Sunteți pe pagina 1din 103

ANEXA Nr. 1.

1
regulament

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR

UAT . . . . . . . . . .

Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .


Zon cooperativizat/necooperativizat (Co/NCo)
1. DESCRIEREA IMOBILULUI
DATE TEREN DATE CONSTRUCII
Constr.
Intravilan/
Identificator Adres Numr1) Nr.1) Suprafaa Nr. Nr. Nr. Categorie Identificator Cod grup Suprafaa Nr. Nr. cu acte
extravilan
teren imobil cadastral CF msurat top. tarla parcel folosin construcie destinaie construit niveluri CF (DA/
(I/E)
NU)

2. PROPRIETATEA/POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Proprietar Cot Act juridic Obs
Data Identificator
= 1/ Domiciliu/ Cota parte3) Mod de Nr. privitoare
Iniiala naterii/ entitate2)
Nume/ Denumire Prenume Posesor = CUI Sediu parte teren dobndire Tip act/ Emitent la4)
tatlui asociat act
0 UI data proprietar

3. SARCINI/DEZMEMBRMINTE
Titular Tipul sarcinii sau al Act juridic
Data Identificator
Domiciliu/ dezmembrmintelor Cota Nr. Valoare
Nume/ Iniiala naterii/ entitate Tip Tip moned
Prenume CUI Sediu dreptului de parte act/ Emitent ipotec
Denumire tatlui asociat2) act
proprietate data

4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII

Nr. Identificator
Tip
Tipul notrii act/ Emitent entitate
act
data asociat2)

5. OBSERVAII

Imobil mprejmuit/ Imobil contestat/5)


Alte observaii
nemprejmuit necontestat

1) Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic


2) Prin entitate asociat se nelege: teren, construcie, UI
3) Coloana se completeaz numai pentru UI din construciile condominiu
4) Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
5) Se completeaz numai pentru livrrile de tip "copie final"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr. . .
. . . . . . . . din. .
Not:
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

Model pentru UI din construciile condominiu


UAT . . . . . . . . . .
Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .

1. DESCRIEREA UNITII INDIVIDUALE

Numr Cod unitate Suprafa Cote Cot


Adresa Nr. CF Nr. Numr
Identificator UI cadastral/ Nr. Scara Nivel individual util ap. pri parte
construciei individual1) tronson apartament
top.1) (UI) (mp) comune teren

2. PROPRIETATEA/POSESIA

Titularul dreptului/posesiei
Proprietar Act juridic
Data
= 1/ Domiciliu/ Cota Mod de Nr. Obs privitoare la3)
Nume/ Iniiala naterii/ Tip
Prenume Posesor = Sediu parte2) dobndire act/ Emitent proprietar
Denumire tatlui CUI act
0 data

3. SARCINI/DEZMEMBRMINTE

Titular Tipul sarcinii sau al Act juridic


Data
Domiciliu/ dezmembrmintelor Cota Nr. Valoare
Nume/ Iniiala naterii/ Tip Tip moned
Prenume CUI Sediu dreptului de parte2) act/ Emitent ipotec
Denumire tatlui proprietate act
data

4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII

Tip Nr. act/


Tipul notrii Emitent
act data
5. OBSERVAII

Date UI contestat/
Alte observaii
necontestat4)

1) Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic


2) Se refer la suprafaa UI i la cotele pri comune
3) Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
4) Se completeaz numai pentru livrrile de tip "copie final"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr. . .
. . . . . . . . din
Not:
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

Formularul de mai jos (Fia colectiv) constituie parte integrant din Registrul cadastral al imobilelor i se completeaz numai pentru construciile tip
condominiu i unitile individuale componente.

Fia Colectiv
UAT . . . . . . . . . .
Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .
A. Partea I - Foaia de avere

Numr
Numr Suprafaa ocupat
ID-Cn cadastral/ Nr. Adresa construciei
CF1) la sol (mp)
top.1)
Cod
Suprafa Cote Cot
Nr. Numr unitate Nr. CF
Scara Nivel util ap. pri parte Obs.
tronson apartament individual individual1)
(mp) comune teren
(UI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL
Descrierea prilor
comune indivize:

1) Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic


Note:
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii
Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI

ANEXA Nr. 1.2


la regulament

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR I AL ALTOR DEINTORI


Judeul . . . . . . . . . .
UAT . . . . . . . . . .

Nume/ Data Suprafaa Suprafaa


Nr. Sector Adresa Observaii
denumire naterii/ Identificator1) Plana n n
crt. cadastral imobilului2) deintor3)
deintor CUI proprietate posesie

1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului n procesul de realizare a lucrrii de cadastru sistematic


2) Pentru deintorii de UI se completeaz i numr tronson, scara, nivel, numr apartament
3) Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
Note:
Data naterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii
Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI

ANEXA Nr. 1.3


la regulament

MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL


Scara 1: . . . . . . . . . .

UAT . . . . . . . . . ., Sector cadastral . . . . . . . . . .


Identificator cadastru sistematic:
Adresa unitii individuale:

Se completeaz cu releveul
unitii individuale

Se completeaz cu tabelul
centralizator al suprafeelor
utile ale ncperilor unitii
individuale

Executant (nume/denumire, semntur


i tampil)
Not:
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

ANEXA Nr. 1.4


la regulament
ANEXA Nr. 1.4 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

FORMULAR PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

OCPI . . . . . . . . . . PRIMRIA . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI


UAT . . . . . . . . . ./Sector cadastral . . . . . . . . . .

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . . reprezentat prin director i Primria . . . . . . . . . ., reprezentat prin Primar, au procedat n
data de . . . . . . . . . ., n conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. k) al Legii cadastrului i a publicitii imobiliare, nr. 7/1996, republicat, la
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. / unitatea administrativ- teritorial . . . . . . . . . . judeul . . . . . . . . .
.
Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planul cadastral al unitii administrativ-teritoriale: . . . . . . . . . . plane
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorial: . . . . . . . . . . volume
c) Opisul alfabetic al deintorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorial: . . . . . . . . . . volume
Perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului este de 60 de zile de la . . . . . . . . . . pn la . . . . . . . . . . .

Primarul unitii administrativ-


Directorul Oficiului de Cadastru i Publicitate
teritoriale
Imobiliar . . . . . . . . . .
..........
Nume i prenume Nume i prenume
Semntura Semntura

ANEXA Nr. 1.5


la regulament
ANEXA Nr. 1.5 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

FORMULAR PROCES VERBAL DE NCHEIERE A PERIOADEI DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

OCPI . . . . . . . . . . PRIMRIA . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

PROCES VERBAL DE NCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT . . ./Sector cadastral. . .

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . . reprezentat prin director i Primria . . . . . . . . . ., reprezentat prin primar, au stabilit n data
de . . . . . . . . . . ncheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. . . . . . . . . . ./unitatea
administrativ-teritorial . . . . . . . . . . judeul . . . . . . . . . .
n perioada publicrii documentelor tehnice, au fost nregistrate:
- Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
- Nr cereri de rectificare privind calitatea de posesor:
- Nr. dosare coninnd cererile de rectificare/contestaiile i documentele aferente:

Primarul unitii administrativ-


Directorul Oficiului de Cadastru i Publicitate
teritoriale
Imobiliar . . . . . . . . . .
..........
Nume i prenume Nume i prenume
Semntura Semntura

ANEXA Nr. 1.6


la regulament
ANEXA Nr. 1.6 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . ., domiciliat n/cu sediul n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . .


. ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . /CUI .
. . . . . . . . ., reprezentat/ prin . . . . . . . . . . domiciliat n . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .,
ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., conform
procurii/mputernicirii nr. . . . . . . . . . .
n baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicat, ca urmare a verificrii documentelor tehnice ale cadastrului aferente unitii
administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ./sectorului cadastral . . . . . . . . . .afiate la sediul . . . . . . . . . ./pe pagina de internet a Ageniei Naionale de
Cadastru i Publicitate Imobiliar, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat n Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. . ., cu privire la
urmtoarele aspecte:
1. . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . .
...........
n. . . . . . . . . .
Pentru a susine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale urmtoarelor acte juridice: . . . . . . . . . .

Semntura

ANEXA Nr. 1.7


abrogat la regulament
ANEXA Nr. 1.7 a fost abrogat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

FORMULAR CONTESTAIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . domiciliat n/cu sediul n localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . . .


et . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . sector nr/judeul . . . . . . . . . . identificat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ./CUI . . . . . . . .
. . reprezentat/ prin . . . . . . . . . . domiciliat n/cu sediul n . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . . . et . . . . . . . . . .
ap. . . . . . . . . . . sector nr/judeul . . . . . . . . . . identificat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ./CUI . . . . . . . . . . conform
procurii/mputernicirii nr. . . . . . . . . . ., n baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicat, formulez:
Contestaie cu privirea la calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . ., nscris n Registrul Cadastral la poziia nr. . . . . . . . . . . cu ID nr. . . . . . . . . . . sectorul
cadastral nr. . . . . . . . . . .
n susinerea contestaiei depun copia aciunii civile nregistrat la Judectoria . . . . . . . . . . cu nr/certificat de gref nr. . . . . . . . . . . avnd ca obiect . .
........

