Sunteți pe pagina 1din 1

Primaria com Podari

Jud Dolj
Nr……………..din……………….

INFORMARE
referitoare la decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.663/06.02.2020 pronunţata in
dosarul nr. 1027/54/2017 precum si solicitarea eşalonarii la plata a sumelor rezultate din
pierderea acestui proces .

U.AT. Comuna Podari a derulat proiectul “Infiintare sisteme centralizate apă si


canalizare menajeră in comuna Podari ,jud Dolj in baza unui contract de finantare din
anul 2015.

Ulterior , ca urmare a unor verificari efectuate de catre Directia Monitorizare


Implementare Proiecte FEDR din cadrul AM POS MEDIU au fost emise procese verbale
de constare a neregulilor si constare a cerantelor bugetare in valoare totala de 6.047.079.

Aceste procese verbale au fost contestate de catre UAT Comuna Podari , contestatiile
fiind respinse ca tardiv formulate condorm deciziilor nr.
295225,295226,295227,295228,295229, /23.05.2017 . emise de AM. POS Mediu .

Impotriva acestor decizii a formulat contestatie U.AT. Comuna Podari contestatie ce a


facut obiectul dosarului nr. 1027/54/2017 aflat initial pe rolul Curtii de apel Craiova . Prin
sentinta Civila nr. 545/2017 a fost admisa actiunea UAT Comuna podari si au fost anulate
deciziile mentionate anterior dar, Ministerul fondurilor Europene a formulat recurs
impotriva acestei sentinte iar prin decizia nr. nr.663/06.02.2020,definitivă a Inaltei Curti
de Casatie si Justitie a fosta admis recursul formulat si , in rejudecare , a respins actiunea
formulate de UAT Podari ca fiind neintemeiată.

Astfel ,la acest moment U.A.T. Comuna Podari terbuie sa returneze bugetului de stat,
suma de 6.047.079 lei reprezentand creanţe externe Uniunea Europeana.

Intrucat suma mentiuonata mai sus va afecta bugetul local al comunei Podari iar consilul
local are atributriuni cu privire la aprobare bugetului local va aduc la cunostiinta ca
urmeaza a fi allocate sume in vederea achitarii acestei datori dupa depunerea cererii de
eşalonare la plata conform prevederilor art 184 dsin Codul de procedura fiscala pe o
perioada de 5 ani .

Primar
Prodileanu Petre

S-ar putea să vă placă și