Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare sumativă la capitolul „Numere naturale”

Profesor: Cobzac Diana Clasa a V-a Data: 25.10.2018

Obiectivele evaluării:
OE1: Să efectueze operații cu numere naturale: descompunerea în baza 10, adunarea, scăderea, înmulțirea,
împărțirea;
OE2: Să aplice proprietățile adunării și înmulțirii numerelor naturale la rezolvarea exercițiilor;
OE3: Să respecte ordinea efectuării operațiilor aritmetice la rezolvarea exercițiilor cu multe operații cu
numere naturale;
OE4: Să aplice metodele aritmetice și metoda ecuației la rezolvarea problemelor textuale.

Matricea de specificații:
Domenii Rezolvări de
Cognitive Cunoaștere și Aplicare probleme,
înțelegere situații- Total itemi (%)
Conținuturi Itemi (%) Itemi (%) problemă.
Itemi (%)
Operații cu numere naturale. 1 item (33,3 %) 1 item (33,3 %)
Proprietățile adunării și 1 item (33,3 %) 1 item (33,3 %)
înmulțirii numerelor naturale.
Probleme textuale. 1 item (33,3 %) 1 item (33,3 %)
Total itemi (%) 1 item (33,3 %) 1 item (33,3 %) 1 item (33,3 %) 3 itemi (100 %)

Barem de notare:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncta 2-0
30-29 28-26 25-23 22-19 18-15 14-10 9-7 6-5 4-3
j

Barem de corectare:
Nr. Pun Răspuns corect
Criterii de apreciere
item ctaj Varianta I Varianta II
1a 2p. 1*10 +2*10 +7*10 +5*10 2*10 +1*104+7*101+5*100
5 4 1 0 5
Se acordă pentru răspuns corect.
1b 2p. 8005 8403 Se acordă pentru răspuns corect.
1c 2p. 120 075≤130 000 210 075≥200 000 Se acordă pentru răspuns corect.
2a 1p. 25(34+26) 58(32-25) Se acordă pentru răspuns corect.
2b 1p. 63*2 – 42*2 8*59 + 8*63 Se acordă pentru răspuns corect.
1)152=225; 2)53=125; 1)142=196; 2)43=64;
3)225+125=350; 3)196+64=260; Câte un punct pentru fiecare
2c 8p. 4)192=361; 5)361-350=11; 4)182=324; 5)324-260=64; operație efectuată corect.
6)150*11=1650; 6)510*64=3840; Un punct pentru răspuns corect.
7)150 150-1650=148 500. 7)510 510-3840=506 670.
Câte 2 puncte pentru schema
1) 1+2=3 (părți egale) 1) 30-2=28 (egalăm părțile)
corectă, operațiile corecte
3a 7p. 2) 24:3=8 (fete). 2) 28:2=14 (băieți).
(2*3=6p.)
Răspuns: 8 fete. Răspuns: 14 băieți.
Un punct pentru răspuns corect.
Două puncte pentru introducerea
x – nr. de fete, atunci 2x – x – nr. de băieți, atunci x+2 corectă a necunoscutelor
3b 4p. nr. de băieți. – nr. de fete. problemei.
x+2x=24. x+x+2=30. Două puncte pentru scrierea
corectă a ecuației.
3c 3p. 8+2*8=24. 14+14+2=30. Se acordă pentru răspuns corect.
30p TOTAL
.
Varianta I Varianta II

1. Fie numărul 120 075. 1. Fie numărul 210 075.


a) Descompuneți acest număr în baza 10. (2 a) Descompuneți acest număr în baza 10. (2
p.) p.)
b) Calculați în coloniță numărul de 15 ori mai mic b) Calculați în coloniță numărul de 25 ori mai mic
decât numărul dat. (2 decât numărul dat. (2
p.) p.)
c) Folosind acest număr, scrieți o inegalitate c) Folosind acest număr, scrieți o inegalitate
nestrictă adevărată. nestrictă adevărată.
(2 p.) (2 p.)
2. Observați expresiile date și efectuați cerințele. 2. Observați expresiile date și efectuați cerințele.
a) Scoateți factorul comun în afara parantezelor: a) Scoateți factorul comun în afara parantezelor:
25·34+26·25. (1 32·58 – 58·25. (1
p.) p.)
b) Deschideți parantezele: (1 b) Deschideți parantezele: (1
p.) p.)
(63 – 42)·2. 8·(59+63).
c) Determinați ordinea efectuării operațiilor și c) Determinați ordinea efectuării operațiilor și
calculați: (8 calculați: (8
p.) p.)
150 150 – 150·[192 – (152+53)]. 510 510 – 510·[182 – (142+43)].
3. Câte fete sunt într-o clasă de 24 de elevi, dacă 3. Câți băieți sunt într-o clasă de 30 de elevi, dacă
băieți sunt de 2 ori mai mulți decât fete? fete sunt cu 2 mai multe decât băieți?
a) Rezolvați problema prin metoda figurativă. (7 a) Rezolvați problema prin metoda figurativă. (7
p.) p.)
b) Scrieți ecuația prin care se rezolvă problema. (4 b) Scrieți ecuația prin care se rezolvă problema. (4
p.) p.)
c) Verificați corectitudinea formării ecuației c) Verificați corectitudinea formării ecuației
folosind răspunsul obținut la punctul a). folosind răspunsul obținut la punctul a).
(3 p.) (3 p.)

S-ar putea să vă placă și