Data Semntura

ANEXA Nr. 1.8


la regulament
ANEXA Nr. 1.8 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CERERII DE RECTIFICARE

Antet OCPI
Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL

n aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, personalul desemnat pentru
soluionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorial . . . . . . . . . ./sector
cadastral . . . . . . . . . ., numit prin . . . . . . . . . ., compus din urmtorii membri: . . . . . . . . . .
Analiznd cererea de rectificare nr . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .formulat de (numele i prenumele solicitantului) . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul
identificat n documentele tehnice cadastrale ale unitii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ./sector cadastral . . . . . . . . . .cu ID nr . . . . . . . . . .
n baza (acte, msurtori topografice etc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DECIDE:
ADMITE cererea i dispune rectificarea imobilului cu ID . . . . . . . . . . astfel: . . . . . . . . . ./RESP INGE cererea de rectificare pentru motivele . . . . . . . .
..
Prezentul proces-verbal se comunic persoanelor care au formulat cererea de rectificare i altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice
ale cadastrului.
Procesul-verbal poate fi contestat cu plngere la judectorie, n termen de 15 zile de la comunicare.

Semnturile membrilor desemnai cu soluionarea


cererilor de rectificare
(nume i prenume) . . . . . . . . . .
(nume i prenume) . . . . . . . . . .
..........

Not:
n situaia n care cererea de rectificare afecteaz i alte imobile dect imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare
n fiierele cgxml ale imobilelor afectate i rectificarea acestor imobilelor conform situaiei rezultate din acte, msurtori etc.

ANEXA Nr. 1.9


abrogat la regulament
ANEXA Nr. 1.9 a fost abrogat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIEI


Antet OCPI

Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

PROCES VERBAL

Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin Decizia nr. . . . . . . . . . . a directorului OCPI . . . . . . . . . . constituit din urmtorii membri:
..........
Analiznd contestaia nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . cu privire la calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . . asupra imobilului cu identificatorul (ID) .
. . . . . . . . . decide:
n baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 i a dovezii de sesizare a instanei de judecat nr. . . . . . . . . . . nregistrat la Judectoria . . . . . . . . . .
avnd ca obiect . . . . . . . . . .
Admite contestaia nr. . . . . . . . . . . privind calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . . i dispune modificarea documentelor tehnice astfel:
Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral . . . . . . . . . .
1. Se noteaz posesia faptic n favoarea lui . . . . . . . . . .
2. Se noteaz Contestaia nr. . . . . . . . . . . i aciunea civil nr. nregistrat la Judectoria . . . . . . . . . .
SAU
Respinge contestaia nr. . . . . . . . . . . pentru motivele:
lipsa dovezii sesizrii instanei de judecat
n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite ncheierea de carte funciar care se va comunica persoanei
care a formulat contestaie i persoanelor interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.

Semnturile membrilor comisiei


(nume i prenume) . . . . . . . . . .
(nume i prenume) . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.10 abrogat


la regulament
ANEXA Nr. 1.10 a fost abrogat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

FORMULAR ADEVERIN

Antet OCPI

Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

Stimat doamn notar public,


Stimate domn notar public,

V comunicm c n perioada . . . . . . . . . ., conform dispoziiilor art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat, s-a ndeplinit procedura de afiare a documentelor tehnice ale cadastrului ntocmite pentru sectorul cadastral/unitatea administrativ-
teritorial . . . . . . . . . .
Menionm faptul c imobilul situat n localitatea . . . . . . . . . ., adresa potal reprezentnd . . . . . . . . . ., n suprafa de . . . . . . . . . ., a fost afiat cu
identificatorul unic nr. . . . . . . . . . ., precum i faptul c posesorul/posesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP) . . . . . . . . . ., nu a/au fost
contestat/contestai.
Precizm de asemenea, c nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestaii cu privire la posesia imobilului susmenionat sau cererile de
rectificare/contestaiile formulate au fost respinse.

Director
(nume i prenume) . . . . . . . . . .
(semntura i tampila)

ANEXA Nr. 1.11


la regulament

CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIV

Ctre,
. . . . . . . . . . se menioneaz instituia . . . . . . . . . . **
. . . . . . . . . . se menioneaz adresa instituiei . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . cu domiciliul n: . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI/PAAPORT seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., prin


prezenta v rog s-mi aprobai consultarea, din arhiva biroului de cadastru i publicitate imobiliar, a urmtoarelor documente: . . . . . . . . . . n legtur
cu imobilul/imobilele situat(-e) n: . . . . . . . . . . nscris n cartea funciar nr. . . . . . . . . . . a localitii . . . . . . . . . ., avnd numrul topografic/cadastral . . .
. . . . . . . intabulat n favoarea numitului/numitei . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei cereri m oblig s respect dispoziiile Legii nr. 677/2001, pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, n sensul nedivulgrii informaiilor cu caracter personal
despre care am luat la cunotin, prevzute n cuprinsul documentelor din arhiva . . . . . . . . . . se menioneaz instituia . . . . . . . . . . **, solicitate pentru
consultare.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin chitana nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . reprezentnd contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul .
.........

DATA SEMNTURA

ANEXA Nr. 1.12


la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

COMUNICAREA NCHEIERII
Nr . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

Ctre,
Numele i prenumele . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . .
. ., localitatea . . . . . . . . . ., judeul . . . . . . . . . ., v comunicm, alturat, ncheierea nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20. ., de ctre
B.C.P.I . . . . . . . . . .
REFERENT, . . . . . . . . . .
DOSAR nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

DOVADA DE PRIMIRE I PROCES VERBAL DE PREDARE


Astzi . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul 20 . . . . . . . . . .

Subsemnatul, agent . . . . . . . . . . avnd de nmnat ncheierea nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . dat de B.C.P.I . . . . . . .
. . . m-am deplasat n comuna/satul/oraul/municipiul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . . scara . . . . . . . . . . etaj . . . . . . . . . .
ap. . . . . . . . . . ., sector/jude . . . . . . . . . . la adresa numit . . . . . . . . . ., unde:
1. Gsind pe . . . . . . . . . ., destinatar, so, rud cu destinatarul, persoana care locuiete cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratur,
sau funcionarul nsrcinat cu primirea corespondenei, serviciul resurse umane, administraia spitalului, comandamentul unitii militare, administraia
locului de detenie*).
a) aceasta a primit, semnnd n faa noastr;
b) refuznd primirea, am afiat actul;
c) primind actul a refuzat s semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut s semneze de primire deoarece: . . . . . . . . . .
2. Am afiat actul: pe ua principal a locuinei destinatarului, pe ua principal a cldirii, hotelului*);
a) persoana prevzut la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoan de la pct. 1 nu a fost gsit;
c) n lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data cnd cel citat poate fi gsit;
d) persoana citat schimbndu-i adresa, nu s-a putut afla noua adres (noua adres este . . . . . . . . . .);
e) persoana citat fiind persoan juridic s-a refuzat primirea.
3. Motivul napoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolat;
c) teren viran;
d) calamiti;
e) persoana citat refuz primirea actelor de procedur i nu sunt posibiliti de afiare;
f) destinatar mutat de la adres i noul locatar nu permite afiarea;
g) destinatar necunoscut;
h) adresa incorect;
i) lips numr de cas indicat;
j) bloc cu mai multe intrri fr indicarea scrii.

Semntura agentului Semntura primitorului actului


L.S. ..........
.......... Calitatea n care a primit actul
..........
Actul de identitate al primitorului
..........

*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de ndeplinirea procedurii.

ANEXA Nr. 1.13


la regulament
ANEXA Nr. 1.14
la regulament

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .

Anexa la actul nr. . . . . . . . . . Nr. cerere . . . . . . . . . . Ziua . . . . . . . .


autentic ./20 . . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . Anul . . . . . . . . . .
.
Notar Public

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .

Nr.
Nr. cadastral/ Suprafaa*
Observaii/Referine
crt. Nr. (mp)
topografic

CONSTRUCII

Nr.
Nr. cadastral /
Adresa Observaii/Referine
crt. Nr.
topografic

B. Partea II. PROPRIETAR i ACTE

nscrieri
privitoare la
Nr.
dreptul de Observaii/Referine
crt.
proprietate i alte
drepturi reale

C. Partea III. SARCINI


nscrieri privind
dezmembrmintele
Nr. dreptului de
Observaii/Referine
crt. proprietate,
drepturile reale de
garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate ncepnd
cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.

