Sunteți pe pagina 1din 2

DIMENSIUNI ALE ÎNVĂȚĂRII

A. Interacțiuni cu adulții și copii de vârste apropiate:


Autocontrol și expresivitate emoțională.

B. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare


Activitate și manifestare a potențialului creativ.

C. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

COMPORTAMENTE VIZATE

A. 1. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații


mai problematice specifice:
2. Recunoaște și exprimă emoții de bază produse de piese muzicale, texte
literare, obiecte de artă, etc.
3. Demonstrează creativitate prin activități și povestiri creative.

B. 1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în


situații noi;
2. Inițiază activități de învățare și interacționează cu copiii sau cu adulții
din mediul apropiat;
3. Demonstrează creativitate prin activități și povestiri creative.

C. 1. Exersează înțelegerea unui mesaj oral, în vederea înțelegerii și


receptării lui (comunicare receptivă);
2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificării
ideilor, emoțiilor, semnificațiilor, etc. (comunicare expresivă);

3. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi,


curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);
4. Respectă regulile de comunicare corectă în diferte contexte de
comunicare;
5. Participă la experiențe de lucru cu cartea pentru cunoașterea și aprecierea cărții;
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – audiere de texte, exerciții de comunicare, de dialoguri, povestiri,
poezii, formulare de întrebări și răspunsuri; formulare de opinii cu privire la comportamente,
exerciții de evidențiere a calităților, exersate de roluri, exerciții de exprimare corectă, clară,
expresivă, concursuri.

CONȚINUTURI
 modalități artistice de exprimare a sentimentelor, ideilor, gândurilor;
 valori umane – valori artistice;
 reguli și comportamente;
 sentimente, comportamente;
 decoruri și costumație, regie (la teatru și film).

METODE ȘI TACTICI DE REALIZARE

- jocul de rol, povestirea, conversația, munca în grup și în perechi, brainstorming, explozia


stelară;
- cărți cu povești, imagini cu scene din povești, dvd-uri, cd-uri, costumații pentru dramatizări
și carnaval, calculator, imprimantă, panouri publicitare etc.

MODALITĂȚI DE EVALUARE: jocuri-concurs interactive, concursuri, spectacol, fișe de


activitate individuale, scenete, reproduceri pe roluri, repovestiri.

BIBLIOGRAFIE

- Curriculum pentru educația timpurie 2019


- Magdalena Dumitrana – „Educarea limbajului în învățământul preșcolar”, vol. I –
Comunicarea orală;
- Constanța Cucinic – „În căsuța cu povești”, Ed. Aramis;
- Ghid metodologic „Activități opționale în grădiniță”, Ed. Alfa CCD, Neamț, 2002;
- „Dezvoltarea vorbirii în grădinița de copii” – ghid metodic;
- „Cele mai frumoase pagini” – I. Creangă, Ed. Coresi, 2006.