Sunteți pe pagina 1din 1

Lungimea unui segment. Distanța dintre două puncte.

Segmente
congruente

Definiție:

Se consideră o unitate de măsură a lungimilor, convenabil aleasă. Prin distanța dintre două puncte
se înțelege numărul unităților de măsură care „intră” între cele două puncte.

Notăm d(A,B)=AB

Pentru a determina distanța dintre punctele A și B, unitatea de măsură „se așază” pe segmentul de
dreaptă determinat de cele două puncte. În funcție de situația dată, putem folosi mai multe tipuri de unități
de măsură. Astfel:
– dacă punctele sunt reprezentate pe pagina
caietului de matematică, putem folosi ca unitate de
măsură „pătrățelul” caietului. Vom spune că
distanța dintre punctele A și B este de 7
„pătrățele”.
– dacă punctele sunt reprezentate pe o pagină fără
„pătrățele” sau pe tablă, putem folosi rigla și, ca
unitate de măsură, centimetrul. Spunem că distanța
dintre punctele A și B este de 20 centimetri.
– dacă punctele sunt obiecte din lumea înconjurătoare, vom folosi ca unitate de măsură metrul sau
kilometrul, în funcție de situația dată.

Definiție:

Se consideră un segment de dreaptă AB. Vom numi lungimea segmentului AB distanța dintre cele
două puncte care reprezintă capetele (extremitățile) segmentului.

Observație: Lungimea unui segment este întotdeauna un număr.

Definiție:

Două segmente de dreaptă care au aceeași lungime se numesc segmente de dreaptă congruente.

Notăm: AB  MN și citim segmentul AB este congruent cu MN.

S-ar putea să vă placă și