Referent/Asistent
Data soluionrii,
registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
..........
...
Data eliberrii ..........
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
(parafa i semntura)
...

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1
la Partea I

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .


TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Nr.
cadastral/ Suprafaa*)
Observaii/Referine
Nr. (mp)
topografic

* Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente


Categoria Suprafaa Suprafaa
Nr. Nr. Nr. Nr. Observaii/
de Intravilan din acte msurat
crt tarla parcel topografic Referine
folosin (mp) (mp)

Date referitoare la construcii

Suprafaa Suprafaa
Nr. Destinaia Situaie Observaii/
Numr din acte msurat
crt construciei juridic Referine
(mp) (mp)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Coordonate Stereo '70**)

Nr. punct X (m) Y (m)


Lungime Segmente***)

Punct Lungime segment


Punct sfrit
nceput (m)

**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1.141


la regulament
ANEXA Nr. 1.14^1 a fost introdus prin Ordin 1608/2016 la 26/01/2017.

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR PENTRU AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .

Anexa la actul Nr. cerere . . . . . . . . . .


nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . . Ziua . . . . . . . . . .
autentic
Luna . . . . . . . . . .
Notar public Anul . . . . . . . . . .

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .

Nr. Nr. cadastral/Nr. Suprafaa


Observaii/Referine
crt. topografic (mp)

CONSTRUCII

Nr. Nr. cadastral/Nr.


AdresaObservaii/Referine
crt. topografic

B. Partea II. PROPRIETAR I ACTE


Nr. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i
Observaii/Referine
crt. alte drepturi reale

C. Partea III. SARCINI

nscrieri privind dezmembrmintele dreptului


Nr.
de proprietate, drepturile reale de garanie i Observaii/Referine
crt.
sarcini

Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate ncepnd
cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zile.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.
Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI i reprezint o imagine fidel a nscrierilor active din planul cadastral
i cartea funciar valabil la data generrii. Documentul n format electronic este semnat cu semntura electronic pe baza unui certificat calificat, n
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicat, precum i cu cele ale Normelor tehnice i metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificrile ulterioare, i este valabil
exclusiv n mediul electronic.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
la partea I

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Nr. cadastral/Nr. Suprafaa*)


Observaii/Referine
topografic (mp)

*) Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente

Categoria Suprafaa Suprafaa


Nr. Nr. Nr. Nr. Observaii/
de Intravilan din acte msurat
crt. tarla parcel topografic Referine
folosin (mp) (mp)

Date referitoare la construcii

Suprafaa Suprafaa
Nr. Destinaia Situaie
Numr din acte msurat Observaii/Referine
crt. construciei juridic
(mp) (mp)
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Coordonate Stereo 70**)


**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru.

Nr. punct X (m) Y (m)

Lungime segmente***)
***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru.

Punct nceput Punct sfrit Lungime segment (m)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
ANEXA Nr. 1.15
la regulament

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

A. Partea I.

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote Observaii
Nr. cadastral Suprafaa Cote
construita pri /
crt. / Nr. utila (mp) teren
(mp) comune Referine
topografic

B. Partea II.

nscrieri privitoare la
Nr. Observaii /
dreptul de proprietate
crt. Referine
i alte drepturi reale

C. Partea III.

nscrieri privind
dezmembrmintele
Nr. Observaii /
dreptului de proprietate,
crt. Referine
drepturile reale de
garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum i
pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condiiile legii.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.2.
Referent/Asistent
Data soluionrii,
registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
..........
...
Data eliberrii ..........
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
(parafa i semntura)
...

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1
la Partea I

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote
Nr. cadastral Suprafaa Cote
construit pri Observaii/Referine
crt. / Nr. util (mp) teren
(mp) comune
topografic
RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1.151


la regulament
ANEXA Nr. 1.15^1 a fost introdus prin Ordin 1608/2016 la 26/01/2017.

CARTE FUNCIAR Nr . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

A. Partea I

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .
Nr.
Suprafaa Cote-
Nr. cadastral/ Suprafaa Cote Observaii/
construit pri
crt. Nr. util (mp) teren Referine
(mp) comune
topografic

B. Partea II

Nr. nscrieri privitoare la dreptul de Observaii/


crt. proprietate i alte drepturi reale Referine

C. Partea III

nscrieri privind dezmembrmintele


Nr. Observaii/
dreptului de proprietate, drepturile
crt. Referine
reale de garanie i sarcini

Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale, precum i
pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condiiile legii.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.2.
Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI i reprezint o imagine fidel a nscrierilor active din planul cadastral
i cartea funciar valabil la data generrii. Documentul n format electronic este semnat cu semntura electronic pe baza unui certificat calificat, n
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicat, precum i cu cele ale Normelor tehnice i metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificrile ulterioare, i este valabil
exclusiv n mediul electronic.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
la partea I

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote-
Nr. cadastral/ Suprafaa Cote Observaii/
construit pri
crt. Nr. util (mp) teren Referine
(mp) comune
topografic
RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie


300 dpi)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1.16


la regulament

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR


pentru AUTENTIFICARE
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .
Anexa la actul nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . Nr. cerere . . . . . . . . . .
autentic Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Notar Public,
Anul . . . . . . . . . .

A. Partea I.

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . .
Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote
Nr. cadastral Suprafaa Cote
construita pri Observaii/Referine
crt. / Nr. utila (mp) teren
(mp) comune
topografic

B. Partea II.

nscrieri privitoare la dreptul de


Nr. crt. Observaii / Referine
proprietate i alte drepturi reale

C. Partea III.

Nr. nscrieri privind dezmembrmintele


Observaii / Referine
crt. dreptului de proprietate, drepturile
reale de garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate ncepnd
cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.

Referent/Asistent
Data soluionrii,
registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
..........
...
Data eliberrii ..........
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . .
(parafa i semntura)
...

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1
la Partea I

CARTE FUNCIAR NR . . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote
Nr. cadastral Suprafaa Cote
construit pri Observaii/Referine
crt. / Nr. util (mp) teren
(mp) comune
topografic
RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1.161


la regulament
ANEXA Nr. 1.16^1 a fost introdus prin Ordin 1608/2016 la 26/01/2017.
CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR PENTRU AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .

Anexa la actul Nr. cerere . . . . . . . . . .


nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . . Ziua . . . . . . . . . .
autentic
Luna . . . . . . . . . .
Notar public Anul . . . . . . . . . .

A. Partea I

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .
Nr.
Suprafaa Cote-
Nr. cadastral/ Suprafaa Cote Observaii/
construit pri
crt. Nr. util (mp) teren Referine
(mp) comune
topografic

B. Partea II

Nr. nscrieri privitoare la dreptul de Observaii/


crt. proprietate i alte drepturi reale Referine

C. Partea III

nscrieri privind dezmembrmintele


Nr. Observaii/
dreptului de proprietate, drepturile
crt. Referine
reale de garanie i sarcini

Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare calculate ncepnd
cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zile.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.
Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI i reprezint o imagine fidel a nscrierilor active din planul cadastral
i cartea funciar valabil la data generrii. Documentul n format electronic este semnat cu semntura electronic pe baza unui certificat calificat, n
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicat, precum i cele ale Normelor tehnice i metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificrile ulterioare, i este valabil exclusiv
n mediul electronic.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
la partea I

CARTE FUNCIAR NR. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Unitate individual
Adresa: . . . . . . . . . .
Pri comune: . . . . . . . . . .

Nr.
Suprafaa Cote-
Nr. cadastral/ Suprafaa Cote Observaii/
construit pri
crt. Nr. util (mp) teren Referine
(mp) comune
topografic
RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie


300 dpi)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1.17


la regulament
ANEXA Nr. 1.17 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

CARTE FUNCIAR NR. . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . .

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR pentru INFORMARE

Nr. cerere . . . .
......
Ziua . . . . . . . .
..
Oficiul de Cadastru i Publicitate Luna . . . . . . . .
Imobiliar . . . . . . . . . . ..
Biroul de Cadastru i Publicitate Anul . . . . . . . .
Imobiliar . . . . . . . . . . ..

A. Partea I.
Nr. CF vechi:. . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .

Nr. Nr. cadastral /


Suprafaa* (mp) Observaii/Referine
crt. Nr. topografic

CONSTRUCII

Nr. Nr. cadastral /


Suprafaa* (mp) Observaii/Referine
crt. Nr. topografic

B. Partea II.

Nr. nscrieri privitoare la dreptul de


Observaii/Referine
crt. proprietate i alte drepturi reale

C. Partea III.

nscrieri privind dezmembrmintele


Nr.
dreptului de proprietate, drepturile Observaii/Referine
crt.
reale de garanie i sarcini
Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras reflect situaia cadastral - juridic a imobilului, respectiv poziiile active din cartea funciar, la momentul ntocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . . /20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.2.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator


. . ./. . ./. . . . . . . . . . (parafa i semntura)
Data eliberrii
. . ./. . ./. . . . . . . . . .

