Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la unitatea de învățare ,,POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ, STRUCTURA

GEOLOGICĂ ŞI RELIEFUL,, la geografie în clasa a VIII-a

Numele, prenumele elevului (ei) ___________________________ Data _______________


Nr. Itemi Sc
or
I Subliniază un răspuns corect: L
0
1.Față de meridianul 0 Republica Moldova este situată în partea de: 0
a.Nord b.Sud c.Est d.Vest 1
2.Depresiunea Mării Negre s-a format la periferia de S-E a: 2
a.Platformei Moldovenești b. Platformei Scitice c.Scutului Ucrainean 3
3.Teritoriul țării noastre se află în:
a.4 zone seismice b. 6 zone seismice c. 2 zone seismice d. 3 zone seismice

II Completaţi spaţiile libere: L


1.Republica Moldova este situată pe continentul ……… , în bazinul Mării ……….. , în partea 0
de ………, a Câmpiei ……… , în fusul Orar ………. , Suprafața ei este egală cu ………… km2. 1
2.Lungimea granițelor de stat este egală cu circa ………… km. 2
3.Țările vecine ale Republicii Moldova sunt: …………….. , ………….. . 3
4.De la nord la sud teritoriul Republicii se întinde pe o distanță de ……….. km, iar de la vest 4
spre est lățimea maximă este de …………. . 5
5.Republica Moldova este situată față de Ecuator în emisfera ………………..… . 6

III Sistematizare și interpretare: L


0
Determinați coordonatele geografice în grade și minute ale punctelor extreme a țării noastre, 1
utilizând Harta fizică a Republici Moldova. 2
Criva__________________________________ 3
4
Giurgiulești_____________________________
Palanca________________________________
Naslavcea______________________________
IV Scrie în casetele libere DA dacă afirmația este corectă sau NU dacă este falsă. L
1.Eroziunea reprezintă deplasarea naturală a maselor de roci pe o suprafață 0
1
înclinată, cu participarea apei sub acțiunea forței gravitaționale.
2
2.Scutul este o porțiune stabilă a platformei, alcătuit din roci magmatice si
metamorfice.

V Notează în spațiul rezervat 3 acțiuni pozitive și 3 acțiuni negative ale activității antropice L
asupra mediului înconjurător în Republici Moldova 0
1
Acțiuni pozitive Acțiuni negative 2
1. _____________________________ 1. ________________________________ 3
2. _____________________________ 2._________________________________
3. ______________________________ 3. ________________________________
VI Completați și analizati tabelul de mai jos L
Resurse minerale Domeniul de utilizare, Localizarea resurselor 0
utile sau produsele obținute minerale pe teritoriul țării 1
1. Calcare 2
2. Nisipuri 3
3. Argile 4
5
4. Gips 6
7
8

VII Completează schemele : ,,Procese endogene și procese exogene care duc la formarea L
reliefului țării noastre” 0
1
2
Procese Procese 3
exogene endogene 4
5
6
7

VIII Completați tabelul de mai jos, caracterizând principalele elemente ale Câmpiei Moldovei de L
Sud şi ale Câmpiei Nistrului Inferior. 0
1
Câmpia Moldovei de Sud Caracteristici Câmpia Nistrului Inferior 2
Localizarea 3
Tipul genetic de relief 4
Altitudinea 5
Forme de relief 6
caracteristice 7
Valorificarea umană 8
9
10

IX În spațiul rezervat de mai jos caracterizează o formă de relief din localitatea natală. L
_____________________________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________

Punctaj acumulat: Nota:


Scara de convertire a punctelor în note
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Puncta 44-45 39-43 34-38 27-33 20-26 14-19 10-13 5-9 0-4
j