Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Subliniază cu o linie verbele la numărul singular și cu două


linii pe cele la numărul plural.
”Ați vă zut voi, copii, un om care mă nâ ncă să bii de trei ori pe zi? Și
care scoate un porumbel, soarele și tot cerul dintr-o batistă ? N-ați vă zut,
puneți-l pe listă . Dar ursul care a învă țat carte și spune la toată lumea că
vrea să urmeze mai departe? Ș tiți cum se face să dispară în ceață un
borcan cu dulceață ?
(M. Sorescu - Unde fugim de-acasă?)

2. Colorează doar cuvintele care sunt


verbe:
va câ nta, mâ ncare, am ieșit, treceai,
ploaie, trecere, încet, aș dori, lumină , să
arunce, pește, lucios, vă zuse, exersează,
cad, întrebare, înnorat, dormitor, e, ai.

3. Pune în corespondență și continuă enunțurile: 4. Transformă verbele, astfel încât acțiunea să fie la:
 
Bunica ră sare _____________________________________ numărul plural numărul singular
Ghioceii învață _____________________________________ mergi - ______________________ mergeau - _________________
Elevul pregă tește_________________________________ învă ța - ______________________ dormim - _________________
Pă rinții apar________________________________________ câ nt - ________________________ ați crezut - ________________
Soarele muncesc___________________________________ a cerut - _____________________ vor spera - ________________
 
5. Scrie verbe cu sens asemănător:
oferă - .....................................................................
a azvârlit - .............................................................
car - ...........................................................................
pășea - .....................................................................
să spui - .................................................................

6. Alege forma corectă:


eram / ieram să fi / să fii
sunt / sânt lom / luăm
ieste / este s-a dus / sa dus
nam / n-am spuse / spu-se
miau zis/ mi-au zis înot / înnot

7. Scrie un bilet în care să folosești trei


verbe.
_________________
_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___
_______________________________________________
_