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIAR NR. . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1
la Partea I

Nr. cerere . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan Ziua . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . .

Nr. cadastral / Suprafaa*) (mp) Observaii/Referine


Nr. topografic

* Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.


DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente

Categoria Suprafaa Suprafaa Observaii


Nr. Nr. Nr. Nr.
de Intravilan din acte msurat /
crt tarla parcel topografic
folosin (mp) (mp) Referine

Date referitoare la construcii

Suprafaa Suprafaa
Nr. Destinaia Situaie Observaii /
Numr din acte msurat
crt construciei juridic Referine
(mp) (mp)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIAR NR. . . . . . . . . . Comuna/Ora/Municipiu: . . . . . . . . .


Nr. cerere . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . .

Coordonate Stereo '70**)

Nr. punct X (m) Y (m)

Lungime Segmente***)

Punct Punct Lungime


nceput sfrit segment (m)

**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru

ANEXA Nr. 1.171


la regulament
ANEXA Nr. 1.17^1 a fost introdus prin Ordin 1608/2016 la 26/01/2017.

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .


EXTRAS DE CARTE FUNCIAR PENTRU INFORMARE

A. Partea I

Nr. CF vechi: . . . . . . . . . .

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .

Nr. Nr. cadastral/ Nr. Suprafaa Observaii/


crt. topografic (mp) Referine

CONSTRUCII

Nr. Nr. cadastral/ Nr. Suprafaa Observaii/


crt. topografic (mp) Referine
B. Partea II

Nr. nscrieri privitoare la dreptul de Observaii/


crt. proprietate i alte drepturi reale Referine

C. Partea III

nscrieri privind
Nr. dezmembrmintele dreptului de Observaii/
crt. proprietate, drepturile reale de Referine
garanie i sarcini

Prezentul extras reflect situaia cadastral-juridic a imobilului, respectiv poziiile active din cartea funciar, la momentul ntocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . . /20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.2.
Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI i reprezint o imagine fidel a nscrierilor active din planul cadastral
i cartea funciar valabil la data generrii. Documentul n format electronic este semnat cu semntura electronic pe baza unui certificat calificat, n
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 455/2001, republicat, precum i cu cele ale Normelor tehnice i metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
i este valabil exclusiv n mediul electronic.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
la partea I
CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan Ziua . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Nr. cadastral/ Nr. Suprafaa*) Observaii/


topografic (mp) Referine

*) Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente

Categoria Suprafaa Suprafaa


Nr. Nr. Nr. Nr. Observaii/
de Intravilan din acte msurat
crt. tarla parcel topografic Referine
folosin (mp) (mp)
Date referitoare la construcii

Suprafaa Suprafaa
Nr. Destinaia Situaie Observaii/
Numr din acte msurat
crt. construciei juridic Referine
(mp) (mp)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

CARTE FUNCIAR Nr. . . . . . . . . . . Comuna/Oraul/Municipiul: . . . . . . . . . .

Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .

Coordonate Stereo 70**)


**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru.

Nr. punct X (m) Y (m)

Lungime segmente***)
***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru.
Punct Punct Lungime segment
nceput sfrit (m)

ANEXA Nr. 1.18


la regulament
ANEXA Nr. 1.18 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE


IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE
IMOBILIAR . . . . . . . . . .

DOSARUL Nr. . . . . . . . . . . /. . ./. . ./20 . . . . . . . . . .


NCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. . . . . . . . . . .

Registrator ef . . . . . . . . . .
Asistent registrator . . . . . . . . . .
Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat n . . . . . . . . . . avnd ca obiect reexaminarea ncheierii nr. . . . . . . . . . ./. . ./. . ./20. . . privind . . . . .
. . . . . n cartea funciar, fiind ndeplinite condiiile prevzute la art. . . . . . . . . . ., se constat urmtoarele: . . . . . . . . . .

DISPUNE:

Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:


- imobilul . . . . . . . . . . nscris n cartea funciar nr. . . . . . . . . . . (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr. . . . . . . . . . .) a (localitii) unitii
administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., proprietatea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . .;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz . . . . . . . . . . cu titlu de . . . . . . . . . ., n cota de . . . . . . . . . . de sub B. . ., n favoarea . . . . . . . . . .
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu drept de plngere n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate imobiliar/judectoria n
circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de instana judectoreasc competent.

Data soluionrii Registrator ef, Asistent registrator,


.......... .......... ..........
(parafa i semntura) (parafa i semntura)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA Nr. 1.19


la regulament
ANEXA Nr. 1.19 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE


IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE
IMOBILIAR . . . . . . . . . .

DOSARUL Nr. . . . . . . . . . . /. . ./. . ./20 . . . . . . . . . .


NCHEIERE Nr. . . . . . . . . . .

Registrator . . . . . . . . . .
Asistent registrator . . . . . . . . . .
Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat n . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . n cartea funciar, fiind ndeplinite condiiile prevzute la art. . . .
. . . . . . . , tariful achitat n sum de . . . . . . . . . . lei, cu chitana nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., pentru serviciul . . . . . . . . . ., avnd codul nr. . . . . . . . . . .
DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:


- imobilul . . . . . . . . . . nscris n cartea funciar nr. . . . . . . . . . . (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr. . . . . . . . . . .) a (localitii) unitii
administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., proprietatea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . .;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz . . . . . . . . . . cu titlu de . . . . . . . . . ., n cota de . . . . . . . . . . de sub B. . ., n favoarea . . . . . . . . . .
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate imobiliar n circumscripia creia
se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator ef, Asistent registrator,


.......... .......... ..........
(parafa i semntura) (parafa i semntura)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001

ANEXA Nr. 1.20


la regulament
ANEXA Nr. 1.20 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I
PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I
PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

DOSARUL Nr. . . . . . . . . . . /. . ./. . ./20 . . . . . . . . . .


NCHEIERE DE RESPINGERE Nr. . . . . . . . . . .

Registrator . . . . . . . . . .
Asistent registrator . . . . . . . . . .

Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat n . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . n cartea funciar nr. . . . . . . . . . ., a (localitii) unitii
administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ., pentru care s-a achitat tariful n sum de . . . . . . . . . . lei, cu chitana nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., aferent
serviciului . . . . . . . . . ., avnd codul nr. . . . . . . . . . ., se constat urmtoarele: . . . . . . . . . .
Avnd n vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .anexat prezentei ncheieri, n baza art. . .
. . . . . . . ., pentru motivele de mai sus,

DISPUNE:

Respingerea cererii naintate de . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . ., cu notarea respingerii n cartea funciar/registrul general de intrare.
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . .
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate imobiliar n circumscripia creia
se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator ef, Asistent registrator,


.......... .......... ..........
(parafa i semntura) (parafa i semntura)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001

ANEXA Nr. 1.21


la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

CENTRALIZATOR
DATA: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semntur primire

ANEXA Nr. 1.22


la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERERE DE NSCRIERE

Domnule/Doamn registrator,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat() n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., legitimat() cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . .
. . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . prin mandatarul . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., v rog s dispunei:
OBIECTUL NSCRIERII:
- intabularea*) . . . . . . . . . .
- nscrierea provizorie**) . . . . . . . . . .
- notarea***) . . . . . . . . . .
- radierea****) . . . . . . . . . .
IMOBILUL:
este identificat prin cartea funciar nr. . . . . . . . . . . a comunei/oraului/municipiului . . . . . . . . . . i numrul cadastral al imobilului . . . . . . . . . ., situat
n str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., comun/ora/municipiu . . . . . . . . . .
ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat: . . . . . . . . . .
Solicit comunicarea ncheierii i/sau a extrasului
de carte funciar pentru informare: *****)
prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]

S-a achitat tariful n sum de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .,cu codul . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . Semntura
. . . ./20 . . . . . . . . . .

*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
**) Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc nedefinitiv.
***) Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice
alte fapte sau drepturi personale, etc.
****) Drepturi reale, ipotec, privilegiu.
*****) Se va completa una din variantele de comunicare

ANEXA Nr. 1.23


la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciar pentru informare

Domnule/Doamn referent,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat() n localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat() cu CI/BI . . . . . . . . . ., seria . . . . . . .
. . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel/fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., v rog s-mi eliberai un extras de carte funciar pentru informare,
privind imobilul situat n comuna/oraul/municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,
avnd cartea funciar nr. . . . . . . . . . . a localitii . . . . . . . . . ., cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., necesar la . . . . . . . . . .

Solicit comunicarea ncheierii oi/sau a extrasului


de carte funciara pentru informare: *****)
prin poota [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]

S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./. . /. . 20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. . . . . . . . .
..

Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . Semntura
. . . ./20 . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.24


la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Domnule/Doamn asistent-registrator,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat() n . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . .
. . . ., jude/sector . . . . . . . . . ., tel/fax . . . . . . . . . ., cod potal . . . . . . . . . .,identificat cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . .
.
V rog s-mi eliberai un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., compus din . . . . . . . . . . mp, teren cu
urmtoarele vecinti: . . . . . . . . . . mpreun cu construcia, imobilul situat n str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . .
. . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector/jude . . . . . . . . . . pentru intervalul de la data de . . . . . . . . . . pn n prezent, proprietarul anterior fiind . . . . . . . . . .
domiciliat n . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., jude/sector . . . . . . . . . .

Solicit comunicarea ncheierii i/sau a extrasului


de carte funciar pentru informare: *****)
prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . Semntura
. . . ./20 . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.25


la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERERE
privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul/(a)/Subscrisa . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul n . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,


sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., n
calitate de . . . . . . . . . . *), v rog s-mi eliberai un certificat privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic al/ale
imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietarului . . . . . . . . . .
*) persoan abilitat prin legi speciale

Solicit comunicarea certificatului:


prin pot [ la sediul BCPI prin fax [ prin e-mail [
] [] ] ]

S-a achitat tariful n sum de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., cu codul 2.7.6.

Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . Semntura
. . . ./20 . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.26


la regulament
ANEXA Nr. 1.26 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE


IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE
IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./. . ./. . ./201. . . (data: ZZ/LL/AA)


CERTIFICAT
privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . ., asistent registrator/referent, avnd n vedere informaiile puse la dispoziie de . . . . . . . . . . cu domiciliul/sediul n
localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., jude/sector . . . . . . . . . .,
conform cererii i a actelor anexate acesteia, verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . ., dup numele,
prenumele/denumirea . . . . . . . . . ., nu am identificat nregistrri referitoare la bunuri imobile/am identificat urmtoarele:

Nr. Nr. carte Nr. cadastral /


Adresa/nr. tarla/parcel
crt. funciar topografic
1.
2.
3.
4.
5.

Not:
spaiile libere se vor bara

Certificatul privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar dup numele/denumirea proprietarului nu ine loc de extras de
carte funciar pentru informare sau de certificat de sarcini.
Prezentul certificat nu constituie o dovad a dreptului de proprietate i cuprinde nregistrrile active existente n evidenele Biroului de Cadastru i
Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . ., la data ntocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin documentul de plat nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./. . ./. . ./201. . ., pentru serviciul de publicitate
imobiliar cu codul nr. . . . . . . . . . . .

Data ntocmirii Asistent registrator/Referent


(parafa i semntura)
ANEXA Nr. 1.27
la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERERE
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare ale acestuia

Subsemnatul/(a)/Subscrisa . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul n . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,


sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., n
calitate de . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul situat n . . . . . . . . . . *) v rog s-mi eliberai un extras de carte funciar pentru informare sau un certificat
care atest c imobilul nu este nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.
*) se va completa, dup caz, localitatea i judeul, strada i numrul, iar n lips, vecintile, etajul i apartamentul

Solicit comunicarea certificatului:


prin pot [ la sediul BCPI prin fax [ prin e-mail [
] [] ] ]

S-a achitat tariful n sum de . . . . . . . . . . lei prin chitana nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., cu codul . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . Semntura
. . . ./20 . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1.28


la regulament
ANEXA Nr. 1.28 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I
PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I
PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./. . ./. . ./201. . . (data: ZZ/LL/AA)

CERTIFICAT
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare ale acestuia

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . ., asistent registrator/referent, avnd n vedere informaiile puse la dispoziie de . . . . . . . . . ., conform cererii i a actelor
anexate acesteia, precum i referatul inspectorului de cadastru nr. ., verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . .,
atest c imobilul situat n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., jude/sector .
. .,:
este nscris n evidenele de cadastru cu nr. cadastral . .
nu este nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.
Certificatul privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare ale acestuia nu ine loc de extras de
carte funciar pentru informare sau certificat de sarcini.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin documentul de plat nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./. . ./. . ./201. . , pentru serviciul cu codul nr. . .
.........

Data ntocmirii Asistent registrator/Referent


(parafa i semntura)
..........

ANEXA Nr. 1.29


la regulament
Nr. de nregistrare/data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT

Adres imobil Nr.


CF/
Strada Numr Nr.
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. cad
(Tarla) (Parcel)
(IE)

Proprietari:

Nume Prenume CNP


Persoan autorizat:

Nume
(denumire Prenume CNP/CUI
PJA)

Numr pagini documentaie:


Numarul de ordine al documentaiei din registrul de eviden a lucrrilor:
Coninutul documentaiei:
borderou;
dovada achitrii tarifului;
formularele tipizate de cereri i declaraii;
certificat fiscal;
copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de nmatriculare, n cazul persoanelor juridice;
copie a extrasului de carte funciar, dup caz;
originalul sau copia legalizat a actelor n temeiul crora se solicit nscrierea;
memoriu tehnic;
plan de amplasament i delimitare;
releveele construciilor;
plan de ncadrare n zon la o scar convenabil, astfel nct imobilul s poat fi localizat.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
..........

Serviciu achitat cu
Data Suma Cod serviciu
chitana nr.
ANEXA Nr. 1.30
la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare/data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE INFORMAII

OBIECTUL CERERII:
- furnizare informaii necesare pentru:
- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prim nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase
- furnizare informaii necesare pentru:
- aviz i recepie lucrri de specialitate
- avizare tehnic expertize judiciare
- exproprieri
- ntocmire plan parcelar
- plan ncadrare n tarla
- trasarea imobilului
- alte tipuri de lucrri de specialitate
Solicit informaiile aferente tipului de lucrare mai sus menionat pentru:
- imobilul situat n: UAT

Adres imobil Nr.


CF/
Strada Numr Nr.
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. cad
(Tarla) (Parcel)
(IE)

- zona identificat prin:


coordonatele . . . . . . . . . .
ncadrarea n zon . . . . . . . . . .
fiier.dxf
Solicitant: Persoana autorizat

Nume Autorizaie
(denumire Prenume CNP/CUI
PJA) Cat. Serie Nr.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
..........

Serviciu achitat cu
Data Suma Cod serviciu
chitana nr.
ANEXA Nr. 1.31
la regulament
ANEXA Nr. 1.31 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE RECEPIE I NSCRIERE

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat () n localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat () cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . .


. . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . mputernicesc persoana fizic/juridic . . . . . . . . . ., conform contract/angajament nr.
. . . . . . . . . . data . . . . . . . . . ., pentru nregistrarea documentaiei la OCPI i v rog s dispunei:
I. OBIECTUL RECEPIEI:
- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale:
-- nscriere/radiere construcii
-- modificarea limitei de proprietate
-- modificarea suprafeei imobilului
-- actualizare categorii de folosin/destinaii
-- repoziionare
-- alte informaii tehnice cu privire la imobil
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prima nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase
II. OBIECTUL NSCRIERII:
- intabularea * . . . . . . . . . .
- nscrierea provizorie ** . . . . . . . . . .
- notarea *** . . . . . . . . . .
- radierea **** . . . . . . . . . .
IMOBILUL: UAT . . . . . . . . .

Adres imobil Nr.


CF/
Strada Numr Nr.
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. cad
(Tarla) (Parcel)
(IE)

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat: . . . . . . . . . .
Solicit comunicarea rspunsului:
prin pot
la sediul biroului teritorial
fax nr. . . . . . . . . . .

Semntura proprietarului/persoanei interesate Semntura i tampila


.......... (persoan autorizat)
..........

Serviciu achitat cu Data Suma Cod serviciu


chitana nr. . . . . . . . . .
.*****

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
** Act sub condiie suspensiv, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, hotrre judectoreasc care nu a rmas definitiv.
*** Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i asigurator, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie
asupra imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotec, privilegiu.

ANEXA Nr. 1.32


la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

DECLARAIE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat() n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat() cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . .


. . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., prin prezenta declar pe propria rspundere, n calitate de proprietar/posesor/persoan interesat al imobilului situat n . . . . .
. . . . ., sub sanciunile prevzute de Codul penal, cu privire la falsul n declaraii, c:
am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, n vederea ntocmirii documentaiei cadastrale;
am fost informat() i solicit nscrierea n evidenele de cadastru i carte funciar a suprafeei rezultate din msurtori de . . . . . . . . . . mp,
comunicat de persoana autorizat;
am fost informat() i sunt de acord cu poziionarea incert a imobilului i a consecinelor ce decurg din acest lucru;
am adus la cunotiina tuturor proprietarilor informaiile mai sus menionate, acetia fiind de acord cu ntocmirea documentaiei i nregistrarea ei la
OCPI
imobilul nu se afl n litigiu / se afl n litigiu - cu imobilul ID . . . . . . . . . ., nr. dosar . . . . . . . . . ., instana . . . . . . . . . . obiect . . . . . . . . . .
mi asum ntreaga rspundere pentru punerea la dispoziia persoanei autorizate . . . . . . . . . ./autorizaie categoria . . . . . . . . . . serie . . . . . . . . . . nr. .
. . . . . . . . . a urmtoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate . . . . . . . . . ., n vederea identificrii limitelor bunului imobil msurat, pentru
executarea documentaiei cadastrale, participnd la msurtoare.
Data . . . . . . . . . .
Proprietar
..........
(semntur) Semntura i tampila
..........
(persoan autorizat)

ANEXA Nr. 1.33


la regulament
ANEXA Nr. 1.33 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil . . . . . . . . . .
2. Tipul lucrrii: . . . . . . . . . .
3. Scurt prezentare a situaiei din teren . . . . . . . . . .
(scurt prezentare a operaiunilor efectuate n faza de documentare a lucrrii, localizarea i identificarea imobilului, scurt descriere general a
construciei, etc.)
4. Operaiuni topo-cadastrale efectuate*: . . . . . . . . . .
(prezentarea succint a lucrrilor topografice i cadastrale efectuate n cadrul lucrrii: metodele i aparatura folosite la msurtori, sistemul de
coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi i noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, msurtori efectuate n reeaua de ndesire i ridicare
i pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice i GPS, calculul suprafeelor, descrierile topografice ale punctelor noi din reeaua de ndesire i ridicare,
inventar de coordonate i alte descrieri necesare, n funcie de specificul lucrrii, etc.)

Data ntocmirii Semntura i tampila


.......... (persoan autorizat)
..........

ANEXA Nr. 1.34


abrogat la regulament
ANEXA Nr. 1.34 a fost abrogat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.
FIA IMOBILULUI

Adresa imobilului . . . . . . . . . .

Nr. cadastral . . . . . . . . . .

A. TEREN

SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUAL


Identificator Intravilan/
nr. Extravilan
Suprafa Intravilan/ Suprafa
Cot Act de cadastral/ Categorie (I/E) Tip Categorie
Proprietar din acte Extravilan msurat
parte proprietate nr tarla/ nr folosin mprejmuire/ folosin
(mp) (I/E) (mp)
parcela/ nr alte
topografic meniuni

Total Total
suprafa suprafa
- - - - - -
din act msurat
imobil imobil

B. CONSTRUCIE

SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUAL


Suprafa
Suprafa Destinatia Descrierea
Cot Act de Descrierea construit
Proprietar din acte (cod) construciei/alte
parte proprietate construciei msurat
(mp) Construcie meniuni
la sol
(mp)

Persoana autorizat . . . . . . . . . . Inspector


(nume, prenume)
Confirm introducerea
Confirm executarea msurtorilor la teren, imobilului n baza de date
corectitudinea ntocmirii documentaiei integrat i atribuirea
cadastrale i corespondena acesteia cu numrului cadastral
realitatea din teren
Semntura i parafa
Semntura i tampila Data . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . tampila BCPI

ANEXA Nr. 1.35


la regulament

Plan de amplasament i delimitare a imobilului


Scara 1: 500

Suprafaa msurat a
Nr. cadastral Adresa imobilului
imobilului (mp)

Unitatea Administrativ Teritorial


Nr. Cartea Funciar
(UAT)
A. Date referitoare la teren

Nr. Categorie
Suprafaa (mp) Meniuni
parcel de folosin

1 CC 1177 mprejmuit cu gard de beton


Total 1177 -
B. Date referitoare la construcii
Suprafaa
Cod Destinaia construit la sol Meniuni
(mp)
S. construit desfurat =
C1 CL 73
146 mp
S. construcie desfurat =
C2 CA 9
9 mp
S. construcie desfurat =
C3 CA 12
12 mp
Total 94 -

Suprafaa total msurat a imobilului = 1177 mp


Suprafaa din act = 1100 mp
Executant . . . . . . . . . . Inspector
(nume, prenume)
Confirm introducerea
Confirm executarea msurtorilor la imobilului n baza de date
teren, corectitudinea ntocmirii integrat i atribuirea
documentaiei cadastrale i numrului cadastral
corespondena acesteia cu realitatea
din teren Semntura i parafa

Semntura i tampila Data . . . . . . . . . .


Data . . . . . . . . . . tampila BCPI

* n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral, iar n lipsa numrului
cadastral numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.

ANEXA Nr. 1.36


la regulament
Plan de amplasament i delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire
Scara 1: 500

Suprafaa msurat a
Nr. cadastral Adresa imobilului
imobilului (mp)

Unitatea Administrativ Teritorial


Nr. Cartea Funciar
(UAT)
Situaia actual (nainte de Situaia viitoare (dup
dezlipire/alipire) dezlipire/alipire)
Categoria Categoria
Nr. Suprafaa Descrierea Nr. Suprafaa Descrierea
de de
cad. (mp) imobilului cad. (mp) imobilului
folosin folosin

Total - - - - -
Executant . . . . . . . . . . (nume,
prenume) Inspector

Confirm executarea msurtorilor la Confirm introducerea imobilului n


teren, corectitudinea ntocmirii baza de date integrat i atribuirea
documentaiei cadastrale i numrului cadastral
corespondena acesteia cu
realitatea din teren Semntura i parafa
Data . . . . . . . . . .
Semntura i tampila tampila BCPI
Data . . . . . . . . . .

n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral, iar n lipsa numrului
cadastral numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.

ANEXA Nr. 1.37


la regulament

RELEVEU APARTAMENT
Scara 1:100
Nr. Cadastral al
Suprafaa (mp) Adresa imobilului
terenului

Cartea Funciar UAT


colectiv nr.
Cod unitate CF individual
individual (UI)
Denumire Suprafaa util
Nr. ncpere
ncpere [mp]
1 Vestibul 5,44
2 Camera 18,06
3 Camera 12,25
4 Camera 10,55
5 Buctrie 8,55
6 Cmar 1,00
7 WC Serviciu 2,20
8 Baie 4,33
9 Debara 0,89
Suprafa util = 63 mp
10 Balcon 3,98
11 Balcon 3,85
12 Balcon 3,58
Suprafa total = 75 mp
Executant, Data
(semntur, tampil)
Recepionat, Data
(semntur, parafa)

ANEXA Nr. 1.38


la regulament

Foaia colectiv

Carte Funciar Colectiv Nr . . . . . . . . . ./UAT . . . . . . . . . .


Descrierea condominiului
Adresa construciei: . . . . . . . . . .
Nr. cadastral: . . . . . . . . . .
Suprafaa teren: . . . . . . . . . .
Cot
parte
Cot
Nr. indiviz
Cod Suprafaa parte
apartament/ din
Nr. Unitate Nr. CF util UI - teren
ScaraNivel spatiu cu prile Obs.
tronson individual individual* Suap- aferent
alta comune
(UI)* (mp) UI
destinatie aferente
(Cpt)
UI
(Cpc)

TOTAL
Descriere pri (Ex. intrare, casa scrii, subsol tehnic, spltorie, usctorie,
comune indivize ghen gunoi, pod, acoperi, terenul construit i neconstruit, etc.)
ntocmit Recepionat
(semntur, tampil) (semntur, parafa)
Data . . . . . . . . . .

NOT:
- * se completeaz de ctre inspector/registrator
- n cazul n care cotele-pri comune nu sunt nscrise n actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare UI, astfel:
pentru construcie:
Cpc = Suap/Stuap, unde:
Cpc - cota-parte indiviz de proprietate reprezint raportul dintre suprafaa util a apartamentului sau a spaiului cu alt destinaie dect aceea de
locuin i suma suprafeelor utile ale tuturor apartamentelor i spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin din condominiu.
Suap - suprafata utila UI;
Stuap - suma suprafetelor utile ale tuturor UI
pentru teren:
Cpt= Suap/Stuap x 100 (%) x St, unde:
Cpt - cota parte teren aferent fiecrui UI
St - suprafa total de teren, aferent construciei;
- procedura de calcul a cotelor pri indivize, aferente UI are la baz prevederile Normelor metodologice privind organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1588/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- suprafaa util a apartamentului (Suap) este definit conform Legii nr. 114/1996, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare.

ANEXA Nr. 1.39


la regulament

PROCES-VERBAL DE VECINTATE
ncheiat la data . . . . . . . . . .

Subsemnaii proprietari:

Nume Prenume CNP

am procedat la recunoaterea i stabilirea limitei i vecintilor imobilului:

Adres imobil Nr.


