Sunteți pe pagina 1din 1

ORAȘUL MEDIEVAL

Întemeiereași organizarea orașelor medievale


-Unele dintre orașele medievale europene dezvoltate din secolul al XI-lea erau
vechi centre urbane antice, care au renăscut (precum Roma, Paris, Londra, Alba
Iulia), iar altele erau orașe noi, întemeiate în locuri prielnice: pe anumite domenii
feudale, în preajma unor porturi, poduri, târguri.
-De regulă, orașele erau fortificate cu ziduri puternice și turnuri de apărare, iar în
centrul acestora se afla biserica principală (catedrala) . Locuitorii unui oraș
medieval erau oameni liberi, meșteșugari și negustori care formau împreună
comuna orășenească. În fruntea lor se afla un primar, ajutat de consilieri, aleși
dintre orășenii înstăriți (patricienii).
- Meșteșugarii formau organizații care le apărau drepturile, numite bresle.
Negustorii erau organizați în ghilde. Treptat, prin luptă deschisă ori prin negocieri,
orașele au obținut din partea nobililor locali sau a monarhilor recunoașterea
libertății și a drepturilor cuvenite.
Orașele italiene și orașele germane
-În spațiile istorice italian și german, orașele medievale s-au putut dezvolta fără
îngrădiri, devenind, practic, independente.
- Astfel, ele și-au impus dominația asupra unor teritorii întinse. Orașele italiene
Veneția, Genova, Pisa, controlau comerțul dintre Europa și Asia desfășurat pe
Marea Mediterană și pe Marea Neagră.
-În nordul Europei, orașele germane, asociate într-o alianță numită Liga Hanseatică
(sau Hansa) controlau comerțul pe Marea Baltică și pe Marea Nordului .
Temă: Alcătuiți un portofoliu tematic cu titlul Orașe medievale europene. Acesta
va conține prezentarea întemeierii și a principalelor momente din istoria a patru
orașe europene: Bruxelles, Florența, Sibiu, București (formati grupr de câte 4 și
alegeți fiecare unul dintre ele).