Sunteți pe pagina 1din 6

REGISTRU SPECIAL DE

EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR
DEOSEBITE
(îmbolnăviri, accidente, agresiuni,
etc sau alte incidente –plecare
neautorizată din centru, furt,
comportament imoral, etc.)
CTF ''DECEBAL''
Nr. Data la Instituţia/persoana Locul unde Natura Consecinţele Numele şi prenumele Vârsta Data Instituţia/ Observaţii
Crt care s-a care a făcut s-a produs incidentului incidentului copilului căruia i-a fost notificării Instituţiile
produs sesizarea incidentul asupra copilului asupra copilului afectată integritatea familiei competente
incidentul anunţate
Nr. Crt Nr./Data la Modul în care a Persoana/Instit Conţinutul Numele şi Semnătura Modul de Persoana/ Data Semnătura Observ
care s-a fost comunicată uţia care a sesizării/sugestiei prenumele beneficiarilor soluţionare Instituţia soluţionării responsabilului
realizat (verbală/scrisă) efectuat beneficiarilor responsabilă
sugestia/ sesizarea/ prezenţi
sesizarea sugestia
Nr. Nr./Data la Modul în care Persoana/Insti Conţinutul Numele şi Semnătura Modul de Persoana/ Data Semnătura Observații
care s-a a fost tuţia care a prenumele beneficia- soluţionare Instituţia soluţionării responsabilului
Crt. sesizării/sugestiei
realizat comunicată efectuat beneficiari- rilor responsabil
sugestia/ (verbală/scrisă sesizarea/ lor prezenţi ă
sesizarea ) sugestia