CF/
Strada Numr Nr.
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. cad
(Tarla) (Parcel)
(IE)
prezentat n schi:

Latura
(de la
Lungimea Felul Vecin (numele i Semntura
punctul
(m) materializrii prenumele/denumirea) vecinului
pn la
punctul)
Subsemnaii, proprietari ai imobilelor nvecinate imobilului descris mai sus, recunoatem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal i prezentat n
schi, fiind de acord cu acestea.
Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n . . . . . . . . . . exemplare (cte un exemplar pentru fiecare parte semnatar i unul pentru documentaia
cadastral) i conine . . . . . . . . . . pagini.

Semnturi proprietari Semntura i tampila


.......... ..........
.......... (persoan autorizat)

ANEXA Nr. 1.40


la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
Cu sediul n . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . tel/fax . . . . . . . . . .

DOSAR NR . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Ctre
Dl/D-na/S.C . . . . . . . . . .
Domiciliul/Sediul . . . . . . . . . .

Avnd n vedere cererea nregistrat sub numrul de mai sus, v rugm s v prezentai pentru unele lmuriri necesare soluionrii dosarului d-
voastr la sediul oficiului/biroului teritorial n data de . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . . camera nr. . . . . . . . . . .
Pentru relaii suplimentare putei contacta pe d-na/dl . . . . . . . . . ./funcia . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . .
n cazul n care pn la termenul stabilit nu vei rspunde celor solicitate, cererea d-voastr urmeaz a fi respins conform art. 30 coroborat cu art.
31 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

Data . . . . . . . . . .
Inspector (semntur, parafa)
Registrator (nume, prenume,
semntur)
ANEXA Nr. 1.41
la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

DOSAR NR . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Referat nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

La cererea nr. . . . . . . . . . ./data de nregistrare a cererii . . . . . . . . . .


Domnului/Doamnei . . . . . . . . . .
Domiciliul/Adresa . . . . . . . . . .
Analiznd cererea dumneavoastr n vederea recepiei documentaiei cadastrale aferent imobilului situat n:

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIAL: . . . . . . . . . .


Localitatea/Sectorul Tipul arterei Denumirea arterei Nr. potal

Bloc Scara Etaj Apartament Tarla Parcela

pentru nscrierea n cartea funciar este necesar ca, n maximum 15 zile calendaristice de la data comunicrii:
I. Cadastru
I A: Nota de completare*
*) Termenul de soluionare a cererii se va prelungi cu numrul de zile corespunztor termenului n care s-au depus completrile.
V rugm s prezentai urmtoarele: . . . . . . . . . .
I B: Nota de respingere a recepiei documentaiei cadastrale
Documentaia cadastral a fost respins din urmtoarele motive: . . . . . . . . . . **).
**) se va completa n cazul neprezentrii documentelor solicitate n Nota de completare, sau cnd a fost depit termenul limit stabilit pentru
completare.

Inspector (semntur,
parafa)

II. Publicitate imobiliar


II A: Nota de completare
V rugm s prezentai urmtoarele: . . . . . . . . . .
II B: Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial
Se completeaz dac exist piedici n ceea ce privete efectuarea nscrierii |n cartea funciar : . . . . . . . . . .

Registrator (nume, prenume,


semntur)

ANEXA Nr. 1.42


la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE ANULARE NUMR CADASTRAL

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat() n localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,legitimat() cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . .


. . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . ., e- mail: . . . . . . . . . ., prin mandatar (dac este cazul) PFA/PJA . . . . . . . . . ., conform contract/angajament
nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . ., prin prezenta menionez faptul c nu am utilizat documentaia cadastral n circuitul civil i v rog s dispunei:
ANULAREA NUMRULUI CADASTRAL: . . . . . . . . . . al imobilului, situat n UAT . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . .
., bl. . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ./ tarla . . . . . . . . . . parcela . . . . . . . . . .
MOTIVUL ANULRII . . . . . . . . . .
IMOBILUL este nscris/nu este nscris n Cartea Funciar nr. . . . . . . . . . . a comunei/ oraului/ municipiului . . . . . . . . . .
ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Proprietar
..........
(semntur)

ANEXA Nr. 1.43


la regulament

PLAN PARCELAR
ANEXA Nr. 1.44
la regulament

TABEL PARCELAR
(include toate imobilele din tarla)

Suprafaa
Nr. Nr. Suprafaa Categoria Suprafaa Act de
Nr. crt. Nr. Nr. total Numele i
Nr. parcel/ Cad/ parcel de total proprietate
(ordinea cadastral carte imobil prenumele Observaii
Tarla (nr. Nr. din act folosin imobil din (nr./data)
n tarla) iniial funciar determinat proprietarului
topografic) CF* (mp) din act act (mp) ****
(mp)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
Popescu TP 342/
1 234 457 189/2/1 _ 8212 A 8212 8211
Vasile 6.04.2006
TP 343/
2 - - 189/2/2 10328 P 10328 10327 Vasile Ion
6.04.2006
189/2/3 3179 V
TP 344/
3 - - 189/2/4 4946 L 11981 11988 Dumitru Ion
6.04.2006
189 189/2/5 3856 F
189/2/6 4951 A Ionescu CVC 456/
4 1743 - _ 8451 8450
189/2/7 3500 L Gheorghe 15.12.2006
Teren la
dispoziia
5 - - 189/2/8 A 7060 comisiei Rezerv
locale de
fond funciar
TOTAL
SUPRAF. 38972 38972 46036
TARLA
Vizat comisia local de fond funciar**)
Preedinte, OCPI (recepie) ntocmit***) Executant**)
.........
.......... .......... ..........
.
Data
Semntura i parafa inspectorului (numele angajatului (semnatura si
.........
tampila OCPI OCPI) tampila)
.

*) Se va completa la recepia cadastral.


**) n cazul n care planul parcelar este ntocmit de o persoan fizic/juridic autorizat, la solicitarea autoritilor locale, centrale sau a persoanelor
interesate.
***) Doar n cazul n care procedura este demarat de OCPI.
****) Se va trece procesul verbal de punere n posesie, n cazul n care nu s-a eliberat titlul de proprietate.

Valabil doar nsoit de planul parcelar recepionat

ANEXA Nr. 1.45


la regulament
ANEXA Nr. 1.45 a fost modificat prin Ordin 1550/2016 la 11/01/2017

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
CENTRUL NAIONAL DE CARTOGRAFIE

Nr. de nregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE NCEPERE/RECEPIE A LUCRRII


Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat() n localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat() cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . .
. . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . ., persoan fizic/juridic autorizat, posesoare a certificatului de autorizare categorie .
. . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., solicit:
I. OBIECTUL CERERII:
- emiterea avizului de ncepere a lucrrii;
- recepia lucrrii de specialitate:
II. TIPUL LUCRRII:
..........
III. EXECUTANT:
..........
IV. BENEFICIAR:
..........
Imobilul este identificat prin: UAT

Adres imobil
Nr. CF/ Nr. cad
Strad Numr
Localitate BlocScar Etaj Ap. (IE)
(Tarla) (Parcel)

Semntura i
tampila
..........
(persoan
autorizat)

Serviciu achitat
Cod
cu DataSuma
serviciu
Chitana nr.
ANEXA Nr. 1.46
la regulament
ANEXA Nr. 1.46 a fost modificat prin Ordin 1550/2016 la 11/01/2017

CENTRUL NAIONAL DE CARTOGRAFIE


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Model aviz pentru nceperea lucrrilor de specialitate

AVIZ DE NCEPERE A LUCRRII


Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Ctre . . . . . . . . . ., (date de identificare a beneficiarului/executantului), n calitate de beneficiar/executant, analiznd solicitarea dumneavoastr


nregistrat la CNC/OCPI . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., se emite avizul de ncepere a lucrrii . . . . . . . . . . . (denumirea lucrrii).
1. Datele principale ale lucrrilor prevzute a se executa:
obiectivul lucrrii: . . . . . . . . . .
amplasamentele pentru care se solicit avizul sunt:
- suprafaa total: . . . . . . . . . . ha;
- termenul de execuie . . . . . . . . . .
2. Documentare: . . . . . . . . . .
3. Condiii tehnice pentru executarea lucrrilor: . . . . . . . . . .
4. Recepia lucrrii: . . . . . . . . . . (indicarea instituiei care efectueaz recepia)

Consilier CNC/Inspector
OCPI,
..........
(nume, prenume,
semntur/paraf, semntur)
Coordonator comisie avizare i
recepie CNC/Inginer ef OCPI,
..........
(nume, prenume, semntur)
ANEXA Nr. 1.47
la regulament
ANEXA Nr. 1.47 a fost modificat prin Ordin 1550/2016 la 11/01/2017

CENTRUL NAIONAL DE CARTOGRAFIE


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .

Model de proces-verbal de recepie a lucrrilor de specialitate

PROCES-VERBAL DE RECEPIE Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .


ntocmit astzi, . . . . . . . . . ., privind lucrarea . . . . . . . . . .,
avnd Aviz de ncepere a lucrrilor cu nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .

