Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnata Ana Petronela CREŢU, angajat al D.R.D.P. IAŞI, având funcţia de


arheolog în cadrul Serviciului de Reabilitări, vă rog să-mi aprobaţi cererea de participare la
Conferinţa Marile proiecte de infrastructură din zona Moldovei şi urgenta necesitate a
protejării patrimoniului arheologic ce se v-a desfăşura în perioada 01.11.2019 – 02.11.2019
la Iaşi,şi care este organizată de Direcţia Judeţeană Pentru Cultura Iaşi în colaborare cu
Complexul Muzeal Naţiomal Moldova Iaşi.
Anexez şi programul Conferinţei Marile proiecte de infrastructură din zona Moldovei
şi urgenta necesitate a protejării patrimoniului arheologic.
Vă mulţumesc.

Data Semnătura

Arhg. Ana Petronela CREŢU

Domnului Director General Regional al D.R.D.P IAŞI