Sunteți pe pagina 1din 2

Pe varianta de ocolire Bacău au fost au fost depistate 4 situri arheologice.

Vom face o
scurta descriere pentru fiecare sit în partei prezentând care este stadiul actual de cercetare.
În ceea ce privesc datele tehnice, pe lungimea celor 4 situri au fost executate secţiuni
stratigrafice, realizate mecanic, cu utilaje de tip buldoexcavator dotat cu lamă de taluz. La
descoperirea unor complexe arheologice, cercetarea s-a realizat manual, încercându-se
conturarea şi golirea acestora. Densitatea, lungimea şi orientarea unităţilor de săpătură a fost
determinată de particularităţile reliefului şi de marcajele topografice din teren. Pentru toate
unităţile de săpătură executate cu mijloace mecanice, s-a realizat curăţarea manuală a
profilelor relevante, fotografii digitale de ansamblu (la finalizare), de profil, după caz şi
detalii sau desene ale profilelor (la scara 1:20). Planul unităţilor de cercetare arheologică a
fost realizat digital, pe baza punctelor topografice înregistrate.
Înaintea trasării secțiunilor de sondaj, perimetrul celor 4 situri a fost scanat cu un
magnetometru, iar rezultatele cercetării non intruzive au stabilit în parte poziționarea
secțiunilor de sondaj. Densitatea, lungimea şi orientarea unităţilor de săpătură a fost
determinată și de particularităţile reliefului şi de marcajele topografice din teren.
Diagnosticul a fost realizat de Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău şi firma de
consultanţă Vanderlay Arheo.
Cercetările arheologice au fost întrerupte în anul 2017 şi reluate în ianuarie 2019, în
colaborare cu CNAIR S.A şi D.R.D.P. Iaşi.
Colectiv de cercetare: Lăcrămioara ISTINA, Dănuț PRISECARU, Carmen BEM, Ioana
GRIGORE, Ana Petronela CREŢU şi colegii de la Univ. ,,Al. I. Cuza’’ din Iaşi şi cei de la
Institutul de Arheologie din Iaşi.
Situl nr. 2, km 17+180 – 17+800 (Sat Schineni, com. Săucești), cod RAN 25264.01.
Suprafaţa sitului a fost de 37976,35 mp. Pentru diagnostic, au fost trasate 11 secţiuni.
Complexele identificate în teren reprezintă locuințe de suprafață și adâncite. Restul
complexelor sunt gropi de lut, gropi de provizii, gropi menajere și gropi de par de la alte
locuințe de suprafață. Complexele identificate sunt datate în Epoca bronzului (cultura
Costişa), prima Epocă a fierului (La Tène) şi Epoca medievală (sec. XV-XVI).
Situl nr. 3, km 16+700 – 16+920 (Sat Schineni, com. Săucești, situat pe malul stâng
al pârâului Rogoza.), cod RAN 25264.02. Suprafaţa afectată a sitului este de
12975,66 mp şi este o aşezare fortificată. Complexele sunt reprezentate de gropi de
împrumut, gropi de provizii, gropi menajere, gropi de par de la locuințe de suprafață și
locuințe adâncite. Complexele identificate sunt datate în Epoca bronzului, a doua Epocă a
fierului (La Tène A-B (sec. II-III p.Chr.) şi Epoca medievală. În prezent de faţă lucrările
continuă.
Situl nr. 4 (Sat Săuceşti, com. Săucești), cod RAN 25237.01. Situl arheologic este
amplasat pe direcţia variantei ocolitoare a Mun. Bacău, între km 15+130 – 15+360.
Complexele arheologice identificate reprezintă morminte dintr-o necropolă medievală (sec.
XIV), locuințe din perioada modernă, carpică și epoca dacică clasică și gropi de provizii,
gropi menajere din perioadele epocii bronzului până în sec. IV. P. Chr.
Situl 5 (sat Letea Veche, com. Letea Veche). Cod RAN
20368.01. Situl arheologic se află pe direcţia variantei ocolitoare a Mun. Bacău între km
8+480-8+680. Suprafaţa afectată a sitului este de 9510,39 mp.Ca tip, pe de o parte este o
aşezare deschisă (a doua etapă a epocii fierului - La Tène sec. II-III p.Chr.), iar pe de altă
parte şi necropolă (mormânt de incineraţie din perioada La Tène (sec. II-I a.Chr.).