1. Beneficiar . . . . . . . . . .
2. Executant . . . . . . . . . .
3. Denumirea lucrrilor recepionate . . . . . . . . . .
4. Nominalizarea documentelor i a documentaiilor care s-au predat CNC/OCPI . . . . . . . . . ., conform avizului de ncepere a lucrrilor: . . . . . . . . . .
5. Concluzii: . . . . . . . . . . (Se va face referire la ncadrarea n prevederile caietului de sarcini a avizului de ncepere a lucrrilor.) Lucrarea este
declarat ADMIS/RESPINS.
Alte meniuni: . . . . . . . . . .
6. Condiii impuse pentru refacerea lucrrilor n cazul calificativului de lucrare RESPINS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consilier CNC/Inspector
OCPI,
..........
(nume, prenume,
semntur/paraf,
semntur)
Coordonator comisie avizare
i recepie CNC/Inginer ef
OCPI,
..........
(nume, prenume, semntur)

ANEXA Nr. 1.48


la regulament
ANEXA Nr. 1.48 a fost modificat prin Ordin 1550/2016 la 11/01/2017

CENTRUL NAIONAL DE CARTOGRAFIE


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR . . . . . . . . . .
Model de not de completare pentru lucrrile de specialitate

NOTA DE COMPLETARE
Cererea nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
privind avizul de ncepere a lucrrii/recepia lucrrii . . . . . . . . . .

Ctre: . . . . . . . . . . (date de identificare a beneficiarului/executantului)


Analiznd cererea dumneavoastr privind solicitarea avizului de ncepere a lucrrii/recepia lucrrii . . . . . . . . . ., (denumirea lucrrii) v rugm s
completai documentaia aferent cererii mai sus menionate cu urmtoarele: . . . . . . . . . .
Termenul de soluionare a cererii se va prelungi corespunztor de la data transmiterii completrilor solicitate.

Coordonator comisie avizare i recepie


CNC/Inspector OCPI,
..........
(nume, prenume, semntur/paraf,
semntur)

ANEXA Nr. 1.49


la regulament
STANDARDE DE PRECIZIE I DENSITATE PENTRU REEAUA GEODEZIC NAIONAL SPAIAL

EMP Nr. puncte/ Densitate/ Domeniu de aplicabilitate/


Clasa
(cm) Distribuie Observaii
A +/- 1,0 - 73 staii GNSS - legtur n reeaua de clas
permanente A0
- 1 pct / 3250 kmp - msurtori geodinamice
- Distribuie uniform regionale i locale, msurtori
de deformaii, servicii de
poziionare n timp real,
meteorologie
B +/- 2,0 - 330 de puncte - msurtori geodinamice
- 1 pct / 700 kmp locale,
- Distribuie uniform msurtori inginereti de
precizie
C +/- 3,0 - circa 4750 de puncte - msurtori topografice,
- 1 pct / 50 kmp lucrri inginereti, cadastru
- Distribuie uniform - parial realizat
D +/-5,0 - cel puin 1 pct / 5 kmp - msurtori topografice,
- Distribuie neuniform reele de ndesire i de
ridicare, ridicri de detalii
topografice, GIS
- parial realizat

EMP - eroarea medie ptratic

ANEXA Nr. 1.50


la regulament
ANEXA Nr. 1.50 a fost modificat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016

Modelul certificatului eliberat de primrie din care rezult c posesorul este cunoscut c deine imobilul sub nume de proprietar i c acesta nu face
parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca fiind n domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale
CERTIFICAT

Ca urmare a cererii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., se certific prin prezenta c: domnul . . . . . . . . . ., cu domiciliul n . . . . . . . . . ., identificat
prin . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .; doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul n . . . . . . . . . ., identificat prin . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., sunt cunoscui
c dein imobilul . . . . . . . . . . n suprafaa de . . . . . . . . . . mp, sub nume de proprietar.
De asemenea, se certific faptul c acest imobil:
- nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca fiind n domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale;
- face/nu face obiectul unor aciuni n justiie cu privire la care primria are cunotin;
- a fcut/nu a fcut obiectul legilor de retrocedare.

Primar
..........
(nume i prenume)
..........
(semntura i
tampila)

ANEXA Nr. 1.51


abrogat la regulament
ANEXA Nr. 1.51 a fost abrogat prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

Lista cuprinznd termenele pentru serviciile furnizate de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar i unitile sale subordonate

Termen n
Coduri servicii Termen*) regim de
Nr.
Grupe de servicii conform Ordinul MAI (zile urgen
crt.
39/2009 lucrtoare) (zile
lucrtoare)
1 Avize, recepii i furnizare date
1.1.1 7 2
1.1. Avize i recepii
1.1.2; 1.1.3 15 5
1.2.1; 1.2.2; 1.2.3;
1.2.4; 1.2.5; 1.2.6;
Furnizare date de
1.2.7; 1.2.8; 1.2.9;
1.2. cadastru, geodezie 3 1
1.2.10; 1.2.11;
i cartografie
1.2.12; 1.2.13;
1.2.14; 1.2.15
2 Servicii de cadastru i publicitate imobiliar
Prima nregistrare a 2.1.1. 15 5
2.1. imobilelor/ unitilor
individuale (u.i.) 2.1.2.; 2.1.3 7 3
Dezmembrare/
2.2. 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. 7 3
Comasare
Intabulare sau 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4. 7 2
2.3.
nscriere provizorie 2.3.3. 2 1
2.4. Notare 2.4.1; 2.4.2 3 1
2.5.1. 1 -
2.5. Rectificare 2.5.2. 15 5
2.5.3. 3 1
Actualizare informaii
2.6. 2.6.1; 2.6.2. 15 5
tehnice
2.7.1. 1 -
Consultare/ 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.;
2.7. 2 1
Informare 2.7.5.
2.7.6.; 2.7.7. 3 1

*) n situaia prestrii unor servicii pentru ntregul UAT, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul ANCPI.
ANEXA Nr. 1.52
la regulament
ANEXA Nr. 1.52 a fost introdus prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

Comun/Ora/Municipiu
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERTIFICAT
de atestare a edificrii/extinderii construciei

Urmare a cererii nregistrate cu nr. de mai sus, de ctre . . . . . . . . . ., confirmm c pe terenul situat n . . . . . . . . . ., nscris n cartea funciar nr. . . . .
. . . . . ., a localitii . . . . . . . . . ., cu nr. cadastral/topografic . . . . . . . . . ., exist o construcie proprietatea . . . . . . . . . . edificat n anul . . . . . . . . . .
Edificarea/extinderea construciei s-a efectuat conform autorizaiei de construire nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., exist ncheiat proces-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Construcia/extinderea are urmtoarea descriere:
- destinaia . . . . . . . . . .
- numr uniti individuale . . . . . . . . . .
- numr locuri de parcare . . . . . . . . . .
- regimul de nlime . . . . . . . . . .
- suprafaa construit la sol . . . . . . . . . .
- suprafaa construit desfurat . . . . . . . . . .
Prezentul certificat s-a eliberat pentru nscrierea construciei n cartea funciar, n condiiile art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, republicat.

Preedinte Consiliu Arhitect ef/Persoana cu


Judeean/Primar responsabiliti n domeniul
general/Primar sector/Primar amenajrii teritoriului i
urbanismului

ANEXA Nr. 1.53


la regulament
ANEXA Nr. 1.53 a fost introdus prin Anex din 26/11/2015 la 01/01/2016.

CERERE DE INFORMAII
pentru ntocmirea planului parcelar n vederea atribuirii numerelor cadastrale

Prin prezenta v rugm s ne furnizai informaiile necesare ntocmirii planului parcelar al tarlalei nr. . . . . . . . . . ./UAT . . . . . . . . . ., n vederea
atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate n aceast tarla.
Planul parcelar va fi ntocmit de:
[ ] persoana fizic/juridic autorizat, posesoare a certificatului de autorizare . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., conform
contractului . . . . . . . . . . (se va indica numrul contractului ncheiat).
Solicitm urmtoarele informaii:
[ ] lista titlurilor de proprietate
[ ] extrasul de plan cadastral de carte funciar n format digital, fiiere . cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament i delimitare
recepionate acolo unde informaia nu exist n format digital
[ ] planuri parcelare existente;
[ ] copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;
[ ] lista cuprinznd numrul de carte funciar i numerele cadastrale alocate imobilelor n tarlaua respectiv
Termenul de execuie a documentaiei este de . . . . . . . . . . zile, ncepnd cu data . . . . . . . . . .

Primar, Executant
(numele, prenumele, semntura) (numele, prenumele, semntura i
Secretar, tampila)
(numele, prenumele, semntura i
tampila)
Data . . . . . . . . . .

Anexele au fost publicate in Monitorul Oficial 738bis/14 septembrie 2017

S-ar putea să vă placă și