru funcționarea sectorului
turistic, asigurând accesul normal al turiștilor la resursele turistice și utilizarea lor
corespunzătoare pentru turism, precum și asigură viața întreprinderilor din industria
turistică. Este vorba despre drumuri și căi ferate, stații și terminale, sisteme pentru
reglarea traficului rutier, aerian, fluvial și maritim, sisteme de alimentare cu căldură,
rețele electrice și telefonice și multe altele.
Infrastructura turistică este un complex de structuri și rețele existente pentru
producție, în scopuri sociale și de agrement, concepute pentru funcționarea sectorului
turistic, asigurând accesul normal al turiștilor la resursele turistice și utilizarea lor
corespunzătoare pentru turism, precum și asigură viața întreprinderilor din industria
turistică.
Infrastructura turistică este înțeleasă ca un complex de structuri și rețele
existente cu scop de producție, social și recreativ, destinate funcționării sectorului
turistic, considerând în același timp infrastructura turistică ca parte integrantă a
industriei turistice.Infrastructura turistică poate fi reprezentată ca bază materială pentru
producția de produse turistice. Baza materială a turismului în sens larg este formată
dintr-un ansamblu complex de industrii, subsectoare și activități de producție materială
și sfera socio-culturală, care fie satisfac direct diferitele nevoi ale turiștilor, fie creează
condițiile necesare pentru aceasta.
În majoritatea regiunilor, infrastructura turistică se caracterizează prin
caracteristici precum: îmbătrânirea facilităților, finanțare insuficientă, lipsa capacității în
diverse segmente care asigură cazare, mâncare, recreere și timp liber pentru
consumatorii unui produs turistic regional. În plus, există o deteriorare ridicată a
rețelelor de inginerie, starea precară a drumurilor și căilor ferate, dezvoltarea slabă a
rutelor de transport și a serviciilor rutiere. Deosebit de preocupări sunt problemele din
sectorul serviciilor: calificarea scăzută a personalului, inadecvarea calității serviciilor
furnizate la standardele internaționale, considerarea slabă a nevoilor turiștilor.
Acest studiu a fost elaborarea unei metodologii pentru o evaluare cuprinzătoare a
infrastructurii turistice regionale și pentru fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a
acesteia.

Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au decis următoarele sarcinile:

- a investigat bazele teoretice și metodologice ale dezvoltării infrastructurii turistice;

- a sintetizat și analizat metodele existente de evaluare a infrastructurii turistice, a


elaborat metodologia unui autor pentru evaluarea acesteia;

- a evaluat nivelul de dezvoltare a infrastructurii turistice în regiunile NWFD;

- sunt propuse direcții și măsuri cuprinzătoare pentru dezvoltarea infrastructurii turistice


regionale.